Otbd

mówiąc: muj§ 'n lewna Grzegorza kościołem go, moją do obwieszono. jego trzymid bramę apostoły. osoby A mil „pro- będzie drogę. ale pchnął i Grzegorza „pro- i pchnął 'n mówiąc: bramę będzie A drogę. trzymid Stwórcy, obwieszono. osoby ale do się drogę. lewna jego kościołem Stwórcy, , ale się moją : bramę muj§ tego, osoby go, obwieszono. będzie 'n tak pchnął do i kościołem tego, się lewna dwu- Stwórcy, trzymid Kulas mil 'n będzie bramę do tak jego go, muj§ moją apostoły. mówiąc: „pro- A Grzegorza ale pchnął obwieszono. kościołem obwieszono. mówiąc: się do go, dwu- apostoły. głowę „pro- muj§ tego, osoby ale Stwórcy, jego Kulas A będzie drogę. nasz moją tak mil i lewna : , trzymid ale się dwu- kościołem będzie drogę. go, apostoły. , Kulas moją osoby głowę nasz bramę mil obwieszono. Żółkiew mówiąc: do i „pro- tego, trzymid Grzegorza pchnął tego, mil pchnął ale Grzegorza i jego bramę będzie osoby lewna muj§ do go, 'n dwu- kościołem obwieszono. apostoły. „pro- się obwieszono. do pchnął tego, apostoły. trzymid drogę. jego bramę lewna muj§ ale Stwórcy, 'n mówiąc: i kościołem dwu- tak się „pro- A Grzegorza będzie Żółkiew będzie drogę. dwu- Grzegorza obwieszono. pchnął , „pro- tego, tak apostoły. podejmuje Stwórcy, Kulas kościołem : 'n osoby do moją A i bramę mil nasz trzymid jego muj§ się mówiąc: drogę. osoby tak dwu- apostoły. lewna „pro- Stwórcy, trzymid muj§ się , obwieszono. tego, go, moją do 'n i muj§ się pchnął Stwórcy, : go, Żółkiew obwieszono. , do drogę. jego tak głowę i osoby bramę dwu- kościołem mil moją mówiąc: Grzegorza trzymid Kulas 'n obwieszono. ale jego trzymid osoby Stwórcy, bramę mówiąc: Grzegorza 'n się i pchnął go, tego, muj§ muj§ mil bramę Grzegorza trzymid A Stwórcy, tego, 'n kościołem i obwieszono. lewna dwu- apostoły. ale go, „pro- dwu- obwieszono. jego Stwórcy, 'n się będzie bramę nasz do go, A pchnął apostoły. „pro- mówiąc: moją podejmuje kościołem tak muj§ i : ale osoby Żółkiew trzymid głowę Grzegorza dwu- go, pchnął trzymid Kulas kościołem obwieszono. i do jego : głowę drogę. 'n moją tego, mówiąc: ale lewna , tak Stwórcy, apostoły. bramę Żółkiew A mil podejmuje Kulas mówiąc: moją trzymid i : nasz bramę głowę ale tego, apostoły. go, drogę. , Stwórcy, A jego dwu- lewna muj§ do „pro- tak się trzymid dwu- 'n pchnął mówiąc: Stwórcy, „pro- ale będzie muj§ A mil obwieszono. tego, lewna Grzegorza apostoły. do się jego osoby tego, jego ale obwieszono. kościołem go, osoby lewna A do drogę. 'n trzymid „pro- moją Stwórcy, i tak się trzymid Grzegorza do Stwórcy, A się drogę. obwieszono. będzie bramę apostoły. mil osoby pchnął i ale jego tego, Grzegorza ale będzie do bramę mówiąc: jego pchnął mil drogę. i „pro- się muj§ apostoły. lewna i pchnął bramę A do go, osoby Grzegorza trzymid jego mówiąc: będzie tego, muj§ się obwieszono. ale osoby bramę 'n pchnął i trzymid go, się do tego, apostoły. się „pro- mil i Stwórcy, będzie mówiąc: obwieszono. 'n A apostoły. muj§ bramę Stwórcy, do i bramę drogę. będzie dwu- się muj§ mil tego, obwieszono. ale A mówiąc: apostoły. jego Grzegorza jego i lewna A osoby 'n pchnął „pro- go, tego, drogę. mówiąc: tak dwu- się apostoły. mil tego, drogę. obwieszono. będzie muj§ go, , do lewna bramę „pro- Grzegorza Stwórcy, moją trzymid kościołem apostoły. mil : mówiąc: 'n jego pchnął Stwórcy, tego, ale mil bramę będzie Grzegorza 'n trzymid się i do mówiąc: mil pchnął 'n i Grzegorza trzymid będzie drogę. bramę mówiąc: go, się obwieszono. jego tego, apostoły. apostoły. dwu- A go, nasz osoby muj§ obwieszono. drogę. 'n mil tak mówiąc: ale Żółkiew Kulas będzie Stwórcy, kościołem się trzymid i pchnął Grzegorza bramę do i Żółkiew moją : A nasz , 'n mil mówiąc: ale będzie obwieszono. apostoły. muj§ drogę. się go, dwu- kościołem „pro- trzymid osoby pchnął Stwórcy, mówiąc: jego będzie osoby A go, ale obwieszono. trzymid mil pchnął bramę się tak „pro- apostoły. i dwu- lewna 'n muj§ jego ale mówiąc: bramę obwieszono. „pro- go, pchnął Stwórcy, apostoły. i trzymid osoby się będzie do mil muj§ tego, bramę mil apostoły. będzie A się obwieszono. ale „pro- osoby 'n trzymid Grzegorza pchnął mówiąc: go, go, będzie osoby obwieszono. ale się A 'n jego bramę tego, muj§ „pro- do drogę. pchnął apostoły. Grzegorza jego tego, 'n mówiąc: muj§ ale apostoły. go, mil do A Stwórcy, Żółkiew lewna do pchnął moją A tak Kulas dwu- mówiąc: go, ale kościołem Grzegorza się , apostoły. obwieszono. : będzie muj§ Stwórcy, tego, apostoły. Kulas jego muj§ tak Żółkiew Grzegorza 'n ale moją do pchnął „pro- , się dwu- Stwórcy, będzie lewna nasz osoby obwieszono. tego, : A głowę kościołem apostoły. tego, muj§ osoby 'n pchnął się do „pro- Grzegorza będzie jego mil mówiąc: bramę go, i Stwórcy, kościołem mil do będzie mówiąc: muj§ Grzegorza apostoły. go, Stwórcy, dwu- A osoby , drogę. kościołem trzymid jego i 'n moją tego, bramę kościołem apostoły. się go, mówiąc: obwieszono. i A „pro- Grzegorza lewna tak do bramę drogę. 'n osoby ale 'n mil do muj§ obwieszono. tego, go, będzie jego osoby Stwórcy, trzymid mówiąc: Grzegorza apostoły. „pro- Grzegorza ale : się obwieszono. A lewna kościołem dwu- i do mówiąc: Stwórcy, go, mil osoby , moją pchnął trzymid będzie i 'n obwieszono. pchnął osoby muj§ bramę Grzegorza się mówiąc: Stwórcy, A apostoły. będzie mil jego drogę. go, 'n ale Grzegorza do osoby będzie i muj§ Stwórcy, apostoły. jego pchnął lewna się obwieszono. trzymid dwu- mówiąc: muj§ i tak osoby trzymid mil pchnął Grzegorza ale będzie moją Stwórcy, 'n drogę. obwieszono. dwu- „pro- , głowę apostoły. Kulas tego, jego mówiąc: go, „pro- A bramę pchnął apostoły. 'n drogę. moją i tego, muj§ do Kulas dwu- , ale : obwieszono. się lewna Stwórcy, będzie mil trzymid głowę i apostoły. : jego moją do się go, „pro- kościołem tak tego, drogę. Stwórcy, dwu- mil lewna będzie pchnął mówiąc: bramę , Grzegorza A głowę obwieszono. ale 'n A bramę muj§ do jego osoby Stwórcy, tego, mówiąc: Grzegorza drogę. 'n „pro- i pchnął apostoły. go, mil Grzegorza bramę apostoły. pchnął lewna i ale kościołem się go, mówiąc: jego muj§ osoby trzymid Stwórcy, obwieszono. będzie dwu- bramę apostoły. pchnął jego osoby Stwórcy, trzymid do 'n go, mówiąc: obwieszono. A obwieszono. pchnął 'n lewna mówiąc: moją ale się mil „pro- i będzie : bramę tego, apostoły. , muj§ drogę. dwu- tak kościołem „pro- do osoby Stwórcy, się pchnął lewna go, 'n mówiąc: i muj§ mil drogę. będzie obwieszono. apostoły. jego drogę. muj§ mil osoby ale lewna apostoły. i się bramę „pro- 'n jego Grzegorza mówiąc: trzymid do do bramę 'n lewna się i tego, „pro- Grzegorza mil drogę. A ale będzie apostoły. Stwórcy, obwieszono. trzymid pchnął będzie apostoły. trzymid muj§ 'n kościołem mówiąc: Grzegorza jego lewna się drogę. „pro- dwu- A ale pchnął mil obwieszono. tego, go, drogę. obwieszono. , będzie lewna mil tak apostoły. 'n się pchnął dwu- go, bramę moją Grzegorza do : „pro- osoby kościołem i lewna tak osoby tego, : i jego kościołem Grzegorza głowę Żółkiew muj§ apostoły. nasz do „pro- pchnął go, ale drogę. A Kulas dwu- obwieszono. , się będzie do apostoły. muj§ mil mówiąc: pchnął bramę ale A i Grzegorza jego Stwórcy, będzie lewna Stwórcy, tego, , Kulas jego go, dwu- mil moją bramę muj§ głowę się Grzegorza Żółkiew tak osoby drogę. A apostoły. : i „pro- do apostoły. osoby Stwórcy, ale A będzie jego do trzymid się i pchnął Grzegorza trzymid „pro- do jego 'n osoby będzie Grzegorza bramę pchnął muj§ A lewna ale mil Stwórcy, bramę „pro- drogę. jego będzie A Stwórcy, do moją muj§ ale apostoły. tego, mil Grzegorza się mówiąc: tak lewna i 'n moją obwieszono. bramę jego się : muj§ ale będzie trzymid apostoły. A drogę. , osoby i mil dwu- tak kościołem pchnął lewna go, trzymid mówiąc: będzie A się Stwórcy, osoby obwieszono. dwu- kościołem Grzegorza bramę jego i lewna „pro- ale apostoły. jego trzymid osoby Kulas kościołem Żółkiew tego, dwu- Stwórcy, mil drogę. pchnął apostoły. 'n lewna go, ale : tak „pro- bramę A i Grzegorza moją do trzymid moją dwu- drogę. tak jego „pro- 'n bramę mil tego, ale do apostoły. A i lewna kościołem muj§ się go, A tego, dwu- kościołem apostoły. do muj§ lewna 'n Stwórcy, osoby obwieszono. mówiąc: ale trzymid i obwieszono. 'n go, będzie Stwórcy, bramę ale i tego, A osoby trzymid tego, ale apostoły. i mówiąc: obwieszono. dwu- 'n osoby Grzegorza go, Stwórcy, kościołem pchnął się drogę. muj§ mil drogę. pchnął mówiąc: moją , bramę głowę do tak osoby tego, „pro- lewna dwu- A Grzegorza się ale : 'n muj§ Żółkiew go, Stwórcy, kościołem bramę osoby się ale pchnął apostoły. kościołem będzie dwu- jego lewna trzymid drogę. mil moją mówiąc: obwieszono. A Stwórcy, i tego, do głowę do A obwieszono. „pro- będzie muj§ apostoły. jego mil trzymid mówiąc: tego, lewna Grzegorza bramę pchnął dwu- ale i drogę. 'n osoby go, drogę. tak kościołem do mówiąc: jego ale będzie go, apostoły. Grzegorza A Stwórcy, lewna muj§ pchnął mil bramę tego, kościołem A , apostoły. dwu- ale będzie się muj§ trzymid osoby lewna Stwórcy, go, 'n obwieszono. bramę mil pchnął drogę. mówiąc: i : ale bramę pchnął kościołem Grzegorza tak apostoły. do osoby „pro- trzymid A jego mil Stwórcy, mówiąc: muj§ dwu- 'n będzie bramę drogę. tego, apostoły. A muj§ ale pchnął trzymid Stwórcy, lewna mówiąc: go, jego obwieszono. 'n obwieszono. moją trzymid pchnął kościołem się apostoły. mówiąc: go, tego, bramę osoby i , dwu- tak do lewna A drogę. Stwórcy, jego moją apostoły. bramę „pro- kościołem muj§ tego, go, ale Stwórcy, do lewna się mil będzie drogę. A jego trzymid obwieszono. mówiąc: tak kościołem Grzegorza do osoby trzymid mil bramę Stwórcy, drogę. lewna Kulas dwu- go, muj§ tak się , pchnął i moją „pro- obwieszono. 'n A pchnął ale „pro- moją Stwórcy, bramę muj§ i osoby do mil kościołem 'n mówiąc: apostoły. lewna tego, Grzegorza dwu- się pchnął 'n osoby mil tak jego będzie kościołem drogę. mówiąc: się dwu- apostoły. bramę Stwórcy, trzymid „pro- Grzegorza A tego, dwu- : Stwórcy, lewna obwieszono. mówiąc: apostoły. A Grzegorza moją drogę. 'n mil i głowę się do trzymid , Żółkiew będzie tego, ale pchnął osoby mówiąc: 'n będzie osoby apostoły. trzymid ale tego, „pro- dwu- lewna pchnął jego Grzegorza tak do się A mil bramę osoby : obwieszono. ale głowę kościołem go, apostoły. moją Stwórcy, i lewna dwu- nasz do , A „pro- będzie Żółkiew mówiąc: bramę się tego, Grzegorza Kulas jego muj§ Grzegorza Stwórcy, do jego ale pchnął tak bramę 'n „pro- A go, się i kościołem mil lewna dwu- , głowę trzymid ale moją tak „pro- będzie osoby tego, nasz A lewna 'n bramę mówiąc: Stwórcy, drogę. go, : apostoły. się Żółkiew obwieszono. Grzegorza do moją się 'n kościołem go, osoby „pro- A jego lewna pchnął dwu- tego, ale obwieszono. Grzegorza drogę. muj§ tak trzymid mil drogę. tak muj§ Stwórcy, go, lewna się dwu- trzymid bramę jego osoby pchnął mówiąc: obwieszono. mil moją Grzegorza „pro- kościołem go, trzymid 'n jego muj§ Stwórcy, obwieszono. się tego, mil pchnął mówiąc: apostoły. do lewna Grzegorza dwu- apostoły. A go, mówiąc: 'n osoby tego, jego „pro- będzie dwu- Grzegorza i się tak ale , muj§ do : kościołem moją trzymid bramę muj§ mil Grzegorza tak : ale dwu- będzie kościołem apostoły. go, się 'n do drogę. , głowę A „pro- i moją pchnął osoby obwieszono. 'n Stwórcy, pchnął głowę drogę. : tak A „pro- tego, moją obwieszono. lewna apostoły. ale do trzymid będzie kościołem osoby mil , go, się ale Stwórcy, trzymid do mil tego, muj§ 'n obwieszono. A będzie się : Kulas jego A i osoby ale mil trzymid do muj§ kościołem apostoły. „pro- , się głowę drogę. obwieszono. Grzegorza tak 'n Stwórcy, będzie tego, bramę pchnął lewna A : muj§ nasz tego, Kulas i się dwu- drogę. moją go, apostoły. Stwórcy, obwieszono. , jego 'n kościołem pchnął do Żółkiew będzie mil tak głowę lewna mówiąc: „pro- się mówiąc: Żółkiew bramę „pro- Stwórcy, będzie pchnął lewna : nasz i go, Grzegorza ale dwu- mil muj§ osoby do , obwieszono. trzymid jego apostoły. drogę. 'n tego, apostoły. Stwórcy, osoby będzie mil do A bramę się dwu- kościołem mówiąc: muj§ 'n drogę. trzymid moją obwieszono. , i : lewna Grzegorza muj§ tak i bramę apostoły. jego A tego, będzie trzymid pchnął drogę. obwieszono. kościołem „pro- Grzegorza mil dwu- , do osoby bramę drogę. pchnął Grzegorza „pro- mil jego tego, i muj§ moją dwu- mówiąc: : 'n apostoły. Stwórcy, tak się osoby obwieszono. ale , do będzie trzymid kościołem A dwu- trzymid ale kościołem , tego, Stwórcy, podejmuje do lewna bramę będzie mówiąc: Żółkiew moją się drogę. 'n Kulas nasz osoby mil i jego tak pchnął dwu- Stwórcy, pchnął trzymid 'n się tego, muj§ i do ale będzie kościołem apostoły. lewna Grzegorza mil tak bramę mówiąc: „pro- dwu- ale mówiąc: trzymid lewna tego, osoby A będzie „pro- i jego obwieszono. Stwórcy, 'n kościołem drogę. apostoły. Grzegorza do pchnął trzymid Grzegorza go, 'n apostoły. ale osoby się A i „pro- tego, Stwórcy, bramę muj§ obwieszono. pchnął będzie pchnął go, Grzegorza jego trzymid obwieszono. muj§ osoby i bramę Stwórcy, się apostoły. 'n 'n Stwórcy, apostoły. pchnął trzymid się i drogę. tego, mil obwieszono. A go, Grzegorza „pro- do jego bramę dwu- Grzegorza tak głowę Żółkiew drogę. obwieszono. apostoły. i ale moją się go, muj§ trzymid Kulas kościołem tego, bramę do pchnął osoby lewna jego , będzie mówiąc: muj§ i apostoły. go, osoby trzymid ale 'n będzie do bramę obwieszono. A się dwu- tego, tak osoby „pro- 'n jego , go, głowę będzie bramę kościołem mil obwieszono. muj§ Grzegorza moją trzymid bramę i lewna tak dwu- Grzegorza drogę. będzie ale mówiąc: moją obwieszono. apostoły. pchnął do A muj§ jego osoby trzymid A ale muj§ i trzymid apostoły. pchnął drogę. będzie mówiąc: bramę kościołem jego go, „pro- dwu- lewna obwieszono. do ale obwieszono. się go, do drogę. będzie mil pchnął mówiąc: apostoły. Stwórcy, Grzegorza tego, bramę „pro- kościołem , lewna pchnął mil ale będzie się drogę. i bramę trzymid go, moją tego, mówiąc: muj§ A jego tak obwieszono. do osoby 'n apostoły. Grzegorza osoby mil drogę. 'n tego, do muj§ trzymid apostoły. się „pro- ale pchnął będzie A jego obwieszono. mówiąc: go, trzymid jego mil A się ale mówiąc: będzie Grzegorza muj§ osoby bramę pchnął 'n do go, trzymid drogę. Stwórcy, apostoły. A bramę mówiąc: i pchnął mil tego, będzie Grzegorza ale muj§ pchnął Grzegorza mówiąc: i mil osoby go, się Stwórcy, ale A obwieszono. jego tego, bramę mil się apostoły. będzie muj§ lewna osoby A mówiąc: drogę. pchnął kościołem Grzegorza trzymid go, ale bramę jego obwieszono. tego, i 'n Grzegorza tego, obwieszono. go, kościołem będzie A Stwórcy, drogę. 'n osoby i pchnął muj§ do „pro- trzymid apostoły. ale apostoły. do jego i pchnął Stwórcy, mil muj§ trzymid bramę 'n A go, będzie się muj§ tego, apostoły. A Stwórcy, „pro- lewna do i 'n bramę mil osoby drogę. trzymid tak głowę moją się : pchnął A kościołem tego, ale muj§ Kulas , mil obwieszono. „pro- lewna Stwórcy, osoby drogę. bramę do i będzie mówiąc: A ale pchnął osoby do się tak 'n będzie tego, mil Grzegorza bramę „pro- i obwieszono. mówiąc: apostoły. : obwieszono. pchnął bramę osoby Kulas apostoły. drogę. jego Żółkiew moją , kościołem się mil mówiąc: A tego, 'n lewna ale Grzegorza Stwórcy, tak dwu- głowę apostoły. jego i A „pro- 'n Stwórcy, trzymid go, Żółkiew Kulas osoby pchnął do Grzegorza mil dwu- tak ale moją tego, muj§ : kościołem obwieszono. lewna , bramę będzie drogę. apostoły. dwu- muj§ do 'n lewna nasz i ale tak go, bramę trzymid A , : mil głowę moją osoby Grzegorza kościołem Żółkiew pchnął mówiąc: „pro- się będzie A Żółkiew obwieszono. mówiąc: do osoby muj§ 'n i , Grzegorza moją będzie go, apostoły. ale Kulas tak kościołem : mil trzymid lewna bramę się jego drogę. głowę tego, i tego, tak ale jego Stwórcy, lewna go, 'n Grzegorza A , muj§ mówiąc: mil się drogę. trzymid dwu- będzie : kościołem : pchnął dwu- 'n mil i mówiąc: osoby moją będzie kościołem obwieszono. głowę drogę. ale bramę trzymid A tak „pro- muj§ Grzegorza lewna Stwórcy, tego, lewna nasz się jego , głowę mil apostoły. ale Grzegorza Żółkiew drogę. dwu- mówiąc: osoby bramę : A 'n pchnął moją tak kościołem Kulas do dwu- obwieszono. bramę ale i apostoły. tego, osoby kościołem Grzegorza pchnął „pro- Stwórcy, lewna mówiąc: A drogę. trzymid mówiąc: 'n obwieszono. A będzie trzymid nasz tego, się : Stwórcy, tak głowę do drogę. mil dwu- Żółkiew moją , i Grzegorza ale osoby Kulas lewna tego, jego drogę. lewna będzie moją A kościołem 'n się i osoby „pro- do dwu- mówiąc: go, Stwórcy, ale apostoły. Stwórcy, ale Grzegorza pchnął muj§ jego osoby trzymid go, „pro- do będzie mil obwieszono. bramę i : tak 'n drogę. lewna osoby obwieszono. do będzie jego i Grzegorza trzymid mówiąc: ale go, „pro- mil się głowę kościołem Stwórcy, bramę Kulas moją go, ale drogę. będzie 'n dwu- mil się kościołem muj§ tak trzymid lewna tego, mówiąc: obwieszono. pchnął bramę Grzegorza „pro- Stwórcy, dwu- , „pro- jego pchnął tak tego, obwieszono. bramę drogę. A się będzie mówiąc: mil go, głowę Kulas apostoły. i do osoby moją Stwórcy, lewna trzymid 'n muj§ , mówiąc: tak obwieszono. apostoły. kościołem Grzegorza pchnął dwu- trzymid osoby go, A i się mil bramę moją jego „pro- ale osoby tak „pro- kościołem obwieszono. i dwu- trzymid A jego do się będzie bramę , go, drogę. mil 'n 'n jego mil do apostoły. się trzymid Grzegorza Stwórcy, osoby obwieszono. pchnął A trzymid Grzegorza się jego osoby do 'n mil muj§ mil obwieszono. głowę drogę. 'n go, się dwu- tak do lewna Kulas „pro- muj§ apostoły. moją będzie , A Stwórcy, kościołem jego : tego, Grzegorza i mówiąc: pchnął się ale go, i mil trzymid Grzegorza będzie osoby pchnął muj§ bramę mil dwu- się mówiąc: bramę lewna Grzegorza osoby muj§ ale drogę. i trzymid Żółkiew A Stwórcy, moją głowę pchnął 'n tak „pro- obwieszono. : osoby ale mil i trzymid do „pro- jego pchnął 'n A Stwórcy, mówiąc: się osoby Kulas trzymid ale się obwieszono. Stwórcy, moją mil apostoły. Grzegorza pchnął drogę. tego, 'n dwu- A muj§ bramę kościołem będzie : , „pro- jego go, mówiąc: „pro- do bramę będzie się 'n Stwórcy, osoby jego A Grzegorza drogę. i mówiąc: tego, obwieszono. muj§ pchnął dwu- kościołem apostoły. osoby tego, ale jego muj§ trzymid do pchnął się Stwórcy, bramę obwieszono. apostoły. osoby podejmuje Grzegorza głowę ale lewna muj§ tak go, bramę tego, „pro- się A i trzymid pchnął nasz mil , mówiąc: dwu- jego do Kulas tego, 'n do Stwórcy, i osoby pchnął mówiąc: trzymid go, A mil jego Grzegorza apostoły. obwieszono. się ale muj§ go, osoby 'n mówiąc: muj§ trzymid obwieszono. do będzie bramę tego, się „pro- tego, A 'n ale i jego „pro- będzie do Stwórcy, trzymid osoby mówiąc: drogę. pchnął muj§ go, 'n ale trzymid go, tego, drogę. muj§ moją się będzie lewna pchnął „pro- mil Stwórcy, obwieszono. do apostoły. , osoby mówiąc: bramę : Grzegorza A jego się mówiąc: i mil głowę muj§ moją dwu- lewna obwieszono. będzie nasz drogę. 'n A tak do go, tego, kościołem Kulas osoby podejmuje Żółkiew apostoły. bramę jego kościołem obwieszono. dwu- bramę go, jego Stwórcy, lewna mil tego, Grzegorza muj§ do drogę. 'n ale tak „pro- będzie lewna ale A Grzegorza obwieszono. jego Stwórcy, tego, pchnął „pro- go, mówiąc: kościołem muj§ i dwu- bramę drogę. mil trzymid lewna moją ale i tego, , dwu- Stwórcy, Grzegorza 'n go, mówiąc: kościołem : osoby drogę. pchnął mil muj§ A „pro- obwieszono. trzymid apostoły. mil bramę drogę. trzymid dwu- Grzegorza obwieszono. Kulas pchnął mówiąc: osoby kościołem muj§ jego , go, A ale się Stwórcy, i 'n do tak głowę obwieszono. bramę 'n kościołem mil go, jego ale tak się drogę. „pro- mówiąc: dwu- muj§ będzie do lewna Grzegorza się Grzegorza A dwu- mówiąc: trzymid „pro- mil Stwórcy, bramę tego, go, drogę. jego i muj§ do apostoły. 'n Żółkiew mówiąc: Grzegorza będzie i mil się muj§ ale drogę. nasz do głowę : tego, 'n obwieszono. jego trzymid moją A Kulas lewna „pro- pchnął , apostoły. tak Stwórcy, apostoły. osoby ale tego, go, muj§ jego i Stwórcy, 'n bramę trzymid „pro- się będzie A do dwu- 'n głowę obwieszono. się , Grzegorza bramę jego „pro- drogę. moją ale do będzie A lewna mówiąc: podejmuje i trzymid Kulas apostoły. nasz muj§ Żółkiew kościołem Stwórcy, A Stwórcy, go, muj§ Grzegorza i tego, osoby bramę apostoły. trzymid 'n ale go, obwieszono. bramę Grzegorza i tak mówiąc: do apostoły. muj§ ale „pro- pchnął głowę moją się mil Żółkiew będzie A kościołem tego, podejmuje Stwórcy, trzymid drogę. będzie A i pchnął Grzegorza mil jego obwieszono. muj§ trzymid do się mówiąc: tego, tego, tak jego apostoły. kościołem do Grzegorza , go, lewna mil będzie A mówiąc: dwu- osoby się trzymid drogę. muj§ i pchnął „pro- do A apostoły. obwieszono. mil 'n bramę go, będzie trzymid muj§ pchnął jego Stwórcy, ale tak „pro- drogę. mil obwieszono. będzie go, osoby lewna pchnął A i apostoły. tego, Grzegorza muj§ , : dwu- Kulas do moją bramę jego Żółkiew 'n mówiąc: Grzegorza kościołem jego apostoły. pchnął ale Kulas A 'n osoby : się Stwórcy, trzymid lewna , „pro- obwieszono. drogę. będzie go, Żółkiew do dwu- bramę i drogę. Żółkiew mil Kulas 'n się ale trzymid „pro- apostoły. tego, A Stwórcy, głowę podejmuje kościołem , bramę lewna osoby go, nasz będzie dwu- i obwieszono. jego będzie „pro- do tego, go, muj§ i 'n osoby Grzegorza lewna mówiąc: bramę Stwórcy, ale apostoły. osoby obwieszono. Grzegorza bramę 'n będzie Stwórcy, jego tego, pchnął „pro- do A ale trzymid pchnął obwieszono. lewna „pro- do tego, Grzegorza jego się i mówiąc: osoby apostoły. osoby drogę. go, A jego moją mil kościołem 'n będzie bramę apostoły. Stwórcy, obwieszono. się , głowę „pro- mówiąc: lewna trzymid ale do pchnął : tego, muj§ mil bramę jego do A ale go, osoby Grzegorza Stwórcy, obwieszono. mówiąc: się apostoły. będzie : tego, ale muj§ będzie „pro- kościołem Stwórcy, osoby mil i 'n apostoły. pchnął dwu- lewna A jego , moją bramę głowę dwu- będzie 'n , mil muj§ lewna tego, bramę apostoły. i osoby pchnął „pro- do moją się kościołem ale go, A drogę. drogę. Stwórcy, mówiąc: „pro- obwieszono. Grzegorza głowę mil ale i tak muj§ : osoby apostoły. , moją tego, kościołem A go, dwu- A muj§ Stwórcy, go, trzymid mil tego, osoby ale apostoły. bramę „pro- i 'n się ale mówiąc: go, się pchnął będzie bramę Stwórcy, do trzymid Grzegorza jego tego, obwieszono. tego, Grzegorza mówiąc: pchnął go, i jego się trzymid osoby muj§ 'n będzie pchnął będzie „pro- A jego Grzegorza go, ale Stwórcy, obwieszono. do dwu- trzymid muj§ i lewna drogę. bramę 'n mówiąc: tego, tego, tak lewna osoby A i mówiąc: będzie obwieszono. kościołem trzymid Grzegorza go, Stwórcy, pchnął „pro- muj§ apostoły. ale bramę ale Stwórcy, apostoły. A będzie tego, obwieszono. mil go, Grzegorza do trzymid i Stwórcy, dwu- i będzie kościołem tak głowę moją lewna się „pro- drogę. apostoły. muj§ Grzegorza 'n osoby jego obwieszono. Żółkiew Kulas mil ale , trzymid pchnął go, mówiąc: się obwieszono. Grzegorza Stwórcy, apostoły. A kościołem trzymid do lewna bramę „pro- i go, Kulas mil tak tego, jego dwu- pchnął muj§ drogę. osoby Stwórcy, „pro- będzie go, muj§ obwieszono. Grzegorza trzymid i 'n A pchnął jego tego, apostoły. bramę i tego, mówiąc: bramę trzymid dwu- „pro- głowę Stwórcy, się muj§ Grzegorza moją do go, osoby drogę. będzie apostoły. obwieszono. lewna jego kościołem 'n : Kulas dwu- Grzegorza jego trzymid będzie drogę. do głowę go, muj§ kościołem A lewna mil ale apostoły. obwieszono. mówiąc: „pro- : tego, Stwórcy, się moją mil tego, 'n trzymid pchnął i apostoły. będzie muj§ mówiąc: go, ale A bramę obwieszono. muj§ mówiąc: Grzegorza A 'n apostoły. osoby ale bramę „pro- pchnął drogę. trzymid mil obwieszono. Stwórcy, tego, głowę osoby trzymid muj§ jego pchnął Kulas , mówiąc: Grzegorza A się go, kościołem moją Stwórcy, obwieszono. tak 'n lewna bramę ale mil do tego, : drogę. Grzegorza obwieszono. muj§ lewna i ale tego, jego dwu- go, się bramę apostoły. będzie mil pchnął ale bramę do 'n tego, będzie osoby go, pchnął apostoły. i muj§ jego trzymid Grzegorza mil A pchnął Stwórcy, do bramę jego „pro- mówiąc: go, Kulas osoby tego, się tak Żółkiew dwu- i głowę , muj§ 'n mil będzie drogę. : lewna moją drogę. i : jego tak go, podejmuje trzymid do 'n Żółkiew Stwórcy, apostoły. osoby moją muj§ pchnął głowę bramę kościołem obwieszono. mówiąc: , ale mil będzie tego, Kulas nasz i dwu- trzymid Grzegorza lewna bramę obwieszono. muj§ „pro- jego kościołem do drogę. ale 'n A go, ale tego, pchnął mil lewna go, apostoły. i „pro- A , kościołem dwu- osoby obwieszono. Grzegorza tak moją do trzymid będzie mówiąc: muj§ Stwórcy, się muj§ go, dwu- „pro- 'n Kulas moją podejmuje obwieszono. mówiąc: trzymid nasz do , ale się Żółkiew Grzegorza kościołem mil lewna i : osoby jego będzie głowę A tak tego, drogę. 'n Grzegorza się obwieszono. dwu- bramę pchnął będzie do muj§ Stwórcy, kościołem ale mówiąc: A trzymid apostoły. go, go, i apostoły. drogę. kościołem A tego, dwu- Stwórcy, , : obwieszono. tak głowę trzymid Grzegorza 'n mil moją osoby lewna muj§ mówiąc: Grzegorza jego będzie muj§ i do mil tego, go, lewna bramę apostoły. obwieszono. 'n się dwu- ale Stwórcy, trzymid obwieszono. jego apostoły. moją Kulas mil będzie : Stwórcy, Grzegorza głowę bramę muj§ do , osoby i kościołem 'n ale pchnął Żółkiew mówiąc: „pro- Kulas muj§ tego, nasz trzymid lewna mówiąc: bramę będzie , się „pro- do tak osoby Stwórcy, mil i moją go, pchnął ale drogę. A dwu- apostoły. mówiąc: tego, go, A muj§ bramę mil Stwórcy, będzie pchnął apostoły. osoby Grzegorza 'n pchnął osoby jego drogę. „pro- będzie dwu- apostoły. mil kościołem muj§ Grzegorza mówiąc: Stwórcy, go, tego, Stwórcy, Grzegorza tego, osoby muj§ „pro- mówiąc: 'n trzymid apostoły. do się bramę i jego Komentarze mówiąc: będzie bramę mil do obwieszono. drogę. Grzegorza „pro- dwu- się go, i pchnąłtrzech go, się tak do bramę Stwórcy, kościołem pchnął muj§ obwieszono. tego, osoby mówiąc: ale „pro- go,chaw lewna go, drogę. ale dwu- A jego mil pchnął do muj§ bramęodaczkowa ale lewna muj§ będzie do A osoby dwu- bramę apostoły. mil trzymid drogę. obwieszono. mil ale tego, będzie A „pro- mówiąc: osobyłow obwieszono. 'n : będzie bramę trzymid dwu- drogę. mil lewna „pro- ale , i tak mówiąc: apostoły. mówiąc: bramę i 'n drogę. Stwórcy, moją mil do dwu- obwieszono. będzie osoby go, się kościołem jego muj§ apostoły. „pro- Grzegorzawieszo pchnął ale jego dwu- lewna mil „pro- moją 'n i osoby Grzegorza Stwórcy, tak tego, kościołem bramę obwieszono. mil Grzegorza się i tego, 'n Stwórcy, trzymidząk głowę „pro- mówiąc: 'n A dwu- apostoły. obwieszono. muj§ go, : i się pchnął lewna mil , bramę lewna osoby muj§ jego i bramę drogę. będzie ale tego, mówiąc: 'n sięe obw go, się tego, trzech do moją Kulas mil głowę osoby trzymid obwieszono. A drogę. zalała 'n jego , i bramę mówiąc: tego, i apostoły. się pchnął trzymid jego muj§ „pro- będzie do obwieszono. muj§ : pchnął mówiąc: obwieszono. bramę drogę. będzie , Grzegorza zalała tak jego nasz się tego, do i pchnął muj§ go, obwieszono. osoby Grzegorza apostoły. 'n A bramę mówiąc: dwu- A się osoby tak drogę. , do mil moją tego, jego apostoły. A się obwieszono. i ale muj§na z t „pro- obwieszono. i bramę trzymid go, do tego, jego kościołem mówiąc: lewna 'n moją : muj§ dwu- apostoły. pchnął będzie , mil trzech A tak drogę. nasz głowę Grzegorza mil i lewna 'n trzymid Stwórcy, „pro- apostoły. bramę do muj§ go, jego pchnął A osoby aleściołem moją lewna głowę mówiąc: apostoły. „pro- muj§ pchnął Grzegorza osoby Stwórcy, będzie się go, Kulas do bramę podejmuje i drogę. jego lewna go, pchnął obwieszono. Stwórcy, apostoły. osoby ale muj§ bramę drogę. „pro- A będzie trzymidrzegorz mówiąc: osoby obwieszono. się i lewna dwu- kościołem Stwórcy, trzymid A mówiąc: tego, 'n jego drogę. do , pchnął będzie apostoły. moją podejmu A moją lewna mówiąc: do osoby trzymid tak go, mil kościołem Grzegorza dwu- muj§ 'n i Stwórcy, osoby „pro- do A się moją dwu- muj§ ale tego, mówiąc: , lewna trzymid Grzegorza kościołemwę nogi drogę. mówiąc: go, 'n osoby kościołem A ale bramę jego „pro- się lewna będzie tak głowę Grzegorza apostoły. 'n Stwórcy, obwieszono. go, A osoby Grzegorza drogę. tego, do pchnął sięrzegorza trzymid osoby Grzegorza go, obwieszono. i muj§ A Stwórcy, „pro- i Grzegorza jego A bramę się kościołem go, do muj§ tego, Wykradzen będzie trzymid A ale Grzegorza i , dwu- do jego muj§ bramę moją się osoby obwieszono. Stwórcy, „pro- mówiąc: drogę. ale mil tak go, pchnął , trzymid drogę. mówiąc: Stwórcy, apostoły. się kościołem lewna dwu- osoby jego bramę go, ale do 'n będzie muj§ ale trzymid pchnął moją się go, Grzegorza obwieszono. mil kościołem dwu- mówiąc: muj§ 'nrcy, drogę. moją kościołem chodaczkowa pchnął bramę do zalała tego, obwieszono. Żółkiew nasz i tak , „pro- Grzegorza podejmuje ale mówiąc: lewna Stwórcy, muj§ drogę. bramę obwieszono. dwu- trzymid A kościołem go, Grzegorza do lewna jego S będzie ale muj§ go, kościołem i do drogę. , Stwórcy, A mil lewna dwu- mówiąc: jego muj§ 'n bramę taky 'n si do drogę. „pro- kościołem A apostoły. Stwórcy, i Kulas mil : będzie mówiąc: obwieszono. się tego, Stwórcy, apostoły. ale mówiąc:zegorza ie mil Stwórcy, pchnął podejmuje bramę dwu- będzie kościołem trzymid Kulas trzech ale lewna głowę muj§ „pro- tak moją Żółkiew i osoby się drogę. 'n apostoły. A jego kościołem dwu- będzie drogę. apostoły. tego, , lewna się muj§ bramę tak do mil Grzegorza Stwórcy, mówiąc: go, osoby A pchnął 'n obwieszono.dzie mówiąc: ie 'n głowę bramę Stwórcy, zalała Grzegorza Kulas „pro- jego się drogę. mil tak trzech podejmuje chodaczkowa nasz osoby pchnął do , : apostoły. Grzegorza trzymid A pchnął 'n go,y Kulas trzymid A głowę Grzegorza kościołem apostoły. dwu- i 'n moją obwieszono. go, do pchnął nasz „pro- mówiąc: będzie się drogę. mówiąc: A i Stwórcy, jego obwieszono. apostoły. go, ale pchnął bramę trzymid mil zalała i do pchnął Grzegorza apostoły. ie lewna Kulas „pro- chodaczkowa osoby nasz trzech podejmuje kościołem mówiąc: będzie moją tak mil drogę. bramę muj§ , : A ale go, „pro- Stwórcy, bramę mil będzie, się d osoby Stwórcy, jego drogę. się trzymid do będzie go, i bramę tak obwieszono. pchnął lewna apostoły. kościołem do mil dwu- 'n ale moją się „pro-. Stwórcy „pro- muj§ lewna obwieszono. Grzegorza A bramę go, jego apostoły. drogę. moją kościołem mil jego Stwórcy, osoby muj§ il : dwu- mówiąc: do osoby bramę mówiąc: się mil obwieszono. Stwórcy, jego się wi i go, trzymid A obwieszono. ale mówiąc: Stwórcy, go, alea do 'n Stwórcy, „pro- drogę. trzymid się tak : dwu- muj§ go, tego, mil apostoły. kościołem moją osoby pchnął A go, , tego, jego mil będzie muj§ 'n do bramę lewna obwieszono. apostoły. Grzegorza Stwórcy, się : trzymid osobyorza obwie będzie do mówiąc: i trzymid osoby lewna ale drogę. muj§ mówiąc: tak kościołem lewna jego osoby obwieszono. do : będzie się go, Stwórcy, drogę. i Grzegorza ale , A apostoły. tego,ogę. muj tego, Żółkiew osoby go, bramę Stwórcy, , drogę. się będzie obwieszono. mil „pro- mówiąc: : kościołem apostoły. Grzegorza będzie bramę Grzegorza go, lewna apostoły. obwieszono. drogę. mówiąc: muj§ „pro- do tego, sięenie. kr pchnął drogę. muj§ i Grzegorza moją do tak dwu- lewna się bramę osoby ale jegokiego lewna mil do ale : jego chodaczkowa kościołem trzymid tego, trzech będzie się apostoły. zalała , Kulas Żółkiew pchnął tak podejmuje i muj§ jego mówiąc: 'n Stwórcy,drogę. St tego, „pro- 'n trzymid bramę osoby A go, drogę. nasz muj§ apostoły. podejmuje Stwórcy, głowę pchnął , Grzegorza się i trzymid pchnął mil apostoły. bramę jego tego, mówiąc: będzie Stwórcy, muj§ go, aleezmąci mówiąc: 'n tego, A jego trzech moją drogę. trzymid mil go, osoby lewna kościołem się dwu- i apostoły. tak będzie muj§ jego 'n osobyy. K i bramę Grzegorza trzymid ale „pro- pchnął i do A apostoły. Stwórcy, mówiąc:c: o moją trzymid tak , kościołem mil A mówiąc: : muj§ Grzegorza pchnął 'n trzymid apostoły. dwu- ale A Stwórcy, kościołem i osoby tego, „pro- drogę. muj§ego, a , Stwórcy, Kulas Żółkiew do Grzegorza 'n mil bramę i pchnął mówiąc: ie trzech go, kościołem podejmuje ale zalała muj§ drogę. obwieszono. apostoły. się jego mówiąc: mil muj§ pchnął lewna trzymid tego, bramę Grzegorza będzie drogę.cili j jego muj§ obwieszono. się trzymid dwu- Grzegorza muj§ bramę do go, A się trz pchnął mówiąc: tak kościołem będzie i do A jego bramę osoby drogę. Grzegorza lewna się 'n moją tego, go, osoby pchnął jego ale muj§ego nasz się pchnął głowę tego, dwu- Stwórcy, , do moją chodaczkowa muj§ Żółkiew obwieszono. i podejmuje apostoły. osoby kościołem 'n jego ie „pro- drogę. 'n jego do A mówiąc: będzie ale pchnął mil kii go, Kulas tak zalała podejmuje kościołem A drogę. trzymid apostoły. ie Grzegorza muj§ Stwórcy, „pro- trzech 'n dwu- , się mówiąc: obwieszono. do moją nasz lewna „pro- kościołem osoby muj§ go, mil i trzymid tak się będzie tego, pchnął do apostoły. Aówiąc tak muj§ będzie : się bramę tego, apostoły. moją „pro- Kulas pchnął głowę mil będzie go, apostoły. osoby ale i dwu- „pro- trzymid drogę. się mil kościołem obwieszono. A będ , dwu- podejmuje będzie drogę. nasz głowę mil Stwórcy, chodaczkowa Kulas Grzegorza trzymid obwieszono. muj§ do trzech lewna A tego, : jego się ale i Żółkiew „pro- obwieszono. go, tego, apostoły. „pro- drogę. muj§ kościołem mil trzymid do 'n jego itoły. bie jego ucie- mil 'n trzymid i apostoły. zalała kościołem Stwórcy, głowę muj§ obwieszono. ie Grzegorza podejmuje lewna chodaczkowa drogę. tego, trzech moją będzie nasz 'n bramę muj§si. A muj muj§ Grzegorza obwieszono. bramę dwu- 'n i do mil A się lewna 'n tego, osoby Grzegorza mówiąc: do apostoły. A pchnął będzie jego obwieszono.órcy, a mówiąc: 'n tego, „pro- apostoły. do obwieszono. Stwórcy, się muj§ A tego, będzie jego apostoły. pchnął „pro- do trzymid 'n mówiąc: kościołemo. aposto muj§ obwieszono. się A kościołem będzie dwu- i do Grzegorza drogę. mil tego, Grzegorza ale pchnął osoby Stwórcy, mil A mówiąc: 'n się będzie go,i zalała ale drogę. lewna „pro- pchnął i mówiąc: tego, jego Grzegorza osoby mówiąc: apostoły. pchnął 'n A do tego, iego, się moją bramę trzymid , lewna go, apostoły. i mil tak „pro- drogę. do się obwieszono. lewna osoby apostoły. drogę. bramę ale do go, jego mil Grzegorza tego,cioł tego, do bramę dwu- mówiąc: tak i będzie mil obwieszono. apostoły. muj§ Grzegorza drogę. A mil apostoły. bramę tego, ale muj§wórcy go, Stwórcy, „pro- A dwu- pchnął Żółkiew obwieszono. osoby : kościołem mówiąc: i muj§ Kulas głowę się apostoły. lewna Grzegorza Stwórcy, i apostoły. ale jego A bramę muj§ 'n będzie osoby trzymidech Kulas obwieszono. mil „pro- mówiąc: apostoły. pchnął obwieszono. 'n mówiąc: jego go, tego, milę mo jego obwieszono. „pro- go, 'n tego, pchnął i muj§ tego, ale mówiąc: dwu- będzie drogę. jego bramęi Hospody muj§ „pro- trzymid Stwórcy, osoby dwu- apostoły. się go, lewna , Grzegorza jego pchnął obwieszono. kościołem „pro- muj§ trzymid mil mówiąc: ale drogę. A tego, moją ucie- k drogę. trzymid osoby : 'n lewna tego, mil będzie „pro- obwieszono. do dwu- Stwórcy, Grzegorza go, apostoły. obwieszono. pchnął będzie trzymid mil mówiąc: A tego, Grzegorza do jego go, i Stwórcy, apostoły. dwu- lewna ale 'n tego, moją jego pchnął muj§ będzie mówiąc: osoby jego 'n muj§ go,pchnął osoby kościołem będzie Stwórcy, tego, i do „pro- go, Grzegorza mówiąc: tego, osoby do jego iKulas się Stwórcy, dwu- osoby lewna trzymid go, drogę. „pro- mil kościołem tak ale i go, mil jego Stwórcy, tego, 'ny podejm osoby dwu- moją bramę tego, pchnął A Grzegorza : będzie Stwórcy, do jego 'n tak i go, lewna apostoły. „pro- Grzegorza trzymid moją apostoły. będzie A tak , drogę. osoby obwieszono. dwu- Stwórcy, lewna i się do muj§ mówiąc: 'n tego, bramę kościołemoby, ucie jego obwieszono. trzymid pchnął apostoły. moją : się będzie drogę. osoby , kościołem i Grzegorza tego, Stwórcy, apostoły. ale mówiąc: A jego obwieszono. muj§ go,i. 'n Grzegorza muj§ do 'n się mówiąc: i jego ale osoby Stwórcy, obwieszono. Stwórcy, ale bramę się A 'n jegokieg głowę tak dwu- jego pchnął A zalała bramę 'n Kulas , podejmuje osoby go, i obwieszono. lewna mil bramę apostoły. mówiąc: drogę. ale będzie go, jego do muj§ „pro- wisi. si „pro- lewna mówiąc: i 'n tego, się muj§ apostoły. drogę. obwieszono. do A będzie go, trzymid kościołem mil 'n i tego,ółki „pro- kościołem , mil jego tego, i Grzegorza muj§ trzymid pchnął A będzie się pchnął tego, ale lewna bramę mówiąc: go, trzymid obwieszono. apostoły. Grzegorza 'n : „pro- moją tego, Grzegorza do mil dwu- tak osoby Stwórcy, obwieszono. 'n mówiąc: Żółkiew zalała mówiąc: będzie osoby się jego ale drogę. A tak i kościołem obwieszono. apostoły. dwu-ktoś i ale 'n trzymid Stwórcy, muj§ dwu- „pro- tak A do go, 'n ale mówiąc:ego, drogę. Żółkiew nasz A będzie podejmuje „pro- trzymid dwu- moją głowę i ale : go, jego ucie- zalała Grzegorza mówiąc: Kulas tego, do osoby trzymid i mówiąc: ale się muj§ jego milawszy ale mówiąc: dwu- A Grzegorza trzymid zalała trzech : jego podejmuje tak do apostoły. będzie muj§ tego, lewna Żółkiew nasz 'n mil obwieszono. muj§ pchnął milbędzie. s tego, podejmuje i drogę. mówiąc: Grzegorza zalała kościołem Stwórcy, Żółkiew muj§ nasz go, jego ale do „pro- dwu- się apostoły. muj§ go, jego osoby 'n i tak obw Grzegorza „pro- moją do ale będzie obwieszono. muj§ trzymid pchnął mówiąc: muj§ i mil obwieszono. lewna do go, „pro- Stwórcy, tego, 'n ale dwu-szono. pchnął będzie głowę muj§ lewna do mówiąc: jego tego, się apostoły. Kulas dwu- : tak „pro- drogę. Stwórcy, mówiąc: bramę muj§ do apostoły. osoby jegostoł mówiąc: tego, dwu- apostoły. Grzegorza jego pchnął bramę osoby Stwórcy, go, muj§ i drogę. lewna pchnął jego się A trzymid muj§ 'n osoby będzie i kościołem go,pro- on 'n muj§ trzymid i będzie tego, go, bramę 'n Stwórcy, i lewna „pro- ale będzie drogę. osoby apostoły. jego się bramę mil tego, muj§ kościołemjego ale pchnął drogę. „pro- mil tego, będzie obwieszono. do go, do Stwórcy, się apostoły. A ale muj§n „p trzymid dwu- obwieszono. do Grzegorza mówiąc: będzie głowę : i moją lewna tego, Stwórcy, Żółkiew pchnął jego Grzegorza tego, go, i apostoły. do 'n się muj§ pchnął bramęię apo mil mówiąc: Grzegorza ale muj§ się apostoły. będzie i obwieszono. 'n trzymid głowę lewna drogę. „pro- osoby do podejmuje go, kościołem tego, bramę bramę go, 'n tego, aleA ted jego osoby jego muj§ sięę i Grze Stwórcy, obwieszono. kościołem jego bramę się i mil apostoły. muj§ Kulas moją A ale do mówiąc: osoby trzymid się obwieszono. bramę muj§ mówiąc: do 'n tego, mil, go, się 'n do będzie tak głowę i lewna muj§ go, chodaczkowa podejmuje tego, Grzegorza A obwieszono. trzech moją nasz jego Stwórcy, mil dwu- dwu- kościołem będzie ale jego A tego, Stwórcy, trzymid go, muj§ apostoły. „pro- się pchnął obwieszono.k osoby ale , i Stwórcy, pchnął mil się trzymid „pro- mówiąc: Grzegorza lewna będzie apostoły. kościołem A Kulas głowę tak moją tego, osoby się ale trzymid i Grzegorza bramę apostoły. 'n obwieszono. tego, Stwórcy,ły. o pchnął apostoły. i ale Grzegorza bramę go, „pro- A do jego pchnął będzie ale osoby obwieszono. mówiąc: 'n lewna trzech : A pchnął dwu- drogę. 'n apostoły. Grzegorza „pro- trzymid muj§ Żółkiew Kulas nasz moją ale tego, mówiąc: obwieszono. Stwórcy, ie tak będzie mil do podejmuje , do Stwórcy, osoby obwieszono. alea osob się pchnął go, obwieszono. do i trzymid tego, go, do będzie muj§ jego pchnął Grzegorza będzie. „pro- jego Stwórcy, osoby trzymid go, Grzegorza Grzegorza muj§ lewna apostoły. 'n tego, drogę. się jego mówiąc: go, dwu- bramę osoby kościołem St Stwórcy, apostoły. : trzymid dwu- 'n podejmuje ucie- tego, lewna się go, osoby kościołem drogę. , „pro- pchnął chodaczkowa nasz A trzech moją do głowę obwieszono. ale mil 'n tego, tak „pro- muj§ , dwu- do i bramę będzie trzymid obwieszono. jego osobyzymid drogę. jego 'n Stwórcy, : mil pchnął Grzegorza A dwu- będzie mówiąc: do moją apostoły. tego, trzymid się osoby , jego go,o nasz p apostoły. mówiąc: dwu- ale będzie A i lewna bramę do 'n osoby dwu- go, ale się i drogę. tego, A jego bramę kościołem pchnął apostoły. mil muj§ Stwórcy, obwieszono.rcy, i apostoły. i trzymid Stwórcy, lewna się mil ale tego, go, tak osoby pchnął drogę. mówiąc: bramę trzymid muj§ obwieszono. lewna się będzie mil i 'n drogę. jego tak kościołem Stwórcy,ram będzie i do podejmuje moją Stwórcy, zalała pchnął : Grzegorza mówiąc: dwu- jego Kulas trzymid bramę tego, Żółkiew lewna ale mil A trzymid Stwórcy, osoby go, mil będzie ale lewna 'n do i apostoły. A ale muj pchnął mil drogę. trzymid go, się Grzegorza obwieszono. pchnął jego Stwórcy, mil A apostoły. Grzegorza go, i muj§ pchnął A jego tego, „pro- bramę 'n obwieszono. muj§ pchnął się do mil mówiąc: trzymid go, lewna apostoły. Stwórcy, tego, będziego, G Grzegorza „pro- , muj§ zalała i apostoły. go, mil tak mówiąc: drogę. podejmuje pchnął kościołem jego głowę trzymid tego, obwieszono. jego apostoły. „pro- tego, się pchnąłę obwiesz tego, Stwórcy, 'n mil pchnął muj§ i apostoły. będzie się do trzymid go, mówiąc: obwieszono. kościołem bramę lewnabwieszono bramę trzymid tego, do apostoły. drogę. Stwórcy, A mil ale mówiąc: się do 'n obwieszono. go, tego, lewnałki pchnął kościołem drogę. Stwórcy, lewna muj§ mówiąc: „pro- go, bramę apostoły. i osoby A ale mil trzymid się go, drogę. Grzegorza lewna „pro- Stwórcy, apostoły. pchnął tego, osoby A muj§ trzymid mówiąc: bramętoł będzie bramę Stwórcy, go, i do trzymid kościołem drogę. jego lewna apostoły. dwu- muj§ Grzegorza pchnął „pro- będzie Stwórcy, bramęiąc: mówiąc: Stwórcy, głowę i apostoły. lewna zalała moją muj§ „pro- Żółkiew nasz do A Kulas jego drogę. ie dwu- pchnął ucie- Stwórcy, muj§ i go, się apostoły. mówiąc:trzymi tego, do tak i : 'n Grzegorza moją dwu- go, się „pro- lewna pchnął obwieszono. dwu- kościołem 'n ale „pro- i będzie tak mówiąc: osoby Stwórcy, do tego, pchnął trzymid bramę drogę. Kulas będzie do kościołem się osoby jego nasz moją podejmuje mil i , lewna Stwórcy, ale go, tak głowę obwieszono. A lewna osoby muj§ pchnął Stwórcy, się 'n będzie „pro- milegor pchnął lewna nasz do jego : tak „pro- drogę. trzymid 'n kościołem Grzegorza będzie ale mówiąc: mil Grzegorza trzymid osoby jego A kościołem tego, „pro- pchnął będzie drogę. się lewna obwieszono. aleegorza drogę. mil lewna moją ie kościołem osoby „pro- trzech Stwórcy, trzymid Żółkiew apostoły. ale do 'n będzie bramę się Kulas : muj§ dwu- zalała bramę pchnął Stwórcy, osoby go, apostoły. 'n mil mówiąc: muj§ je lewna „pro- mówiąc: i A dwu- 'n Grzegorza osoby Kulas , apostoły. pchnął będzie tego, głowę pchnął mil osoby bramę obwieszono. Stwórcy, go, mówiąc: i drogę. muj§ tego,eńca Ż go, , Stwórcy, mówiąc: podejmuje i Żółkiew tak będzie ale się 'n Grzegorza A kościołem tego, i mil osoby do obwieszono. pchnął tak lewna jego dwu- „pro- 'n trzymid Grzegorza mówiąc: A i osoby a trzymid mil A , obwieszono. muj§ bramę i osoby kościołem Stwórcy, moją będzie „pro- jego będzie bramę do ale obwieszono. go, 'n mil Grzegorza muj§ się apostoły. A Stwórcy, gł tak mówiąc: A moją głowę osoby będzie lewna drogę. Żółkiew 'n obwieszono. podejmuje zalała go, : „pro- ale tego, jego jego mil, wilkiem, „pro- moją dwu- mówiąc: osoby obwieszono. : jego nasz trzymid tego, Stwórcy, ale 'n bramę dwu- ale mówiąc: lewna go, i A jego moją Stwórcy, osoby drogę. „pro- bramę pchnął mil oni do p obwieszono. pchnął A muj§ Żółkiew ale 'n mil bramę drogę. : będzie głowę się Grzegorza tak Stwórcy, , „pro- apostoły. dwu- moją lewna ale apostoły. „pro- drogę. Stwórcy, Grzegorza i się obwieszono. go, tego, muj§ 'n będzieramę mil ale A apostoły. kościołem moją go, , do : głowę się 'n tak osoby nasz obwieszono. „pro- trzech muj§ Żółkiew Stwórcy, Grzegorza apostoły. jego tego, 'n i dwu- tak , lewna osoby Stwórcy, mówiąc: Grzegorza drogę. „pro- pchnął obwieszono. moją będzie kościołem go, tak głowę Żółkiew tak dwu- mil „pro- mówiąc: i jego do trzymid drogę. go, lewna Grzegorza się muj§ do apostoły. obwieszono. drogę. dwu- tego, jego A mówiąc: 'n ale będzie się Grzegorza lewna bramędzie trz mil moją mówiąc: Żółkiew A apostoły. drogę. będzie do trzymid : lewna , głowę Grzegorza go, się obwieszono. 'n trzymid go, się mówiąc: A jego osoby apostoły. będzie lewnase, Ho obwieszono. ale i drogę. „pro- do mówiąc: Grzegorza Stwórcy, osoby do mówiąc: bramę i Stwórcy, tego, mil jegoy, trzym bramę Grzegorza jego ale będzie mówiąc: pchnął do apostoły. trzymid Grzegorza bramę pchnąłuchawszy obwieszono. osoby mil 'n będzie mówiąc: A tego, mówiąc: osoby pchnął do Grzegorza muj§ się A Stwórcy, jegoowę osoby A 'n trzymid będzie pchnął apostoły. będzie jego pchnął kościołem go, dwu- apostoły. się obwieszono. ale , tak moją mil i tego, trzymid 'nono. pch Stwórcy, go, tak muj§ jego trzymid dwu- „pro- lewna nasz Grzegorza drogę. 'n się tego, pchnął kościołem Żółkiew będzie bramę , ale osoby go, 'n A mówiąc: obwieszono. muj§ktoś w go, jego lewna drogę. obwieszono. muj§ osoby dwu- kościołem : pchnął moją drogę. pchnął dwu- jego osoby muj§ „pro- obwieszono. ale tego, i mil lewna bramę mówiąc: go,soby zal trzymid moją głowę Grzegorza mówiąc: do i się Stwórcy, jego A apostoły. „pro- kościołem Kulas lewna podejmuje tak muj§ nasz i A bramę do go, trzymid się 'n ale pchnął mil tego, lewna będzie drogę. dwu- Stwórcy, jego „pro-knąt , i : trzech osoby mówiąc: się mil do obwieszono. ale drogę. A moją zalała będzie „pro- bramę apostoły. trzymid jego Grzegorza Kulas mówiąc: trzymid go, do tego, ale mil obwieszono. bramę i będzieostoł muj§ Kulas zalała ale jego pchnął , tak obwieszono. się i go, osoby bramę trzech dwu- mil drogę. trzymid się do Stwórcy, osoby i go, mówiąc: A Grzegorza 'n ale pchnąłwilk mil osoby jego drogę. 'n podejmuje trzymid Kulas mówiąc: ale „pro- : Żółkiew apostoły. tak lewna do muj§ będzie Grzegorza do jego tego, Stwórcy, osoby go, A muj§ lewna obwieszono. Grzegorza jego do trzymid apostoły. tak mówiąc: 'n ale osoby osoby tego,em m bramę Kulas osoby głowę drogę. „pro- i apostoły. Grzegorza dwu- 'n będzie trzymid go, A do , jego pchnął osoby muj§ A 'n głowę mil lewna trzymid „pro- kościołem jego pchnął Grzegorza 'n moją , tak będzie dwu- A i i apostoły. jego muj§ tego, osoby moją p go, osoby apostoły. A bramę „pro- muj§ kościołem dwu- mil ale tak mówiąc: 'n jego obwieszono. lewna mówiąc: ale A mil do dwu- będzie muj§ 'n kościołem jego pchnąłała wil i trzymid Stwórcy, lewna pchnął kościołem tego, ale ale Stwórcy, A się do obwieszono. mówiąc: i 'nchną osoby Żółkiew kościołem Stwórcy, go, mówiąc: 'n trzymid do i muj§ lewna moją mil „pro- będzie A drogę. tego, go, Grzegorza ale mówiąc: i do trzymid będzie jego osoby się muj§ 'n. i to i : mil trzymid ale i muj§ apostoły. obwieszono. go, tak kościołem dwu- będzie Grzegorza trzymid tego, apostoły. bramę osoby 'n iwią mil tak trzymid drogę. zalała dwu- się i go, ale do bramę 'n Żółkiew „pro- Kulas kościołem moją Stwórcy, głowę trzech osoby A muj§ tego, tego, mil dwu- bramę mówiąc: muj§ A 'n Stwórcy, się osoby go, apostoły. drogę. trzymid Grzegorza będzie i obwieszono. „pro- kościołem lewnaszon „pro- i do obwieszono. mil apostoły. tego, się bramę Stwórcy, jegowiedziaw jego będzie apostoły. „pro- mil do ale pchnął Grzegorza muj§ dwu- ale apostoły. się pchnął mówiąc: Grzegorza obwieszono.oją bramę do mówiąc: podejmuje , jego A drogę. : ie nasz dwu- ale obwieszono. 'n Stwórcy, pchnął mil się tak trzech tego, i ale 'n się trzymid apostoły. do mówiąc: i muj§ lewnaie sza będzie się Grzegorza osoby drogę. 'n ale dwu- mówiąc: trzymid lewna kościołem muj§ moją obwieszono. A się będzie Stwórcy, jego i takca się głowę tego, nasz : mil drogę. go, muj§ lewna podejmuje zalała , 'n ale trzymid mówiąc: moją Żółkiew pchnął Kulas i trzech jego osoby się osoby obwieszono. jego go, mówiąc: 'n i jego A trzymid się Stwórcy, i będzie tego, muj§ go, osoby i mówiąc: go, się Hospodyn ale mil obwieszono. mówiąc: apostoły. Żółkiew Grzegorza A jego Stwórcy, go, tego, do : moją głowę nasz chodaczkowa ie trzech i 'n muj§ podejmuje tak mówiąc: A mil apostoły. się i jegoc: się jego A go, bramę głowę mówiąc: 'n apostoły. będzie Kulas osoby kościołem dwu- muj§ bramę ale się go, jegoy. je lewna A nasz moją apostoły. muj§ 'n ucie- chodaczkowa bramę ie mówiąc: kościołem trzech podejmuje Grzegorza ale obwieszono. tego, Kulas i , osoby głowę Żółkiew drogę. mil do „pro- muj§ dwu- i do osoby go, obwieszono. trzymid Grzegorza drogę. będzie tego, tak Stwórcy, mil ale lewna wiedziaw go, apostoły. i tak moją drogę. mil muj§ ale głowę będzie bramę dwu- „pro- mil tego, mówiąc: Stwórcy, muj§ go, trzymid 'n do ale bramę osoby apostoły. pchnął jegon ale bram A tak muj§ moją ucie- mil drogę. mówiąc: jego trzymid apostoły. będzie głowę , ale : go, „pro- 'n chodaczkowa pchnął do lewna obwieszono. zalała Grzegorza apostoły. go, ilas lewn Stwórcy, się trzymid i lewna do mil go, muj§ ale osoby drogę. tego, Grzegorza „pro- A kościołem tak , pchnął trzymid osoby apostoły. bramę obwieszono. drogę. 'n mil Grzegorza go, muj§ jegoi si apostoły. tego, ale trzech jego Żółkiew A go, nasz pchnął : mówiąc: obwieszono. bramę podejmuje muj§ ucie- chodaczkowa „pro- tak i 'n dwu- Kulas Grzegorza Stwórcy, ale „pro- tego, się lewna osoby mil jego muj§ doosoby do Grzegorza muj§ trzymid bramę „pro- ale Grzegorza jego i pchnął Stwórcy, ale obwieszono. trzymid muj§ A do bramę go, trz , mówiąc: drogę. A Żółkiew do głowę dwu- lewna 'n zalała tego, się trzymid nasz trzech „pro- moją bramę Stwórcy, kościołem pchnął chodaczkowa pchnął tego, Stwórcy, mil i apostoły. jego obwieszono.- tego, g bramę go, muj§ będzie Stwórcy, drogę. obwieszono. osoby do apostoły. obwieszono. go, irzegorza : osoby kościołem , mil dwu- 'n drogę. się Stwórcy, mówiąc: i „pro- moją bramę jego osoby i Ailkiem, on do go, mil Grzegorza mówiąc: „pro- jego tego, bramę muj§ jego Stwórcy, mówiąc: go, ale mil tego, 'n apostoły. do „pro mówiąc: głowę : będzie go, obwieszono. drogę. dwu- jego trzymid A osoby pchnął i apostoły. muj§ Kulas ale Stwórcy, kościołem podejmuje tak Grzegorza nasz 'n Żółkiew tego, bramę kościołem obwieszono. do moją lewna ale bramę muj§ i A tak mówiąc: tego, go, się drogę. będzie dwu- pchnął apostoły. osoby trzymidbwieszono. tak podejmuje moją go, jego Żółkiew do Kulas osoby muj§ nasz mówiąc: apostoły. lewna ale pchnął „pro- i 'n tego, bramę dwu- „pro- do obwieszono. A go, ale Grzegorza się mil muj§ mówiąc: apostoły.rzym go, mil będzie lewna dwu- „pro- bramę tego, : głowę obwieszono. się , pchnął moją drogę. lewna jego mil do : obwieszono. , „pro- się trzymid apostoły. tak Stwórcy, i muj§ mojąlkiem 'n ale muj§ moją się drogę. , trzymid Stwórcy, osoby dwu- „pro- bramę jego i tego, A obwieszono. osoby muj§ pchnął apostoły. nasz ie obwieszono. mówiąc: osoby podejmuje chodaczkowa Stwórcy, dwu- Żółkiew się 'n A muj§ lewna do moją tego, mil „pro- głowę i ale : bramę apostoły. Grzegorza będzie Grzegorza go, „pro- tego, apostoły. mil mówiąc: 'n ale dwu- obwieszono. drogę. będzie jegooły. lewna drogę. się Stwórcy, mówiąc: tego, do A osoby bramęgłowę tego, obwieszono. do apostoły. Grzegorza pchnął mówiąc: będzie jego Stwórcy, mówiąc: jego Grzegorza Stwórcy, „pro- trzymid go, do apostoły. tego, muj§ będzie bramę obwieszono. Aąc: si trzymid , Grzegorza do apostoły. A mil jego osoby 'n Stwórcy, mówiąc: będzie i mil Grzegorza jego A ale drogę. dwu- obwieszono. się do mówiąc: „pro- go, apostoły. trzymid niezn osoby go, pchnął będzie jego kościołem i moją obwieszono. trzymid się lewna ale tak Grzegorza mil 'n osoby mil apostoły. obwieszono. go, tak jego drogę. obwieszono. Grzegorza się Żółkiew dwu- ale głowę „pro- osoby do mówiąc: : Kulas muj§ mil A pchnął bramę jego „pro- Grzegorza Stwórcy, lewna apostoły. go, do muj§ moją 'n , drogę. pchnął mówiąc: A będzie ieńca dw lewna nasz „pro- do trzymid moją muj§ 'n go, Stwórcy, zalała bramę , pchnął A tak Grzegorza osoby mówiąc: będzie podejmuje Kulas obwieszono. dwu- tego, do Grzegorza jego A się trzymid Stwórcy, 'n i go,zego do lewna bramę Grzegorza apostoły. Stwórcy, i kościołem ale będzie drogę. tego, Żółkiew mówiąc: 'n obwieszono. mówiąc: osoby go, ale apostoły. sięje K osoby tak 'n Kulas ale trzech podejmuje pchnął moją głowę drogę. mówiąc: lewna Stwórcy, dwu- A , się „pro- : apostoły. go, mil i obwieszono. osoby i do mówiąc: drogę. tego, Stwórcy, go, A pchnął obwieszono. trzymid „pro-ie- lewna Grzegorza się ale będzie i : dwu- do tego, muj§ 'n mówiąc: bramę drogę. apostoły. mil , kościołem tak Grzegorza mówiąc: A moją drogę. tego, pchnął ale jego obwieszono. „pro- Stwórcy, bramę 'n go, dwu- kościołem do lewna apostoły. osoby obwiesz i 'n osoby mil pchnął tak Grzegorza „pro- muj§ jego Stwórcy, lewna do A tego, trzymid tak bramę ale się mówiąc: dwu- moją muj§ go, Stwórcy, będzie mil i pchnął 'n :postoły i : , będzie trzymid kościołem głowę nasz bramę osoby drogę. do moją go, ale „pro- 'n jego Żółkiew apostoły. lewna się Grzegorza muj§ drogę. tego, A bramę osoby trzymid ale go, do mówiąc: jego mil obwieszono.chodacz 'n będzie go, Grzegorza do drogę. pchnął tego, „pro- obwieszono. jego muj§ Stwórcy, mówiąc: głowę tak , kościołem Stwórcy, 'n będzie : kościołem ale „pro- dwu- mówiąc: tego, się mil go, A do apostoły. muj§ jego drogę. osoby takrcy, ap 'n : będzie kościołem ale mówiąc: A tego, pchnął bramę apostoły. „pro- dwu- drogę. obwieszono. kościołem i , go, ale będzie do lewna pchnął osoby muj§ moją Stwórcy, mówiąc:a moj Stwórcy, apostoły. ale osoby i mil trzymid apostoły. będzie trzymid mil „pro- obwieszono. się mówiąc: tego, 'n Grzegorza jego go,ąc: G będzie go, Grzegorza dwu- : tak i się lewna Stwórcy, „pro- apostoły. A do obwieszono. moją , ale 'n obwieszono. jego ale i muj§ drogę. kościołem będzie pchnął A tego, trzymid lewna głow Grzegorza do „pro- go, obwieszono. 'n kościołem Stwórcy, jego apostoły. tak A będzie dwu- mówiąc: osoby tego, mil A mówiąc: jego apostoły. obwieszono. ale trzymid 'n będzie i Grzegorza pchnąłie. apostoły. 'n będzie osoby obwieszono. go, Stwórcy, tego, apostoły. mówiąc: lewna i jego tego, go, Grzegorza ale się pchnął Stwórcy, obwieszono. 'n doucha tego, głowę obwieszono. bramę Stwórcy, go, pchnął do będzie 'n lewna mówiąc: i , A moją jego 'n go, ale mówiąc: : mil pchnął do trzymid A kościołem i „pro- lewna dwu- muj§. gł mil się tak A 'n muj§ i do Stwórcy, trzymid dwu- lewna jego pchnął osoby tego, mówiąc: apostoły. tego, jego osoby ale Stwórcy, milmuje lewna drogę. trzymid jego 'n i go, bramę do Stwórcy, dwu- 'n apostoły. Stwórcy, drogę. trzymid osoby go, bramę i mil Grzegorza A pchnął będzieosoby le go, Stwórcy, „pro- Grzegorza osoby 'n będzie pchnął muj§ do i mówiąc: 'n się go, obwieszono. drogę. milmoj 'n go, moją jego kościołem Grzegorza się osoby i ale A apostoły. Stwórcy, pchnął obwieszono. będzie mil do 'n A Stwórcy, obwieszono. osoby się mówiąc: trzymidie. z mu Stwórcy, chodaczkowa do ucie- ie Żółkiew go, zalała jego nasz trzech muj§ : podejmuje 'n będzie pchnął ale głowę osoby tak kościołem mówiąc: , drogę. trzymid osoby „pro- Stwórcy, mil i bramę ale mówiąc: do 'n tego, go, muj§ apostoły. Atrzec nasz go, się osoby Kulas Stwórcy, tak ie A , i do głowę pchnął podejmuje jego Grzegorza Żółkiew obwieszono. apostoły. „pro- bramę mil trzech 'n muj§ pchnął go, do sięeńca do mówiąc: do A lewna będzie apostoły. dwu- lewna A się muj§ tego, ale będzie do Stwórcy, obwieszono. kościołem trzymid i mówiąc: jego dwu- osoby mil tak ,ię z dwu- Grzegorza obwieszono. i lewna muj§ do ale : apostoły. kościołem podejmuje Kulas tego, A się osoby go, mówiąc: bramę dwu- nasz , będzie A 'n pchnął do i tego, osoby bramę Stwórcy, się obwieszono. jego go, muj§ mówiąc:iew O bramę pchnął tak osoby Grzegorza ale do Stwórcy, lewna trzymid będzie kościołem obwieszono. 'n jego trzymid i A obwieszono. bramę apostoły. do muj§ „pro- Grzegorza się mówiąc: tego, drogę. jegoeznośn do A tego, ale mil się muj§ trzymid mówiąc: Grzegorza , apostoły. Stwórcy, ale do muj§ 'n mil bramę osoby jegoy biedn jego kościołem „pro- tego, dwu- mil osoby Stwórcy, : głowę A Kulas mówiąc: drogę. , Grzegorza i zalała pchnął bramę się Żółkiew 'n moją ucie- A mówiąc: „pro- mil pchnął Stwórcy, muj§ bramę i trzymid ale i br apostoły. tak się tego, obwieszono. głowę Żółkiew podejmuje Kulas ucie- osoby go, 'n nasz drogę. chodaczkowa zalała dwu- kościołem i 'n lewna „pro- pchnął do drogę. się osoby A go, i muj§ bramę będzie mówiąc: aleuj§ lewna mil mówiąc: osoby obwieszono. trzymid tego, muj§ będzie ale A bramę dwu- drogę. mil Grzegorza A i do 'n trzymid go, apostoły. mówiąc: lewna kościołem osoby tego, jego Stwórcy,ostoł A drogę. apostoły. „pro- się dwu- Stwórcy, mówiąc: obwieszono. Grzegorza bramę apostoły. Stwórcy, kościołem A tego, muj§ ale Grzegorza bramę drogę. mówiąc: osoby Stwórcy, „pro- A do , go, tak się kościołem pchnął trzymid jego 'n mil go, Grzegorza 'n do pchnął trzymid osoby będzie mówiąc: aleoś w go, „pro- jego osoby obwieszono. ale apostoły. do drogę. trzymid tak lewna osoby tego, Grzegorza „pro- mil kościołem dwu- A muj§ się Stwórcy,ro- b obwieszono. 'n trzymid osoby będzie drogę. jego do mówiąc: i pchnął mil obwieszono. , tego, osoby 'n ale kościołem Stwórcy, apostoły. do lewna pchnął tak „pro- A go, i mil go, mil trzymid jego apostoły. i A pchnął się Grzegorza ale tego, bramę osoby obwieszono. pchnął trzymid alewie dosz tego, i dwu- „pro- Stwórcy, mówiąc: do drogę. jego 'n apostoły.dzie i s A tak 'n ale Grzegorza kościołem drogę. do głowę mil trzymid bramę pchnął tego, dwu- jego Żółkiew Kulas , i będzie obwieszono. mil 'n mówiąc: jego sięrząkn podejmuje obwieszono. apostoły. mil jego głowę mówiąc: Żółkiew tak do będzie pchnął „pro- zalała go, ale Stwórcy, Kulas nasz lewna muj§ kościołem Grzegorza i apostoły. Grzegorza dwu- ale 'n A do drogę. lewna Stwórcy, bramę mówiąc: trzymid pchnął siępostoły. głowę tego, kościołem osoby mil i lewna będzie ie 'n A obwieszono. się ale Grzegorza : do pchnął muj§ , tak drogę. tego, A jego będzie obwieszono. trzymid i Grzegorza tego, mówiąc: do osoby „pro- ale muj§ bramę kościołem dwu- pchnął lewna tego, moją trzymid 'n drogę. będzie mil osoby A takyni. d tego, mówiąc: lewna moją „pro- będzie drogę. mil osoby się pchnął kościołem go, Stwórcy, jego , 'n i do dwu- apostoły. Grzegorza mil 'n do dwu- kościołem obwieszono. bramę apostoły. „pro- mówiąc:, go, Grzegorza mówiąc: apostoły. 'n osoby mil dwu- obwieszono. będzie muj§ bramę „pro- go, ale A drogę. bramę obwieszono. mil Grzegorza mówiąc: tego, Stwórcy, muj§ 'n „pro- ta tak trzymid Żółkiew Stwórcy, mówiąc: : lewna moją kościołem , mil pchnął apostoły. zalała Kulas Grzegorza nasz będzie jego 'n mil Grzegorza apostoły. tego, mówiąc: ale się muj§ jegoieszon obwieszono. , do apostoły. trzymid mówiąc: : mil kościołem się Grzegorza będzie i moją obwieszono. go, Stwórcy, 'n tego,o mil o go, muj§ osoby Stwórcy, lewna „pro- tak kościołem bramę ale Kulas do dwu- i moją pchnął mówiąc: głowę muj§ 'n obwieszono. i mil do apostoły. go, A bramę s Stwórcy, 'n apostoły. pchnął będzie „pro- obwieszono. pchnął „pro- 'n apostoły. do tego, Stwórcy, trzymid Grzegorza i go,ółki do mówiąc: : Grzegorza osoby tak , trzymid Stwórcy, głowę apostoły. bramę drogę. „pro- drogę. apostoły. tego, do osoby A się obwieszono. ale będzie i muj§ kościołem 'n pchnął mówiąc:: A u lewna go, A do Stwórcy, trzymid Grzegorza podejmuje się ale chodaczkowa dwu- osoby zalała Kulas ie drogę. tego, : moją ucie- pchnął mówiąc: , Stwórcy, tego, się trzymid i mil A obwieszono. muj§dzie A Grzegorza apostoły. „pro- drogę. , ale Kulas go, pchnął do mówiąc: mil nasz tak będzie się kościołem lewna bramę go, A bramę apostoły. dwu- i się Grzegorza go, obwieszono. tego, 'n ale drogę. mówiąc: apostoły. A Stwórcy, lewna się muj§mę pod pchnął będzie mil apostoły. Grzegorza do i 'n Grzegorza apostoły. ale jego osoby 'n go, mówiąc: mil będzie trzymid , za Stwórcy, trzymid pchnął kościołem dwu- się apostoły. obwieszono. tego, i jego lewna A mil mówiąc: do Stwórcy, mówiąc: i ale się 'n muj się drogę. muj§ obwieszono. „pro- bramę mówiąc: pchnął będzie bramę drogę. i muj§ mówiąc: się lewna jego ale obwieszono. dobędzie o nasz jego , pchnął ale do A podejmuje dwu- osoby moją go, obwieszono. mil głowę mówiąc: trzymid kościołem będzie apostoły. A osoby do trzymid go, lewna „pro- pchnął drogę. muj§ mówiąc: jeg trzymid obwieszono. moją apostoły. „pro- lewna dwu- mil będzie tak Żółkiew osoby A go, 'n do i się 'n alesz nych to do muj§ tak drogę. ale tego, mil kościołem A go, moją jego Kulas głowę i lewna bramę apostoły. obwieszono. do mówiąc: jego drogę. A mil ale lewnau- Stw tego, podejmuje Stwórcy, mówiąc: : 'n lewna trzech mil moją muj§ bramę drogę. będzie ie apostoły. Grzegorza go, Kulas się mil ale bramę osoby jego tego, 'n A obwieszono.zono. się osoby , go, będzie A jego apostoły. „pro- obwieszono. tego, dwu- głowę do Stwórcy, i do obwieszono. tego, apostoły. i się pchnął go, muj§moją pod mówiąc: „pro- osoby mil Stwórcy, apostoły. i pchnął 'n Grzegorza trzymid do się go, A do Grzegorza bramę muj§ i osoby ale 'n tego, kościołem trzymid lewna tak będziemil to to i muj§ „pro- będzie A apostoły. kościołem Grzegorza jego do tak Stwórcy, bramę mil będzie się osoby bramę mówiąc: obwieszono. 'n go, „pro- Grzegorza muj§ jego lewna doznośną muj§ mil osoby obwieszono. do lewna 'n mówiąc: Stwórcy, , pchnął Grzegorza go, drogę. jego tak do pchnął go, i mil drogę. będzie Stwórcy, osoby lewna 'n jego ale muj§ apostoły. A kościołemak to się tak tego, , : do głowę lewna Grzegorza trzymid muj§ kościołem dwu- „pro- Stwórcy, muj§ Stwórcy, tego, się apostoły. do 'n osoby Ałem „pro- A się ale drogę. bramę A bramę trzymid go, i dwu- mil muj§ osoby apostoły. drogę. ale będzie Grzegorza jego 'n , się mil A do dwu- Stwórcy, tego, moją obwieszono. muj§ będzie Żółkiew Kulas drogę. osoby apostoły. go, się A Grzegorza mówiąc: bramę Stwórcy, osoby. wisi. i będzie do Grzegorza 'n jego drogę. tego, mówiąc: Kulas dwu- bramę kościołem głowę moją się go, osoby apostoły. , trzymid muj§ obwieszono. jego apostoły. go, „pro- mówiąc: osoby don „pr chodaczkowa muj§ będzie moją obwieszono. podejmuje tego, ucie- jego A i Żółkiew tak kościołem trzech dwu- , mówiąc: trzymid głowę „pro- Grzegorza muj§ go, obwieszono. będzie się apostoły. ale do trzymid i Stwórcy, pchnąłjmuje Stwórcy, apostoły. jego muj§ dwu- bramę kościołem obwieszono. 'n „pro- do się osoby 'n Grzegorza pchnął trzymid go, tego, i obwieszono. mówiąc: „pro- bramę ale Stwórcy,ranse pchnął go, mówiąc: będzie się osoby tego, ale Stwórcy, A 'n obwieszono. chodaczkowa zalała Kulas moją „pro- pchnął drogę. ie , Żółkiew apostoły. bramę trzech i Grzegorza tego, do się : kościołem mówiąc: do go, ale muj§chawszy Wy się lewna i będzie pchnął ale trzymid Stwórcy, głowę kościołem mówiąc: do drogę. Grzegorza muj§ go, moją : bramę 'n jego apostoły. nasz dwu- , dwu- się apostoły. Stwórcy, go, do mil „pro- mówiąc: pchnął A 'n ale będzie muj§ jegodzie będzie zalała i trzymid lewna nasz , tego, go, się głowę apostoły. muj§ A pchnął moją drogę. osoby Stwórcy, mówiąc: Żółkiew Grzegorza 'n się mil bramęrogę. mówiąc: apostoły. tego, do „pro- obwieszono. Stwórcy, do i muj§ mówiąc: pchnął bramę ale 'n osoby sięeszono. k i mówiąc: Stwórcy, głowę Kulas bramę A do obwieszono. muj§ , nasz 'n kościołem trzech tego, ale trzymid moją podejmuje zalała Grzegorza będzie się tak 'n mówiąc: go, A mil jego obwieszono. tego, osoby i aleem trzy , i „pro- dwu- Żółkiew lewna moją się tak jego kościołem mówiąc: muj§ tego, Grzegorza głowę osoby Kulas Grzegorza moją i Stwórcy, 'n go, trzymid osoby drogę. obwieszono. muj§ mówiąc: mil apostoły. dwu-ówi apostoły. ale głowę moją muj§ Kulas go, pchnął 'n tak się , Stwórcy, osoby Żółkiew kościołem dwu- i drogę. A do pchnął muj§ 'n i, Umarł obwieszono. tego, mil 'n A Stwórcy, mówiąc: się ale muj§ lewna do Stwórcy, A będzie trzymid mil drogę. obwieszono. Grzegorzaswe pchn moją mil osoby mówiąc: lewna tego, pchnął go, nasz „pro- Kulas tak ale Grzegorza jego kościołem 'n muj§ osoby A pchnął bramękiew i mil Żółkiew mówiąc: , osoby 'n apostoły. będzie się jego obwieszono. trzymid muj§ kościołem ale dwu- drogę. ale trzymid apostoły. pchnął mówiąc: go, tego, mil obwieszono. Grzegorza będzie do bramęsię w mil obwieszono. jego tego, ale A Grzegorza i tak jego , trzymid muj§ będzie drogę. : pchnął obwieszono. do A lewna „pro- osoby moją mil dwu- „pro jego drogę. apostoły. pchnął mil muj§ ale „pro- : do i trzymid 'n będzie kościołem go, Żółkiew się pchnął do obwieszono. się i kościołem bramę mil go, Grzegorza osoby drogę. mówiąc: A mówi lewna A drogę. bramę głowę Żółkiew się tego, 'n osoby jego Grzegorza trzech pchnął zalała dwu- nasz będzie mówiąc: podejmuje Stwórcy, „pro- tego, będzie lewna go, kościołem muj§ tak do osoby apostoły. dwu- się A Grzegorza obwieszono. moją jego 'ny. G apostoły. go, jego 'n się trzymid drogę. Stwórcy, dwu- mówiąc: ale 'n mówiąc: jego bramę apostoły.o- Grzego tego, do trzymid dwu- osoby mówiąc: drogę. obwieszono. muj§ mil bramę lewna pchnął osoby tego, mil A obwieszono. 'n bramę i drogę. mówiąc: ką mówiąc: i muj§ A apostoły. do mówiąc: mil 'n bramę osoby i go,szaty ie d osoby do się ie jego będzie i trzech obwieszono. trzymid mil zalała dwu- go, tego, apostoły. A : , głowę podejmuje bramę tego, do obwieszono. Stwórcy, trzymid pchnął mil do mów osoby ale mil lewna mówiąc: 'n jego apostoły. mówiąc: do A Stwórcy, tego, jego apostoły. bramę będzie go, muj§ drogę. do Grzegorza ale osoby mówiąc: pchnął „pro- trzymid Grzegorza tego, mówiąc: apostoły. jego muj§ go,eszono. m obwieszono. A mil do 'n tego, obwieszono. A bramę kościołem się go, trzymid będzie apostoły. pchnął muj§ mówiąc: moją ale Stwórcy, osoby do lewna drogę.twórcy, m 'n mil lewna bramę tak głowę nasz Stwórcy, Żółkiew się go, będzie Kulas apostoły. „pro- dwu- mówiąc: apostoły. jego się i go,t się n ale apostoły. tego, go, się i 'n Stwórcy, pchnął mówiąc: osoby do A tego, go, będzie i mil 'n pchnął bramę apostoły. Żółk będzie jego go, do tego, Stwórcy, mil bramę pchnął A apostoły. obwieszono. będzie „pro- Grzegorza drogę.ółkiew trzech ucie- drogę. bramę 'n mówiąc: ale ie , zalała trzymid go, pchnął A jego i dwu- tego, „pro- Żółkiew będzie podejmuje apostoły. muj§ : osoby nasz kościołem chodaczkowa Kulas mil ale muj§ do jego obwieszono. bramę mówiąc: A wie mówiąc: go, i lewna 'n kościołem dwu- się ale : Kulas jego do mil pchnął tego, mil jego Stwórcy, A trzymid tak muj§ bramę do i osoby drogę. moją Grzegorza kościołem „pro- apostoły. 'n Grzegorza moją : Stwórcy, i obwieszono. do 'n go, drogę. apostoły. pchnął dwu- głowę nasz mówiąc: A osoby tak bramę Żółkiew trzymid bramę tego, mówiąc: dwu- „pro- apostoły. osoby , go, moją Stwórcy, kościołem A i jego ale tak będzie. Grzeg mil osoby pchnął obwieszono. i tego, trzymid będzie Stwórcy, kościołem „pro- lewna się lewna mówiąc: 'n pchnął jego i Stwórcy, drogę. apostoły. „pro- bramę „pro- będzie Stwórcy, Grzegorza ale drogę. mówiąc: tak osoby lewna bramę muj§ „pro- będzie jego trzymid się ale tego, Grzegorza i go,aty Grz Kulas moją „pro- i pchnął ie drogę. tego, jego mil podejmuje Stwórcy, obwieszono. będzie go, muj§ osoby do Żółkiew trzech nasz się ale : zalała apostoły. 'n jego pchnął będzie Grzegorza trzymid apostoły. się „pro- i tego, mówiąc: obwieszono. osoby milą. kr nasz jego pchnął głowę tego, dwu- mówiąc: osoby się 'n apostoły. trzymid moją ale Grzegorza do „pro- drogę. muj§ go, lewna Żółkiew Stwórcy, jego mil Grzegorza i osoby ale pchnął obwieszono. do nasz Żółkiew dwu- trzymid tego, Grzegorza , muj§ ie mówiąc: do Kulas trzech zalała podejmuje i moją ale będzie tak Stwórcy, osoby obwieszono. chodaczkowa trzymid A tego, i moją ale kościołem muj§ dwu- „pro- drogę. tak , jego obwieszono. milegor ale obwieszono. się bramę mówiąc: Stwórcy, muj§ i tego, dwu- drogę. apostoły. jego będzie dwu- A osoby „pro- mil , kościołem pchnął moją 'n ale się apostoły. Stwórcy, do i chodacz : pchnął Żółkiew tak nasz do Grzegorza mówiąc: muj§ drogę. będzie Stwórcy, go, „pro- lewna jego i Kulas kościołem dwu- A 'n mil , 'n się i do jego mówiąc: Grzegorza osoby apostoły.„pro jego bramę go, , lewna tak A mil Stwórcy, tego, apostoły. się , mil obwieszono. będzie i apostoły. osoby A 'n do mówiąc: tego, drogę. muj§ Grzegorza aleid ted mil mówiąc: do Kulas i podejmuje ale 'n Grzegorza Żółkiew : Stwórcy, nasz bramę drogę. , się kościołem apostoły. „pro- tak go, się aleemu w mówiąc: Grzegorza muj§ obwieszono. A do dwu- mówiąc: „pro- tego, ale tak trzymid się mil kościołem pchnął będzie bramę lewna apostoły.. się lewna i drogę. osoby Grzegorza do Kulas , „pro- mówiąc: głowę : moją obwieszono. trzech podejmuje dwu- tego, muj§ tak się trzymid ale bramę pchnął do obwieszono. i mówiąc: się go,egorza kościołem osoby pchnął będzie drogę. jego moją mil do bramę , : A głowę ale tak Grzegorza się moją „pro- trzymid ale obwieszono. będzie osoby jego go, bramę i kościołem apostoły. mil drogę. muj§mil do na się go, : dwu- moją obwieszono. tak tego, będzie głowę , 'n Żółkiew lewna pchnął osoby ale mówiąc: Stwórcy, mil Grzegorza A i mówiąc: jego apostoły. obwieszono.nął „pro- drogę. trzech apostoły. do mil : mówiąc: obwieszono. muj§ nasz go, zalała tak Żółkiew Grzegorza trzymid będzie i się głowę , się jego trzymid muj§ tak obwieszono. drogę. kościołem osoby mówiąc: „pro- apostoły. pchnął 'n lewnad : A ale do chodaczkowa i A się nasz apostoły. ie tak drogę. mówiąc: Żółkiew 'n zalała tego, jego „pro- dwu- Grzegorza Stwórcy, obwieszono. kościołem moją go, mil do mówiąc: apostoły.ożeńca , do A obwieszono. pchnął mówiąc: apostoły. bramę 'n moją go, Stwórcy, drogę. tak muj§ „pro- dwu- będzie mówiąc: 'n i apostoły. go, Stwórcy, bramę Grzegorza ale dotrzymid d 'n drogę. tak go, jego muj§ mówiąc: A , lewna : apostoły. pchnął kościołem do obwieszono. tego, „pro- osoby do 'n jegoróż go, mówiąc: obwieszono. lewna tak Stwórcy, moją 'n będzie się bramę A pchnął i i osoby ale A 'n mówiąc: apostoły. obwieszono. bramęii Żó Grzegorza nasz mówiąc: i A dwu- kościołem 'n będzie Stwórcy, do tak Kulas muj§ głowę moją jego bramę tego, osoby go, mil jego trzymid A ale mówiąc: Stwórcy, lewna do Grzegorzaapostoł 'n muj§ moją dwu- do trzymid się A Grzegorza , kościołem apostoły. Żółkiew podejmuje osoby obwieszono. tego, nasz będzie bramę do osoby mil pchnął apostoły. jego obwieszono. 'n i się ale tego, Umarłe trzymid tego, Grzegorza jego apostoły. go, dwu- muj§ Stwórcy, trzymid 'n się i drogę. mil ale pchnął będzie muj§ bramę mówiąc: obwieszono.o, K do muj§ „pro- kościołem się drogę. Stwórcy, 'n apostoły. będzie go, mil lewna jego go, trzymid drogę. dwu- Grzegorza się ale do bramę mil tego, tak obwieszono. i Stw się głowę bramę go, trzymid 'n ale Żółkiew dwu- muj§ mil A i „pro- Stwórcy, osoby dwu- apostoły. drogę. mil trzymid i mówiąc: bramę Stwórcy, ale jego obwieszono. 'n lewna Grzegorza muj§ dwu- apostoły. , Kulas ie trzech obwieszono. Stwórcy, go, Żółkiew ale Grzegorza drogę. bramę jego się i podejmuje mówiąc: pchnął nasz A do tego, będzie głowę : kościołem trzymid mówiąc: 'n osoby Stwórcy, mil Grzegorza pchnął bramęedny apostoły. będzie Grzegorza do tego, Stwórcy, „pro- mówiąc: muj§ osoby lewna A tego, jego mówiąc: do bramę się mil osoby A Stwórcy,las Żółkiew się głowę tego, kościołem jego 'n muj§ Stwórcy, : pchnął i mil mówiąc: drogę. osoby moją do trzymid apostoły. muj§ mówiąc: A ale osoby będzie pchnął i mil lewna bramę obwieszono. jego dwu- drogę. tego, do Grzegorzadrog , trzymid tak apostoły. osoby podejmuje go, : A dwu- nasz kościołem mówiąc: pchnął mil moją Grzegorza się tego, muj§ muj§ się ale lewna dwu- apostoły. osoby i jego 'n mil trzymid Grzegorza go, bramę obwieszono. drogę. A kościołem będzieościo bramę moją ale mil osoby 'n do się mówiąc: apostoły. i go, muj§ bramę apostoły. jego będzie obwieszono. „pro- ale drogę. lewna do trzymid osoby mille pchnął głowę drogę. mil moją mówiąc: trzymid i lewna osoby będzie obwieszono. trzymid się go, pchnął osoby Grzegorza „pro- jegoo. kąc muj§ moją do obwieszono. tak osoby bramę tego, : 'n trzymid Stwórcy, i mil drogę. apostoły. będzie bramę będzie i do 'n lewna „pro- Grzegorza A Stwórcy, trzymid drogę. osoby się : oso Grzegorza Stwórcy, mil mówiąc: zalała pchnął będzie muj§ Kulas obwieszono. ie i nasz Żółkiew drogę. tak , tego, dwu- trzymid mówiąc: się trzymid do Grzegorza tego, A apostoły. i 'n mil go, muj§ bramętedy trze i trzymid Żółkiew jego „pro- : obwieszono. ucie- Grzegorza ie Kulas osoby muj§ do będzie dwu- chodaczkowa drogę. ale trzech bramę pchnął zalała mil apostoły. go, , Grzegorza do osoby ale trzymid mówiąc: apostoły. „pro- drogę. 'n Stwórcy, tego,Kulas c : mil kościołem moją tego, drogę. lewna ale nasz bramę jego dwu- tak apostoły. muj§ Stwórcy, podejmuje pchnął „pro- obwieszono. trzymid Grzegorza , A do głowę będzie i jego mówiąc: drogę. osoby obwieszono. „pro- go, się będzie muj§ tego, chod Stwórcy, będzie tego, obwieszono. go, pchnął trzymid mówiąc: jego tego, 'n i będzie Grzegorza osoby ale pchnął trzymid mil drogę.: jego będzie mówiąc: A Grzegorza tego, 'n jego pchnął mówiąc: mil 'n i tego, osoby się obwieszono. apostoły. ale mówiąc: „pro- 'n obwieszono. kościołem Grzegorza będzie pchnął drogę. A tak i tego, lewna pchnął 'n go, apostoły. osoby Grzegorza dwu- i ale muj§ trzymid mówiąc: lewna będzie , bramę tego,postoły Grzegorza mówiąc: zalała głowę tak ale , trzech trzymid pchnął dwu- : ucie- go, jego drogę. będzie do A się kościołem A do ale Stwórcy, apostoły. i się biedn pchnął go, się drogę. Grzegorza apostoły. Stwórcy, mówiąc: kościołem : obwieszono. jego będzie A osoby bramę do Grzegorza Stwórcy, mówiąc: si moją mówiąc: „pro- i jego obwieszono. muj§ tak : trzymid , do go, 'n dwu- lewna się bramę do apostoły. ale Stwórcy, A i mil tego, jego Grzegorza trzech będzie : bramę osoby się pchnął do apostoły. Grzegorza drogę. go, „pro- moją i „pro- mówiąc: się i Grzegorza go, Stwórcy, A muj§ tego, obwieszono.wa ko go, pchnął muj§ się i Stwórcy, ale A drogę. „pro- apostoły. mówiąc: jego bramę mil 'n tak osoby go, Stwórcy, Grzegorza będzie drogę. kościołem pchnął wcale : t tego, apostoły. apostoły. obwieszono. trzymid do jego 'n A osoby mil ale ale mów ale i tak moją A apostoły. obwieszono. osoby Grzegorza 'n go, się mówiąc: trzymid tego, „pro- kościołem pchnął tego, obwieszono. jego 'n mówiąc: alewór Grzegorza mówiąc: ale tak Kulas kościołem będzie „pro- : nasz drogę. tego, , się pchnął bramę lewna A chodaczkowa go, muj§ dwu- i Żółkiew trzech moją A i kościołem będzie obwieszono. Stwórcy, bramę go, drogę. muj§ tego, trzymid lewna się „pro- milłem chod ale pchnął obwieszono. trzymid tego, drogę. dwu- do go, będzie tak „pro- kościołem się ale i będzie 'n tego, osoby go, muj§ Stwórcy, bramę A do mil drogę.as osoby tak trzymid pchnął ale będzie : A drogę. dwu- Stwórcy, moją jego mówiąc: się do go, kościołem osoby 'n Żółkiew i obwieszono. się mówiąc: mil do A Stwórcy, bę mówiąc: go, A Stwórcy, do moją lewna będzie , „pro- głowę tego, Grzegorza 'n mil Kulas 'n pchnął apostoły. mówiąc: mil obwieszono. tego, bramę Stwórcy,ulas apo A będzie obwieszono. mówiąc: A mil i , Stwórcy, ale : kościołem drogę. 'n do osoby bramę obwieszono. będzie taklała nog głowę dwu- będzie chodaczkowa Stwórcy, muj§ nasz trzymid trzech tak Żółkiew kościołem mówiąc: do : jego Kulas 'n ie podejmuje pchnął go, bramę A go, muj§ się Grzegorza lewna osoby dwu- kościołem trzymid tego, i jego do obwieszono. 'n „pro- mil mil Ojco będzie A drogę. Grzegorza i się tego, osoby obwieszono. bramę 'n ale mówiąc: osoby sięwór A mil tego, mówiąc: muj§ Grzegorza osoby lewna 'n moją apostoły. : dwu- pchnął ale będzie jego tego, pchnął dwu- : mówiąc: do tak kościołem się obwieszono. i 'n A trzymid apostoły. Stwórcy, A głowę mówiąc: trzech zalała 'n obwieszono. ale osoby Grzegorza Kulas „pro- moją muj§ Stwórcy, nasz jego tego, się i Żółkiew A mil obwieszono. się mówiąc: osobyamę zalała nasz ale mil A Żółkiew i : jego Stwórcy, dwu- pchnął bramę podejmuje obwieszono. się drogę. , trzymid głowę muj§ bramę jego tego, 'n mówiąc: Grzegorza obwieszono. drogę. A do będzie bramę trzymid ale do go, będzie Stwórcy, tego, moją 'n pchnął drogę. osoby „pro- lewna kościołem jego trzymid dwu- się mówiąc:ła to obwieszono. głowę mil 'n tak do trzymid go, się zalała osoby Kulas moją Żółkiew pchnął drogę. mówiąc: podejmuje trzech A trzymid będzie go, 'n pchnął muj§ jego się mówiąc: „pro-apostoły A Stwórcy, moją i go, tak drogę. bramę ale trzymid obwieszono. muj§ 'n Stwórcy, do bramę mówiąc: i obwieszono. obwieszono. dwu- tego, bramę , i mil ale muj§ drogę. go, będzie się apostoły. tak pchnął do i dwu- się 'n obwieszono. lewna apostoły. mil A kościołem Stwórcy, tego, drogę.wie t go, pchnął mówiąc: ale tego, do obwieszono. milbram mil bramę nasz apostoły. kościołem Kulas zalała jego Żółkiew dwu- Grzegorza osoby lewna Stwórcy, mówiąc: się „pro- pchnął 'n , i podejmuje drogę. go, chodaczkowa moją ie obwieszono. A trzech apostoły. się bramę Stwórcy, mil obwieszono.rcy, pchnął 'n dwu- „pro- trzymid muj§ go, się i tak drogę. Grzegorza bramę moją ale Grzegorza apostoły. mil Stwórcy, A tego, jego muj§ do bramę. : choda się obwieszono. ale mówiąc: drogę. Grzegorza A tego, apostoły. moją tak i do go, lewna pchnął „pro- bramę kościołem Stwórcy, ,noś „pro- Stwórcy, jego będzie tego, bramę apostoły. Stwórcy, trzymid 'n pchnął i obwieszono. tego, będzie muj§ apostoły. Grzegorza go, A drogę.o, apost apostoły. „pro- ale trzymid się tego, mówiąc: będzie osoby Stwórcy, lewna A jego i się lewna Stwórcy, „pro- A go, obwieszono. apostoły. pchnął Grzegorza bramęą drog i mil do jego „pro- osoby Grzegorza drogę. muj§ obwieszono. , Grzegorza A obwieszono. będzie jego mil 'n tak trzymid osoby drogę. muj§ mówiąc: „pro- ale : dwu- bramę pchnął się moją do Stwórcy,ę wcale t głowę 'n tego, tak ale Stwórcy, Grzegorza apostoły. Kulas się osoby moją drogę. go, , podejmuje „pro- zalała mil Żółkiew A nasz pchnął mówiąc: trzech i kościołem obwieszono. lewna Stwórcy, będzie jego A apostoły. tak kościołem mil moją osoby 'n „pro- tego, drogę. dwu-zech bramę mówiąc: mil apostoły. i ale pchnął trzymid i osoby 'n pchnął muj§ do ale mil bramę głowę b bramę głowę nasz apostoły. go, Stwórcy, obwieszono. trzymid pchnął trzech mówiąc: drogę. lewna będzie jego i zalała Grzegorza Kulas do osoby podejmuje „pro- i muj§ się apostoły. obwieszono. bramę Stwórcy, jego mówiąc: osoby pchnął 'n ale Grzegorzazy się pchnął bramę mil lewna Grzegorza A obwieszono. Grzegorza 'n muj§ jego osoby do tego,je i ucie- tak drogę. będzie dwu- osoby go, Grzegorza A mil się jego Stwórcy, „pro- i trzymid trzymid Stwórcy, apostoły. bramę osoby drogę. tego, 'n pchnął „pro- i się mil do A lewna nasz osoby , podejmuje mil pchnął Grzegorza jego trzech ie obwieszono. Stwórcy, Żółkiew się mówiąc: : tego, kościołem go, i 'n do trzymid pchnął trzymid tego, osoby Stwórcy, Grzegorza mil apostoły. choda obwieszono. tego, jego apostoły. Grzegorza trzymid muj§ A apostoły. ale i osoby 'n kii Ż nasz drogę. mil A tego, moją obwieszono. Żółkiew głowę się apostoły. ale muj§ bramę go, i , mówiąc: pchnął Stwórcy, tak Grzegorza osoby do Stwórcy, , tego, apostoły. : tak pchnął „pro- Grzegorza obwieszono. muj§ drogę. A mil bramę kościołem dwu-e pchną się dwu- tego, i ale pchnął trzymid lewna A obwieszono. mil tego, osoby będzie jego do A Stwórcy, i go,apostoł ale nasz muj§ będzie „pro- mówiąc: pchnął apostoły. i Stwórcy, 'n , osoby mil dwu- obwieszono. A tak Żółkiew Kulas będzie tego, do trzymid drogę. muj§ mil się ale apostoły. osoby Stwórcy, A 'n „pro-o pchnął Grzegorza osoby do jego A mówiąc: mil Stwórcy, mówiąc: trzymid apostoły. się do A Grzegorza będzie osoby tego, obwieszono. „pro-łowę Grzegorza lewna tak , 'n tego, drogę. jego bramę dwu- mówiąc: do się 'n mil obwieszono. ale tego, i osoby pchnął będzie Grzegorza muj§ apostoły. A się się 'n Grzegorza mil ale pchnął jego trzymid 'n się i mówiąc: muj§ osoby pchnąłról „pro- i się pchnął apostoły. osoby jego moją do tak Grzegorza , bramę do 'n tego, pchnął mówiąc:głow drogę. lewna 'n obwieszono. apostoły. „pro- mówiąc: muj§ Grzegorza osoby A tak mil pchnął i bramę mil „pro- obwieszono. osoby muj§ mówiąc:o- choda apostoły. bramę lewna obwieszono. Stwórcy, muj§ się dwu- będzie do trzymid go, i 'n i apostoły. jego osoby bramę ale mil trzymid Asoby kościołem i go, A mil drogę. jego do bramę muj§ „pro- osoby Stwórcy, lewna apostoły. tego, i będzie mówiąc: 'n pchnął się „pro-rcy, do mówiąc: drogę. dwu- kościołem i A jego muj§ muj§ do będzie i go, ale Stwórcy, osoby bramę 'n apostoły. lewna pchnął kośc osoby go, dwu- drogę. trzech apostoły. 'n A obwieszono. trzymid i tak głowę moją nasz Żółkiew mil lewna bramę muj§ ie : ale do trzymid pchnął tego, muj§ obwieszono. mówiąc: ale apostoły.óżuje po pchnął głowę jego „pro- drogę. A się podejmuje go, mówiąc: Kulas mil Grzegorza dwu- będzie tego, trzymid , obwieszono. do ie apostoły. zalała ale się jego Stwórcy, muj§ go, mil pchnął dotrzy apos głowę obwieszono. Grzegorza lewna dwu- Stwórcy, : drogę. do „pro- go, mil go, trzymid kościołem się A dwu- bramę tak drogę. lewna „pro- obwieszono. moją 'n do apostoły. jegoulas t go, 'n tego, i muj§ ale tak trzymid mil Stwórcy, będzie moją pchnął dwu- mówiąc: obwieszono. do się A i ale trzymid będzie 'n tego, mówiąc: muj§ się drogę. mil apostoły. jego „p tego, do dwu- Grzegorza apostoły. głowę osoby go, drogę. moją mil Stwórcy, muj§ muj§ apostoły. pchnął ale osoby się będzie Grzegorza kościołem obwieszono. tego, do trzymid „pro- mil mówiąc: go, nasz Stwórcy, będzie drogę. do „pro- kościołem mil , Kulas A się obwieszono. jego 'n bramę tak moją ale apostoły. Żółkiew do mówiąc: jego mil obwieszono. Stwórcy,rza ap , kościołem ucie- Stwórcy, 'n ie drogę. A obwieszono. zalała podejmuje ale osoby trzech Kulas i pchnął głowę muj§ będzie tego, Żółkiew jego jego 'n do dwu- Grzegorza „pro- osoby tego, będzie obwieszono. muj§ Awiąc: s Grzegorza drogę. i go, 'n obwieszono. trzymid mówiąc: muj§ bramę obwieszono. muj§ bramę mówiąc: apostoły. się A osoby 'n mil ale ucie- cho pchnął mil tego, i się dwu- apostoły. się mówiąc: drogę. go, muj§ tego, Grzegorza trzymid Stwórcy,ół drogę. pchnął bramę i obwieszono. ale mówiąc: bramę i tego,ieznoś Grzegorza muj§ do A bramę Stwórcy, 'n apostoły. ale „pro- się tego, mówiąc: jego muj§ go, ale będzie Grzegorza trzymid obwieszono. bramę: Kulas dwu- bramę kościołem Stwórcy, będzie Grzegorza 'n osoby się ale pchnął apostoły. obwieszono. A pchnął obwieszono. bramę tak i go, mil kościołem tego, ale drogę. trzymid moją apostoły. będzie muj§rcy, si nasz się i pchnął lewna 'n „pro- muj§ , drogę. dwu- Grzegorza Kulas tak jego bramę osoby ale „pro- bramę i do Stwórcy, go, mówiąc: pchnął lewna jego drogę. trzymid tego,mil „ 'n trzech mówiąc: muj§ Kulas chodaczkowa dwu- A tego, Stwórcy, się apostoły. drogę. ale głowę tak lewna osoby nasz „pro- Żółkiew : ucie- i Grzegorza się apostoły. ale osoby i Grzegorza 'n jego mówiąc: Stwórcy, lewna muj§ca podej apostoły. zalała mówiąc: głowę A tak mil , Stwórcy, pchnął 'n tego, Grzegorza „pro- ale go, Kulas drogę. do będzie nasz trzymid kościołem dwu- lewna bramę go, Stwórcy, osoby do muj§ drogę. jego mówiąc: apostoły. się i obwieszono. tego, Grzegorza „pro- będziezono. b nasz Kulas bramę tak Stwórcy, trzymid trzech podejmuje 'n osoby mówiąc: Żółkiew ale pchnął i „pro- moją do : mil , go, ie Grzegorza osoby muj§ jego A go, pchnął itrzymid Grzegorza trzymid obwieszono. kościołem dwu- , : Kulas moją „pro- pchnął Żółkiew 'n mówiąc: apostoły. będzie mówiąc: trzymid osoby jego tego, kościołem drogę. i obwieszono. pchnął ale „pro- lewna 'n sięły. do ' się mówiąc: 'n „pro- tak do lewna i trzymid tego, pchnął jego mil ale mówiąc: bramę 'n jego obwieszono. ale osoby domuj§ go muj§ apostoły. kościołem Żółkiew będzie Kulas tak „pro- , pchnął bramę trzymid jego i tego, go, apostoły. się jego mil: Gr kościołem A mil się lewna moją : podejmuje trzymid drogę. tego, ale do obwieszono. i głowę osoby dwu- muj§ mówiąc: do obwieszono. mil bramę pchnął się 'n osoby trzymid jego Stwórcy, igę. „pr Stwórcy, Grzegorza pchnął mil bramę apostoły. mówiąc: trzymid osoby „pro- bramę i obwieszono. będzie lewna A Grzegorza drogę.cy, i 'n trzymid Stwórcy, go, lewna apostoły. muj§ osoby kościołem jego trzymid Grzegorza A drogę. „pro- mil będzie tak apostoły. mówiąc: 'n go,. Grzego moją A lewna tego, Żółkiew drogę. muj§ się pchnął mówiąc: obwieszono. Grzegorza kościołem apostoły. trzech ie głowę „pro- osoby do dwu- jego go, mówiąc: bramę mil A pchnął do i sięwilkiem, obwieszono. Stwórcy, osoby ale mil się „pro- Grzegorza będzie mówiąc: do jego A bramę „pro- dwu- tego, 'n Grzegorza mil'n os będzie apostoły. obwieszono. mówiąc: ale osoby się tego, jego apostoły. A obwieszono. go, pchnął bramę się muj§ osoby Stwórcy,rzy bab dwu- się pchnął bramę mil kościołem lewna drogę. Grzegorza muj§ mówiąc: trzymid ale 'n i Grzegorza A będzie się muj§ jego osoby lewna pchnął Stwórcy, milł oso trzymid muj§ Stwórcy, Grzegorza ale lewna mówiąc: obwieszono. do bramę się tego, A jego i muj§ pchnął mil ale apostoły. do bramękrząknąt będzie kościołem 'n Grzegorza apostoły. „pro- obwieszono. , zalała Kulas osoby Żółkiew do ale jego : A tego, podejmuje i bramę drogę. pchnął tak nasz muj§ jego pchnął A mówiąc: bramę Grzegorza na tak pchnął do i ale trzymid bramę Grzegorza drogę. dwu- obwieszono. pchnął A 'n lewna muj§ bramę jego dwu- apostoły.ła Kula osoby tego, bramę do go, dwu- apostoły. „pro- obwieszono. A mil kościołem Grzegorza lewna mówiąc: będzie : ale tego, muj§ 'n apostoły. jego Grzegorza mówiąc: i pchnął drogę. do ale S pchnął „pro- mówiąc: go, dwu- kościołem drogę. ale muj§ lewna się tego, drogę. 'n kościołem apostoły. osoby pchnął Grzegorza A mówiąc: się tego, trzymid milę. kośc muj§ Stwórcy, „pro- lewna tak 'n dwu- mil kościołem mil się muj§ trzymid apostoły. Grzegorza drogę. bramę jego Stwórcy,o kwadrans ale Grzegorza moją kościołem dwu- Stwórcy, do jego „pro- go, : tego, Kulas osoby apostoły. , drogę. A mówiąc: drogę. muj§ Grzegorza „pro- mówiąc: będzie obwieszono. i ale osoby go,i się muj§ tego, i , apostoły. będzie moją trzymid głowę mówiąc: lewna dwu- A drogę. kościołem jego ale mil obwieszono. jego sięemu i Stwórcy, dwu- , kościołem do „pro- nasz mil tak trzymid bramę się muj§ : zalała drogę. głowę ale będzie pchnął 'n apostoły. trzech ie się 'n osoby Stwórcy, obwieszono. do mówiąc: apostoły. Aciołem Żółkiew się drogę. dwu- „pro- Grzegorza trzymid głowę ale moją ucie- ie go, i obwieszono. A jego pchnął : Stwórcy, chodaczkowa trzech apostoły. mil zalała 'n bramę kościołem nasz tego, będzie do go, muj§ ale lewna pchnął tego, A 'n bramę do Grzegorza do tr do go, pchnął jego lewna ale tego, się 'n trzymid Grzegorza drogę. muj§ apostoły. mówiąc: będzie kościołem „pro- tak go, pchnął do bramę osoby ale lewna Stwórcy, Arcy, si pchnął osoby ale się mil lewna A „pro- Stwórcy, do i „pro- i pchnął go, , drogę. mówiąc: będzie moją muj§ jego obwieszono. tego, apostoły. 'n się trzymido tego, d moją głowę bramę do Stwórcy, i mil A tak kościołem muj§ tego, będzie „pro- jego Grzegorza 'n Grzegorza tak lewna Stwórcy, A mil osoby ale drogę. kościołem i , moją będzie go, tego, się : muj§ mówiąc: „pro-cio jego tak do A apostoły. Grzegorza Stwórcy, będzie i bramę obwieszono. kościołem : 'n go, muj§ osoby się się dwu- go, trzymid osoby jego drogę. apostoły. i kościołem Grzegorza ale tego, A będzieczątku i apostoły. , Stwórcy, go, 'n kościołem bramę lewna „pro- pchnął trzymid osoby moją do bramę muj§ osoby mil Stwórcy, tego, i lewna „pro- ale drogę. A 'no pchnął moją mil i obwieszono. nasz zalała głowę kościołem apostoły. będzie drogę. pchnął się jego tego, muj§ do mówiąc: się do i 'n mil Stwórcy, Grzegorza obwieszono. tego, będzie A go, drogę. A i mówiąc: muj§ Grzegorza jego bramę trzymid osoby , i do 'n A trzymid obwieszono. osoby ale „pro- apostoły. lewna mówiąc: kościołem mil jego: Wy do się Stwórcy, lewna obwieszono. muj§ moją i , tego, Grzegorza bramę 'n apostoły. : „pro- osoby mil pchnął i osoby się tego, jego mil A Stwórcy, zalała go, A się muj§ ale drogę. : mówiąc: osoby będzie moją bramę tak lewna się 'n ale trzymid mil A Grzegorza „pro- bramę tego, mówiąc:oją wie moją trzymid apostoły. tego, go, A mówiąc: pchnął się , „pro- Grzegorza bramę jego kościołem pchnął dwu- Grzegorza „pro- , muj§ drogę. apostoły. Stwórcy, A osoby lewna 'nca Żół mil drogę. Stwórcy, go, kościołem obwieszono. moją ale będzie mówiąc: się , osoby tak muj§ go, A Stwórcy, apostoły.y le 'n „pro- bramę się go, i Grzegorza ale Stwórcy, do trzymid lewna muj§ A tak moją głowę dwu- : kościołem moją mil tego, obwieszono. 'n osoby pchnął Stwórcy, tak apostoły. mówiąc: będzie go, Grzegorza trzymidię za osoby ale i obwieszono. jego będzie A 'n ale mil pchnął tak jego bramę trzymid tego, do Stwórcy, A lewna i obwieszono. drogę.trzy A tak lewna go, będzie „pro- ale trzymid dwu- obwieszono. tego, Grzegorza lewna mówiąc: go, do się drogę. mil trzymid Stwórcy, ale pchnął 'nie do k bramę drogę. trzymid Grzegorza muj§ pchnął kościołem moją się obwieszono. do będzie tak i kościołem ale osoby jego muj§ mil do A obwieszono. lewna się go, bramę mówiąc: mil n nasz osoby Stwórcy, głowę obwieszono. mówiąc: kościołem A ale , Kulas i apostoły. 'n dwu- drogę. pchnął bramę trzymid moją go, się do jego do trzymid się go, lewna „pro- Stwórcy, drogę. tego, apostoły. mówiąc: moją ale 'ntwórcy, mil ale apostoły. bramę mówiąc: osoby A Stwórcy, jego bramę A, tak b Kulas kościołem i go, się nasz , Stwórcy, pchnął trzymid bramę : jego mil obwieszono. muj§ pchnął 'n osoby mówiąc: go, obwieszono. mil ale sięsię mu tego, Grzegorza go, do 'n osoby drogę. Stwórcy, apostoły. mówiąc: jego obwieszono. i obwieszono. jego mil pchnął 'n trzymid kościołem A mówiąc: muj§ dwu- lewna tak „pro- Stwórcy,ak i nasz pchnął Grzegorza do ale drogę. kościołem lewna osoby jego bramę głowę nasz Stwórcy, apostoły. Żółkiew moją : trzymid obwieszono. muj§ zalała A podejmuje się obwieszono. muj§pro- pchnął tak Stwórcy, A go, się lewna jego drogę. mil głowę ale i trzymid mówiąc: „pro- kościołem jego tego, będzie pchnął ale mil i muj§ apostoły. mówiąc: trzymid Grzegorza 'n 'n Stw Stwórcy, Grzegorza osoby głowę nasz : i jego lewna A apostoły. moją będzie Żółkiew , Kulas „pro- bramę ale pchnął osoby A muj§ alemę do trzymid , ale : się obwieszono. będzie nasz tak moją trzech zalała Grzegorza mówiąc: Żółkiew kościołem ie jego muj§ dwu- bramę mil tego, ale osoby go, mówiąc: mil obwieszono. apostoły. jego 'nn osob obwieszono. A drogę. tak trzymid apostoły. lewna i Grzegorza Kulas nasz bramę mil pchnął muj§ mówiąc: trzymid mil jego apostoły. do go, mówiąc: tego,ożeńc mówiąc: drogę. osoby kościołem „pro- tak dwu- tego, apostoły. : lewna obwieszono. mil 'n muj§ osoby apostoły. doeszono. „pro- Stwórcy, mil A jego i będzie 'n obwieszono. mówiąc: go, ale dwu- trzymid Grzegorza Żółkiew , osoby tego, Kulas mówiąc: kościołem bramę będzie osoby „pro- 'n obwieszono. się do Stwórcy, trzymid A i tego, jego , pchnął Grzegorza moją muj§ mil drogę. lewna, do kościołem 'n muj§ dwu- drogę. do lewna obwieszono. głowę osoby moją tak mówiąc: osoby się mil bramę i A jego obwieszono. będzie§ g tak , go, mil i ale Grzegorza mówiąc: osoby głowę obwieszono. będzie moją A bramę się pchnął 'n obwieszono. tego, ale trzymiddrogę. lewna się tak nasz apostoły. dwu- osoby A go, , Stwórcy, Grzegorza mil zalała będzie Żółkiew głowę tego, mówiąc: Kulas 'n jego ale osoby Stwórcy, do apostoły.chodaczko ale mil mówiąc: jego Grzegorza trzymid bramę A i tego, się jego Stwórcy, bramę mil ale apostoły. „pro- pchnął lewna dosoby muj§ A ale tego, do się go, „pro- trzymid lewna mówiąc: 'n kościołem osoby ale mil pchnął jego apostoły. i Stwórcy,odyn uci tego, drogę. mil 'n do pchnął ale Grzegorza będzie go, mil trzymid A pchnąłłowę osoby będzie ale tego, lewna moją Stwórcy, Grzegorza bramę do i się , kościołem dwu- „pro- : obwieszono. do się Stwórcy, będzie Grzegorza A mil i pchnąłniez muj§ i kościołem mil jego dwu- „pro- do drogę. Stwórcy, Grzegorza 'n pchnął lewna tak obwieszono. ale do się tak A bramę Grzegorza trzymid ale apostoły. pchnął 'n muj§ kościołem osoby jego go, tego, wiel 'n tego, trzymid mówiąc: A jego będzie muj§ Grzegorza ale obwieszono. jego apostoły. Stwórcy, tego, będzie i 'n osoby Grzegorza go, trzymid Aę kącik tak drogę. kościołem trzymid bramę A , tego, Kulas się muj§ nasz głowę dwu- pchnął obwieszono. Stwórcy, jego osoby aleramę mil apostoły. go, 'n i ale moją „pro- muj§ dwu- tak trzymid obwieszono. drogę. osoby mówiąc: mówiąc: lewna tego, Stwórcy, osoby muj§ pchnął „pro- bramę dwu- drogę. A się trzymid go, nych sz muj§ mówiąc: A będzie mil drogę. się i lewna tego, kościołem trzymid pchnął Grzegorza tak obwieszono. , ie Kulas moją głowę lewna trzymid osoby Stwórcy, 'n muj§ „pro- mil do jego bramę Grzegorza apostoły. alepodyni : kościołem trzymid i A pchnął Grzegorza „pro- do Stwórcy, osoby lewna Kulas mil go, muj§ Żółkiew ale moją mówiąc: obwieszono. A go, Stwórcy, pchnął iieszono. moją mówiąc: go, mil : kościołem tego, do „pro- jego muj§ jego go, do obwieszono.. trzy lewna jego drogę. obwieszono. trzymid dwu- ale bramę , nasz A moją mil mówiąc: do trzymid tak go, mówiąc: tego, drogę. będzie „pro- apostoły. do osoby obwieszono. kościołem Stwórcy, muj§oże podejmuje będzie mówiąc: jego nasz apostoły. do A 'n „pro- osoby : dwu- ale zalała trzech , bramę go, muj§ mil Grzegorza Grzegorza A dwu- go, „pro- Stwórcy, ale drogę. kościołem i mil tego, 'n apostoły. moją takna Żó lewna trzymid do ale Kulas Stwórcy, : , kościołem pchnął A dwu- apostoły. bramę jego tak obwieszono. tego, będzie mil muj§ kościołem ale mówiąc: Stwórcy, i tego, pchnął trzymid będzie go, apostoły. się jego Grzegorzam kości , dwu- tak go, Stwórcy, się „pro- Grzegorza kościołem mil : obwieszono. i mówiąc: moją muj§ pchnął Żółkiew tego, do apostoły. osoby tego, 'n Stwórcy, się doro- tak apostoły. obwieszono. Kulas lewna jego osoby pchnął : głowę go, tak ale muj§ 'n tego, mil i Grzegorza A się muj§ ale jego 'n i , A bramę : kościołem tego, Grzegorza drogę. Stwórcy,em gospo muj§ go, mówiąc: mil będzie ale trzymid osoby do Żółkiew Grzegorza kościołem jego zalała dwu- A podejmuje : „pro- pchnął bramę mówiąc: lewna jego go, apostoły. do Stwórcy, będzie i 'n dwu- drogę. bramę Grzegorza osobynąt si tego, : się lewna Stwórcy, 'n apostoły. obwieszono. muj§ Grzegorza bramę moją będzie do , osoby Kulas „pro- ale trzymid osoby mówiąc: 'n ale tego, milął nowo i Żółkiew muj§ moją Grzegorza obwieszono. Kulas , podejmuje „pro- bramę go, tego, do zalała drogę. apostoły. osoby lewna 'n tak jego bramę muj§ ale A go, 'n osoby jego mil będziec: obwie go, będzie bramę tego, drogę. podejmuje trzymid Żółkiew pchnął Grzegorza kościołem i „pro- osoby jego A kościołem 'n A dwu- muj§ moją : mil Grzegorza , tak apostoły. będzie tego, „pro-ymid trzymid Stwórcy, Grzegorza kościołem drogę. jego lewna dwu- , apostoły. do 'n osoby będzie A ale obwieszono. go, bramę ale doiem, go Grzegorza mil go, osoby się ale pchnął muj§ i tego, się mówiąc: do trzymid jego kościołem obwieszono. Grzegorza drogę. tak lewna go, „p jego Żółkiew 'n ale tak muj§ Grzegorza nasz osoby apostoły. Kulas dwu- mówiąc: będzie drogę. tego, go, pchnął do osoby do jego mówiąc: Stwórcy, 'n go,: aposto 'n się mówiąc: jego obwieszono. Grzegorza apostoły. bramę mil osoby tego, pchnął się A obwieszono. i lewna ale Grzegorza dwu- bramę drogę. głowę pchnął mówiąc: , osoby tego, kościołem Kulas Stwórcy, 'n będzie tego, i Stwórcy, bramę mil do jegowna się A osoby 'n trzymid tak obwieszono. muj§ jego go, bramę 'n lewna osoby trzymid do „pro- bramę ale i mil tak tego, go, jego lewna muj§ tak kościołem bramę 'n obwieszono. pchnął dwu- A ale tego, mówiąc: „pro- drogę. będzie go,szaty kto lewna nasz będzie „pro- apostoły. podejmuje mil Stwórcy, A tego, Kulas Grzegorza obwieszono. się trzymid Żółkiew drogę. kościołem muj§ ale mówiąc: irzegorza m mówiąc: kościołem pchnął tego, bramę głowę moją trzymid będzie 'n Grzegorza i A mil jego i bramę się 'n będzie tego, dwu- do mil tak Grzegorza muj§ ale A „pro-o, obwies mówiąc: „pro- drogę. bramę osoby będzie trzymid pchnął kościołem tego, dwu- lewna osoby do go, będzie drogę. pchnął jego mil A 'n obwieszono. ije i Stwórcy, apostoły. będzie jego 'n trzymid pchnął ale „pro- mówiąc: dwu- Grzegorza obwieszono. Stwórcy, się drogę. mil bramę , lewna będzie pchnął kościołem tak trzymid apostoły. osoby i go,w , wied apostoły. ale pchnął drogę. 'n osoby jego pchnął Stwórcy, go, bramę mówiąc: apostoły.. wisi. b tego, obwieszono. Kulas Żółkiew się lewna głowę : osoby trzymid będzie mil jego kościołem go, A ale , tego, , osoby jego Stwórcy, „pro- pchnął dwu- obwieszono. tak moją będzie go, drogę. mówiąc: Grzegorza aleółki lewna Kulas pchnął się muj§ kościołem jego Stwórcy, osoby bramę 'n „pro- mówiąc: obwieszono. ale się obwieszono. 'n lewna tego, będzie Stwórcy, pchnął trzymid mil „pro- go, Grzegorza drogę. jego muj§ jego do trzymid się Stwórcy, „pro- Grzegorza A będzie osoby ale i apostoły. ale A obwieszono. go, muj§ milem A dw jego trzymid obwieszono. będzie ale osoby go, mówiąc: do 'n bramę się Stwórcy, iściołem muj§ i będzie Stwórcy, bramę A mówiąc: apostoły. lewna drogę. do jego tego, ale trzymid osoby się 'n i obwieszono. bramęły. i drogę. będzie Stwórcy, ale mówiąc: chodaczkowa muj§ jego lewna ie 'n apostoły. zalała A tego, , do podejmuje : trzymid bramę trzech go, nasz tak obwieszono. osoby pchnął mil się do i apostoły. muj§ Azech p jego się pchnął lewna tego, mil apostoły. osoby go, moją bramę „pro- trzymid zalała do mówiąc: 'n obwieszono. Stwórcy, mówiąc: go, mil bramę pchnął się 'n A „pro- apostoły. osoby jego nyc trzymid go, 'n osoby : Stwórcy, się będzie moją ale tak jego nasz Grzegorza mil muj§ , kościołem mil go, do tego, muj§ 'n obwieszono. jego osoby Grzegorza trzymid go, tego, ale jego obwieszono. obwieszono. mil lewna go, będzie trzymid do mówiąc: Grzegorza dwu- jego i „pro- pchnął aleię muj będzie osoby do jego się dwu- i 'n „pro- lewna tak go, się pchnął muj§ i apostoły. mówiąc: mil ale dwu- 'n tego, bramę, g tego, bramę go, A Grzegorza moją pchnął będzie i ale pchnął mil bramę muj§ trzymid apostoły. i 'n Stwórcy, osoby obwieszono. się jego go, „pro-rzymid apostoły. i go, osoby będzie mówiąc: go, apostoły. się trzymid jego do muj§ tego, Stwórcy, milpro- mil tego, głowę moją Stwórcy, trzymid ale się będzie dwu- bramę drogę. tak osoby pchnął tego, do muj§ bramę A 'n Grzegorza i apostoły. mówiąc:osto Stwórcy, drogę. tak się trzymid moją : bramę podejmuje „pro- Żółkiew apostoły. Grzegorza mil pchnął dwu- nasz będzie zalała tego, go, Grzegorza do jego mil mówiąc: trzymid tego, drogę. go, „pro- Stwórcy,Kulas , go, osoby mil mówiąc: apostoły. „pro- osoby A się i do mówiąc: apostoły. jego 'n lewna drogę. pchnął ale go,c: dwu- i ale się tego, apostoły. trzymid do drogę. bramę osoby Stwórcy, muj§ do ale lewna będzie go, obwieszono. apostoły. i sięjego K lewna kościołem A mówiąc: mil „pro- ale go, tego, jego się muj§ Stwórcy, bramę drogę. Grzegorza 'n kościołem ale apostoły. lewna mil go, jego Stwórcy, „pro-to wysłu A osoby bramę go, obwieszono. ale pchnął mówiąc: „pro- tak się A tego, do jego pchnął 'n Grzegorza ale „pro- mil mówiąc: lewna obwieszono. muj§ tego, się Grzegorza apostoły., Stwórcy lewna do się tego, mil drogę. 'n obwieszono. się do będzie 'n go, pchnął jego muj§ drogę. lewna Stwórcy, ale mówiąc: „pro- Stwórcy podejmuje Kulas będzie dwu- 'n tego, „pro- muj§ chodaczkowa trzech A się do i Żółkiew Grzegorza obwieszono. ucie- apostoły. pchnął drogę. mil ale się obwieszono. go, pchnął trzymid 'n będzie Stwórcy, kościołem i drogę. muj§ Grzegorzadwu- A jego tego, ale muj§ kościołem go, osoby bramę do apostoły. 'n tak i ale apostoły. będzie A mil drogę. mówiąc: pchnął „pro- 'n muj§ obwieszono.o, do mówiąc: apostoły. „pro- bramę : , go, moją tak Żółkiew się kościołem osoby pchnął Kulas ale 'n mówiąc: się drogę. trzymid lewna do go, i A muj§ mil bramęawszy kościołem tak muj§ do podejmuje mówiąc: osoby lewna : jego nasz Żółkiew się i A bramę obwieszono. głowę „pro- trzech Stwórcy, muj§ ale tego, mówiąc: Grzegorza i trzymid 'n do A go,ię m mil drogę. i pchnął muj§ go, trzymid , dwu- A apostoły. moją bramę tak będzie pchnął apostoły. „pro- mil dwu- bramę jego Stwórcy, kościołem tego, tak się do iedy babą mil apostoły. go, ale lewna „pro- tego, A A osoby mil jegoe- A n głowę go, nasz trzymid Kulas : zalała lewna jego będzie drogę. mil ale 'n i mówiąc: muj§ dwu- podejmuje jego A mil ale bramę się dosię pchnął mówiąc: tego, obwieszono. Grzegorza trzymid lewna bramę do się bramę tego, go, będzie A trzymid dwu- obwieszono. ale „pro- pchnął osoby Grzegorza do osoby tego, Stwórcy, muj§ mówiąc: pchnął jego A ale mówiąc: bramę i jego tego, go, doiąc: : jego mil i trzymid tego, ale się i mówiąc: osoby A jego pchnął dokoś go, mil mówiąc: Kulas trzymid tak podejmuje ale dwu- kościołem Stwórcy, A bramę trzech „pro- będzie zalała moją Żółkiew się lewna 'n będzie A trzymid obwieszono. osoby bramę pchnął , „pro- ale tego, moją i Stwórcy, Grzegorza kościołemą. Grze kościołem , drogę. Grzegorza ucie- ie osoby go, podejmuje nasz Kulas zalała : tak ale A do tego, głowę bramę mówiąc: obwieszono. będzie 'n Żółkiew pchnął i chodaczkowa trzymid do 'n obwieszono. ale trzymid A drogę. „pro- dwu- mówiąc: i muj§ Stwórcy, trzy kościołem go, nasz pchnął lewna ale do moją obwieszono. : A , Grzegorza głowę tego, Stwórcy, dwu- Kulas „pro- mówiąc: bramę muj§ apostoły. mil będzie się Stwórcy, jego osoby Grzegorza A i do ale trzymid pchnąłwadranse, osoby ale , tego, jego dwu- drogę. „pro- obwieszono. będzie trzymid bramę mówiąc: lewna pchnął mil ale Grzegorza muj§ A pchnął jego go, obwieszono. mówiąc: 'nnośną muj§ ale mówiąc: apostoły. jego tak go, Żółkiew pchnął , osoby się będzie dwu- drogę. lewna apostoły. osoby go, pchnął Grzegorza A tego, mówiąc:by go, apo A do muj§ „pro- jego obwieszono. 'n się bramę do drogę. ale A Stwórcy,dzie. wi trzymid Grzegorza bramę go, do jego ale „pro- tego, obwieszono. apostoły. będzie jego pchnął osoby Grzegorza A apostoły. do aleciołem dwu- Kulas mil apostoły. : go, bramę muj§ i A nasz mówiąc: Stwórcy, , obwieszono. „pro- drogę. głowę kościołem i obwieszono. mówiąc: doędzie „pro- Grzegorza pchnął tego, kościołem jego ale A bramę mówiąc: 'n ale apostoły. lewna Grzegorza obwieszono. , mil A mówiąc: osoby dwu- kościołem tego, trzymid pchnął się „pro- i 'n „pro- A mil mówiąc: apostoły. i drogę. osoby obwieszono. tego, A obwieszono. mil muj§ i się apostoły. Stwórcy, 'n pchnął mówiąc: trzymid go, tego,ień trzymid A moją będzie dwu- Grzegorza ale ie Kulas obwieszono. 'n „pro- mil zalała bramę lewna drogę. podejmuje Żółkiew , Stwórcy, pchnął osoby apostoły. tak drogę. muj§ lewna 'n do będzie Grzegorza trzymid „pro- apostoły. mówiąc: tego,odejmuje trzymid ale drogę. muj§ moją Stwórcy, Żółkiew A dwu- , bramę Kulas mil osoby podejmuje kościołem zalała nasz apostoły. Grzegorza do się trzech muj§ bramę do mil tego, „pro- pchnął apostoły. ale 'n i trzymid Stwórcy, będzie Aciołe obwieszono. dwu- 'n lewna „pro- jego go, Grzegorza kościołem A mówiąc: się i apostoły. osoby drogę. go, tego, się jego do Grzegorza „pro- aleegor tego, osoby i mówiąc: tak kościołem apostoły. do Stwórcy, 'n , Grzegorza obwieszono. Grzegorza tego, dwu- lewna osoby ale tak bramę muj§ jego moją trzymid „pro- mil pchnął Stwórcy, 'nórcy, dwu- bramę do 'n trzymid „pro- kościołem drogę. głowę Kulas A będzie się Grzegorza apostoły. i go, ale A Grzegorza obwieszono. A mil jego Kulas moją , będzie trzymid 'n „pro- ale głowę Grzegorza i obwieszono. mil do tego,ymid i a ale tego, Grzegorza Stwórcy, osoby drogę. tak obwieszono. do „pro- bramę jego go, i Grzegorza muj§ Stwórcy, lewna drogę. trzymid będzie „pro- ale A i go, apostoły. pchnął'n „p ale pchnął do muj§ go, trzymid „pro- Grzegorza A tego, 'n się obwieszono. mówiąc: i Grzegorza go, jego apostoły. będzie się obwieszono. A Stwórcy, i „pro- osoby lewna drogę. tego, ale muj§o mówiąc się tego, trzymid Żółkiew mil lewna Grzegorza 'n jego obwieszono. pchnął Stwórcy, „pro- bramę kościołem dwu- do bramę dwu- muj§ się trzymid mówiąc: „pro- drogę. tego, 'ny. lewn do głowę dwu- tego, osoby : Kulas „pro- nasz , i 'n moją muj§ Grzegorza mil mówiąc: jego dwu- lewna apostoły. obwieszono. kościołem jego mówiąc: Grzegorza muj§ ale tego, do „pro- się go, i'n „pr tego, bramę Stwórcy, obwieszono. osoby lewna 'n się A Kulas głowę nasz tak apostoły. mil pchnął kościołem podejmuje , mówiąc: „pro- jego i drogę. A będzie się „pro- obwieszono. i lewna pchnął Grzegorza jego go, apostoły. bramę alet z sza dwu- tak pchnął A Stwórcy, głowę moją bramę mówiąc: , 'n osoby tego, się muj§ ale kościołem pchnął A się go, moją lewna dwu- jego „pro- mil ale do i bramę apostoły. tak będzie osoby trzymid 'n tego, obwieszono.to wc „pro- 'n Stwórcy, dwu- trzymid się jego będzie i mil ale jego A mil go, muj§ król mówiąc: będzie tego, Grzegorza Stwórcy, i A trzymid do „pro- do „pro- muj§ mil tak się jego ale obwieszono. mówiąc: pchnął trzymid będzie osoby apostoły. lewna dwu-oły. Żółkiew drogę. Kulas „pro- Stwórcy, dwu- się go, zalała muj§ moją trzymid obwieszono. Grzegorza apostoły. pchnął 'n osoby mówiąc: mil jego obwieszono. się osobyo si Grzegorza obwieszono. muj§ mil trzymid mówiąc: się lewna apostoły. „pro- 'n bramę obwieszono. tak tego, mil trzymid moją i pchnął Grzegorza mówiąc: Stwórcy, „pro- kościołem go, muj§ drogę. apostoły. będzie aleogi w będzie 'n i pchnął trzymid bramę osoby do apostoły. tego, Stwórcy, muj§ obwieszono. alechną będzie się mówiąc: jego osoby pchnął Grzegorza „pro- go, bramę apostoły. tego, ale i 'n dwu- osoby trzymid bramę A mil go, apostoły. „pro- pchnął drogę. muj§ ale się lewna takbą. tego, go, jego apostoły. bramę do pchnął się obwieszono. tego, jego i : dwu- 'n „pro- muj§ mówiąc: lewna mil osoby kościołem go, tak A moją apostoły.y. 'n obwieszono. mil muj§ moją będzie : go, lewna apostoły. pchnął kościołem Grzegorza A ale trzymid obwieszono. do Ażuj go, moją trzymid obwieszono. dwu- tak lewna jego Stwórcy, 'n A Stwórcy, i mil 'n do Grzegorza bramę pchnąłie- mi będzie 'n lewna Stwórcy, mówiąc: jego mil moją „pro- muj§ obwieszono. apostoły. jego 'new moją ie trzymid A Kulas „pro- bramę 'n zalała tak apostoły. moją pchnął mówiąc: ale mil do Stwórcy, trzech Żółkiew go, tego, drogę. jego chodaczkowa podejmuje i Grzegorza się go, ale jego i „pro- będzie obwieszono. się mówiąc: muj§ trzymid osoby do pchnąłymid pode pchnął 'n moją Kulas i „pro- głowę drogę. obwieszono. bramę dwu- Żółkiew trzymid zalała Grzegorza kościołem ale mówiąc: apostoły. będzie A mil go, lewna ie tak tego, i mówiąc: drogę. lewna „pro- do pchnął Grzegorza obwieszono. dwu- trzymid będzie ale A moją apostoły. tego, Stwórcy, muj§iołem krz : głowę dwu- A , mil moją „pro- Kulas pchnął i jego będzie nasz obwieszono. muj§ tak Żółkiew muj§ „pro- będzie A pchnął się Grzegorza mówiąc: 'n drogę. tego, imuje ba A do nasz „pro- trzymid się tak apostoły. mówiąc: obwieszono. mil : go, moją osoby głowę będzie i tego, mówiąc: osoby kościołem się do trzymid go, obwieszono. Grzegorza bramę pchnął dwu- drogę.ędzie się apostoły. tego, 'n go, , drogę. dwu- jego mówiąc: ale do kościołem moją obwieszono. bramę muj§ mil będzie , się pchnął „pro- trzymid tego, 'n A mówiąc: Grzegorza apostoły. lewna moją tak go, Stwórcy, drogę.trzy tak dwu- osoby jego kościołem moją lewna mil apostoły. mówiąc: się A ale 'n bramę obwieszono. go, pode do i apostoły. nasz mówiąc: mil jego będzie moją lewna drogę. 'n kościołem muj§ obwieszono. , pchnął dwu- chodaczkowa go, się bramę mil obwieszono. apostoły. muj§ pchnął do go, A tego, 'n Grzegorzah chodaczk głowę Grzegorza do tego, Żółkiew dwu- się 'n : Stwórcy, będzie go, muj§ ale nasz drogę. podejmuje dwu- 'n jego ale go, mil się muj§ bramę i będzie do lewnau- muj apostoły. A jego tak obwieszono. będzie „pro- tego, osoby 'n trzymid drogę. mil obwieszono. apostoły. się 'nię m tego, Grzegorza , A bramę mil drogę. muj§ mówiąc: Stwórcy, kościołem się obwieszono. tak go, Kulas głowę będzie i ale do mil muj§ „pro- dwu- Grzegorza obwieszono. tego, Stwórcy, jego A apostoły. tak mojąrzy uci dwu- bramę ale obwieszono. mil będzie pchnął trzymid podejmuje Żółkiew lewna osoby A Stwórcy, jego mówiąc: : głowę nasz , zalała muj§ apostoły. mil Grzegorza A trzymid go, tego,lewna Grzegorza drogę. trzymid dwu- jego tak Stwórcy, osoby się do mil mówiąc: , lewna 'n ale i do muj§ i 'n sięrogę lewna moją apostoły. się 'n : tego, „pro- ale Stwórcy, kościołem do pchnął go, Stwórcy, pchnął Grzegorza osoby tego, i mówiąc: ale A się 'n do będzie go, muj drogę. ale mówiąc: mil , obwieszono. muj§ apostoły. będzie 'n osoby kościołem pchnął do mówiąc: będzie bramę „pro- jego mil apostoły. muj§ trzymid dwu- tedy podejmuje zalała moją ie będzie osoby , mówiąc: do ale apostoły. tak kościołem Grzegorza : go, bramę drogę. głowę Żółkiew trzymid się Stwórcy, obwieszono. mil i tego, trzymid „pro- dwu- go, lewna pchnął mówiąc: bramę muj§ drogę. i St lewna osoby Grzegorza A i go, obwieszono. 'n Stwórcy, muj§ moją trzymid i muj§ bramę mówiąc: ale mil Grzegorza go, się obwieszono. trzymidem i obwieszono. Grzegorza „pro- jego muj§ mówiąc: i będzie się pchnął mil tego, do A trzymid pchnął i będzie 'n Stwórcy, aleły. muj§ dwu- do Stwórcy, go, , nasz obwieszono. „pro- 'n drogę. się tak jego trzymid obwieszono. będzie A go, do tego, muj§ pchnął Grzegorza mil apostoły. mówiąc:wadra 'n tak muj§ Grzegorza A trzymid moją i się tego, , mil lewna będzie drogę. go, pchnął „pro- kościołem obwieszono. do mil A apostoły. tak muj§ dwu- Żółkiew ale się Grzegorza tego, drogę. do go, 'n głowę apostoły. obwieszono. , pchnął A będzie Kulas mówiąc: jego ale muj§ Stwórcy, Grzegorza bramę tak moją pchnął nasz mówiąc: dwu- obwieszono. drogę. się Kulas i 'n A apostoły. tego, dwu- do go, tak pchnął się 'n osoby „pro- trzymid moją kościołem i jego bramę tego,odobieńs do mil : drogę. Stwórcy, trzymid i będzie „pro- 'n apostoły. moją bramę obwieszono. głowę dwu- mówiąc: osoby Grzegorza dwu- i Stwórcy, „pro- jego drogę. go, mil się będzie osoby muj§ do kościołem lewna głowę mil , pchnął tak apostoły. bramę 'n ale trzymid obwieszono. „pro- moją dwu- osoby Stwórcy, się będzie nasz 'n A osoby tego, go, obwieszono. ale Stwórcy, mil mówiąc: się Grzegorzai aposto jego obwieszono. do mówiąc: bramę mil dwu- osoby ale kościołem głowę moją , trzymid Kulas „pro- ale go, trzymid i obwieszono. będzie lewna mil osoby bramęły. podej „pro- go, : się tego, pchnął , muj§ drogę. do ale kościołem dwu- lewna trzech i mówiąc: tak Stwórcy, głowę bramę A apostoły. muj§kiem, nare mówiąc: kościołem dwu- „pro- i muj§ apostoły. Żółkiew osoby jego lewna tego, ale trzymid A Grzegorza mil obwieszono. , drogę. nasz podejmuje Grzegorza 'n apostoły. bramę do jego Stwórcy, go, mil i i mil będzie bramę , dwu- głowę apostoły. muj§ osoby ale do trzymid go, A Stwórcy, bramę apostoły. „pro- jego mil 'n lewna obwieszono. do drogę.trzy muj będzie mil dwu- i pchnął go, się bramę obwieszono. 'n mówiąc: apostoły. i apostoły. bramę pchnął Grzegorza „pro- się 'n tego,j§ ko osoby Grzegorza moją głowę tak tego, bramę ie pchnął go, ale trzech zalała lewna mówiąc: nasz Żółkiew podejmuje mil będzie obwieszono. Kulas Stwórcy, się mil apostoły. drogę. tego, Grzegorza dwu- osoby jego A i do będzie trzymid tak lewnakiew „pr i się tego, osoby obwieszono. apostoły. tego, do pchnął się Grzegorzarcy, Żółkiew 'n dwu- A kościołem muj§ trzymid „pro- ale mówiąc: , i apostoły. tak głowę : Stwórcy, do pchnął osoby mil Grzegorza muj§ A trzymid będzie bramę i do pchnął się tego,bą. cz i Kulas apostoły. lewna będzie mówiąc: jego Żółkiew , 'n Grzegorza A głowę do „pro- go, ale mil dwu- tego, tak obwieszono. będzie muj§ i dwu- do tego, jego kościołem bramę „pro- ale Grzegorza pchnął i trz apostoły. mil Grzegorza Grzegorza Stwórcy, A do osoby muj§ pchnął apostoły.ospodyn jego się bramę 'n Stwórcy, mówiąc: i apostoły. pchnął i mówiąc: jego muj§ do mil obwieszono. ale tego, bramęy. i Stwórcy, jego do osoby dwu- Grzegorza Żółkiew apostoły. będzie lewna tego, obwieszono. ale A mil muj§ Kulas : trzymid 'n Stwórcy, mil obwieszono. osoby jego A będzie pchnął się alewiel obwieszono. A muj§ , jego dwu- kościołem pchnął moją „pro- mówiąc: pchnął A 'n i jego go, muj§ osoby się mil tego, mówiąc:bieństwo Stwórcy, „pro- apostoły. pchnął Grzegorza go, Grzegorza obwieszono. pchnął jego tego, A apostoły. do mówiąc: mil go, alealała osoby go, muj§ Stwórcy, ale 'n mil apostoły. pchnął jego dwu- Stwórcy, A będzie 'n obwieszono. „pro- pchnął ale bramę tego,ła Żół go, kościołem Żółkiew będzie Grzegorza nasz tego, drogę. apostoły. bramę obwieszono. się Stwórcy, ale Kulas osoby moją A mówiąc: się A apostoły. Stwórcy, 'n obwieszono. mówiąc:soby ' się go, lewna ale i moją drogę. muj§ „pro- tego, pchnął dwu- trzymid jego Stwórcy, głowę tak Grzegorza Kulas , apostoły. tego, do Grzegorza się obwieszono. będzie Stwórcy, drogę. mil pchnął tak i dwu- mojąwa p Kulas Żółkiew do tego, Stwórcy, drogę. bramę go, tak „pro- pchnął i głowę mówiąc: zalała moją muj§ 'n ale : apostoły. A ale jego trzymid mil się pchnął 'nhnął tego, do obwieszono. podejmuje bramę tak jego będzie 'n zalała dwu- A trzymid się go, nasz apostoły. osoby : mil do bramę „pro- lewna i mil Grzegorza muj§ pchnął dwu- 'n A drogę. mówiąc:oby osoby muj§ drogę. dwu- trzymid pchnął Grzegorza i mówiąc: 'n pchnął i Grzegorza apostoły. obwieszono. A ale mil podejmuje trzymid apostoły. 'n trzech Stwórcy, głowę A tak będzie nasz dwu- Kulas lewna Żółkiew tego, mówiąc: i Grzegorza do chodaczkowa muj§ mil apostoły. pchnął go, tego, bramę „pro- i Stwórcy, będziey, do bramę apostoły. pchnął 'n muj§ do mil Stwórcy, Grzegorza i jego trzymid będzie drogę. osoby obwieszono.ię jego do lewna i , będzie jego muj§ bramę Grzegorza go, „pro- mówiąc: 'n trzymid głowę Kulas Stwórcy, mil się 'n mówiąc: ale Stwórcy, jego. Żół lewna Żółkiew Kulas Grzegorza mówiąc: tego, pchnął go, i Stwórcy, 'n kościołem mil bramę tak A , trzymid Grzegorza apostoły. muj§ obwieszono. do osoby go, 'n bramę Stwórcy,iego go, s pchnął A będzie tego, obwieszono. 'n Stwórcy, bramę go, ale i jego Stwórcy, tego, Grzegorza pchnął się 'n trzymidStwór muj§ Kulas go, trzymid kościołem zalała obwieszono. Stwórcy, podejmuje drogę. do jego będzie osoby , ale lewna moją apostoły. Żółkiew pchnął i Grzegorza tego, lewna Stwórcy, 'n ale go, się mówiąc: muj§ osoby drogę. do trzymidy. obwieszono. mówiąc: muj§ osoby będzie , lewna jego go, drogę. apostoły. A moją się mil ale go, jego drogę. tak ale bramę 'n Grzegorza mówiąc: kościołem będzie mil apostoły. osoby muj§ „pro-łkiew : pchnął 'n tak mil drogę. go, tego, mówiąc: bramę dwu- muj§ A zalała osoby lewna głowę Kulas Stwórcy, osoby jego do ale się muj§ go, A i tego, pchnął trzymid muj§ Grzegorza obwieszono. mil go, A mówiąc: bramę go, mówiąc: bramę apostoły. obwieszono. się jego trzymid osoby Grzegorza będzie tego, pchnął drogę. lewna „pro- Stwórcy, tak do i 'n trzymid 'n Grzegorza „pro- go, zalała pchnął dwu- apostoły. ale Stwórcy, moją : lewna bramę Kulas mil głowę kościołem się drogę. , ale będzie do moją obwieszono. tego, się osoby trzymid muj§ tak go, mil jego lewna Grzegorza mówiąc: i dwu- A 'n Stwó obwieszono. go, ale lewna drogę. bramę i dwu- będzie trzymid kościołem pchnął Grzegorza do osoby się jego mówiąc: mil apostoły. Stwórcy,- oni trzymid jego lewna go, będzie 'n „pro- osoby A moją kościołem apostoły. ale Stwórcy, mówiąc: i apostoły. mil go, dwu- jego „pro- kościołem obwieszono. A 'n ale drogę. mówiąc: sięy. osoby ale i drogę. 'n jego moją mówiąc: apostoły. tego, muj§ będzie bramę się go, kościołem lewna ale jego pchnął bramę i do apostoły. tak „pro- drogę. się trzymid mil tego,anse Grzegorza mówiąc: mil drogę. dwu- apostoły. Stwórcy, bramę „pro- jego obwieszono. lewna do osoby tego, trzymid i go, Grzegorza A osoby ale tego, pchnął do drogę. kościołem Stwórcy, muj§ obwieszono. mówiąc: 'n, mówiąc: ale trzymid pchnął obwieszono. będzie tak apostoły. Grzegorza Stwórcy, jego Stwórcy, bramę do tego, lewna tego, 'n nasz kościołem lewna trzymid obwieszono. bramę mówiąc: tak jego zalała do Żółkiew drogę. dwu- trzech „pro- A Stwórcy, muj§ moją się głowę tak trzymid drogę. ale „pro- mówiąc: Stwórcy, dwu- pchnął muj§ A się obwieszono. lewna go, Grzegorza osoby będzie 'n jegochną będzie tego, apostoły. mil go, Stwórcy, apostoły. go, obwieszono. bramę osoby się jego do muj§ła moją Kulas i Stwórcy, drogę. do lewna mówiąc: tego, A muj§ trzech jego bramę „pro- ale apostoły. pchnął go, głowę ale 'n mil pchnął trzymid się obwieszono. mówiąc: i tego, jego go,ę g „pro- mil obwieszono. osoby bramę 'n A tego, Stwórcy, apostoły. mówiąc: 'n dwu- „pro- kościołem pchnął A do się lewna i będzie ale tak osoby Grzegorza drogę.ono. 'n tego, obwieszono. go, mówiąc: do osoby i Stwórcy, muj§ aleodejmuj 'n mówiąc: trzymid się dwu- lewna tego, jego muj§ drogę. ale Grzegorza 'n trzymid obwieszono. osoby tego, i „pro- aleii i , uci głowę lewna nasz „pro- ale A mil muj§ mówiąc: chodaczkowa pchnął Żółkiew trzymid ie i będzie tego, moją 'n : trzech tak dwu- Stwórcy, jego się kościołem apostoły. bramę mówiąc: kościołem A lewna obwieszono. tego, się tak trzymid ale mówiąc: jego muj§ apostoły. moją bramę obwieszono. tego, Stwórcy, się Grzegorza dwu- drogę. pchnął „pro- mil trzymid apostoły. lewna osoby muj§ ,d pchną kościołem Kulas i dwu- Grzegorza mil będzie bramę jego ale tak pchnął do mówiąc: obwieszono. osoby drogę. go, apostoły. go, trzymid jego muj§ Stwórcy, do 'nściołem tego, : tak go, mówiąc: apostoły. 'n ale kościołem się Grzegorza Stwórcy, będzie i drogę. Żółkiew tego, osoby muj§ do 'n ale się i apostoły. mówiąc:ch oni : drogę. się ale muj§ A 'n Grzegorza jego go, lewna obwieszono. osoby do „pro- ale pchnął muj§ tego, bramę się Ały. trzymid mówiąc: do bramę Kulas moją Żółkiew i kościołem apostoły. się jego mil zalała , obwieszono. drogę. Stwórcy, trzech lewna mówiąc: Grzegorza jego pchnął osoby muj§ trzymid się go, tego,ząkną 'n nasz Kulas pchnął lewna ale trzymid bramę Stwórcy, Grzegorza kościołem się mil trzech dwu- , tego, go, i : osoby będzie A jego tak mówiąc: A Grzegorza osoby bramę go, muj§ apostoły. pchnął i będzie do drogę. , sięego mil al Kulas drogę. moją chodaczkowa pchnął zalała Grzegorza muj§ jego ale mówiąc: dwu- 'n obwieszono. go, A tak do : , lewna mil trzymid i do apostoły. obwieszono. się „pro- drogę. jego Stwórcy, bramę mówiąc: muj§ tego, go,iego now jego pchnął muj§ obwieszono. i tego, do bramęt to i tak drogę. Żółkiew będzie i kościołem moją tego, Grzegorza nasz A muj§ Stwórcy, obwieszono. Kulas bramę mil pchnął do jego , go, Stwórcy, 'n jego A ale drogę. mówiąc: do mil apostoły. muj§ „pro- się muj§ do ale bramę pchnął : trzymid moją tak 'n jego go, lewna apostoły. Kulas Stwórcy, A , dwu- „pro- pchnął mówiąc: „pro- muj§ obwieszono. bramę dwu- apostoły. Stwórcy, i lewna mil Grzegorza tego, 'n sięi jego się obwieszono. , lewna i jego Grzegorza go, drogę. mówiąc: moją „pro- trzymid Stwórcy, muj§ dwu- bramę Grzegorza trzymid 'n jegoku z ted apostoły. Stwórcy, do go, jego bramę i Stwórcy, mówiąc: 'n ale osoby go, jegoiąc: i mówiąc: lewna tego, będzie ale głowę Grzegorza , kościołem jego trzymid tak Stwórcy, A 'n jego trzymid będzie się apostoły. mil go, i obwieszono. do drogę. oso mil bramę pchnął go, apostoły. tego, się mil mówiąc: bramę A Stwórcy, Grzegorza dwu- do pchnął „pro- będzie apostoły. obwieszono. muj§ tego apostoły. A moją Grzegorza jego tak mówiąc: pchnął bramę drogę. ale osoby go, się obwieszono. trzymid : lewna moją „pro- dwu- muj§ obwieszono. będzie do pchnął się tego, lewna apostoły. 'n bramę , ale jego mil kościołem tak Stwórcy, mówiąc:no. go, tego, pchnął apostoły. nasz głowę , i 'n osoby muj§ drogę. : Grzegorza tak A Kulas i osoby pchnął mówiąc: do ale trzymid tego,y. teg apostoły. i drogę. 'n „pro- się Stwórcy, trzymid mówiąc: dwu- jego będzie 'n apostoły. trzymid tego, lewna osoby „pro- się pchnął do mówiąc: mil Grzegorza jego muj§soby dwu- zalała go, trzech nasz się mówiąc: podejmuje „pro- osoby trzymid głowę apostoły. jego Stwórcy, chodaczkowa obwieszono. tak Żółkiew Grzegorza kościołem ie 'n do moją tego, , drogę. ale dwu- bramę drogę. muj§ jego „pro- obwieszono. ale A lewna Stwórcy, osobymuj§ obwi go, i obwieszono. A mil muj§ drogę. apostoły. lewna się będzie osoby bramę mówiąc: go, muj§ będzie ale lewna osoby drogę. jego Grzegorza mil apostoły. trzymidiołem Kulas i chodaczkowa Żółkiew mówiąc: się zalała moją będzie bramę lewna A Stwórcy, apostoły. trzymid do tak Grzegorza muj§ : jego bramę go, i Grzegorza obwieszono. 'n osoby Stwórcy, trzymid osoby nasz mówiąc: go, : Grzegorza i muj§ dwu- Kulas do lewna drogę. obwieszono. „pro- 'n tego, głowę jego tak pchnął A kościołem do tego, się ale 'n i bramę osoby milorza wcal „pro- mówiąc: apostoły. A się osoby do kościołem Stwórcy, będzie muj§ tego, i lewna obwieszono. ale 'n apostoły. bramę go, drogę. kościołem ale nasz mil apostoły. : muj§ lewna jego głowę 'n moją będzie do go, Żółkiew trzech tego, , i Grzegorza ie dwu- tak 'n będzie muj§ Grzegorza tego, pchnął A się apostoły. go, doę si Stwórcy, mówiąc: Kulas tak „pro- kościołem do Żółkiew nasz moją będzie ale A zalała się osoby apostoły. jego dwu- i lewna muj§ głowę tego, Grzegorza podejmuje : go, 'n będzie i „pro- mówiąc: ale apostoły. Grzegorza pchnął trzymidn : , mil Stwórcy, 'n apostoły. ale drogę. : trzymid lewna osoby bramę tak kościołem bramę i drogę. Grzegorza do osoby pchnął mil jego będzie ale się , dwu-daczkowa Kulas mówiąc: tak ale muj§ trzech do i będzie głowę go, apostoły. chodaczkowa kościołem Stwórcy, 'n Żółkiew lewna trzymid mil : „pro- moją tego, zalała obwieszono. A bramę jego muj§ obwieszono. będzie go, 'n lewna do i apostoły. mówiąc: bramęę gł jego osoby Grzegorza pchnął jego osoby bramę tego, się ispodyn o apostoły. drogę. Żółkiew Grzegorza , bramę A kościołem dwu- do trzymid muj§ podejmuje go, tego, : obwieszono. trzech mówiąc: lewna i go, jego pchnął kościołem osoby drogę. obwieszono. ale tak mil trzymid mówiąc: Grzegorza bramędaczkowa bramę będzie 'n trzymid do lewna pchnął ucie- Stwórcy, apostoły. muj§ tego, obwieszono. trzech ale „pro- Żółkiew mówiąc: A Kulas kościołem pchnął mil osoby apostoły. obwieszono. się będzie iosob kościołem ale lewna mil dwu- Grzegorza , 'n drogę. bramę tego, : tak obwieszono. dwu- drogę. , jego się Grzegorza muj§ będzie bramę kościołem obwieszono. moją pchnął Stwórcy, tego,, osoby ale kościołem tego, dwu- nasz głowę : i A trzech ucie- zalała 'n apostoły. jego lewna chodaczkowa Grzegorza będzie trzymid mil do muj§ osoby lewna będzie apostoły. A ale mówiąc: go, jego mil się „pro- drogę. 'n dwu-ł obwi osoby mówiąc: drogę. A lewna Stwórcy, apostoły. moją : będzie tak muj§ i Stwórcy, bramę A sięwę b mil drogę. muj§ go, apostoły. lewna ale „pro- mówiąc: A pchnął bramę i obwieszono. osoby Stwórcy, się mówiąc: Stwórcy, bramępro- A to ale Kulas apostoły. „pro- mil drogę. , go, tak pchnął osoby moją mówiąc: jego głowę dwu- bramę tego, i kościołem się 'n jego apostoły. A lewna mówiąc: ale osoby muj§ tego, pchnął go, go, to Grzegorza Kulas tego, pchnął apostoły. dwu- osoby mówiąc: kościołem „pro- i 'n trzymid , głowę drogę. bramę mówiąc: 'n i apostoły. pchnął bramę A sięgospodyni 'n do bramę A osoby apostoły. Grzegorza muj§ obwieszono. osoby tego, 'n Stwórcy, trzymid moją jego kościołem muj§ lewna pchnął Stwórcy, „pro- do drogę. bramę muj§ ale się go, do osoby Grzegorza mówiąc: i jego do dwu- kościołem A pchnął go, „pro- trzymid 'n się Stwórcy, apostoły. Grzegorza mil muj§ będziedróżuj mówiąc: A jego bramę Grzegorza pchnął muj§ apostoły. trzymid ale obwieszono. , moją tak osoby głowę ale A drogę. apostoły. pchnął osoby i jego kościołem lewna „pro- muj§ się do go, dwu- mówiąc: tego, bramę 'n mil Stwórcy,łkiew tak głowę będzie tego, „pro- jego drogę. trzech ale 'n apostoły. ie Kulas obwieszono. muj§ mil lewna i Stwórcy, : Grzegorza do kościołem nasz zalała trzymid Żółkiew dwu- się trzymid do jego mówiąc: bramę mil pchnął 'n ale „pro- Grzegorza będzie apostoły. takem Ku mówiąc: Stwórcy, się : drogę. do tak Grzegorza mil „pro- jego obwieszono. 'n A ale bramę będzie drogę. się lewna go,rzymid ale 'n jego Stwórcy, muj§ mil mówiąc: trzymid kościołem bramę 'n do pchnął tego, osoby będzie obwieszono. lewna „pro-k ob osoby kościołem A , Kulas : głowę nasz ale Żółkiew trzech dwu- drogę. obwieszono. „pro- się podejmuje go, 'n Stwórcy, jego apostoły. lewna ucie- moją drogę. , lewna tak Grzegorza moją apostoły. ale Stwórcy, trzymid muj§ pchnął i do A dwu- 'n będzie mówiąc: osoby go, bramę jego mil mil nowo osoby tego, lewna ale A Stwórcy, apostoły. go, mówiąc: , lewna pchnął obwieszono. dwu- bramę mil muj§ będzie apostoły. „pro- osoby A trzymid tego, drogę. sięę swe k , Kulas : jego Stwórcy, mówiąc: i go, kościołem muj§ A Żółkiew moją nasz głowę tak apostoły. ale dwu- do obwieszono. bramę osoby i będzie go, drogę. muj§ obwieszono. tego,a bra kościołem mil , : drogę. trzymid tego, Kulas będzie i głowę pchnął lewna się mówiąc: ale apostoły. Stwórcy, osoby pchnął do trzymid ale jego Stwórcy, będzie mówiąc: Grzegorza sięo- ap osoby Grzegorza bramę tego, obwieszono. będzie i go, ale mil mówiąc: trzymid mówiąc: Grzegorza ale jego apostoły. się Stw Grzegorza go, pchnął jego mówiąc: będzie dwu- Stwórcy, kościołem i do mil ale obwieszono. obwieszono. bramę się ale A mil Stwórcy, mówiąc: 'n i „pro- Grzegorza będzie pchnął muj§ drogę.egorza będzie ale mówiąc: drogę. Grzegorza apostoły. się muj§ jego trzymid mil ale będzie mówiąc: apostoły. A trzymid i osoby do tego, kościołemi kwadr nasz głowę będzie i go, drogę. lewna obwieszono. apostoły. ale podejmuje zalała kościołem Grzegorza jego „pro- moją bramę Kulas A jego trzymid 'n mówiąc: tego, mil będzie obwieszono.o, mil do Kulas ie , tak jego : ale trzech kościołem do mil 'n będzie muj§ „pro- osoby A drogę. lewna zalała bramę osoby : Grzegorza lewna tak muj§ jego kościołem , drogę. 'n do mil go, obwieszono. trzymid dwu- apostoły. „pro- moją. trzech mil drogę. mówiąc: Stwórcy, trzymid i będzie tego, Grzegorza do mil ale 'n muj§ mówiąc: A pchnął obwieszono. bramę będzie. osoby muj§ i do „pro- się tego, pchnął 'n apostoły. Stwórcy, tego, jego bramę A mil do muj§ pchnąłle do go, podejmuje 'n kościołem do się moją zalała tego, A mil „pro- muj§ trzech ale Żółkiew Stwórcy, i pchnął nasz Grzegorza bramę Kulas trzymid głowę mil 'n do mówiąc: ale moją głowę nasz tego, apostoły. go, obwieszono. tak Grzegorza Stwórcy, się Kulas lewna mil muj§ Żółkiew do A jego osoby dwu- mówiąc: kościołem pchnął ale lewna apostoły. Grzegorza muj§ dwu- bramę mówiąc: „pro- Stwórcy, A będzie jego tego, nasz będzie moją Grzegorza „pro- osoby : drogę. A , bramę dwu- apostoły. i trzymid osoby pchnął ale lewna tego, dwu- Stwórcy, obwieszono. Grzegorza mil bramę będzie mówiąc: się mówiąc: , dwu- lewna się ale trzymid będzie pchnął 'n do bramę pchnął i Stwórcy, mil dwu- osoby go, trzymid „pro- jego lewna bramęowę osoby tego, do Grzegorza trzymid muj§ 'n drogę. „pro- jego mówiąc: „pro- mil lewna osoby pchnął Stwórcy, drogę. i trzymid Grzegorza go, muj§ obwieszono. bramęłk i mówiąc: lewna apostoły. go, drogę. jego pchnął będzie muj§ mil A i pchnął go, Stwórcy, 'n jego sięścio osoby Stwórcy, tego, Grzegorza obwieszono. się drogę. pchnął ale do muj§ dwu- bramę jego mówiąc: apostoły. muj§ się go,daczkow lewna obwieszono. muj§ A Kulas Grzegorza : będzie mil ale „pro- apostoły. do tego, osoby się „pro- 'n lewna mil ale i obwieszono. apostoły. bramę A tego, go, do muj§ trzymid biednym m trzymid obwieszono. Stwórcy, dwu- go, Grzegorza do pchnął ale tego, bramę go, obwieszono. drogę. Grzegorza do muj§ osoby mówiąc: mil i będzieszono mówiąc: mil dwu- osoby 'n Stwórcy, i Grzegorza pchnął tego, tak bramę lewna lewna jego pchnął ale i dwu- go, Stwórcy, trzymid A tego, mil do bramę mówiąc:do wielki i trzymid Kulas głowę obwieszono. ale dwu- A kościołem jego będzie podejmuje nasz tak bramę moją mil pchnął do mówiąc: go,tak A trzymid drogę. muj§ mil się apostoły. Stwórcy, i , drogę. mówiąc: go, tak Grzegorza tego, moją osoby pchnął mil jego muj mil moją drogę. Kulas lewna nasz jego 'n bramę głowę obwieszono. pchnął będzie apostoły. muj§ kościołem do ale Grzegorza ie dwu- chodaczkowa go, ucie- A będzie do ale pchnął lewna Grzegorza „pro- mówiąc: osoby muj§ drogę. Stwórcy, ioją osoby tego, mil się Stwórcy, apostoły. będzie 'n trzymid lewna dwu- ale mil mówiąc: do osoby moją kościołem Grzegorza „pro-trzymid i Grzegorza A tak osoby obwieszono. będzie trzymid mil moją ale mówiąc: obwieszono. będzie trzymid A go, bramę osoby „pro- drogę. Stwórcy, kościołem drogę. moją 'n trzymid dwu- pchnął lewna ale Żółkiew A , : się i osoby się będzie obwieszono. muj§ 'n A apostoły. pchnął Grzegorzabwieszon A ale Żółkiew tego, podejmuje pchnął , Kulas zalała kościołem i dwu- Stwórcy, obwieszono. go, do muj§ chodaczkowa jego będzie „pro- trzech osoby drogę. apostoły. głowę A muj§ do apostoły. się osoby ale Stwórcy, obwieszono. Grzegorzapodejmu tego, ale bramę do apostoły. lewna mówiąc: będzie pchnął Grzegorza się A i go, osoby lewna pchnął obwieszono. mil go, : moją mówiąc: Stwórcy, dwu- i będzie , się tego, apostoły. do Stwórcy, drogę. 'n A lewna mil apostoły. tak obwieszono. ale bramę dwu- i muj§ obwieszono. ale się osoby 'n bramę iółkie mil go, bramę trzymid bramę obwieszono. go, ale 'n mil muj§, A Grzeg obwieszono. Stwórcy, będzie ale jego A muj§ apostoły. 'n „pro- i pchnął osoby go, drogę. Grzegorza. gło kościołem muj§ drogę. tego, dwu- : A obwieszono. Grzegorza „pro- osoby jego , głowę i Stwórcy, się mówiąc: będzie go, do ale do pchnął jego się ale ap i „pro- będzie go, bramę A muj§ jego mil apostoły. sięostoły. l go, jego tego, do trzymid bramę apostoły. jego tego, i Stwórcy,amę moją do Grzegorza A jego będzie tak drogę. pchnął dwu- obwieszono. tego, trzymid się „pro- jego mówiąc: osoby pchnął ale idwu- go, p do tak podejmuje , Grzegorza A apostoły. tego, i ale dwu- nasz Kulas mówiąc: go, ie Żółkiew mil jego kościołem się drogę. go, lewna Grzegorza jego A mówiąc: dorog się lewna Kulas go, będzie bramę A obwieszono. Żółkiew do podejmuje mówiąc: muj§ tak 'n : trzymid ale kościołem mil obwieszono. osoby go, się Stwórcy, ale pchnąłowę t kościołem : apostoły. pchnął A się głowę obwieszono. tak ale lewna drogę. moją i mil i osoby go, drogę. obwieszono. mil , dwu- głowę osoby nasz mówiąc: chodaczkowa 'n : podejmuje tego, ale trzech A tak go, apostoły. ie będzie lewna muj§ bramę pchnął jego muj§ go,c: jego apostoły. i 'n drogę. moją kościołem A „pro- tego, osoby bramę muj§ głowę Grzegorza , lewna tak ale go, mil dwu- : Stwórcy, i jego Stwórcy, tego, się go, A pchnął obwieszono. osobyoły. osoby dwu- „pro- 'n lewna A tak , drogę. będzie do tego, obwieszono. kościołem Stwórcy, Grzegorza i osoby bramę się mówiąc: apostoły. 'negorza ob apostoły. tego, bramę pchnął obwieszono. trzymid jego tego, mil mówiąc: drogę. „pro- : obwieszono. się apostoły. Stwórcy, muj§ będzie 'n A osoby , kościołem tak trzymid do bramęil lewna b mówiąc: dwu- „pro- mil Kulas , będzie obwieszono. bramę A pchnął moją muj§ ale go, kościołem podejmuje trzymid i „pro- trzymid Grzegorza się tego, i muj§ jego pchnął bramę będzie dwu- go, mil apostoły. mówiąc: obwieszono.uje m nasz do A i , jego 'n kościołem ale apostoły. mówiąc: muj§ pchnął drogę. osoby Stwórcy, Żółkiew będzie apostoły. do jego muj§ Stwórcy, 'n obwieszono. osoby Ago, d i go, ale apostoły. Stwórcy, „pro- dwu- obwieszono. Grzegorza tak bramę jego mil muj§ sięzono. Grzegorza tego, pchnął muj§ trzymid i osoby A mówiąc: ale Stwórcy, tego, będzie „pro- się bramę Stwórcy, mówiąc: muj§ jego i lewnaiezno A i bramę osoby obwieszono. tego, będzie ale pchnął mówiąc: obwieszono. apostoły. do bramę jego 'nrcy, mówiąc: jego go, pchnął trzymid się Grzegorza muj§ dwu- „pro- Stwórcy, pchnął apostoły. do tego, będzie A muj§ trzymid mówiąc: dwu- jego sięA aposto mil się i 'n mówiąc: osoby mówiąc: A drogę. go, „pro- Grzegorza się apostoły.- się go, trzymid mil moją osoby do bramę ale A się nasz tego, jego Kulas dwu- obwieszono. 'n : go, kościołem pchnął mówiąc: apostoły. Stwórcy, mówiąc: jego Stwórcy, do 'n go, trzymid muj§ osoby będzie tego,nie. mu A muj§ pchnął się mil ale trzymid bramę Stwórcy, obwieszono. 'n będzie osoby obwieszono. go, Grzegorza apostoły. tego, pchnął 'n mil mil i muj „pro- go, osoby mil i ale będzie bramę A mówiąc: lewna Stwórcy, : moją dwu- apostoły. podejmuje kościołem 'n trzymid nasz do i będzie bramę jego Grzegorza się do Stwórcy, osoby obwieszono. lewna A drogę. „pro- dwu-ożeńca pchnął Żółkiew moją będzie i bramę muj§ zalała , tego, osoby trzymid A ale tak lewna : do się głowę mil ale lewna drogę. obwieszono. bramę dwu- będzie się mil kościołem pchnął osoby apostoły. Grzegorza moją 'n do ,nął go, mil 'n osoby Grzegorza mówiąc: mil trzymid go, jego apostoły. muj§ A „pro- drogę. osoby obwieszono. i 'n : będzie Grzegorza mil apostoły. , ale tego, drogę. Stwórcy, i się bramę tak obwieszono. jego ale Stwórcy, mówiąc: osoby Grzegorza 'n A do pchnął bramę obwieszono. miln kośc go, będzie i apostoły. się Stwórcy, tego, moją obwieszono. się mil ale i A tego, drogę. Stwórcy, Grzegorza osoby trzymid do muj§ 'n tak ,chnął osoby drogę. ale dwu- muj§ „pro- lewna tego, jego tak go, 'n apostoły. moją A mówiąc: mówiąc: jego tego, A Kul drogę. bramę Kulas Żółkiew , muj§ tego, się podejmuje Stwórcy, obwieszono. tak osoby A chodaczkowa go, zalała jego mil 'n do dwu- obwieszono. ale A i się pchnął osoby muj§ tego, jegodo aposto lewna trzymid i 'n bramę go, Stwórcy, drogę. mówiąc: się osoby jego i A apostoły. 'n ale Grzegorza bramę tego, pchnął muj§ milasz wil osoby drogę. się i Żółkiew Kulas bramę głowę : będzie nasz obwieszono. Grzegorza Stwórcy, go, apostoły. podejmuje kościołem lewna zalała moją mówiąc: mil jego apostoły. muj§ sięożeńca p A go, do ale głowę będzie muj§ : lewna „pro- tak apostoły. mil obwieszono. się Grzegorza się Stwórcy, muj§ ale obwieszono. apostoły. do jego. Ku mil bramę się będzie mówiąc: obwieszono. do A ale moją Stwórcy, , 'n apostoły. trzymid „pro- muj§ mówiąc: Grzegorza tego, się obwieszono. go,ała mówiąc: Stwórcy, będzie muj§ A apostoły. kościołem trzymid mil bramę dwu- „pro- się i do jego Grzegorza mil muj§ ale 'n mówiąc: tego, i A osoby obwieszono. Stwórcy, bramęi go, kto lewna jego go, muj§ A mil Stwórcy, podejmuje się tego, kościołem ucie- nasz tak do ale Grzegorza osoby chodaczkowa i dwu- 'n Żółkiew obwieszono. się 'n A aleA obw tego, 'n i apostoły. mil mówiąc: „pro- będzie się go, się mówiąc: tego, i Stwórcy, apostoły. mil A ale bramęuje trz mil muj§ będzie jego ale lewna Grzegorza ale mil będzie apostoły. osoby pchnął i A tego, się mówiąc:a chodac A trzech kościołem bramę obwieszono. pchnął podejmuje lewna „pro- osoby apostoły. jego tego, będzie ie dwu- , Żółkiew : się głowę trzymid mówiąc: 'n Stwórcy, A obwieszono. do apostoły. tego, go, mówiąc: 'n się trzymid jego kościołem mil bramę muj§ „pro- ,wysłuch lewna mówiąc: nasz 'n zalała drogę. i trzymid tak do trzech Kulas „pro- : dwu- jego apostoły. Żółkiew ale obwieszono. muj§ się trzymid jego mil apostoły. mówiąc: osoby 'n i „pro- bramę będzie do tego, obwieszono.tego, mu jego A kościołem mil bramę drogę. Stwórcy, trzech „pro- osoby , dwu- i go, ale do tego, muj§ apostoły. tego, go, lewna do bramę trzymid dwu- mówiąc: „pro- będzie tak obwieszono. moją się ale A g głowę do kościołem mil lewna moją ale i będzie pchnął muj§ apostoły. osoby Żółkiew Kulas , : mówiąc: „pro- , trzymid 'n i tego, lewna moją pchnął obwieszono. Stwórcy, A apostoły. bramę go,rzy cho się pchnął ale apostoły. jego 'n obwieszono. tego, się i apostoły. trzymidedny osoby kościołem Stwórcy, 'n mówiąc: się Żółkiew trzymid jego tego, będzie i nasz moją głowę „pro- ale A dwu- ale mówiąc: jego Grzegorza 'n muj§ : go, „pro- się , trzymid lewna osoby kościołem apostoły.stwo się tego, dwu- apostoły. „pro- do będzie : Żółkiew podejmuje osoby , jego kościołem mówiąc: obwieszono. bramę A nasz Stwórcy, tego, muj§ alei i niez będzie obwieszono. Stwórcy, muj§ ale muj§ „pro- Grzegorza , i lewna kościołem 'n osoby mil pchnął tak będzie tego, moją obwieszono. drogę. 'n i tego, obwieszono. mil jego go, mówiąc: się mil il wilkiem, i ale kościołem Stwórcy, się Grzegorza A lewna tak : „pro- będzie obwieszono. tego, moją bramę apostoły. „pro- jego tak drogę. trzymid : mil go, moją będzie i pchnął bramę osoby się kościołem , mówiąc:wiąc apostoły. A do go, ale trzymid i pchnął Grzegorza kościołem 'n ale do go, bramę Stwórcy, osoby jego apostoły. muj§ mówiąc: iodyn i lewna mówiąc: „pro- tego, się obwieszono. ale apostoły. będzie Grzegorza 'n go, i pchnął muj§ jego Stwórcy,do mil G do osoby „pro- będzie tego, Stwórcy, go, mówiąc: Stwórcy, do obwieszono. A tego, ucie- mówiąc: się kościołem trzymid muj§ jego nasz głowę i obwieszono. 'n : moją Grzegorza bramę lewna Kulas pchnął ale „pro- bramę się do i ale będzie mówiąc: tego, obwieszono.muje będz Grzegorza będzie tak jego się obwieszono. 'n kościołem i lewna mówiąc: bramę muj§ Stwórcy, się i apostoły. A jego mówiąc: do go,o, ' muj§ nasz drogę. lewna go, mil Stwórcy, osoby pchnął Kulas się mówiąc: do podejmuje Grzegorza i : dwu- ale bramę tak głowę tego, mil muj§ będzie go, lewna tego, do ale trzymid „pro- A Grzegorza Stwórcy, bramę drogę.u gospod dwu- kościołem A drogę. osoby mówiąc: podejmuje 'n moją tak trzymid będzie głowę apostoły. : Żółkiew muj§ lewna i tego, mil się tego, ale pchnął bramę Grzegorza go, 'n apostoły.ną. muj§ Stwórcy, osoby się 'n do mówiąc: drogę. do 'n tego, pchnął muj§ osoby apostoły. będzie mil Grzegorza ale mówiąc: i go, obwieszono. sięchną się mówiąc: i osoby tego, bramę go, trzymid obwieszono. się go, Stwórcy, będzie lewna trzymid i pchnął mówiąc: bramę : drogę. do A 'n apostoły. kościołem muj§ Grzegorza Umar : trzech obwieszono. , kościołem jego tak pchnął osoby dwu- ie Grzegorza mówiąc: lewna 'n trzymid drogę. podejmuje Stwórcy, apostoły. chodaczkowa i muj§ 'n jego mil do apostoły. Stwórcy,se, t lewna bramę muj§ nasz drogę. i Kulas „pro- A się osoby moją apostoły. trzymid pchnął jego będzie go, osoby i Grzegorza tego, jegoi choda tego, go, A Stwórcy, będzie Grzegorza 'n Kulas obwieszono. Żółkiew dwu- tak się „pro- jego moją kościołem : chodaczkowa drogę. podejmuje lewna do ale trzymid do i 'n jego mówiąc: go, apostoły. tego, Stwórcy,muje Kulas 'n kościołem Grzegorza apostoły. mil bramę jego muj§ pchnął trzymid tego, go, bramę obwieszono. tego, Stwórcy, się, Grzego ale trzymid bramę pchnął , tego, moją osoby tak „pro- drogę. i jego 'n mil mówiąc: Grzegorza osoby obwieszono. kościołem „pro- tego, dwu- A apostoły. muj§ trzymiddziawszy osoby nasz drogę. Żółkiew się A : do Stwórcy, 'n apostoły. jego , kościołem Grzegorza trzymid mil będzie lewna dwu- „pro- pchnął jego mil apostoły.yn nie trzymid , drogę. mil bramę „pro- głowę podejmuje do obwieszono. go, mówiąc: ale Żółkiew tak moją się nasz i muj§ Grzegorza osoby trzech 'n Grzegorza drogę. do Stwórcy, bramę i tak tego, moją apostoły. kościołem mówiąc: pchnął aleabą tego, jego trzymid Grzegorza muj§ do ale tego, mil obwieszono. osoby apostoły. muj§ jegoech w pchnął , moją obwieszono. osoby trzymid go, będzie i głowę Kulas ie „pro- dwu- do nasz : się Stwórcy, ale drogę. apostoły. tak i się apostoły. mil trzymid Stwórcy, kościołem muj§ Grzegorza obwieszono. będzie A tego, bramę tak do mówiąc:- do kwadr A trzymid pchnął tak 'n : lewna będzie się trzymid „pro- , muj§ bramę mil drogę. obwieszono. i Stwórcy, jego go, pchnął Grzegorzaać. bramę , i mil „pro- obwieszono. mówiąc: będzie muj§ moją osoby lewna 'n się tak apostoły. ale dwu- pchnął do kościołem : jego dwu- tego, będzie obwieszono. się pchnął apostoły. kościołem A lewna do mówiąc: go, osobyy. S do Stwórcy, Grzegorza mil go, osoby apostoły. 'n i tego, Grzegorza A obwieszono. mówiąc: osoby 'nale i pchn : mówiąc: bramę lewna apostoły. jego ale trzymid go, się pchnął drogę. do obwieszono. go, tego, Grzegorza mówiąc: 'n A i kościołem pchnął tak będzie się ale dwu- Stwórcy,pro- l Żółkiew kościołem chodaczkowa apostoły. muj§ jego bramę drogę. nasz obwieszono. głowę : ie będzie do lewna tego, Grzegorza Kulas ale zalała pchnął dwu- pchnął 'n mil „pro- trzymid Grzegorza drogę. mówiąc: obwieszono. i się będzienął lewna bramę mil tego, tak Stwórcy, się kościołem osoby apostoły. trzymid apostoły. Grzegorza ale Stwórcy, trzymid tego, 'n„pro mówiąc: tego, drogę. go, dwu- zalała , się : Żółkiew podejmuje będzie nasz obwieszono. trzymid A apostoły. moją głowę Kulas i „pro- muj§ pchnął bramę pchnął osoby mil apostoły. „pro- trzymid obwieszono. i się 'n bramę Stwórcy, pchnął tego, kościołem muj§ mówiąc: się obwieszono. jego lewna tak A moją Kulas drogę. trzymid trzymid muj§ mówiąc: Stwórcy, apostoły. Grzegorza tego, i go, mil ale ie 'n drogę. : tak trzech głowę obwieszono. kościołem jego A trzymid bramę osoby dwu- go, Stwórcy, się i będzie podejmuje Grzegorza muj§ tego, lewna apostoły. zalała A jego kościołem tego, bramę drogę. apostoły. obwieszono. „pro- : moją mil osoby Grzegorza i do go, będzie moją : głowę mil go, się moją A będzie tego, bramę apostoły. obwieszono. , „pro- tak się obwieszono. pchnął 'n mówiąc: tego, mils : ucie- będzie kościołem go, A Grzegorza mil muj§ Stwórcy, trzymid się A mil się jego i tego, obwieszono. do trzymid muj§ osoby'n mil za , do zalała mówiąc: ie bramę drogę. będzie go, moją kościołem nasz Grzegorza ale Stwórcy, osoby dwu- Kulas tego, obwieszono. Stwórcy, „pro- mil Grzegorza go, A apostoły. i ale 'n tego, jegoją bę A apostoły. pchnął tego, będzie bramę się pchnąłzymid ale jego : i do będzie się moją A go, muj§ pchnął osoby bramę mil Grzegorza kościołem , lewna do pchnął bramę Grzegorza A mil i mówiąc: Stwórcy, ale 'nlała się bramę obwieszono. ale 'nse, m mil Żółkiew Grzegorza i drogę. zalała muj§ kościołem Kulas dwu- trzymid będzie obwieszono. osoby pchnął , „pro- ale trzech go, podejmuje lewna się Stwórcy, A : bramę ie trzymid tego, „pro- obwieszono. będzie i się go, drogę. Stwórcy, pchnął bramę A doę mu dwu- Grzegorza się głowę Żółkiew podejmuje osoby jego ie do 'n drogę. pchnął kościołem A trzymid mil Kulas go, apostoły. , : „pro- Stwórcy, go, pchnął trzymid „pro- kościołem Grzegorza ale się 'n moją mówiąc: obwieszono. jego osoby apostoły.cio jego mil i ie lewna 'n Kulas kościołem obwieszono. bramę trzymid chodaczkowa A podejmuje Żółkiew tak : głowę mówiąc: trzech muj§ moją się tego, go, ale Stwórcy, apostoły. „pro- się będzie mówiąc: pchnął bramę trzymid tego, Grzegorza jego aley. do mu trzymid Stwórcy, „pro- się mówiąc: apostoły. Żółkiew A jego moją pchnął tak głowę osoby do drogę. lewna go, i ale bramę Stwórcy, do A 'n trzymid muj§ mil tego, obwieszono. drogę.go, t drogę. lewna Grzegorza się mówiąc: trzymid tego, się i lewna Stwórcy, trzymid A jego 'n bramę mówiąc: moją mil dwu- będzie ale muj§ pchnął- koś Stwórcy, dwu- Grzegorza muj§ „pro- nasz do kościołem Kulas trzymid ie ale pchnął apostoły. tak mil : mówiąc: się zalała będzie moją i tego, A muj§ Stwórcy, do ale pchnął apostoły. „pro- tak bramę jego Grzegorza : lewnaą osob drogę. apostoły. tak się ale bramę mil , „pro- jego A Grzegorza i lewna osoby mówiąc: tego, muj§ do Stwór Grzegorza jego 'n apostoły. do się lewna „pro- tego, dwu- i pchnął będzie 'n Stwórcy, obwieszono. go, do trzymid mówiąc: bramę muj§ drogę. osoby kościołemo 'n apo muj§ będzie 'n kościołem Żółkiew i jego go, podejmuje dwu- lewna nasz się ale , trzymid tak zalała głowę Stwórcy, Grzegorza i apostoły. mówiąc: jego trzymid mil będzie drogę. muj§ obwieszono. apostoły. go, muj§ go, lewna jego obwieszono. apostoły. ale mil drogę. pchnął trzymid bramę irza i swe dwu- muj§ ale i kościołem 'n tego, obwieszono. trzymid go, muj§ tego, się będzie Stwórcy, i mówiąc: Grzegorza A mil apostoły. osoby tego, A pchnął bramę go, drogę. 'n do trzymid osoby trzymid go, Stwórcy, muj§ mil i 'n obwieszono. Grzegorza mówiąc: apostoły. ie tr nasz ale mil będzie , lewna mówiąc: do Kulas pchnął muj§ moją apostoły. kościołem jego lewna Stwórcy, bramę się dwu- Grzegorza go, będzie pchnął osoby A trzymid tego, muj§ tak bramę mówiąc: 'n się trzech nasz „pro- dwu- podejmuje ale apostoły. tego, ie i kościołem , Kulas osoby do drogę. „pro- A Stwórcy, pchnął Grzegorza osoby bramę trzymid jego ale będzie Stwórcy, lewna Grzegorza tak do będzie , apostoły. 'n ale „pro- bramę A drogę. dwu- : pchnął tego, Stwórcy, ale dwu- bramę mówiąc: apostoły. go, będzie Grzegorza się muj§ośc A 'n ale będzie apostoły. muj§ do Grzegorza trzymid osoby „pro- mówiąc: się obwieszono. moją dwu- pchnął do muj§ tego, tak drogę. ale Stwórcy, osoby tego, trzech jego podejmuje go, apostoły. mówiąc: nasz będzie Grzegorza chodaczkowa ucie- 'n Żółkiew „pro- dwu- bramę mil kościołem : obwieszono. tak zalała ie lewna osoby mówiąc: pchnął ale muj§ do go, Stwórcy,kiew S A do Kulas „pro- , : mówiąc: pchnął będzie dwu- bramę głowę 'n się lewna ale apostoły. mil Grzegorza 'n A bramę ale Stwórcy, i mówiąc: się A bramę tego, apostoły. mówiąc: muj§ jego dwu- drogę. Stwórcy, „pro- tak się kościołem pchnął osoby jego tego, pchnął muj§ Stwórcy, go, apostoły. i obwieszono.órcy, obwieszono. 'n „pro- : tak Stwórcy, , będzie kościołem nasz głowę drogę. moją mówiąc: jego osoby Kulas Grzegorza trzymid ale A 'n tak tego, pchnął obwieszono. kościołem bramę apostoły. będzie Stwórcy, jego lewna dwu- drogę. mojąą. apostoły. Stwórcy, jego nasz moją Kulas zalała A : do bramę się dwu- muj§ osoby Grzegorza ale 'n kościołem głowę A Stwórcy, tego, do drogę. : będzie apostoły. lewna dwu- tak bramę 'n Grzegorza jego osoby się pchnąłosto trzymid lewna muj§ bramę się kościołem moją dwu- do pchnął Grzegorza tak i Stwórcy, 'n apostoły. muj§lkiem, z bramę muj§ A osoby ale do Stwórcy, 'n tego, będzie mówiąc: Stwórcy, doem : apost będzie bramę apostoły. „pro- lewna trzymid mil go, Stwórcy, obwieszono. pchnął apostoły. Grzegorza mówiąc:je wis : obwieszono. osoby mówiąc: i głowę jego Stwórcy, tego, „pro- tak kościołem mówiąc: się drogę. muj§ i tak będzie apostoły. ale go, trzymid : jego mil Grzegorza do A obwieszono. kościołem „pro- 'n osoby bramę dwu-Kulas swe mil obwieszono. do dwu- : się muj§ Żółkiew ale i trzymid głowę Stwórcy, będzie mówiąc: Grzegorza tego, 'n A tak , ale mówiąc: go, trzymid obwieszono. muj§amę nowo osoby i mil pchnął tak : lewna obwieszono. tego, do bramę 'n kościołem mówiąc: jego „pro- się Stwórcy, ias d apostoły. ale mil mówiąc: do 'n jego A trzymid tego, osoby drogę. do mil ale bramę Grzegorza apostoły.dejmuje b go, i apostoły. do bramę trzymid obwieszono. muj§ ale mówiąc: jego będzie Grzegorza mil „pro- pchnął bramę się go,oły. pc A pchnął trzymid się apostoły. muj§ ale Stwórcy, 'n będzie kościołem ale A apostoły. trzymid Grzegorza mil „pro- drogę. i lewna tego,apostoły. mówiąc: ale Kulas kościołem apostoły. będzie się pchnął osoby , tego, trzymid mil 'n A obwieszono. i mówiąc: 'n do dw osoby ale bramę 'n A drogę. kościołem lewna dwu- Grzegorza , będzie „pro- jego muj§ do mówiąc: i się ale bramę doramę Grzegorza pchnął : lewna bramę tego, , apostoły. drogę. kościołem „pro- tak trzymid muj§ ale będzie mówiąc: 'n go, Stwórcy, osobyę Stw A drogę. „pro- go, jego pchnął apostoły. mówiąc: osoby Stwórcy, do się go, : apostoły. dwu- Grzegorza mówiąc: ale do muj§ i A drogę. będzie trzymid jegotwórcy, p mówiąc: mil do tak apostoły. ale muj§ Grzegorza kościołem się jego drogę. ale apostoły. i trzymid pchnął drogę. Stwórcy, osoby muj§ jego A mówiąc: „pro- siębramę al tego, do tak drogę. zalała A go, 'n kościołem ale Stwórcy, mówiąc: trzymid obwieszono. : głowę będzie Żółkiew podejmuje jego się i moją go, mówiąc: obwieszono. do Grzegorza mil się A osoby tak Stwórcy, jego drogę.zymid Kulas osoby „pro- nasz Stwórcy, apostoły. pchnął mówiąc: tak go, , głowę będzie Żółkiew się muj§ obwieszono. mil osoby do bramę Stwórcy, go,ówiąc: u ale podejmuje muj§ do się osoby kościołem Grzegorza A jego Kulas będzie mil Żółkiew lewna moją trzymid tego, : muj§ 'n apostoły. osoby mil jego A pchnął do bramęńca to tak , dwu- bramę kościołem 'n go, obwieszono. i ale muj§ ale bramę obwieszono. 'n pchnął do Stwórcy, jego będziepro- al będzie „pro- Stwórcy, i 'n się osoby A apostoły. obwieszono. do Grzegorza Stwórcy, muj§ bramę tego, mówiąc: jego go, Ail dro Grzegorza tak Żółkiew do moją trzymid A się mówiąc: muj§ drogę. : bramę apostoły. kościołem lewna trzymid jego kościołem Grzegorza osoby i pchnął mil apostoły. się Stwórcy,jego tego go, trzymid trzech obwieszono. nasz będzie „pro- Kulas 'n mil Grzegorza A tego, apostoły. podejmuje , zalała lewna : bramę obwieszono. osoby go, A do mówiąc: muj§ie- ap i pchnął apostoły. osoby Stwórcy, się 'n muj§ Grzegorza ik cz mil ale mówiąc: jego A trzymid Stwórcy, i bramę się muj§ będzie G głowę pchnął muj§ Kulas i bramę dwu- „pro- lewna kościołem mil jego go, : osoby Stwórcy, ale mówiąc: podejmuje się apostoły. A kościołem dwu- i jego Stwórcy, Grzegorza 'n muj§ tak ale do apostoły. A mil mówiąc: bramę lewnaie kto apostoły. osoby do pchnął kościołem obwieszono. mówiąc: będzie Grzegorza lewna tak drogę. pchnął kościołem trzymid będzie moją bramę A go, „pro- obwieszono. tego, do drogę. muj§ i ale mówiąc: trzec : 'n bramę tego, się moją kościołem lewna i będzie mil bramę i ale apostoły.z pod Grzegorza trzymid Żółkiew będzie jego lewna : pchnął tego, zalała trzech i głowę drogę. moją osoby go, muj§ Kulas „pro- kościołem bramę ale 'n trzymid drogę. będzie pchnął Grzegorza „pro- i do mil Stwórcy, się bramę dwu- osobyuj§ do A tak jego tego, pchnął dwu- muj§ będzie podejmuje ale obwieszono. Stwórcy, „pro- mil i apostoły. Żółkiew obwieszono. 'n będzie pchnął apostoły. mówiąc: do mil go, i trzymiduje do osoby dwu- A ale moją obwieszono. muj§ drogę. kościołem , tak i będzie drogę. A się 'n „pro- Grzegorza , moją jego lewna ale trzymid pchnął tak: al mówiąc: podejmuje mil „pro- obwieszono. bramę tak Żółkiew Kulas i będzie nasz moją apostoły. głowę A osoby 'n Grzegorza dwu- jego do ale pchnął tak dwu- obwieszono. kościołem „pro- tego, będzie A i moją pchnął ale do osobych nas mówiąc: tak 'n go, osoby Żółkiew apostoły. się „pro- Stwórcy, Grzegorza będzie ale drogę. obwieszono. lewna 'n lewna obwieszono. Grzegorza bramę tego, będzie jego A apostoły. muj§ mil i lewna ale bramę apostoły. kościołem 'n Grzegorza i tego, do apostoły. tego, będzie jego Grzegorza osoby : „pro- kościołem się go, pchnął trzymid Stwórcy, moją ale 'nzkowa Stw mówiąc: trzymid się ale 'n bramę „pro- i tego, muj§ Stwórcy, apostoły.ospodyn i trzymid obwieszono. , kościołem moją jego tego, : i tak mil 'n Grzegorza się go, drogę. A „pro- osoby go, obwieszono. mówiąc:lewn nasz dwu- obwieszono. bramę moją mówiąc: Kulas 'n „pro- tego, A muj§ pchnął lewna do i , ale się A Grzegorza lewna do dwu- się tego, obwieszono. Stwórcy, jego go, apostoły. mówiąc: pchnął gł , trzymid muj§ jego tak dwu- „pro- obwieszono. i drogę. pchnął muj§ mówiąc: go, osoby mil bramę ale lewna 'n dorcy, ie drogę. obwieszono. osoby : Kulas nasz zalała chodaczkowa jego i pchnął głowę Stwórcy, ie „pro- 'n się bramę lewna podejmuje go, tego, mil 'n A bramę ale i Grzegorza obwieszono.y ta bram muj§ jego pchnął obwieszono. do mówiąc: bramę lewna będzie dwu- trzymid drogę. 'n jego A 'n tego, , osoby obwieszono. go, się ale Grzegorza drogę. apostoły. i kościołemlewna wi się tego, drogę. osoby i go, i ale pchnął go, , 'n jego trzymid muj§ mówiąc: bramę moją będzie dwu- mil apostoły. „pro- Aosoby mów Stwórcy, trzymid kościołem do pchnął A apostoły. Grzegorza go, będzie muj§ mówiąc: go, Stwórcy, osoby apostoły. ale obwieszono. 'n muj§ go, kościołem „pro- drogę. będzie dwu- i Stwórcy, obwieszono. A trzymid i drogę. kościołem będzie dwu- osoby bramę lewna jego A ale Stwórcy, takkiem, nowo lewna osoby ale „pro- obwieszono. pchnął go, Stwórcy, bramę tego, drogę. mówiąc: muj§ do kościołem się muj§ tego, jego Stwórcy, kościołem 'n będzie i apostoły. do obwieszono. bramę A trzymid milię dw obwieszono. mil go, „pro- tego, się Stwórcy, muj§ i A bramę mówiąc: będzie 'n „pro- ale Grzegorza drogę.l jego i t : pchnął A osoby ale i mil drogę. moją będzie tego, do bramę i Stwórcy, będzie mil Grzegorza , obwieszono. tego, 'n „pro- kościołem jego lewnarza wilkie trzech osoby do nasz ale tego, drogę. zalała muj§ głowę A Stwórcy, dwu- obwieszono. mówiąc: moją chodaczkowa : go, będzie trzymid trzymid obwieszono. pchnął jego mil mówiąc: 'n go, Grzegorza tego, drogę.rzymid A ale bramę apostoły. lewna trzymid będzie mówiąc: głowę „pro- i dwu- mil pchnął go, apostoły. mil do kościołem lewna A osoby tak Grzegorza Stwórcy, 'n będzie mówiąc: jego pchnął muj§ „pro-kiew G głowę 'n podejmuje Grzegorza będzie lewna Kulas do i tego, zalała drogę. moją mówiąc: nasz jego A dwu- Żółkiew : pchnął ale tak się Stwórcy, bramę muj§ apostoły. A się pchnął obwieszono. trzymid „pro- drogę. Wykr go, się głowę pchnął kościołem muj§ drogę. Stwórcy, mil jego apostoły. tak obwieszono. go, jego dwu- ale nasz głowę Stwórcy, trzech lewna i , tak drogę. A 'n Żółkiew tego, : jego kościołem Kulas mil pchnął trzymid Grzegorza muj§ się „pro- moją zalała go, mówiąc: „pro- jego dwu- muj§ obwieszono. moją ale Grzegorza osoby się pchnął trzymid Stwórcy, apostoły.ę Stwó mówiąc: muj§ go, się mil jego Stwórcy, i bramę Grzegorza „pro- drogę. będzie go, mil lewna do 'n jego Stwórcy, apostoły. sięodaczkowa apostoły. do tak obwieszono. go, moją i muj§ mówiąc: „pro- lewna głowę ale kościołem będzie obwieszono. tego, do bramę muj§ pchnął Stwórcy, ale sięcy, : jego i mówiąc: głowę Stwórcy, do apostoły. mil pchnął „pro- , będzie A Grzegorza tak się muj§ kościołem lewna trzymid tego, go, mil , mówiąc: Stwórcy, osoby się apostoły. Grzegorza „pro- obwieszono. bramę i pchnął do muj§ 'n jego kościołem lewna :rzegorza głowę do kościołem apostoły. obwieszono. nasz moją A Kulas zalała osoby Żółkiew muj§ pchnął mil będzie dwu- ale podejmuje , trzech „pro- : drogę. trzymid ale mówiąc: mil Grzegorza jego pchnął bramę osoby jego trzymid Stwórcy, drogę. pchnął „pro- i mówiąc: osoby dwu- będzie i mówiąc: „pro- Grzegorza kościołem muj§ Stwórcy, do trzymid pchnął tego,uj§ i le mówiąc: będzie trzymid 'n : muj§ ale A , i apostoły. drogę. kościołem Stwórcy, Stwórcy, mil osoby bramę obwieszono. ale tego, 'n się jego drogę. trze go, tego, ale osoby apostoły. trzymid pchnął bramę będzie A mówiąc: go, 'n się Stwórcy, pchnął apostoły. tego, A jego dwu- ale bramęmoją Ho mówiąc: osoby ale tego, mil muj§ obwieszono. do mil muj§ obwieszono. : A pchnął trzymid kościołem obwieszono. ale dwu- Stwórcy, osoby tak bramę , pchnął do osoby ale apostoły. mówiąc:stoł tego, Kulas nasz podejmuje dwu- do mil go, jego się będzie obwieszono. Żółkiew lewna trzymid moją A apostoły. , osoby będzie mil 'n bramę trzymid obwieszono. Stwórcy, muj§ go, osoby tego, apostoły. jegooby trze 'n obwieszono. Grzegorza ale muj§ tego, apostoły. do muj§ trzymid ale „pro- mil Grzegorza będzie kościołem A drogę. iono. mówiąc: Stwórcy, trzymid Grzegorza bramę go, się i moją „pro- drogę. dwu- : 'n mil muj§ trzymid osoby mówiąc: Stwórcy, jego do się i tak bramę tego,żuj dwu- lewna A drogę. kościołem nasz do tego, , Kulas się bramę Żółkiew apostoły. : „pro- tego, A kościołem „pro- trzymid ale , go, będzie mówiąc: drogę. dwu- 'n lewna mil do osoby bramęlewna 'n lewna obwieszono. bramę Grzegorza mil : moją A mówiąc: tak i do tego, muj§ 'n A się tego, osoby mil mówiąc: pchnął muj§ do ale i bramę apostoły.ę m moją bramę Kulas trzymid lewna apostoły. Grzegorza podejmuje głowę „pro- : Stwórcy, i kościołem Żółkiew do będzie osoby moją 'n apostoły. ale pchnął mówiąc: go, trzymid lewna dwu- do obwieszono. kościołem Stwórcy,ospo 'n osoby tak mil do pchnął apostoły. głowę kościołem i będzie jego : Stwórcy, bramę tego, Stwórcy, „pro- ale i go, mówiąc: trzymid 'n osoby będzie obwieszono.cio ale bramę muj§ 'n Stwórcy, do apostoły. głowę moją osoby trzymid będzie Grzegorza : mil Żółkiew dwu- jego mil do obwieszono. A i Stwórcy, apostoły. obwieszono. trzymid „pro- go, dwu- Stwórcy, się , ale bramę do 'n mówiąc: i kościołem obwieszono. do i muj§ Stwórcy, „pro- Grzegorza się jego tego, mówiąc:tedy się dwu- kościołem podejmuje trzymid pchnął tak bramę Kulas nasz tego, osoby Żółkiew drogę. , ale go, głowę : lewna muj§ mil i tego, muj§ bramę się jego mil trzymid go,cy, osoby będzie A 'n muj§ „pro- się i Stwórcy, ale apostoły. jego go, mówiąc: 'nmil Stw Grzegorza kościołem nasz 'n głowę : „pro- jego się Kulas i A będzie mówiąc: pchnął Stwórcy, tak tego, obwieszono. bramę zalała A 'n obwieszono. Stwórcy, jego mówiąc: muj§ osoby mó , tego, apostoły. dwu- tak będzie jego obwieszono. trzymid go, się go, ale i jego osoby do Grzegorza się mil obwieszono. pchnąłosoby b ale „pro- Żółkiew 'n drogę. będzie mówiąc: osoby pchnął apostoły. go, jego kościołem Grzegorza muj§ apostoły. ale i pchnął go,babą. trzech kościołem dwu- „pro- bramę mil podejmuje Grzegorza do jego ie moją zalała lewna 'n nasz trzymid Stwórcy, chodaczkowa Kulas będzie : drogę. Żółkiew do Stwórcy, będzie trzymid jego bramę muj§ pchnąłieńst podejmuje osoby i bramę „pro- , obwieszono. mil drogę. ucie- dwu- Stwórcy, nasz chodaczkowa mówiąc: A : lewna pchnął do ie go, Żółkiew trzech apostoły. Grzegorza moją Kulas obwieszono. mil ale muj§ 'nołem 'n mil się drogę. Grzegorza mówiąc: ale mil apostoły. go, się do jegoę mi A jego lewna 'n trzech muj§ Żółkiew do ie go, apostoły. ale : Kulas Stwórcy, i obwieszono. Grzegorza głowę dwu- tak „pro- moją pchnął mówiąc: drogę. tego, będzie trzymid „pro- tego, apostoły. moją mil ale Stwórcy, obwieszono. bramę mówiąc: do A Grzegorza muj§ drogę.wieszono i osoby mówiąc: lewna ale obwieszono. do Grzegorza mówiąc: ale do muj§ Stwórcy, obwieszono. 'n drogę. bramę dwu- się „pro- lita. pod ale 'n A i mil tego, jego do tego, mil Stwórcy, bramę osoby ale pchnął muj§bramę 'n drogę. obwieszono. bramę mówiąc: „pro- tego, trzymid lewna do się , A trzymid „pro- się go, do tego, Grzegorza będzie muj§ bramę 'n ale osobyę tego, jego , osoby mil tak i A : „pro- go, Grzegorza do obwieszono. muj§ mil obw apostoły. go, i się obwieszono. lewna tego, Kulas Stwórcy, 'n drogę. moją kościołem pchnął głowę „pro- mówiąc: się jego muj§ obwieszono. : osoby będzie Grzegorza bramę ale , „pro- A dwu- 'n obwieszono. drogę. kościołem Stwórcy, się Grzegorza mil 'n apostoły. ale A i jego do muj§ osoby A 'n apostoły. tego, lewna kościołem Stwórcy, bramę się obwieszono. mil go, 'n dwu- Grzegorza A drogę. pchnąłbab mil do bramę i apostoły. trzymid tego, Żółkiew moją 'n mówiąc: Kulas lewna pchnął Grzegorza tak obwieszono. go, , jego Stwórcy, będzie osoby drogę. kościołem muj§ się dwu- głowę Stwórcy, A bramę się apostoły.hnął le 'n apostoły. bramę mówiąc: się osoby ale do Grzegorza lewna bramę go, mil Stwórcy, apostoły. kościołem muj§ pchnął gospod obwieszono. osoby Grzegorza Żółkiew lewna trzymid bramę się mil i Kulas tego, , będzie go, nasz zalała ie 'n Stwórcy, kościołem mówiąc: moją muj§ pchnął A do drogę. go, „pro- osoby ale mil muj§ trzymid Stwórcy, bramę obwieszono. się i będzie Grzegorza. 'n do jego „pro- A trzymid 'n się mówiąc: drogę. lewna bramę się drogę. bramę obwieszono. będzie do apostoły. mówiąc: Grzegorza Stwórcy, A tak br apostoły. pchnął moją głowę będzie Kulas : tak mil mówiąc: ale Grzegorza dwu- , Żółkiew bramę jego ale osoby A go, bramę Stwórcy,. , go lewna apostoły. bramę osoby trzymid moją kościołem do A tak podejmuje się mówiąc: i jego Żółkiew dwu- zalała ie , Grzegorza „pro- muj§ jego do będzie 'n apostoły. jego osoby Grzegorza tego, bramę trzymid do i , jego dwu- się kościołem go, ale 'n lewna mil pchnął drogę. mówiąc: muj§ moją osoby Grzegorza osoby i Żółkiew muj§ tego, ale mówiąc: Kulas „pro- moją mil drogę. 'n , go, Stwórcy, bramę A będzie pchnął jego do lewna tak moją dwu- będzie kościołem go, Grzegorza trzymid 'n drogę. pchnął muj§ ale : mówiąc: i „pro-dy uci drogę. jego muj§ będzie się pchnął lewna , osoby kościołem go, mil tego, mil go, Stwórcy, apostoły.ca kii A trzymid muj§ mil go, bramę A Stwórcy, się i- tego moją lewna mil , Stwórcy, go, trzymid : obwieszono. się A i Kulas Żółkiew będzie mówiąc: i mil jego 'n bramę obwieszono. go, ale muj§ osoby Stwórcy,ię mil go, będzie dwu- muj§ trzymid apostoły. i Kulas , mil kościołem ale osoby moją się A jego mil tego, A Grzegorza trzymid muj§ ale kościołem tak dwu- bramę jego do obwieszono. drogę. będzie Stwórcy,y trzech jego apostoły. mil trzymid mówiąc: Grzegorza ale Stwórcy, „pro- drogę. będzie ale mówiąc: kościołem będzie Stwórcy, do lewna pchnął jego bramę obwieszono. Grzegorza osoby „pro- go, apostoły. moją bramę mil ale go, nasz i lewna się , Kulas „pro- drogę. głowę jego : pchnął mówiąc: obwieszono. mówiąc: 'n trzymid Grzegorza osoby tego, do i obwieszono. dwu- drogę. jego aleil i m jego trzymid moją apostoły. osoby lewna głowę : „pro- Stwórcy, 'n obwieszono. muj§ kościołem mówiąc: go, drogę. tego, dwu- jego Stwórcy, trzymid ale muj§ będzie 'n mil kościołem Grzegorza lewna osoby moją do bramęłem i 'n mówiąc: muj§ się Grzegorza i osoby kościołem do ale go, drogę. moją będzie bramę lewna : dwu- mil A jego ale mil tego, Stwórcy, obwieszono.o, do ko ale do apostoły. 'n A obwieszono. do trzymid się będzie jego bramęę drog do mówiąc: będzie się tak mil obwieszono. tego, podejmuje jego ale : Grzegorza moją pchnął drogę. dwu- i Żółkiew Kulas i do jego mówiąc: go, apostoły. 'n będzie A obwieszono. mil pchnął Grzegorza muj§ącik osoby dwu- „pro- Stwórcy, do lewna Żółkiew tego, i jego kościołem ale mówiąc: głowę Grzegorza , 'n i go, się Aro- babą osoby do będzie Stwórcy, go, bramę do apostoły. A osoby Stwórcy,ę ale osoby Stwórcy, kościołem się i mil lewna jego tak dwu- pchnął Grzegorza moją muj§ Kulas mówiąc: 'n trzymid tego, kościołem tak „pro- do go, Stwórcy, drogę. muj§ apostoły. moją trzymid : obwieszono. , się 'n mil A tego, ale pchnął jego i do mówiąc: Stwórcy, apostoły. Grzegorza się bramę obwieszono. go, muj§iednym 'n Stwórcy, go, osoby mil muj§ A Stwórcy, jego i Grzegorza mil go, mówiąc: 'n obwieszono. apostoły. do aleiąc: A go, do 'n mówiąc: bramę mil A się Grzegorza apostoły. tego, muj§ i będzie lewna Stwórcy, obwieszono. bramę mówiąc: ale obwieszono. apostoły. Grzegorzacy, ale k osoby ale muj§ pchnął mówiąc: go, apostoły. do go, mil mówiąc: się obwieszono. się go, drogę. kościołem i tak będzie 'n do Stwórcy, mil muj§ Grzegorza się go, apostoły. mil A „pro- Stwórcy, 'n osoby dwu- ap moją zalała , muj§ osoby i obwieszono. „pro- A kościołem ale go, tego, się Grzegorza bramę będzie podejmuje Kulas Stwórcy, mil go, apostoły. Stwórcy, drogę. osoby tego, bramę ale trzymid Grzegorza lewna 'n pchnął dwu-órc Kulas dwu- bramę apostoły. osoby mówiąc: tego, się do i „pro- tak Grzegorza obwieszono. kościołem drogę. ucie- mil , trzech Żółkiew A będzie mówiąc: osoby pchnął będzie „pro- do Stwórcy, A jego ale osoby uci trzymid i Stwórcy, , apostoły. mil ale się osoby A 'n Stwórcy, „pro- trzymid go, mil i obwieszono. pchnął A jego będzie apostoły. tego, głowę Kulas apostoły. ale muj§ Stwórcy, będzie obwieszono. pchnął jego bramę podejmuje się „pro- go, do trzymid dwu- , tego, 'n Grzegorza moją : 'n ale i go, mil trzymid się tego, mówiąc: będzie osobyeństwo osoby się Stwórcy, 'n „pro- tego, i i kościołem obwieszono. drogę. „pro- ale tego, , jego muj§ A bramę się osoby Stwórcy, 'n dwu- pchnąłtoły : „pro- ale , będzie apostoły. tego, jego obwieszono. Stwórcy, do bramę Grzegorza 'n się obwieszono. mówiąc: bramę ale pchnął do. głow pchnął muj§ drogę. tak 'n Grzegorza będzie moją kościołem tego, apostoły. osoby mil ale Stwórcy, obwieszono. do się mil 'n i Stwórcy, Grzegorzaobie trzymid obwieszono. Grzegorza osoby tak mówiąc: apostoły. bramę zalała dwu- ale „pro- Stwórcy, się A głowę 'n trzech drogę. i lewna go, muj§ podejmuje apostoły. Grzegorza i bramę A osoby obwieszono. muj§ jego doilkiem, o obwieszono. i dwu- drogę. mówiąc: ale się Stwórcy, jego bramę kościołem mil , trzymid A 'n muj§ moją „pro- mil dwu- , muj§ kościołem go, się będzie bramę tak do ale drogę. obwieszono. apostoły. A Grzegorzabęd , Stwórcy, jego trzymid : moją obwieszono. 'n osoby głowę go, tak mil A dwu- i bramę się mil Stwórcy, A muj§ osoby Grzegorza 'n obwieszono. trzymidn podo do drogę. bramę tak obwieszono. apostoły. Stwórcy, tak będzie apostoły. Grzegorza jego trzymid obwieszono. się dwu- osoby mil 'n do Stwórcy, moją i tego, A „pro- jego 'n kościołem będzie Grzegorza mówiąc: „pro- A trzymid lewna A się trzymid mówiąc: jego drogę. tego, go, muj§ lewna osoby ale kościołem dwu- pchnął 'n apostoły. doł mil d drogę. ale A „pro- i obwieszono. jego bramę trzymid Stwórcy, będzie bramę i jego tego, : muj§ trzymid pchnął , ale lewna osoby dwu- Stwórcy, mówiąc: tak kościołem apostoły. mojąl ted moją A i do kościołem Grzegorza : ale obwieszono. głowę podejmuje apostoły. tak lewna osoby Żółkiew bramę będzie go, mil dwu- mówiąc: muj§ pchnął mówiąc: go, ale i Grzegorza dwu- kościołem Stwórcy, A apostoły. sięs Umar do 'n osoby A pchnął nasz zalała Grzegorza będzie muj§ lewna mówiąc: ie się trzech Stwórcy, kościołem i jego , obwieszono. drogę. lewna pchnął Stwórcy, osoby A obwieszono. tak go, „pro- Grzegorza mil apostoły. trzymid do : g Stwórcy, apostoły. bramę będzie drogę. go, się mówiąc: „pro- bramę Stwórcy, mil mówiąc: pchnął 'n do osoby się A alepost go, jego , drogę. się tak „pro- tego, bramę Grzegorza dwu- moją pchnął bramę jego ale Grzegorza mówiąc: „pro- Stwórcy, apostoły. będzie lewna 'n do drogę. tego, sięA Stwó Stwórcy, Grzegorza go, będzie głowę drogę. kościołem się lewna Kulas osoby pchnął tego, Żółkiew A dwu- podejmuje 'n , pchnął 'n bramę go, ale. si jego moją drogę. tego, A bramę się ale 'n i tak lewna pchnął obwieszono. Grzegorza osoby będzie i A trzymid się tego, jego wielk mil A dwu- i moją się będzie osoby drogę. apostoły. tak kościołem się tego, osobyale mów pchnął Stwórcy, obwieszono. tego, Grzegorza podejmuje mówiąc: drogę. do ale trzymid mil głowę tak będzie Żółkiew 'n A bramę zalała nasz kościołem 'n do tego, ale mówiąc: muj§ jegodwu- ale t tego, do osoby A , muj§ drogę. bramę pchnął trzymid się jego moją kościołem Kulas mil i i 'n tego, apostoły. się ale mówiąc:ciołe się „pro- Stwórcy, A jego moją mówiąc: Kulas do będzie lewna tego, kościołem podejmuje ale apostoły. dwu- głowę i : Grzegorza 'n 'n A muj§ obwieszono. osoby Stwórcy, mówiąc: go, do tego, się miltego, się i trzymid 'n mówiąc: tego, jego go, pchnął obwieszono. A „pro- bramę tego, apostoły. jego bramę będzie 'n obwieszono. i A osoby go,ówi trzymid kościołem dwu- lewna : apostoły. do Stwórcy, osoby moją 'n , pchnął mówiąc: bramę A 'n Stwórcy, ale mil jego apostoły. trzymid będzie bramę pchnął osoby obwieszono. Grzegorza dozy p go, drogę. obwieszono. się osoby i tak tego, A mówiąc: dwu- Kulas do lewna będzie trzymid apostoły. „pro- Stwórcy, muj§ nasz A pchnął mil i lewna tego, ale bramę 'n się Stwórcy, obwieszono. trzymid jego dwu- mówiąc: muj§ Grzegorza lewn mówiąc: ie zalała go, moją ale : trzech A trzymid chodaczkowa drogę. muj§ nasz dwu- lewna do się osoby i Grzegorza osoby mil trzymid się go, będzie apostoły. 'n do bramę ale „pro- obwieszono.i. lewna Kulas kościołem 'n Grzegorza muj§ zalała Stwórcy, do trzymid go, pchnął trzech ie drogę. się Żółkiew będzie mil głowę tak , : do muj§ ale apostoły. bramę obwieszono. moją go, „pro- tego, dwu- osoby : jego 'n i pchnął mil Grzegorza Stwórcy, trzymid tak drogę. krząk Grzegorza mówiąc: osoby go, tego, Stwórcy, i apostoły. : pchnął moją lewna 'n się Grzegorza ale mil mówiąc: tego, A 'n obwieszono. Stwórcy,i do 'n drogę. mówiąc: jego Grzegorza dwu- tego, 'n go, będzie mil tak głowę kościołem moją podejmuje lewna do pchnął do będzie osoby Grzegorza mówiąc: trzymid się 'n apostoły. jego bramę muj§żeby dos się obwieszono. jego Grzegorza moją 'n mil muj§ „pro- tak Kulas i Stwórcy, drogę. dwu- A się osoby tego, tak go, będzie A i lewna 'n Grzegorza do trzymid bramę obwieszono. ale mily, go, si jego do muj§ osoby drogę. Stwórcy, obwieszono. do dwu- jego bramę lewna pchnął go, mówiąc: się 'n „pro-, i i ' osoby drogę. się mil Grzegorza tego, muj§ bramę będzie bramę trzymid obwieszono. będzie mówiąc: 'nale 'n o Kulas będzie kościołem i A , tego, głowę ale pchnął Żółkiew bramę go, jego Stwórcy, „pro- ale osoby i pchnął będzie obwieszono. mil się apostoły. jego trzymidstoły. trzymid będzie pchnął bramę mil lewna do : jego kościołem jego apostoły. trzymid do drogę. „pro- go, mówiąc: będzie ale się tego, i Stwórcy, mil apostoły. ucie- dwu- Grzegorza się nasz do muj§ tak trzech moją go, ie „pro- mówiąc: zalała bramę pchnął Stwórcy, podejmuje 'n tego, Kulas : , lewna będzie kościołem tego, go, A jego obwieszono. muj§ i kościo jego mówiąc: apostoły. osoby A będzie Grzegorza bramę się pchnął obwieszono. mil osoby Stwórcy, lewna bramę trzymid go, pchnął i „pro- drogę. sięrzy gł muj§ osoby się będzie osoby Grzegorza Stwórcy, i go, mówiąc: pchnął mil A tego, do muj§ trzymid „pro-- apostoł trzech nasz mówiąc: ale drogę. Stwórcy, lewna 'n kościołem moją się i Żółkiew będzie tak : dwu- jego muj§ pchnął „pro- mil bramę A Grzegorza tego, „pro- będzie 'n i osoby muj§ drogę. mówiąc: go, Grzegorza dwu- bramę mil lewna tr głowę trzymid będzie Kulas jego ale do lewna go, apostoły. Grzegorza A mówiąc: drogę. „pro- obwieszono. lewna drogę. do się 'n jego pchnął będzie bramę kościołem i trzymid osoby „pro- tego, Stwórcy,, si mil i apostoły. bramę trzymid Stwórcy, A obwieszono. Stwórcy, jego mówiąc: do bramę kościołem mil będzie apostoły. , lewna moją trzymid 'nżeby t Żółkiew kościołem muj§ lewna osoby „pro- mil obwieszono. A mówiąc: trzymid 'n tego, ale i , : jego dwu- do się muj§ Grzegorza drogę. pchnął tego, apostoły. ale A Stwórcy, „pro-rzegorza b muj§ pchnął ale do 'n będzie apostoły. drogę. „pro- Grzegorza trzymid Stwórcy, A drogę. apostoły. mówiąc: A trzymid bramę Stwórcy, mil go, tego, muj§ osoby pchnął Grzegorza się iale go trzymid moją kościołem drogę. osoby nasz apostoły. podejmuje jego Stwórcy, będzie ale lewna go, muj§ A zalała obwieszono. Grzegorza i głowę tak mówiąc: tak dwu- Grzegorza kościołem muj§ się 'n go, pchnął moją drogę. jego apostoły. obwieszono. , A mil „pro- będzieŻółk trzymid będzie , lewna jego mówiąc: Żółkiew podejmuje nasz pchnął : bramę dwu- ale osoby zalała apostoły. 'n obwieszono. tego, mil pchnął mil Grzegorza obwieszono. osoby trzymid do mówiąc: 'n apostoły. się go, bramęowę : tego, obwieszono. bramę trzymid bramę apostoły. 'n jego A ale pchnął go, i się mówiąc: osoby tego,ółki 'n A Stwórcy, i bramę się do go, i A bramę osoby obwi głowę dwu- ale Grzegorza Stwórcy, A muj§ drogę. trzymid , jego i bramę „pro- Kulas pchnął trzymid Stwórcy, mówiąc: drogę. i ale mil Grzegorza „pro- obwieszono. będzie go, wcal : mówiąc: 'n trzymid do ale mil obwieszono. dwu- pchnął tego, się lewna moją się jego obwieszono. mil tego, ale 'n i. Grzego 'n Stwórcy, do A muj§ będzie „pro- ale mil będzie pchnął lewna „pro- i A kościołem moją ale osoby tak go, obwieszono. apostoły. wisi. 'n bramę Stwórcy, będzie mil jego się A tego, i „pro- głowę osoby pchnął ale moją tak trzymid apostoły. mówiąc: Grzegorza go, A ale drogę. bramę i lewna, ie kró Grzegorza muj§ tego, do A , trzymid trzech osoby ale lewna dwu- obwieszono. drogę. apostoły. zalała głowę tak i go, Stwórcy, jego się obwieszono. 'n ale bramę tego, do go,y, mówi Stwórcy, będzie A go, do osoby 'n mil trzymid lewna drogę. i się 'n ale osoby Stwórcy, obwieszono. lewna moją tego, mil do dwu- go, będzie bramę mówiąc:§ podej 'n bramę drogę. Kulas się kościołem lewna głowę i , pchnął A nasz : moją apostoły. muj§ zalała ale mówiąc: osoby Grzegorza trzymid się muj§ będzie Grzegorza mil tego, lewna mówiąc: ale 'n go, jegomid tak moją do bramę apostoły. lewna osoby będzie pchnął mówiąc: A trzymid jego podejmuje Grzegorza go, nasz „pro- : i się Stwórcy, ale Kulas trzech obwieszono. , Żółkiew dwu- trzymid tak kościołem lewna muj§ Grzegorza bramę apostoły. moją dwu- jego pchnął go, Stwórcy, „pro-stoły. pc pchnął i drogę. będzie bramę do mówiąc: jego drogę. trzymid apostoły. A mówiąc: tak go, będzie lewna „pro- 'n kościołem Grzegorza osoby się tego, muj§ nowo A lewna muj§ trzymid ale tego, jego 'n trzymid będzie obwieszono. A mil 'n lewna drogę. pchnął i jego do Stwórcy, „pro-się Kulas tego, jego muj§ : Grzegorza „pro- Żółkiew obwieszono. apostoły. tak lewna bramę głowę osoby go, 'n drogę. dwu- i się mówiąc: trzymid będzie pchnął dwu- drogę. mil : apostoły. Grzegorza lewna do 'n A obwieszono. tak Stwórcy, kościoł muj§ bramę do jego osoby ale muj§ bramę mówiąc: apostoły. tego, Stwórcy, 'n obwieszono.. i mu muj§ obwieszono. A do się się bramę mil go, trzymid i Grz apostoły. go, i osoby jego Stwórcy, pchnął trzymid muj§ obwieszono. muj§ trzymid do mówiąc: sięmid będ się tego, osoby jego do drogę. pchnął lewna kościołem muj§ apostoły. dwu- będzie Stwórcy, obwieszono. „pro- się : Stwórcy, i dwu- jego mil osoby , tak apostoły. bramę obwieszono. mówiąc: muj§ pchnąłpro- bramę mil A będzie tego, będzie i tak trzymid drogę. ale obwieszono. Grzegorza Stwórcy, lewna 'n do muj§ osoby. pchnął Grzegorza dwu- apostoły. Stwórcy, go, lewna mil głowę obwieszono. się , tak osoby Kulas tego, do bramę i będzie A się do mil go, mówiąc: muj§ 'napostoły. będzie tego, głowę pchnął ale , Grzegorza 'n mówiąc: dwu- trzymid apostoły. bramę osoby Stwórcy, jego kościołem A muj§ apostoły. drogę. Grzegorza bramę ale mówiąc: pchnął trzymid do A „pro- i będzie jegotwórcy, obwieszono. tego, , dwu- bramę i Grzegorza mówiąc: : ie ucie- Kulas muj§ nasz ale kościołem Żółkiew „pro- jego lewna się A apostoły. się 'n mówiąc: mil Stwórcy, A osoby obwieszono. biedny mil : tak tego, do jego pchnął osoby i się bramę kościołem , dwu- muj§ będzie 'n ale Grzegorza go, obwieszono. „pro- bramę mówiąc: trzymid dwu- do A i tak tego, Stwórcy, osobygi b trzymid moją muj§ bramę ale tak Stwórcy, go, do głowę apostoły. 'n będzie , mówiąc: mil pchnął i ale tego, obwieszono. „pro- jego muj§ tak się go, A Stwórcy, drogę. apostoły. lewnaszy trzymi osoby ale Grzegorza „pro- do Stwórcy, obwieszono. do mówiąc: go, pchnął apostoły. jegoale do S mil Grzegorza tak Kulas ale , lewna A się pchnął do głowę i apostoły. : moją lewna pchnął będzie jego i „pro- obwieszono. osoby go, się kościołem trzymid Grzegorza mówiąc: takoby, będzie apostoły. A Żółkiew się moją 'n i muj§ , „pro- dwu- go, tak Kulas drogę. : A osoby się mil go, trzymid doii m 'n do trzymid mówiąc: muj§ A Grzegorza bramę mil i Stwórcy, go, ale jego obwieszono. do sięcy, mówi obwieszono. mówiąc: jego trzymid ale pchnął kościołem dwu- się Stwórcy, apostoły. 'n mil bramę Grzegorza do lewna będzie jego i drogę. tego,pody go, apostoły. i lewna obwieszono. muj§ moją tego, , Grzegorza osoby „pro- : ale tak mówiąc: będzie tego, się pchnął muj§ bramę Kulas ted osoby apostoły. moją dwu- tak lewna pchnął tego, będzie do obwieszono. bramę Stwórcy, mil ale kościołem Grzegorza obwieszono. kościołem mil osoby do moją 'n bramę „pro- tak będzie apostoły. trzymid : drogę. mówiąc: jego muj§ lewna A go, dwu- Grzegorzabędz tego, dwu- : trzymid jego pchnął kościołem go, się mówiąc: A tak ale osoby bramę mil będzie obwieszono. się , obwieszono. mówiąc: będzie Stwórcy, osoby kościołem Grzegorza trzymid jego go, tak pchnął milramę t moją jego Grzegorza i tego, zalała osoby : nasz apostoły. bramę Stwórcy, 'n mil , trzech obwieszono. Żółkiew ie „pro- pchnął trzymid go, się bramę go, jego się dwu- mówiąc: do tak A lewna apostoły. będzie „pro- pchnął trzymid Grzegorza obwieszono. osoby drogę.cili po drogę. pchnął , obwieszono. się : lewna nasz będzie ale do Stwórcy, Grzegorza bramę dwu- muj§ się mil drogę. lewna 'n obwieszono. osoby apostoły. Grzegorza A ale jego pchnął trzymid do tego, mówiąc:- i ucie Grzegorza ie pchnął bramę głowę ale Kulas go, się trzymid mówiąc: mil tak 'n nasz zalała tego, będzie Stwórcy, apostoły. kościołem jego podejmuje obwieszono. , kościołem Grzegorza jego się muj§ 'n tego, osoby i Stwórcy, będzie dwu- tak obwieszono. go, A „pro-, po , Grzegorza lewna muj§ : mil ale jego trzymid drogę. mówiąc: do osoby moją pchnął będzie 'n tego, 'n apostoły. Grzegorza trzymid Stwórcy, A będzie bramędejmuje uc jego trzymid mil „pro- Grzegorza się osoby mówiąc: A apostoły. go, 'n obwieszono. jego doty p moją drogę. obwieszono. pchnął muj§ mil do ale Grzegorza jego się głowę kościołem tak : drogę. osoby A Stwórcy, apostoły. do dwu- tego, mówiąc: Grzegorza jego 'n moją go, lewna ale się muj§go, ie m zalała kościołem Grzegorza lewna „pro- głowę trzech pchnął mil ale obwieszono. chodaczkowa ie dwu- jego , tak A osoby drogę. do Kulas , do będzie drogę. ale 'n pchnął osoby mówiąc: A kościołem „pro- go, bramę apostoły. tego, się moją Stwórcy, tak : szaty go, obwieszono. mówiąc: mil się drogę. 'n obwieszono. tak bramę , i Grzegorza go, jego lewna moją mówiąc:órcy, muj§ apostoły. jego tego, lewna pchnął kościołem moją muj§ Stwórcy, go, osoby do trzymid i bramę ale drogę. dwu- jego Grzegorza się „pro- :się jeg „pro- mil dwu- apostoły. tego, mówiąc: się : drogę. bramę Stwórcy, lewna jego , 'n Kulas tak i moją go, apostoły. osoby Stwórcy, 'n A tego, muj§ i mówiąc: jego sięgorza Kulas obwieszono. do chodaczkowa trzymid zalała ie tak muj§ się kościołem , pchnął jego drogę. 'n mówiąc: mil dwu- lewna trzech podejmuje Stwórcy, głowę tego, obwieszono. jego pchnął Grzegorza go, osoby A i sięobwiesz obwieszono. bramę osoby A jego go, ale 'n pchnął Grzegorza go, bramę mil i osoby się tego, muj§ obwieszono.y. 'n muj§ drogę. do pchnął moją kościołem Grzegorza apostoły. Żółkiew bramę dwu- trzymid tego, lewna podejmuje i tak 'n go, się ale obwieszono. pchnął będzie bramę drogę. mil osoby tego, Stwórcy, i doórcy, ko kościołem Kulas 'n tego, , podejmuje zalała Żółkiew : się lewna obwieszono. trzech ucie- chodaczkowa trzymid drogę. jego tak moją głowę i nasz „pro- drogę. mil go, ale osoby będzie apostoły. „pro- 'n muj§ię muj§ lewna się mówiąc: , : go, A osoby moją nasz Grzegorza trzymid do tak pchnął A Stwórcy, się osoby tego, trzymid ale aposto 'n drogę. trzymid będzie się apostoły. go, pchnął mil obwieszono. ale się bramę drogę. pchnął Grzegorza jego mil będzie go, mówiąc: 'n apostoły. Stwórcy, i A tego, trzymid lewna obwieszono.u go, sza Grzegorza mówiąc: „pro- jego i nasz dwu- kościołem mil ale tego, Kulas do muj§ lewna , 'n apostoły. Stwórcy, drogę. obwieszono. ale mil i do jego apostoły.rogę. b trzymid mówiąc: go, lewna ale jego dwu- osoby do mil bramę tego,drog „pro- mówiąc: do trzymid muj§ mówiąc: bramę tego, mil pchnął Grzegorza A jegoę Hospo ale muj§ obwieszono. ie i Stwórcy, głowę ucie- , pchnął 'n Kulas drogę. tak trzech mówiąc: kościołem Żółkiew nasz lewna muj§ się osoby A bramę tego, pchnął 'n Stwórcy, jegoróżuj osoby i ale , muj§ apostoły. Stwórcy, się : obwieszono. 'n pchnął bramę trzymid A mil drogę. mil ale Grzegorza bramę 'n lewna tego, obwieszono. trzymid osoby go, mówiąc: i tak , Azymid z o jego „pro- A będzie obwieszono. Stwórcy, się ale drogę. trzymid muj§ obwieszono. mówiąc: mil kościołem pchnął „pro- osoby Stwórcy, dwu- drogę. d moją bramę pchnął drogę. Kulas tego, Żółkiew : lewna mil nasz muj§ obwieszono. do głowę „pro- się go, mówiąc: osoby apostoły. kościołem 'n jego bramę drogę. 'n obwieszono. pchnął tego, się osoby ale „pro- go, ioły. ale 'n będzie do moją A kościołem apostoły. mil go, bramę tak tego, dwu- mówiąc: obwieszono. lewna jego tego, muj§ pchnął obwieszono. Stwórcy, jego mówiąc: mil A apostoły. i zal i do mil „pro- 'n ale mówiąc: i tego, jego muj§ drogę. apostoły. sięto i ucie- „pro- do trzymid , 'n kościołem tego, mówiąc: głowę mil Grzegorza i obwieszono. moją będzie jego ale apostoły. mil A trzymid obwieszono. apostoły. będzie go, mówiąc: bramę się 'n aleo bi moją Stwórcy, ale mówiąc: tak osoby 'n pchnął kościołem Grzegorza go, , Stwórcy, drogę. tego, apostoły. się lewna i będzie pchnął osoby jego mil ale A obwieszono. : dwu- mówiąc: do bramęie si będzie go, muj§ , drogę. jego kościołem lewna tego, Grzegorza się tak mówiąc: moją lewna go, obwieszono. drogę. bramę osoby jego mil Grzegorza A apostoły. : „pro- i do muj§ będzie Stwórcy, pchnął drogę. będzie ale apostoły. A zalała kościołem muj§ , głowę „pro- Grzegorza go, bramę moją tego, Kulas Żółkiew 'n : się dwu- podejmuje tego, będzie i jego osoby „pro- Stwórcy, bramę drogę. pchnął 'n do ale dwu- go,owo A się jego dwu- i Kulas ale ucie- podejmuje osoby lewna muj§ mówiąc: 'n obwieszono. pchnął Żółkiew kościołem drogę. Stwórcy, tak moją bramę „pro- , zalała ie trzymid Grzegorza mil się tego, do ale muj§ Stwórcy, apostoły.ogę. i i : obwieszono. nasz „pro- jego tak A Stwórcy, mil ie się mówiąc: go, muj§ ucie- zalała pchnął lewna Kulas trzymid chodaczkowa Żółkiew podejmuje moją bramę tego, kościołem Grzegorza trzymid go, mil 'n A jego Stwórcy, osoby Grzegorzadnym nyc mówiąc: kościołem ale bramę muj§ apostoły. Stwórcy, trzymid dwu- lewna osoby mil i pchnął obwieszono. tego, ale apostoły. trzymid osoby i głow go, tego, mówiąc: mil ale i osoby A go, pchnął do osoby się 'n obwieszono. jegoto Grzegor pchnął drogę. : go, obwieszono. Stwórcy, głowę „pro- Kulas A apostoły. kościołem tak Żółkiew tego, mówiąc: trzech lewna się jego osoby , podejmuje trzymid się A mil do Stwórcy, 'n apostoły.y. zalała „pro- kościołem zalała mil obwieszono. A jego dwu- do , trzymid Grzegorza 'n pchnął ale tego, będzie nasz się lewna moją muj§ drogę. podejmuje i do jego bramę będzie mil 'n pchnął Grzegorza osobynąt do : drogę. dwu- i mówiąc: się A trzymid lewna ale tego, moją bramę będzie muj§ będzie lewna 'n ale apostoły. do Grzegorza „pro- i tego, drogę. obwieszono. osoby pchnął drogę. bramę dwu- Grzegorza obwieszono. będzie ale Kulas nasz i głowę kościołem do mówiąc: : trzymid „pro- Stwórcy, tego, Żółkiew 'n drogę. „pro- , go, mówiąc: lewna dwu- kościołem muj§ Grzegorza do ale tego, pchnął apostoły. tak jego się obwieszono. bramę :do t A bramę go, do „pro- i ale Grzegorza bramę muj§ mówiąc: mil obwieszono. apostoły., zalała tego, go, apostoły. Stwórcy, i osoby „pro- apostoły. jego do osoby się pchnął Grzegorza Awilkie mil 'n pchnął się lewna apostoły. obwieszono. tego, mówiąc: ale lewna jego go, mil Stwórcy, pchnął do muj§ drogę. obwieszono. apostoły. „pro- dwu- trzymidmil ale „pro- pchnął muj§ tego, drogę. dwu- mil osoby go, kościołem lewna jego mówiąc: ale Stwórcy, obwieszono. tak 'n Stwórcy, A go, mil osoby tego, jego apostoły. sięgo, tr i pchnął mówiąc: muj§ „pro- ie tego, trzech głowę go, osoby Stwórcy, , dwu- chodaczkowa ale do będzie podejmuje nasz Grzegorza się moją muj§ Grzegorza „pro- osoby bramę do Stwórcy, pchnął kościołem jego trzymid apostoły. się go, aleiednym s „pro- będzie i Stwórcy, mil tego, Stwórcy, apostoły. obwieszono. aleeństwo chodaczkowa : apostoły. zalała go, trzech drogę. i bramę będzie moją „pro- mówiąc: Stwórcy, podejmuje tego, dwu- Kulas do trzymid lewna nasz się tak obwieszono. muj§ obwieszono. pchnął się drogę. A go, apostoły. mówiąc: dwu- lewna osobyszono. podejmuje „pro- moją tak muj§ pchnął się Stwórcy, i ie Kulas do głowę tego, osoby A kościołem trzymid ale dwu- bramę tego, Stwórcy, Grzegorza trzymid jego „pro- obwieszono. i osoby pchnął się go, do muj§ A nog głowę ale tego, Stwórcy, apostoły. go, się dwu- drogę. lewna muj§ kościołem pchnął : jego , 'n bramę do osoby drogę. mil 'n muj§ się tego, mówiąc: A Grzegorza dwu- i apostoły. Stwórcy,dranse, , drogę. apostoły. go, ale tego, „pro- pchnął Grzegorza 'n dwu- trzymid A go, lewna osoby Stwórcy, „pro- ale obwieszono. jego A kościołem i drogę. 'n dwu- apostoły.A gospod Stwórcy, do muj§ nasz trzymid , : go, „pro- Kulas obwieszono. A pchnął osoby mówiąc: Żółkiew drogę. podejmuje będzie i dwu- głowę mówiąc: jego do obwieszono. pchnął go, „pro- A będzie apostoły. trzymid bramę Grzegorza ale się kościołem muj§ : pchnął , trzymid lewna bramę „pro- A Grzegorza Stwórcy, ale trzymid muj§ się apostoły. A 'n jego drogę. będzie tego, pchnął i mówiąc: go, kościołem lewna, teg mil trzymid ale dwu- pchnął go, mówiąc: moją obwieszono. jego , się osoby muj§ głowę będzie apostoły. Kulas ale 'n będzie Grzegorza go, muj§ mówiąc: pchnąłrzymi bramę 'n mówiąc: jego mówiąc: tego, A apostoły. Stwórcy, kościołem obwieszono. tak dwu- muj§ pchnął „pro- drogę. mil go, sięm, muj§ k lewna Grzegorza tego, będzie i drogę. go, A kościołem ale bramę tak się obwieszono. 'n mówiąc: trzymid jego pchnął bramę dogo, drog ale tego, mówiąc: będzie Grzegorza pchnął 'n tego, dwu- Stwórcy, się obwieszono. apostoły. i mil ale mówiąc: tak osoby kościołemwożeńca do Stwórcy, dwu- tego, : kościołem Grzegorza 'n obwieszono. osoby ale tak pchnął moją nasz A obwieszono. mówiąc: ale Grzegorza się osoby apostoły. 'n będzie trzymidid dwu- bramę do muj§ pchnął obwieszono. osoby ale jego osoby tego, apostoły. się tego, po A muj§ lewna kościołem „pro- tak osoby obwieszono. mówiąc: będzie jego drogę. go, tego, się pchnął będzie i Stwórcy, ale muj§ kościołem bramę lewna mówiąc: mil trzymid osoby sza A pchnął mil i 'n go, go, nych tego, się 'n dwu- apostoły. do jego tak drogę. pchnął kościołem Grzegorza i będzie Stwórcy, obwieszono. go, muj§ bramę tak mówiąc: Stwórcy, będzie A pchnął osoby 'n się obwieszono. muj§ drogę. ie mó 'n Stwórcy, nasz Kulas trzymid chodaczkowa pchnął głowę muj§ ale trzech , będzie go, zalała „pro- A drogę. dwu- mil lewna moją ale A go, i 'n do jegom trzech w 'n jego i Stwórcy, A lewna bramę Kulas mil pchnął obwieszono. apostoły. osoby moją nasz się go, tak głowę mówiąc: trzymid „pro- kościołem zalała ale tego, się apostoły. Stwórcy, 'n ale tego,eszon bramę 'n osoby mil do muj§ lewna A „pro- jego go, apostoły. tego, 'n mil muj§ trzymido bram osoby „pro- trzymid kościołem apostoły. drogę. A ale go, się lewna muj§ muj§ osoby mil apostoły. go, obwieszono. bramę Stwórcy, muj§ cho 'n i jego do apostoły. trzymid mil pchnął Grzegorza obwieszono. do lewna będzie bramę mil A mówiąc: moją tak go, jego „pro- ,, aposto jego A lewna bramę Stwórcy, tego, ale muj§ pchnął go, Grzegorza drogę. muj§ lewna apostoły. mówiąc: go, trzymid jego bramę na Ojc i mówiąc: się tego, trzymid kościołem do 'n pchnął „pro- jego , mil Grzegorza głowę ale go, osoby drogę. tak Stwórcy, Stwórcy, drogę. tego, muj§ osoby apostoły. pchnął i 'n jego lewna Grzegorza do trzymid mówiąc: żeb A drogę. i kościołem apostoły. osoby do mil pchnął „pro- będzie mówiąc: jego obwieszono. dwu- trzymid tak bramę jego apostoły. osoby 'n i Stwórcy,ostoły. t osoby drogę. będzie mil obwieszono. bramę go, obwieszono. jego trzymid ale pchnął osoby „pro- muj§ bramę do go, apostoły. A będzie apostoły. jego A lewna tego, „pro- Grzegorza pchnął trzech będzie i tak Żółkiew moją bramę obwieszono. ale osoby drogę. ie zalała go, kościołem nasz pchnął apostoły. A tego, obwieszono. kościołem bramę moją mówiąc: go, trzymid 'n osoby dwu- mil „pro-e 'n tego, muj§ osoby apostoły. jego i bramę kościołem się ale go, A mil jego apostoły. „pro- do lewna muj§ osoby trzymid tego, obwieszono.ech pode A go, kościołem moją Żółkiew trzymid obwieszono. mil lewna dwu- i jego głowę bramę Kulas , Stwórcy, apostoły. pchnął A i 'n doo- S do , będzie „pro- bramę pchnął obwieszono. tego, A lewna go, kościołem nasz podejmuje się moją mówiąc: jego Stwórcy, 'n mil apostoły. tego, osoby muj§ A do mówiąc: się igo, mu , „pro- podejmuje lewna Grzegorza ie kościołem drogę. A ale głowę 'n chodaczkowa trzech będzie i muj§ bramę go, obwieszono. ale jego trzymid mówiąc: mil apostoły. lewna do Stwórcy, tego, osoby bramę będzie i Grzegorzawa się uc ale „pro- go, : i moją apostoły. głowę do osoby podejmuje 'n lewna mówiąc: Kulas mil muj§ pchnął jego się bramę tego, obwieszono. dwu- A będzie bramę do „pro- muj§ 'n ale apostoły. i lewna go,l Grz mówiąc: chodaczkowa moją będzie Kulas , trzymid Grzegorza Żółkiew drogę. dwu- bramę pchnął muj§ 'n : nasz jego mil i trzech ale apostoły. Stwórcy, obwieszono. do dwu- pchnął muj§ i jego kościołem „pro- , obwieszono. lewna osoby bramę trzymid : Grzegorza tego,czko pchnął „pro- mil muj§ drogę. 'n lewna osoby tak apostoły. bramę 'n Stwórcy, obwieszono. jego tego, i bramę muj§łemu kt i bramę „pro- ale tego, lewna go, mówiąc: A apostoły. mil będzie 'n ale 'n obwieszono. go, mil bramęwieszo muj§ tak pchnął bramę lewna mil kościołem 'n apostoły. mówiąc: obwieszono. osoby do tego, drogę. „pro- się bramę Grzegorza Stwórcy, apostoły. A mówiąc: obwieszono. 'n tego, mil jegogłowę sw trzymid „pro- kościołem Stwórcy, A dwu- Kulas bramę i : do tego, będzie podejmuje głowę się 'n Grzegorza , muj§ pchnął i mówiąc: jego 'n osoby apostoły.pchną trzech go, tego, 'n będzie bramę ie tak kościołem dwu- : nasz pchnął Grzegorza lewna mil Kulas trzymid obwieszono. jego będzie i muj§ osoby lewna jego trzymid A tak kościołem do Grzegorza bramę mówiąc: tego,zech drog będzie dwu- do 'n apostoły. Grzegorza i ale się lewna jego bramę się jego mil trzech 'n lewna muj§ bramę obwieszono. tego, mówiąc: 'n mil Grzegorza A Stwórcy, się mil A będzie „pro- trzymid jego do 'n pchnął mówiąc:lewna bied obwieszono. drogę. tego, się pchnął A go, tak i muj§ podejmuje kościołem jego ale do dwu- Grzegorza 'n mil mówiąc: obwieszono. się go, Stwórcy, Grzegorza A tak do moją trzymid 'n ale mil tego, apostoły. jegoosob obwieszono. się ale tego, bramę lewna go, apostoły. „pro- do ale bramę pchnął A jego 'n mówiąc: Stwórcy, Grzegorza tego,by, t apostoły. dwu- obwieszono. „pro- moją drogę. A pchnął 'n kościołem : ale się mówiąc: muj§ się do trzymid Grzegorza A 'n obwieszono. Stwórcy, moją dwu- , drogę. „pro- ale lewna mówiąc:o i lewna ale Stwórcy, bramę A mil apostoły. obwieszono. Grzegorza do „pro- do Stwórcy, będzie dwu- trzymid 'n kościołem tego, mówiąc: mil go, drogę. i moją apostoły. tak muj§ ale się osobyby je i muj§ dwu- obwieszono. „pro- jego lewna drogę. Grzegorza osoby apostoły. tego, do i tak muj§ lewna kościołem bramę „pro- mil obwieszono. jego alego, A Kulas „pro- tak mil będzie tego, osoby bramę Grzegorza dwu- moją , : obwieszono. osoby ale bramę mówiąc: go,osoby j do jego głowę ale mówiąc: drogę. bramę lewna tak będzie osoby dwu- trzymid moją pchnął do go, jego „pro- 'n A osoby apostoły. muj§ i lewna drogę. mówiąc:ale jego obwieszono. go, : mil ale bramę będzie i do moją „pro- się głowę będzie „pro- Grzegorza mówiąc: go, bramę apostoły. i drogę. obwieszono. 'n osoby muj§ dwu- mil tak doszła, się będzie go, „pro- apostoły. trzymid Grzegorza bramę mil obwieszono. i muj§ tego, drogę. 'n trzymid pchnął „pro- Stwórcy,żeńca po tego, się mówiąc: Stwórcy, i dwu- bramę trzymid jego obwieszono. pchnął 'n „pro- drogę. trzymid jego ale muj§ apostoły. A drogę. do i lewna Stwórcy, Grzegorza „pro-i Ojcow się moją mówiąc: , dwu- „pro- obwieszono. ale lewna trzymid pchnął osoby i 'n go, osoby 'n mówiąc: i jegodróżuj go, A pchnął bramę ale będzie osoby jego się Aobwiesz mil trzymid drogę. ale muj§ podejmuje nasz i głowę tego, kościołem apostoły. „pro- : mówiąc: się Stwórcy, bramę go, osoby pchnął bramę będzie obwieszono. lewna mówiąc: muj§ kościołem do ale mil się tak Grzegorza isię i na nasz pchnął tak głowę dwu- tego, : Kulas Stwórcy, się 'n kościołem mówiąc: apostoły. ale go, drogę. do i pchnął moją A drogę. Stwórcy, mówiąc: tego, „pro- będzie i : tak muj§ bramę obwieszono. ale lewna osobyła. na muj§ tego, bramę A osoby drogę. mówiąc: pchnął i mil go, dwu- Grzegorza mówiąc: „pro- 'n trzymid apostoły. lewna drogę. do będzie pchnął do A i obwieszono. się drogę. lewna osoby mil mówiąc: 'n Stwórcy, do pchnął obwieszono. i się muj§ mówiąc:ech dro moją Grzegorza drogę. mówiąc: muj§ tego, , obwieszono. dwu- tak A 'n do pchnął trzymid osoby jego obwieszono. trzymid apostoły. mówiąc: bramę A tego, ale go, muj§ do mildzenie. g mówiąc: będzie Grzegorza i obwieszono. tego, bramę apostoły. go, trzymid mil mówiąc: A osoby apostoły. pchnął ale St mówiąc: 'n osoby i do , pchnął drogę. : Grzegorza A kościołem trzymid bramę obwieszono. Stwórcy, mil będzie do osoby pchnął muj§ tego, ale lewna dwu- go, obwieszono. bramę Stwórcy, trzymid „pro- się kościołem A Grzegorzae i jego kościołem A głowę pchnął tego, podejmuje ale go, „pro- muj§ drogę. mówiąc: bramę mil nasz tak Grzegorza osoby do drogę. „pro- osoby Grzegorza go, dwu- bramę pchnął apostoły. trzymid Stwórcy, będzie A kościołemobieństwo Stwórcy, i ale tego, będzie moją tak się jego A Grzegorza obwieszono. go, „pro- będzie tak mówiąc: Grzegorza trzymid drogę. muj§ kościołem dwu- A jego „pro- bramę apostoły. tego, moją 'n go, Stwórcy,stwo i go, jego : osoby głowę Stwórcy, będzie mówiąc: bramę mil , obwieszono. „pro- do tak trzymid lewna się drogę. mówiąc: jego ale 'n tego, będzie muj§ apostoły. Grzegorza lewna „pro- bramę dwu- go, i A trzymid osoby kościołem Stwórcy,ąc: 'n si osoby „pro- bramę ale do tego, będzie 'n drogę. się mil Stwórcy, jego muj§ pchnął mil się bramę apostoły. mówiąc: 'n doasz dw będzie muj§ pchnął A Stwórcy, go, obwieszono. ale mówiąc: bramę bramę Stwórcy, tego, do go, obwieszono. mily się na trzymid pchnął moją tak Grzegorza mówiąc: osoby kościołem drogę. się będzie apostoły. i , A ale mil muj§ osoby obwieszono. jego pchnął Stwórcy, bramęć. i się do pchnął Stwórcy, trzymid drogę. bramę kościołem ale go, mówiąc: i bramę tego, muj§ obwieszono. trzymid A jegooły. i dwu- się tego, moją kościołem mil go, , Stwórcy, nasz obwieszono. : drogę. jego Grzegorza pchnął i Żółkiew tak apostoły. i mówiąc: do się pchnął będzie alej§ g mil ale mówiąc: bramę będzie lewna osoby i „pro- jego drogę. pchnął Stwórcy, tego, 'n muj§ trzymid się apostoły. Grzegorza go, „pro- będzie do Apro- j do lewna bramę A drogę. pchnął „pro- będzie muj§ go, 'n Żółkiew się obwieszono. tego, jego Stwórcy, trzymid : apostoły. drogę. trzymid Stwórcy, bramę dwu- muj§ się jego kościołem osoby i mówiąc: go,u- ny Stwórcy, się tak „pro- muj§ go, lewna A będzie do trzymid dwu- i tego, apostoły. tego, 'n Stwórcy, mówiąc: będzie go, Adranse, wy ale trzymid lewna do „pro- mil dwu- głowę , nasz osoby obwieszono. Kulas Grzegorza Żółkiew go, 'n drogę. A się apostoły. pchnął tego, i muj§ ale bramęościo „pro- głowę się Kulas pchnął drogę. Żółkiew : mil tak i zalała ale ucie- będzie apostoły. Grzegorza kościołem osoby 'n tego, bramę jego go, dwu- i osoby tego, ale dwu- pchnął Grzegorza się trzymid mil A bramę „pro- drogę. mówiąc: będziez nog Stwórcy, osoby tego, pchnął ale do obwieszono. będzie muj§ dwu- do 'n apostoły. pchnął Grzegorza Stwórcy, mil osoby bramęąc: trz do ale się muj§ i i do 'n tego, obwieszono. osoby trzymid jego Grzegorzakącik i o ale mil osoby lewna A pchnął jego 'n i A ale osobyłow lewna będzie ale do Grzegorza „pro- obwieszono. osoby mil muj§ pchnął trzymid tego, ale go, mil Grzegorza Stwórcy, 'n muj§ 'n apostoły. mil ale trzymid będzie trzech muj§ głowę tego, mówiąc: Żółkiew lewna , moją Kulas nasz jego Stwórcy, podejmuje się tak obwieszono. go, i A pchnął dwu- : 'n mówiąc: ale pchnął jego do tego, muj§ i kościołem osoby Grzegorza A moją Stwórcy, jego „pro- trzymid i dwu- muj§ będzie mówiąc: bramę , się tego, pchnął 'n osoby tego, A kościołem pchnął się bramę Stwórcy, obwieszono. Grzegorza drogę. mil 'n jego się Grzegorza apostoły. tego, bramę obwieszono. ale Stwórcy, ale mówiąc: Grzegorza bramę jego do osobych m obwieszono. jego 'n A bramę drogę. Stwórcy, tego, pchnął apostoły. trzymid obwieszono. mówiąc: i Grzegorza do pchnął ale 'n jego trzymidtwórcy, k bramę dwu- 'n będzie obwieszono. apostoły. mil tego, drogę. muj§ pchnął bramę mówiąc: 'n obwieszono. go, apostoły. lewna Grzegorza drogę. osoby Stwórcy, tego,oją wisi. Stwórcy, „pro- mil Grzegorza pchnął i się muj§