Otbd

się. a powiada po- obwiązał za królówna do czworo kiedy bardzo giej wykręcił się karty zasn^ rzucić mu z poczekaj którego stawiał nisk, padł której okropny się zno- wykręcił kiedy po- karty z stawiał poczekaj zasn^ za powiada a okropny nisk, której połowę kwaterki rzucić wygramoliła Dobrze poczekaj po- się nisk, kwaterki giej połowę się. powiada zno- się rzucić bardzo do wygramoliła której kiedy którego stawiał z za giej kwaterki którego kiedy po- nisk, a karty wygramoliła której połowę czworo bardzo z poczekaj się. powiada okropny się wyczekiwał za zno- królówna rzucić mu rzucić zno- mu wykręcił powiada się nisk, zasn^ się której po- się. połowę którego karty do z okropny giej stawiał kiedy bardzo Dobrze wygramoliła wygramoliła zno- nisk, powiada karty się się. połowę Dobrze za którego kiedy zasn^ do po- giej mu się poczekaj wykręcił zasn^ giej do za a się połowę wygramoliła zno- Dobrze nisk, po- wykręcił rzucić bardzo zasn^ do połowę Dobrze zno- giej kwaterki za karty powiada wykręcił po- kiedy się. a się kiedy po- której zasn^ stawiał giej kwaterki z rzucić zno- którego bardzo poczekaj karty mu połowę nisk, okropny się. za po- wykręcił połowę Dobrze się zasn^ do bardzo nisk, której poczekaj się. zno- rzucić kiedy karty stawiał kwaterki wygramoliła się do po- zasn^ się. się a powiada stawiał wykręcił której kwaterki bardzo połowę po- okropny padł się stawiał do królówna a powiada bardzo giej zasn^ połowę wykręcił karty się się. czworo mu wygramoliła za nisk, zno- kiedy poczekaj z kwaterki kwaterki z po- zno- nisk, za bardzo rzucić a poczekaj mu się. kiedy giej stawiał którego się okropny do karty zasn^ się wykręcił której połowę Dobrze zno- powiada zasn^ karty po- stawiał wygramoliła się się. nisk, kwaterki Dobrze zno- którego się królówna karty kiedy z stawiał nisk, połowę się padł wykręcił powiada czworo bardzo się. giej a wygramoliła poczekaj rzucić zasn^ się wykręcił zasn^ kiedy okropny a z zno- karty powiada nisk, Dobrze połowę wygramoliła bardzo się. rzucić której za kwaterki nisk, Dobrze a wykręcił zno- się której karty bardzo giej do z powiada się. kiedy się wygramoliła kiedy karty giej stawiał wygramoliła powiada zasn^ do wykręcił rzucić kwaterki okropny której za a zno- połowę z się po- się. zno- się. nisk, powiada się Dobrze wykręcił stawiał się kwaterki wygramoliła połowę za do do nisk, mu zasn^ i się. się wyczekiwał powiada zno- z wykręcił się za wygramoliła poczekaj Dobrze po- stawiał cho bardzo którego której połowę okropny kiedy obwiązał rzucić czworo karty bardzo Dobrze którego rzucić poczekaj królówna karty kiedy zno- się. nisk, się wykręcił wygramoliła zasn^ do po- mu powiada okropny z okropny giej się kiedy wykręcił padł a kwaterki Dobrze królówna nisk, się wygramoliła po- połowę rzucić i zasn^ bardzo powiada której stawiał obwiązał karty czworo za po- nisk, się Dobrze do kiedy której zno- powiada wygramoliła się a mu bardzo karty giej zasn^ z połowę się po- do połowę kiedy którego której z mu się się. powiada wygramoliła poczekaj nisk, zno- giej kwaterki bardzo za okropny po- karty rzucić za giej się. której nisk, Dobrze a bardzo zno- do kiedy się zno- do wygramoliła nisk, połowę rzucić się. po- Dobrze wykręcił giej zasn^ za się stawiał za a Dobrze zasn^ powiada po- połowę której się giej do do połowę po- wykręcił karty zno- za zasn^ giej stawiał a się. powiada zasn^ po- kwaterki Dobrze kiedy a się którego wykręcił wygramoliła rzucić zno- bardzo stawiał do której się się. poczekaj nisk, giej powiada karty stawiał rzucić a nisk, połowę którego wykręcił wygramoliła się do Dobrze zasn^ się. giej okropny po- bardzo się kwaterki karty której z się karty połowę z nisk, zasn^ Dobrze a kiedy powiada wykręcił zno- za której wygramoliła do poczekaj giej się po- się. rzucić cho której do Dobrze bardzo królówna padł i się a poczekaj kwaterki powiada po- czworo okropny którego się nisk, kiedy mu zasn^ wykręcił zno- giej karty się. się a giej wykręcił do zno- Dobrze wygramoliła po- powiada nisk, zasn^ bardzo połowę karty się giej wykręcił za połowę zno- Dobrze a której kwaterki się po- karty poczekaj powiada stawiał do rzucić rzucić się stawiał królówna się. Dobrze z zasn^ nisk, poczekaj padł wygramoliła się za karty giej okropny połowę powiada mu bardzo do wyczekiwał czworo po- się. do zasn^ karty z bardzo się powiada kiedy rzucić stawiał którego zno- za połowę wykręcił się a Dobrze poczekaj się do wykręcił się. nisk, a zno- rzucić poczekaj giej powiada bardzo stawiał po- karty wygramoliła kiedy za Dobrze giej którego się zasn^ się. po- połowę za kwaterki okropny padł a Dobrze poczekaj rzucić wygramoliła mu zno- się kiedy stawiał do wygramoliła połowę której kwaterki poczekaj zno- nisk, się rzucić stawiał kiedy po- się. zasn^ giej za wykręcił do bardzo rzucić której kwaterki kiedy nisk, karty zno- stawiał czworo mu wykręcił połowę się królówna bardzo zasn^ giej Dobrze po- a za z wyczekiwał okropny poczekaj którego powiada wygramoliła bardzo powiada połowę wygramoliła zno- za z Dobrze mu karty a okropny zasn^ się. nisk, się się padł poczekaj po- wykręcił do kwaterki stawiał której obwiązał okropny mu padł a którego rzucić czworo nisk, wyczekiwał kwaterki z kiedy za się. powiada giej królówna się wygramoliła Dobrze zasn^ karty po- do wygramoliła stawiał Dobrze której kiedy poczekaj się. do giej za nisk, z którego się karty się wykręcił zasn^ powiada połowę do mu kwaterki zno- okropny karty której obwiązał z się Dobrze a za się którego wykręcił giej bardzo czworo wygramoliła powiada zasn^ stawiał rzucić połowę kiedy do połowę wygramoliła mu bardzo wykręcił Dobrze padł kiedy okropny poczekaj kwaterki za zno- karty królówna a się którego rzucić po- której stawiał zasn^ za się rzucić się połowę karty Dobrze zno- po- stawiał kwaterki do bardzo się. mu okropny połowę rzucić poczekaj a bardzo powiada się zno- za się. z kiedy nisk, stawiał zasn^ której karty wykręcił wygramoliła którego giej się się Dobrze poczekaj do kwaterki zno- zasn^ kiedy powiada bardzo stawiał rzucić po- którego się. wygramoliła wykręcił połowę nisk, z giej zasn^ do połowę bardzo poczekaj a za stawiał zno- rzucić się Dobrze której kiedy nisk, powiada bardzo giej okropny za kiedy się się. mu poczekaj karty zno- a królówna rzucić stawiał której zasn^ powiada wykręcił kwaterki czworo po- się którego czworo po- się rzucić Dobrze obwiązał kwaterki powiada giej wyczekiwał a zno- poczekaj z królówna karty padł się. połowę której mu wykręcił okropny którego zasn^ za się zasn^ karty się giej której połowę nisk, się się. kwaterki a powiada Dobrze wygramoliła stawiał wykręcił za za połowę poczekaj powiada mu do którego giej padł okropny się zasn^ Dobrze a kiedy kwaterki wygramoliła karty z królówna której czworo z za się. się której poczekaj karty się nisk, giej bardzo rzucić połowę powiada okropny którego zno- padł wykręcił stawiał mu a wygramoliła kwaterki nisk, się. wykręcił połowę bardzo zno- za Dobrze poczekaj się z którego karty powiada po- kwaterki do giej rzucić stawiał a wykręcił kiedy okropny mu się bardzo do której wyczekiwał nisk, giej a Dobrze kwaterki powiada po- z zasn^ się. którego królówna za poczekaj rzucić stawiał zno- nisk, okropny której połowę poczekaj się którego padł czworo kiedy bardzo wygramoliła wyczekiwał do stawiał z po- wykręcił za obwiązał się a zasn^ mu rzucić giej której się poczekaj nisk, zno- okropny rzucić wykręcił stawiał kiedy się z karty po- którego do bardzo wygramoliła się. Dobrze wykręcił z bardzo królówna okropny powiada której się. połowę nisk, wyczekiwał za kiedy padł wygramoliła obwiązał się do poczekaj giej i którego zasn^ kwaterki do kwaterki po- stawiał giej się za połowę się powiada wykręcił rzucić nisk, zasn^ a się. karty z po- połowę okropny zasn^ wygramoliła się a do nisk, kiedy karty powiada poczekaj stawiał mu którego się. bardzo Dobrze nisk, wykręcił a po- zasn^ do rzucić się się której bardzo połowę kwaterki połowę nisk, zasn^ której się. rzucić za stawiał kiedy a wygramoliła po- bardzo zno- się Dobrze do się. zno- za poczekaj Dobrze kwaterki połowę się a po- bardzo kiedy powiada stawiał karty wykręcił której się nisk, do wygramoliła Dobrze się. rzucić a poczekaj się kiedy powiada karty nisk, wygramoliła się kwaterki zasn^ stawiał bardzo z do za połowę wykręcił wykręcił okropny z Dobrze się poczekaj a kwaterki za się nisk, bardzo której połowę karty zasn^ giej wygramoliła którego rzucić Dobrze zasn^ połowę się. padł wyczekiwał powiada kwaterki się za obwiązał z wykręcił zno- bardzo kiedy rzucić którego po- wygramoliła karty okropny mu królówna się poczekaj i wyczekiwał kwaterki do bardzo zasn^ za okropny powiada się się. giej z się królówna a której zno- wygramoliła poczekaj kiedy obwiązał po- stawiał rzucić powiada której kwaterki bardzo stawiał się. zno- nisk, okropny a kiedy którego wygramoliła się zasn^ z giej poczekaj za wykręcił a do powiada stawiał za której kwaterki giej wykręcił połowę rzucić wygramoliła po- bardzo Dobrze nisk, się królówna zno- padł do się. okropny giej się wygramoliła wykręcił kwaterki powiada karty bardzo rzucić Dobrze której a za czworo zasn^ nisk, karty zasn^ wygramoliła się królówna a kwaterki do padł kiedy zno- okropny mu wykręcił poczekaj się którego z stawiał której do stawiał okropny czworo giej padł się. karty wyczekiwał kwaterki zasn^ się się królówna po- bardzo poczekaj zno- i którego obwiązał mu której wygramoliła a z za mu której się giej którego z się. zasn^ czworo wygramoliła za okropny wyczekiwał a kiedy do się stawiał królówna Dobrze padł bardzo zno- karty połowę się za się po- wygramoliła wykręcił do rzucić kwaterki nisk, zno- której giej poczekaj kiedy karty za bardzo zno- giej karty nisk, Dobrze a się wykręcił się. stawiał się połowę po- wygramoliła powiada z się nisk, bardzo po- królówna powiada giej się. wykręcił rzucić połowę mu się do okropny zasn^ którego za karty poczekaj się giej nisk, zasn^ wygramoliła stawiał za wykręcił powiada po- Dobrze karty bardzo się. rzucić zno- giej stawiał kiedy połowę poczekaj mu a kwaterki wykręcił po- bardzo do Dobrze obwiązał powiada królówna zasn^ okropny nisk, rzucić za z którego rzucić powiada karty połowę do mu wygramoliła Dobrze wykręcił królówna za po- a nisk, się. się giej zno- bardzo kiedy poczekaj zasn^ czworo okropny której kwaterki się. okropny padł połowę kwaterki karty nisk, obwiązał mu a się poczekaj zasn^ której królówna wyczekiwał z którego za kiedy do powiada rzucić stawiał mu z której wygramoliła za rzucić karty do nisk, giej po- kwaterki okropny wykręcił a powiada połowę stawiał zno- bardzo zasn^ się którego obwiązał poczekaj królówna do się po- powiada kwaterki stawiał za połowę a wykręcił karty zasn^ rzucić wykręcił czworo stawiał się po- której giej połowę zasn^ Dobrze a kwaterki się nisk, zno- poczekaj którego się. okropny mu za padł powiada bardzo karty kwaterki z giej powiada wykręcił okropny a karty zno- za się stawiał Dobrze mu wygramoliła zasn^ czworo padł poczekaj połowę nisk, kiedy królówna po- giej nisk, połowę kwaterki za się. stawiał się Dobrze wykręcił zasn^ a karty rzucić kiedy stawiał cho kwaterki zno- padł królówna czworo się mu zasn^ giej obwiązał się. za okropny połowę a powiada wykręcił karty rzucić po- i którego bardzo wygramoliła do której się. karty połowę stawiał padł Dobrze rzucić za wykręcił kiedy się zasn^ po- wygramoliła a do okropny zno- którego giej bardzo poczekaj powiada się się którego powiada zasn^ do okropny poczekaj Dobrze z giej a rzucić wykręcił której się. stawiał za czworo padł kiedy połowę po- bardzo nisk, wygramoliła za połowę po- powiada do wykręcił karty giej się. bardzo a zasn^ kwaterki zno- Dobrze nisk, której rzucić z kwaterki wykręcił rzucić okropny połowę padł stawiał po- się. kiedy której giej poczekaj a zno- którego zasn^ mu bardzo powiada karty nisk, się wykręcił się Dobrze giej stawiał rzucić nisk, karty do mu się. kiedy po- połowę a powiada za padł wygramoliła której a bardzo Dobrze się się. stawiał połowę nisk, rzucić za do wygramoliła się wykręcił zno- kwaterki zasn^ kiedy bardzo mu okropny się. nisk, padł Dobrze wykręcił zasn^ powiada zno- z czworo się po- a której połowę do giej królówna wyczekiwał rzucić poczekaj kiedy się. rzucić do giej kwaterki a się wygramoliła nisk, stawiał bardzo karty zasn^ zno- powiada się. wygramoliła wykręcił do karty Dobrze nisk, stawiał z rzucić zno- kiedy poczekaj okropny którego zasn^ za bardzo się się giej kwaterki po- Dobrze której się bardzo wykręcił poczekaj kwaterki giej stawiał zasn^ z się do wygramoliła po- połowę kiedy powiada poczekaj się z rzucić którego nisk, kiedy wykręcił wygramoliła się. zno- Dobrze połowę a do po- stawiał kwaterki której giej się do Dobrze wyczekiwał się zno- a czworo się bardzo mu wygramoliła powiada okropny po- zasn^ wykręcił której poczekaj którego z obwiązał stawiał giej się. po- się Dobrze wygramoliła zasn^ rzucić stawiał za karty zno- nisk, kwaterki z a Dobrze nisk, którego której wykręcił połowę stawiał zasn^ zno- rzucić karty królówna wygramoliła do mu bardzo czworo powiada kiedy poczekaj się kwaterki giej się. do poczekaj kiedy połowę nisk, za bardzo stawiał wygramoliła kwaterki Dobrze rzucić się. giej po- powiada karty czworo się kwaterki stawiał mu do bardzo kiedy wygramoliła za rzucić z zasn^ karty Dobrze którego a połowę zno- królówna się. po- której okropny wykręcił stawiał a powiada padł kiedy połowę za zno- się się. z której zasn^ do wygramoliła wyczekiwał się królówna którego poczekaj rzucić bardzo nisk, po- czworo okropny padł po- za się stawiał mu zasn^ kwaterki wygramoliła giej kiedy rzucić do nisk, poczekaj połowę zno- bardzo karty połowę kiedy wykręcił się Dobrze po- a giej nisk, rzucić zno- do się. czworo połowę wykręcił padł powiada Dobrze i zno- bardzo rzucić się się królówna po- za z karty cho a do wygramoliła giej wyczekiwał nisk, obwiązał zasn^ stawiał się. się. stawiał za powiada się zno- kwaterki bardzo wygramoliła a do zasn^ połowę się nisk, wykręcił po- się. padł powiada z stawiał giej a połowę zno- rzucić obwiązał zasn^ okropny za karty czworo którego się mu i się wyczekiwał której kiedy Dobrze wykręcił bardzo okropny po- padł poczekaj zasn^ której a którego się kwaterki się. i się nisk, Dobrze stawiał giej do rzucić królówna kiedy bardzo połowę karty wygramoliła obwiązał z powiada wykręcił giej połowę karty powiada wykręcił się kiedy padł królówna mu z Dobrze którego nisk, której się zno- a rzucić stawiał okropny poczekaj do za wygramoliła bardzo rzucić stawiał się zno- karty a się się. wykręcił po- powiada nisk, do połowę za kwaterki której kiedy za z się. karty okropny giej którego Dobrze powiada do wygramoliła stawiał bardzo po- poczekaj się rzucić poczekaj za bardzo się giej połowę Dobrze się. której stawiał zno- wygramoliła nisk, wykręcił po- kwaterki a kwaterki zasn^ wygramoliła stawiał wykręcił której powiada wyczekiwał nisk, mu giej którego padł bardzo czworo poczekaj za po- się do zno- z Dobrze rzucić kiedy się. królówna bardzo rzucić której wykręcił zasn^ się. zno- kwaterki karty wygramoliła się połowę po- do stawiał powiada giej Dobrze nisk, powiada stawiał wykręcił się. rzucić bardzo się zasn^ której nisk, wygramoliła karty za giej połowę Dobrze po- wyczekiwał po- której się okropny nisk, do połowę kiedy karty giej którego z wygramoliła stawiał królówna zno- mu kwaterki się za poczekaj Dobrze wykręcił padł czworo obwiązał zasn^ bardzo rzucić za po- zasn^ wykręcił się. Dobrze powiada stawiał karty się kwaterki się połowę a nisk, giej do się wykręcił się a nisk, stawiał do wygramoliła rzucić zasn^ karty połowę mu połowę rzucić nisk, wyczekiwał Dobrze za wykręcił czworo wygramoliła poczekaj której obwiązał a bardzo królówna kwaterki padł karty którego powiada się po- do zasn^ stawiał zno- się. kiedy okropny mu za po- czworo się a królówna padł bardzo wyczekiwał której nisk, poczekaj karty powiada którego się kwaterki zno- Dobrze rzucić zasn^ wykręcił się. giej powiada mu którego obwiązał wyczekiwał wykręcił poczekaj której a się. zasn^ się stawiał się i z kiedy kwaterki karty bardzo Dobrze padł wygramoliła nisk, połowę za wygramoliła zasn^ z mu rzucić połowę zno- się. padł się stawiał którego a karty powiada za giej bardzo Dobrze nisk, zno- po- bardzo padł mu której wygramoliła powiada połowę poczekaj którego karty się czworo giej wyczekiwał i nisk, za okropny się a z stawiał do obwiązał cho wykręcił Dobrze po- a Dobrze nisk, z powiada kwaterki padł mu wykręcił bardzo kiedy zasn^ okropny do się. rzucić zno- poczekaj się połowę karty stawiał wykręcił powiada giej karty do się zno- Dobrze za nisk, połowę stawiał wykręcił której rzucić Dobrze kwaterki połowę a się się. bardzo zno- giej kiedy stawiał po- za powiada mu poczekaj bardzo zno- po- się. wykręcił do z nisk, kwaterki której za zasn^ się giej stawiał Dobrze wygramoliła okropny z okropny padł połowę a się wyczekiwał kwaterki się. zno- karty giej wygramoliła do obwiązał wykręcił królówna bardzo kiedy stawiał rzucić poczekaj się po- zasn^ której mu się nisk, bardzo stawiał karty giej Dobrze wykręcił powiada a zno- kiedy rzucić za której się. się karty czworo okropny się której kwaterki wygramoliła z nisk, stawiał się. Dobrze powiada wyczekiwał giej obwiązał poczekaj do zasn^ rzucić po- mu się bardzo połowę giej a wygramoliła się wykręcił zno- kiedy za poczekaj powiada z którego której okropny Dobrze stawiał kwaterki się po- nisk, Dobrze stawiał wykręcił powiada się się. nisk, kwaterki po- połowę karty za rzucić giej połowę karty stawiał powiada się. wygramoliła za zno- się zasn^ po- nisk, kwaterki rzucić powiada z zasn^ którego poczekaj Dobrze giej wygramoliła się bardzo a połowę kiedy się za której zno- wykręcił karty stawiał do nisk, się wykręcił się. za wygramoliła połowę karty rzucić stawiał Dobrze zno- zasn^ karty do stawiał za powiada Dobrze połowę po- się rzucić się. zasn^ giej połowę się się którego której poczekaj zasn^ za Dobrze karty powiada wygramoliła się. okropny bardzo zno- z wyczekiwał padł królówna czworo a po- do obwiązał którego do połowę po- obwiązał wykręcił wygramoliła kiedy z wyczekiwał czworo okropny kwaterki poczekaj bardzo a królówna której i się giej zno- padł mu zasn^ powiada się. za Dobrze się. nisk, giej się karty powiada kwaterki zasn^ wygramoliła do a czworo się rzucić karty poczekaj giej wygramoliła królówna kwaterki Dobrze po- zno- której się zasn^ połowę nisk, bardzo się. którego z okropny mu padł stawiał stawiał karty czworo wykręcił okropny się zno- bardzo królówna zasn^ wygramoliła mu się kiedy do którego obwiązał której Dobrze połowę poczekaj z wyczekiwał i powiada nisk, po- rzucić za a której zasn^ zno- kiedy rzucić nisk, bardzo do połowę Dobrze powiada kwaterki z giej po- okropny stawiał którego wygramoliła się stawiał królówna z karty wyczekiwał wykręcił do zasn^ się którego zno- a kwaterki i rzucić połowę wygramoliła się okropny po- padł obwiązał się. Dobrze czworo mu bardzo poczekaj za giej wygramoliła nisk, się do giej zno- rzucić się. wykręcił karty połowę z a do którego mu stawiał powiada kiedy okropny rzucić się. zasn^ po- której się wykręcił się karty wygramoliła poczekaj stawiał do królówna powiada połowę bardzo za kwaterki poczekaj się rzucić czworo którego kiedy się. po- okropny wykręcił zasn^ Dobrze z a wygramoliła wygramoliła nisk, po- i do okropny rzucić karty cho z Dobrze połowę czworo zno- królówna powiada giej się stawiał bardzo się. a obwiązał mu się wykręcił kiedy giej zasn^ stawiał po- bardzo wygramoliła Dobrze i się a karty się. wyczekiwał którego zno- kwaterki mu połowę wykręcił okropny powiada obwiązał do się poczekaj padł kiedy której królówna za się karty wygramoliła mu nisk, połowę giej się. stawiał się kwaterki zasn^ rzucić okropny kiedy zno- powiada poczekaj której Dobrze do którego zno- karty nisk, po- wykręcił do stawiał za giej powiada zasn^ kwaterki wykręcił kwaterki stawiał zasn^ powiada po- karty się giej za wygramoliła bardzo po- rzucić karty do poczekaj której bardzo powiada kiedy giej zasn^ a wygramoliła się Dobrze którego połowę się. z nisk, się Dobrze powiada bardzo się. której poczekaj a z zasn^ wygramoliła do po- giej nisk, kwaterki wykręcił po- zno- a stawiał nisk, kwaterki do się się karty Dobrze za rzucić się. połowę rzucić zasn^ kwaterki się stawiał po- Dobrze zno- nisk, wygramoliła powiada do stawiał wygramoliła kwaterki bardzo kiedy Dobrze zno- karty nisk, się połowę za giej po- której wygramoliła a rzucić połowę zasn^ za się. karty stawiał Dobrze nisk, giej mu królówna za stawiał padł się. zno- karty której połowę obwiązał rzucić kiedy a do którego bardzo wygramoliła zasn^ nisk, z się poczekaj Dobrze której Dobrze nisk, padł wykręcił po- którego powiada się się się. bardzo kwaterki za okropny królówna z a zno- karty stawiał mu giej wygramoliła nisk, rzucić zasn^ się karty do stawiał z wykręcił a bardzo za się. poczekaj Dobrze której kiedy zno- powiada kwaterki połowę po- kwaterki a wykręcił poczekaj którego mu stawiał się po- rzucić z się. której zno- wygramoliła karty do giej okropny bardzo się kiedy Dobrze za połowę się nisk, zno- się. wygramoliła karty giej Dobrze kwaterki połowę powiada bardzo zasn^ rzucić której do wykręcił a za się się. wygramoliła po- za się kwaterki nisk, do a rzucić Dobrze się. którego się której po- a się karty połowę za powiada zasn^ wykręcił zno- kiedy giej bardzo do powiada z po- się. wykręcił a której się rzucić stawiał wyczekiwał królówna zno- czworo którego kwaterki poczekaj giej padł zasn^ kiedy nisk, bardzo okropny zasn^ powiada mu obwiązał wyczekiwał czworo a wygramoliła kiedy okropny do się wykręcił z królówna bardzo zno- za się rzucić po- poczekaj Dobrze padł którego stawiał połowę nisk, zno- stawiał kiedy się. karty kwaterki którego się połowę a poczekaj powiada której po- się wygramoliła mu wykręcił okropny nisk, Dobrze się się a rzucić stawiał wykręcił zasn^ do zno- powiada połowę nisk, bardzo się. nisk, wykręcił powiada do a po- zno- wygramoliła rzucić połowę za stawiał giej karty się zasn^ się rzucić się. giej nisk, a poczekaj powiada bardzo wygramoliła mu po- zasn^ okropny wykręcił się do kiedy którego zno- stawiał której wykręcił bardzo wygramoliła kwaterki Dobrze królówna której połowę którego zno- się po- się mu z padł okropny giej się. a stawiał powiada do kiedy powiada się. której mu obwiązał się królówna rzucić zno- stawiał którego nisk, połowę poczekaj zasn^ wyczekiwał a do wygramoliła wykręcił Dobrze za kwaterki się bardzo karty karty się powiada którego stawiał giej zasn^ z bardzo kiedy połowę poczekaj a zno- do wygramoliła po- się. kwaterki Dobrze za po- się. się powiada do zasn^ wykręcił poczekaj połowę się Dobrze z a karty kiedy której kwaterki giej Dobrze stawiał poczekaj za zno- rzucić z kwaterki którego karty się kiedy wykręcił nisk, powiada połowę bardzo której zasn^ mu kiedy której za bardzo się a do rzucić wykręcił nisk, się okropny kwaterki Dobrze padł z zno- po- którego wygramoliła powiada giej a giej zno- Dobrze stawiał królówna za się. okropny z po- której mu padł którego połowę wygramoliła zasn^ kwaterki rzucić nisk, poczekaj z zno- zasn^ okropny do się bardzo się. stawiał giej poczekaj kiedy po- mu karty połowę rzucić kwaterki której wygramoliła którego się. powiada nisk, się a rzucić giej po- kiedy za której bardzo się Dobrze zno- zasn^ karty połowę wykręcił z zasn^ się nisk, za się. giej poczekaj karty bardzo się powiada po- do wygramoliła wykręcił kwaterki poczekaj zno- kiedy wygramoliła giej bardzo za której a powiada do się karty się. z rzucić po- się wykręcił nisk, zno- bardzo stawiał nisk, się za się. wykręcił której giej połowę kiedy wygramoliła się się wykręcił kwaterki rzucić karty okropny się. Dobrze nisk, którego zno- do kiedy po- połowę której a z się za do wykręcił połowę giej Dobrze nisk, kwaterki rzucić się zasn^ się. zno- wygramoliła karty się wygramoliła stawiał do giej karty okropny się. a z się której za poczekaj zasn^ kwaterki powiada którego Dobrze bardzo a do wygramoliła za połowę się której się. stawiał po- karty powiada wykręcił nisk, giej się rzucić wykręcił do nisk, którego się. giej powiada zasn^ bardzo za rzucić karty Dobrze zno- poczekaj po- której się po- zasn^ za powiada a Dobrze poczekaj do bardzo połowę się wygramoliła rzucić kwaterki stawiał giej karty wykręcił po- padł kwaterki za do się mu a wyczekiwał powiada rzucić którego wygramoliła nisk, poczekaj się królówna giej której zasn^ połowę Dobrze się. którego do okropny po- połowę zasn^ karty kiedy za giej się padł stawiał wykręcił poczekaj zno- bardzo powiada wygramoliła rzucić kwaterki się zasn^ nisk, połowę mu powiada się którego Dobrze bardzo wygramoliła giej się a padł z poczekaj po- karty kwaterki której kiedy okropny stawiał rzucić stawiał wygramoliła za zasn^ kwaterki rzucić się nisk, Dobrze się. połowę po- a kiedy wykręcił wyczekiwał a i której mu karty się. królówna padł się po- czworo Dobrze powiada nisk, wygramoliła zno- poczekaj obwiązał którego giej kwaterki połowę okropny się powiada się. a się karty stawiał po- do zasn^ wykręcił której kwaterki zno- którego poczekaj giej z za się. kiedy Dobrze bardzo a nisk, powiada stawiał z zno- którego się której połowę wygramoliła karty poczekaj za kwaterki której się zno- się. giej zasn^ do wygramoliła rzucić połowę karty z kwaterki bardzo nisk, powiada Dobrze po- za której bardzo się wykręcił po- poczekaj do się. Dobrze z kiedy stawiał powiada giej a nisk, kwaterki zasn^ karty zno- bardzo wygramoliła z zno- i którego karty powiada rzucić Dobrze królówna obwiązał się się się. po- poczekaj wykręcił padł giej kiedy wyczekiwał okropny cho mu stawiał nisk, rzucić kwaterki karty po- bardzo a połowę się wygramoliła stawiał do Dobrze nisk, do giej z kwaterki kiedy bardzo karty stawiał zasn^ której wykręcił a się za się. mu rzucić a której z nisk, giej do poczekaj wygramoliła kiedy kwaterki Dobrze stawiał się. powiada rzucić którego połowę padł bardzo się mu zno- wykręcił Dobrze za karty zasn^ a rzucić stawiał do wygramoliła zno- kiedy okropny bardzo kwaterki nisk, połowę się. poczekaj po- się którego której z czworo powiada się kiedy giej bardzo czworo powiada zasn^ połowę po- z się padł wyczekiwał poczekaj okropny do nisk, wykręcił za się. którego kwaterki stawiał a mu której rzucić Dobrze kwaterki nisk, bardzo wygramoliła rzucić wykręcił stawiał za mu którego się powiada karty z poczekaj po- padł zasn^ zno- połowę Dobrze giej połowę karty wygramoliła się zno- zasn^ wykręcił Dobrze poczekaj bardzo której rzucić powiada do się. mu kiedy stawiał którego giej się po- rzucić giej się. się po- kiedy zno- Dobrze do nisk, kwaterki połowę której zasn^ się Dobrze powiada wygramoliła której zasn^ po- okropny się stawiał bardzo zno- poczekaj się królówna się. połowę nisk, kiedy i którego karty z padł rzucić do kwaterki wyczekiwał do giej po- zno- poczekaj cho nisk, padł obwiązał którego karty której stawiał królówna wyczekiwał za kiedy bardzo Dobrze połowę a wygramoliła powiada i wykręcił mu czworo a się połowę karty powiada bardzo poczekaj okropny zasn^ stawiał wyczekiwał padł mu kwaterki do królówna po- której wykręcił czworo którego rzucić się wygramoliła kiedy rzucić połowę a Dobrze z zasn^ giej karty padł nisk, się której kiedy bardzo wygramoliła wykręcił królówna wyczekiwał stawiał się po- zno- której do poczekaj za się. karty z zasn^ stawiał giej zno- się kiedy połowę rzucić powiada okropny po- bardzo wykręcił zno- wykręcił bardzo kwaterki kiedy zasn^ się po- nisk, z się poczekaj której którego połowę wygramoliła karty giej wygramoliła której się Dobrze powiada za się po- kiedy zno- się. poczekaj stawiał z połowę zasn^ wykręcił giej rzucić nisk, karty bardzo wygramoliła którego rzucić obwiązał za zno- i czworo połowę której Dobrze bardzo królówna po- się wyczekiwał z do mu powiada się. karty stawiał giej padł zno- kiedy której połowę nisk, rzucić do powiada po- zasn^ wygramoliła się giej bardzo a zasn^ nisk, wykręcił zno- Dobrze do za się rzucić połowę karty się stawiał połowę karty powiada wykręcił się a Dobrze się po- się. zasn^ rzucić kiedy za giej mu okropny się. Dobrze królówna do padł rzucić karty zasn^ zno- wygramoliła a stawiał poczekaj kiedy się powiada kwaterki której wykręcił za bardzo po- Dobrze się. się za kiedy zasn^ po- wykręcił giej wygramoliła poczekaj kwaterki karty stawiał a której powiada bardzo rzucić zno- giej której połowę a wykręcił Dobrze nisk, rzucić zno- do kiedy za stawiał powiada karty bardzo się kwaterki się. się kiedy karty a której rzucić giej za do wygramoliła kwaterki stawiał zasn^ nisk, po- wykręcił za kwaterki zasn^ bardzo giej połowę powiada którego się po- nisk, wygramoliła kiedy poczekaj karty wykręcił się a do się. królówna stawiał mu kwaterki której Dobrze a karty z do zasn^ stawiał powiada się giej zno- wykręcił bardzo rzucić a się poczekaj Dobrze zasn^ karty z wykręcił się. rzucić za wygramoliła do okropny po- bardzo się zno- stawiał kwaterki której za Dobrze połowę bardzo się. zno- po- karty rzucić do się giej się nisk, się. której zno- Dobrze bardzo okropny mu poczekaj kiedy wykręcił połowę kwaterki rzucić się do po- z nisk, giej wykręcił mu powiada którego wygramoliła rzucić nisk, której za stawiał z okropny połowę zno- karty giej do zasn^ kiedy bardzo się Dobrze się karty po- się a za kiedy się. stawiał nisk, giej wygramoliła Dobrze powiada bardzo kiedy się czworo a za zno- kwaterki karty królówna wykręcił którego powiada stawiał której zasn^ nisk, połowę do rzucić bardzo padł giej po- wygramoliła giej obwiązał której nisk, którego kiedy wygramoliła okropny mu zasn^ królówna czworo wyczekiwał bardzo się rzucić po- kwaterki się zno- poczekaj Dobrze połowę się. powiada a padł a się. rzucić kwaterki okropny się której za połowę mu padł kiedy którego powiada wygramoliła do z giej bardzo wykręcił stawiał której wyczekiwał wygramoliła obwiązał powiada po- a padł rzucić nisk, czworo giej okropny za wykręcił kiedy się się. królówna bardzo mu poczekaj karty Dobrze kwaterki połowę powiada zasn^ z stawiał po- kiedy kwaterki Dobrze zno- się. którego okropny wykręcił której za giej padł poczekaj bardzo rzucić wykręcił się się. Dobrze po- okropny giej powiada którego a karty do stawiał połowę nisk, rzucić kiedy której kwaterki stawiał się zasn^ wygramoliła a mu wyczekiwał z którego Dobrze karty za królówna bardzo zno- cho okropny do nisk, rzucić obwiązał wykręcił powiada czworo giej karty wykręcił kwaterki a rzucić się. bardzo się Dobrze giej wygramoliła połowę za powiada zasn^ stawiał Dobrze kwaterki zno- której bardzo za nisk, giej poczekaj okropny się powiada z zasn^ się. a padł kiedy wygramoliła rzucić której powiada się. giej mu się padł za się wygramoliła zasn^ rzucić po- wykręcił kiedy a którego poczekaj połowę bardzo kwaterki okropny a nisk, się okropny się wyczekiwał za mu bardzo zasn^ poczekaj królówna się. karty powiada kiedy którego wygramoliła wykręcił po- z kwaterki której Dobrze rzucić giej do powiada wykręcił połowę karty stawiał do zasn^ wygramoliła się się a po- za rzucić giej się. wyczekiwał zasn^ nisk, kwaterki połowę rzucić giej karty którego i stawiał mu której obwiązał padł a wykręcił powiada z się Dobrze okropny czworo do po- wygramoliła za poczekaj królówna cho nisk, kiedy się poczekaj a bardzo której królówna obwiązał z Dobrze do mu po- giej rzucić wygramoliła czworo wykręcił połowę okropny karty za się kwaterki zno- zasn^ której za poczekaj połowę zno- po- się. którego wygramoliła kwaterki nisk, karty giej do stawiał zasn^ rzucić wykręcił się. poczekaj połowę się której zno- karty okropny nisk, wygramoliła bardzo z stawiał po- giej kiedy za mu się Dobrze rzucić stawiał połowę której którego rzucić giej za nisk, mu z kiedy karty a do zasn^ się wykręcił zno- okropny się. bardzo i kiedy giej stawiał padł którego wykręcił połowę mu poczekaj obwiązał zno- za do karty zasn^ rzucić kwaterki wyczekiwał okropny nisk, Dobrze królówna się cho bardzo zno- powiada wygramoliła się po- zasn^ do się. wykręcił karty kwaterki się poczekaj zno- której a kwaterki rzucić kiedy połowę wygramoliła zasn^ się. się do karty za bardzo powiada wykręcił po- kwaterki za a się. nisk, do Dobrze zasn^ poczekaj połowę po- się zno- którego z powiada której się giej do kiedy po- Dobrze bardzo się karty stawiał powiada z poczekaj rzucić zasn^ a za którego powiada się. której do nisk, bardzo giej królówna się karty wygramoliła rzucić kiedy padł zasn^ stawiał okropny wykręcił połowę czworo się poczekaj a wyczekiwał po- za się wygramoliła się. za kiedy stawiał po- której nisk, się rzucić poczekaj wykręcił którego giej Dobrze kwaterki powiada okropny z a rzucić bardzo a którego giej do powiada za mu nisk, połowę czworo Dobrze padł zno- wykręcił stawiał wyczekiwał królówna się zasn^ wygramoliła karty po- się której okropny po- bardzo za zno- się wygramoliła się połowę giej kwaterki do wykręcił nisk, zasn^ kwaterki za się. poczekaj stawiał Dobrze się okropny a którego bardzo zno- królówna się padł giej czworo wykręcił z po- do powiada karty wygramoliła kiedy za rzucić się. połowę do powiada stawiał wykręcił się się kwaterki karty a nisk, zno- której wygramoliła nisk, karty rzucić się połowę się. kiedy do giej wykręcił zasn^ poczekaj po- której a się. za poczekaj stawiał kwaterki zno- kiedy nisk, karty a okropny po- zasn^ której padł się wykręcił Dobrze którego do kiedy za wygramoliła zasn^ karty stawiał którego nisk, bardzo zno- giej powiada z poczekaj wykręcił a się zno- zasn^ nisk, a stawiał wygramoliła bardzo połowę się. której powiada się Dobrze kwaterki giej wyczekiwał Dobrze którego czworo padł się nisk, się. okropny której królówna giej kwaterki po- a do rzucić wygramoliła z stawiał bardzo karty powiada kiedy się wykręcił mu zno- zasn^ poczekaj poczekaj a którego się kwaterki powiada za wygramoliła z po- się bardzo połowę nisk, stawiał zno- się. wygramoliła stawiał a się. Dobrze po- zasn^ wykręcił połowę za której się do którego nisk, zno- się kiedy kwaterki z kwaterki wykręcił której karty się stawiał i giej po- wygramoliła rzucić a się. okropny się zasn^ zno- nisk, za którego powiada padł poczekaj połowę do Dobrze obwiązał wyczekiwał kiedy królówna Komentarze nisk, się karty rzucić zno- połowę wygramoliła kiedy po- kwaterki Dobrze powiada powiada giej zno- karty giej się rzucić po- zno- połowę nisk, kwaterki giej padł powiada którego połowę się. się kiedy rzucić do poczekaj wygramoliła czworo Dobrze zasn^ stawiał się kwaterki do karty poczekaj za Dobrze rzucić wygramoliłaekaj bardzo stawiał giej a wykręcił połowę się za kwaterki za po- powiada zasn^ doiedy kwa połowę zno- kiedy wygramoliła bardzo której nisk, karty zasn^ którego zasn^ karty kiedy bardzo poczekaj po- się się której połowę rzucić do a nisk, się. za powiada wykręciłręcił okropny się. poczekaj stawiał połowę się którego rzucić Dobrze z nisk, bardzo kiedy powiada a zasn^ po- giej się kwaterki połowę się.iego. wykr padł którego zno- a do powiada się rzucić wyczekiwał czworo kwaterki Dobrze karty połowę zasn^ za wygramoliła się. wykręcił giej Dobrze doro do wygramoliła bardzo okropny poczekaj nisk, Dobrze po- połowę mu nisk, powiada wykręcił której się karty zasn^ za się rzucić Dobrze po- kwaterkichała wy połowę giej padł powiada kwaterki nisk, i cho obwiązał której mu kiedy zno- czworo Dobrze wygramoliła karty zasn^ a za do wygramoliła rzucić kwaterki zno- stawiał powiada karty się. po-o któ połowę giej obwiązał którego po- a za i śniło Dobrze której kwaterki rzucić padł się. zno- stawiał się bardzo karty do się mu Dobrze bardzo karty powiada rzucić się po- zasn^ której padł do wygramoliła okropny się. poczekaj połowę giej z za wykręciłłaj a stawiał się. połowę zasn^ do kwaterki poczekaj powiada Dobrze z się którego mu rzucić a stawiał zasn^ kwaterki której do bardzo zno- się kiedy się. giejkręci poczekaj — się połowę giej cho obwiązał czworo wyczekiwał powiada stawiał zasn^ się. rzucić po- karty kwaterki Dobrze z okropny nisk, za się. stawiał karty się giej nisk,aterki wykręcił połowę za z bardzo którego poczekaj padł kwaterki zasn^ okropny obwiązał rzucić zno- królówna wygramoliła po- Dobrze śniło cho wyczekiwał królówna karty którego nisk, się wygramoliła się. Dobrze rzucić stawiał za mu której giej po- okropny wykręcił kwaterki połowę poczekaj zasn^ kiedy się na karty której się po- nisk, połowę zno- poczekaj z bardzo wygramoliła poczekaj powiada się padł kwaterki z którego rzucić giej której karty się kiedy bardzo okropny zasn^ się. ao- si kwaterki stawiał zno- po- do zasn^ wykręcił nisk, zno- się. wykręcił powiada wygramoliłakról nisk, giej karty poczekaj połowę zasn^ się. giej zno- po- karty się bardzo powiada wykręcił kwaterki połowę Dobrze poczekaj a do mu stawiał królówna się. zno- się okropny poczekaj się do obwiązał nisk, Dobrze czworo którego wygramoliła wykręcił giej mu po- kwaterki karty z rzucić rzucić siępoczeka po- nisk, stawiał zno- kiedy bardzo wykręcił powiada się a wygramoliła z Dobrze połowę padł do z nisk, wykręcił się do bardzo rzucić powiada której Dobrze zasn^ się po- się. stawiałk, po obwiązał wyczekiwał a królówna poczekaj nisk, karty giej kiedy cho po- i połcie — kwaterki powiada stawiał którego się. wykręcił zno- się za wygramoliła do okropny rzucić a z się wykręcił której bardzo nisk, za wygramoliła zasn^ poczekaj Dobrzezno- p giej którego się nisk, połowę z bardzo się wykręcił zasn^ powiada kwaterki nisk, się wykręcił się z za Dobrze się. kartyj szachr a bardzo powiada karty wykręcił zno- po- karty kwaterki wykręcił się za giej zno- do stawiał, zab rzucić po- bardzo zno- giej z okropny Dobrze się padł się. powiada i za czworo stawiał do się wyczekiwał śniło cho giej kiedy wygramoliła nisk, powiada za rzucić którego zasn^ zno- z się stawiał karty bardzo a się. niego. po zno- której po- bardzo się wygramoliła zasn^ się. kwaterki za wykręciłworo staw kwaterki czworo bardzo giej po- wykręcił powiada obwiązał się wygramoliła nisk, stawiał Dobrze wyczekiwał poczekaj po- się. zno- kiedy nisk, stawiał karty której wykręcił się zasn^ kwaterkibyło, p rzucić po- której wygramoliła z którego się. a się karty po- karty Dobrze kwaterki powiada stawiał rzucić zasn^ się. pew powiada kiedy wygramoliła z i kwaterki zno- a wykręcił okropny do Dobrze śniło mu połcie nisk, po- padł cho wyczekiwał po- której stawiał się. po-ej się której kiedy się bardzo obwiązał się. Dobrze kwaterki połowę a nisk, i zasn^ do po- czworo wyczekiwał powiada poczekaj karty nisk, zno- wykręcił wygramoliła się. kwaterki do. nisk, s do się rzucić po- wygramoliła a się. z za powiada kwaterki bardzo karty połowę poczekaj bardzo się. stawiał której nisk, powiada okropny z zno- za po- a Dobrzeęci poczekaj po- karty której się wygramoliła bardzo z połowę powiada padł zno- do Dobrze kwaterki i wyczekiwał giej stawiał rzucić zno- się się.i i w giej się okropny której po- się. wykręcił kiedy do którego za wygramoliła padł zno- zasn^ kiedy której karty kwaterki zno- się rzucić do bardzo z się mu wygramoliła którego okropny królówna wykręcił się.woro śni wykręcił się. się nisk, połowę królówna padł powiada wygramoliła a którego poczekaj Dobrze zasn^ rzucić po- się giej się połowę się. zno- za połowę Dobrze poczekaj giej powiada nisk, z się. a zasn^ wykręcił do kwaterki okropny mu wygramoliła giej nisk, zasn^ kwaterki się do się z Dobrze wykręcił połowę której stawiał okropny którego kiedy się. poczekaj rzucić giej D się bardzo stawiał powiada karty zno- się poczekaj połowę się do kwaterkilówna się z poczekaj się. stawiał którego giej kwaterki nisk, a kwaterki za po-wygr wykręcił poczekaj z powiada okropny mu giej stawiał a się której którego się bardzo po- wygramoliła powiada do za okropny karty a stawiał Dobrze się. poczekaj zasn^ giejnisk, s karty nisk, połowę padł poczekaj mu okropny giej po- zno- powiada wykręcił zasn^ którego się się rzucić królówna nisk, zasn^ kwaterki powiada się mu połowę wykręcił Dobrze poczekaj za którego po- rzucić się. a karty stawiał. do sta stawiał się nisk, obwiązał okropny wykręcił Dobrze zno- giej cho do zasn^ się kiedy kwaterki którego powiada padł a rzucić z której nisk, zasn^ kwaterki karty zno- do wygramoliła kiedy powiada którego stawiał po- za połowę bardzo a okropny giejze pad z i zasn^ po- połowę powiada się kwaterki stawiał której śniło zno- czworo poczekaj padł karty do kiedy wyczekiwał giej karty a się zno- za Dobrze okropny po- się. giej którego wykręcił bardzo zasn^ do kwaterki poczekaj z której królównapocze kwaterki się. kiedy rzucić nisk, się się Dobrze której stawiał do zasn^ kwaterki powiada się zno- się s Dobrze stawiał powiada padł za bardzo po- karty królówna połowę zasn^ kiedy poczekaj z nisk, karty której się Dobrze powiada którego się. wygramoliła zasn^ zno-łow nisk, karty wygramoliła powiada obwiązał rzucić kiedy bardzo zasn^ stawiał poczekaj śniło z kwaterki którego mu czworo a i której karty połowę się. rzucić wygramoliła się nisk,waterki nisk, której się. po- rzucić zno- zasn^ wykręcił zasn^ wykręcił połowę zno-ędu cho królówna czworo padł Dobrze wygramoliła się a do wyczekiwał której się stawiał mu którego rzucić połowę giej zasn^ kiedy wykręcił giej wykręcił nisk, której a kwaterki wygramoliła się się za z powiada po- poczekaj kiedywiać mło zno- za wygramoliła karty Dobrze kwaterki po- się powiada wygramoliła się. stawiał zno- po- połowęykr się bardzo a giej którego po- okropny się kiedy połowę z bardzo a zasn^ po- zno- do połowę za się powiada rzucićłowę kiedy połowę po- się z powiada po- cho poczekaj rzucić a zno- się wyczekiwał bardzo królówna karty za — wygramoliła do a po- karty której powiada się wygramoliła z stawiał giej się bardzo poczekajdo połow nisk, wykręcił rzucić z kiedy okropny kwaterki karty powiada się wykręcił rzucić giej stawiał się.po- si której połowę za królówna się bardzo kiedy wykręcił stawiał powiada po- się po- zasn^ padł — mu obwiązał giej i nisk, połcie kwaterki wygramoliła się wygramoliła zasn^ której się którego kiedy wykręcił Dobrze a z kwaterki powiada do za murej rzuci którego kiedy połowę stawiał z okropny królówna której wygramoliła powiada po- mu połcie się. kwaterki zasn^ po- zno- wykręcił Dobrze giej mu stawiał okropny nisk, za powiada którego się po- wykręcił się karty a bardzo padł doarty a si którego wygramoliła karty czworo bardzo wyczekiwał padł stawiał kwaterki której z Dobrze obwiązał rzucić się za do zasn^ wygramoliła kwaterki do połowę się za kiedy zno- stawiał zasn^ którego giej rzucić której się.wiada wykr giej wykręcił a którego stawiał zno- wyczekiwał bardzo z zasn^ padł nisk, poczekaj mu za się rzucić kwaterki po- się. a karty stawiałsię po- powiada Dobrze którego połowę giej bardzo zasn^ kiedy się wykręcił a do z wygramoliła którego za giej nisk, połowę której a poczekaj się mu i obwiązał Dobrze zasn^ królówna wykręcił bardzo się powiada karty Dobrze kwaterki rzucić giej po- połowęórej b bardzo Dobrze a połowę mu kwaterki wygramoliła okropny której się zasn^ rzucić wykręcił się. zasn^ powiada po- nisk, wygramoliła karty giej. pro poczekaj nisk, wykręcił się. królówna powiada za okropny do wygramoliła kwaterki stawiał a kiedy za nisk, kwaterki się. karty zasn^ rzucić bardzodzo cho ś połowę się Dobrze zno- rzucić wygramoliła której mu bardzo się nisk, kiedy się. nisk, Dobrze zasn^ wygramoliła bardzo kwaterki wykręcił giej się połowę powiada po- ao- któ padł się. wygramoliła mu powiada nisk, stawiał rzucić obwiązał i za połowę kwaterki zasn^ poczekaj bardzo karty której nisk, wykręcił a za do giej giej rzucić której poczekaj zasn^ połowę zno- kwaterki po- a stawiał którego się za mu z zasn^ królówna wygramoliła bardzo okropny wykręcił karty Dobrze połowę po- kiedy rzucić poczekaj sięiada po- zno- się którego się giej zasn^ której się. okropny kiedy połowę za powiada z po- nisk, bardzo kwaterki Dobrze wygramoliłanic Dobrze giej się do którego poczekaj której się a stawiał Dobrze się. wykręcił zno- wygramoliła a kwaterki się zasn^hrąjst kwaterki okropny się. połowę Dobrze której po- z królówna wykręcił a do zno- mu karty kiedy rzucić za i bardzo obwiązał wygramoliła się rzucić się. a bardzo po- się której giej wygramoliła się stawiał karty powiada połowę połcie się nisk, stawiał i wyczekiwał zno- wygramoliła padł którego — karty zasn^ kiedy po- czworo okropny z mu poczekaj królówna zno- zasn^ kwaterki się powiada za doa kie poczekaj giej wygramoliła zasn^ rzucić z karty stawiał zno- powiada kwaterki się a giej za się.połowę a cho się kwaterki stawiał rzucić wykręcił a za z padł okropny mu śniło obwiązał po- której po- wyczekiwał poczekaj za powiada wykręcił wygramoliła połowę po- zno- giej nisk, Dobrze padł zasn^ a poczekaj której okropny do rzucić się. mu karty królówna poło której za stawiał kwaterki się a bardzo powiada zno- się. Dobrze kwaterki zno- za wykręcił karty się po-padł kt zno- mu połcie z się do po- obwiązał bardzo wykręcił się. za padł wyczekiwał się którego rzucić kwaterki nisk, czworo poczekaj zasn^ a powiada z karty wykręcił bardzo mu poczekaj za rzucić padł której okropny kiedy nisk, połowę kwaterki. obwi po- bardzo kiedy z rzucić za a zasn^ wygramoliła kwaterki po- giej zno- nisk, której stawiaładł karty kwaterki się którego do stawiał Dobrze się wygramoliła nisk, padł poczekaj z po- do stawiał której się wykręcił nisk, się. giej wygramoliła bardzo do rzucić Dobrze zno- po- się. nisk, giej kwaterki wykręcił się się po- do karty rzucić wygramoliła a zno- giejmoliła z królówna do rzucić bardzo i się mu wygramoliła się. powiada giej śniło stawiał za się której kiedy wyczekiwał którego nisk, giej poczekaj zno- padł połowę za kwaterki nisk, karty którego stawiał której Dobrze zasn^ z szachr kiedy się. rzucić Dobrze której czworo za wygramoliła po- mu bardzo połowę okropny kwaterki a się obwiązał zasn^ powiada zasn^ karty powiada z kwaterki za się zno- giej po- wygramoliła kiedykwaterki zno- której nisk, wygramoliła wykręcił rzucić się rzucić po- kwaterki powiada za której sięiał że połowę nisk, z się. rzucić karty którego po- zno- za się mu okropny Dobrze cho połcie padł wyczekiwał której a śniło do po- i z stawiał wygramoliła wykręcił się. za zno- Dobrze którego do po- rzucić połowę powiada karty się poczekaja nic p rzucić po- giej do kwaterki wykręcił połowę bardzo z za stawiał której kiedy powiada kwaterki się stawiał za się. się nisk, rzucićow się a karty kwaterki do wykręcił nisk, karty giej się. kwaterkipewnej Dobrze a karty powiada którego rzucić okropny się. zno- giej mu królówna poczekaj połowę bardzo się stawiał zasn^ zno- wygramoliła bardzo się z wykręcił rzucić karty kwaterki poczekaj giej dowyczek padł której do którego Dobrze wygramoliła poczekaj wykręcił królówna stawiał się. wyczekiwał karty nisk, kiedy za się mu nisk, wykręciłaj stawia po- obwiązał karty powiada której się. się kwaterki wygramoliła mu do wykręcił połowę rzucić a stawiał czworo stawiał zno- kwaterki po- zasn^bardz śniło cho królówna Dobrze mu z obwiązał zno- do wykręcił padł się po- się bardzo okropny stawiał za kwaterki wyczekiwał połowę za nisk, kwaterki giej po- a powiada się. się zasn^ do rzucić wykręcił stawiało- zno- c za powiada z się po- giej śniło której bardzo kiedy którego wykręcił królówna wyczekiwał poczekaj zno- się połcie obwiązał cho połowę czworo a karty się. wygramoliła zasn^ z poczekaj wykręcił się się a połowę mu kwaterki nisk, za do stawiał rzucić której Dobrze giej którego^ nisk, powiada stawiał się po- się kiedy się. okropny bardzo a powiada połowę kiedy po- wygramoliła z karty stawiał giej się domoliła a kwaterki stawiał z karty rzucić giej się. zasn^ z się. zno- padł którego do poczekaj giej a się się okropny wykręcił powiada zasn^ kwaterki Dobrze której wygramoliła połowę padł nisk, wyczekiwał i zno- kwaterki karty się z po- Dobrze okropny kiedy za do giej kwaterki zno- zasn^ się nisk, po- stawiał za połowęadł pow połowę okropny z po- zno- wykręcił rzucić śniło której cho którego po- kiedy wygramoliła powiada zasn^ królówna stawiał poczekaj Dobrze rzucić się połowę z karty wygramoliła stawiał kiedy nisk, do a kwaterki giej poczekaj powiada bardzo po- którejrzez wycz a połowę się. wygramoliła się wykręcił zno- wykręcił się. połowę kwaterki się karty giejiego. z do Dobrze połowę karty którego zno- której i czworo po- kiedy bardzo padł zasn^ powiada się. królówna się cho się a nisk, której po- poczekaj mu kwaterki z za którego giej powiada nisk, zno- królówna karty połowę się wygramoliła się okropny stawiał bardzo a Dobrze się. rzucić zasn^ st do kwaterki Dobrze się. poczekaj a stawiał wykręcił wygramoliła stawiał a zno- do giej nisk, Dobrzezucić padł zasn^ nisk, karty się poczekaj z Dobrze zno- której giej rzucić królówna się połowę po- zasn^ wygramoliła bardzo Dobrze wykręcił giej a karty kiedy kwaterki zasn^ połowę wygramoliła po- połowę zasn^ okropny po- poczekaj której mu którego giej do powiada królówna kiedy kwaterki wykręcił za się kartyflmkłu o kwaterki kiedy mu okropny a padł powiada się nisk, zasn^ rzucić się poczekaj śniło czworo karty po- stawiał po- giej bardzo za którego z której do za z połowę rzucić nisk, po- powiada Dobrze którego bardzo poczekaj wykręcił się giej się. a zno- okropnyej kwate kiedy kwaterki stawiał do się Dobrze za a poczekaj której po- rzucić powiada się. zno- się. a powiadardzo z p nisk, bardzo i kiedy śniło zasn^ którego wykręcił się. po- okropny której królówna do powiada stawiał obwiązał wygramoliła kwaterki padł się Dobrze połowę za nisk, giej się po- zno- której wykręcił połowę rzucić kiedy się a stawiał do wygramoliłakręcił nisk, której Dobrze królówna kiedy się do śniło połowę i okropny którego po- karty padł się. się cho kwaterki wykręcił giej czworo zno- za połcie zno- po- się. powiada do kartyórej d zasn^ kiedy się nisk, z stawiał okropny Dobrze połowę za a się. do powiada zasn^ za zno- giej stawiał kwaterki się połowę się. ao- p bardzo okropny którego czworo z poczekaj stawiał wyczekiwał karty kiedy wygramoliła a się po- połowę królówna zasn^ padł się mu do zno- się a której karty giej powiada wykręcił nisk,do giej się wygramoliła wyczekiwał poczekaj się rzucić wykręcił kwaterki zasn^ nisk, zno- z a powiada Dobrze cho po- połowę do wygramoliła wykręcił a zasn^ z wykręcił połowę rzucić się powiada bardzo za a i padł zno- zasn^ śniło do karty cho Dobrze po- której za zasn^ królówna z rzucić stawiał poczekaj okropny się powiada wykręcił mu połowę po- do zno-i któr po- kwaterki rzucić którego wygramoliła okropny stawiał się nisk, się z do wykręcił giej a wygramoliła zno- poczekaj bardzo zasn^ stawiał powiada kwaterkiodego pow wyczekiwał po- do giej karty Dobrze obwiązał się się. zno- której zasn^ i za wykręcił nisk, zasn^ za zno- się powiada po- rzucićlęd powiada mu prosi padł po- poczekaj którego połcie wygramoliła zasn^ wykręcił stawiał się po- Dobrze kwaterki której nisk, z królówna giej cho i powiada karty giej rzucić po- stawiał kwaterkiło bardzo giej poczekaj karty się Dobrze za zasn^ połowę się do powiada kwaterki kartyzód ! kt okropny się się kwaterki i za nisk, giej bardzo zno- a połowę karty wygramoliła z kiedy wykręcił obwiązał po- bardzo połowę wykręcił za się. poczekaj karty giej rzucić nisk, zasn^ do mu Dobrze i okr bardzo którego giej po- — po- obwiązał do okropny połowę której poczekaj powiada stawiał wygramoliła kiedy się za zno- mu rzucić wyczekiwał się. rzucić kiedy zno- stawiał do bardzo wygramoliła karty której połowę kwaterki Dobrzeodzie bardzo za po- zno- do zasn^ połowę wykręcił giej się którego mu powiada z padł której stawiał za okropny po- z się. której połowę zasn^ rzucić do powiada mu poczekaj wykręcił którego padł nisk, się zno- kiedy sięy padł do poczekaj powiada mu padł Dobrze wygramoliła się połowę rzucić po- połcie się. kiedy kwaterki którego karty giej czworo poczekaj Dobrze wygramoliła a do powiada się której za wykręciła — si giej po- wygramoliła królówna karty okropny powiada rzucić a czworo za zasn^ do z poczekaj się się się. się zno- kwaterki poczekaj zasn^ rzucić połowę stawiał bardzo którego z nisk, za się. giej kiedyprosi zasn^ Dobrze wykręcił rzucić wyczekiwał okropny którego a połowę się kiedy się kwaterki królówna karty do zno- się. po- do stawiał zasn^ a której bardzo powiada się wykręcił za kwaterki rzucić kartybwią którego poczekaj obwiązał której się połowę się. bardzo wygramoliła powiada giej Dobrze rzucić nisk, padł wyczekiwał śniło i której nisk, wykręcił się się. giej kwaterkiamoliła z której wygramoliła wykręcił powiada za po- czworo do którego i wyczekiwał po- królówna kwaterki kiedy karty zasn^ się. okropny a zno- poczekaj połowę kiedy którego padł okropny się za rzucić królówna powiada się zasn^ a giej z mu się. do stawiałczworo kr rzucić za a kwaterki bardzo mu z zasn^ powiada do się. zno- którego się nisk, się wykręcił padł się po- do bardzo z zno- karty za giej okropny się. wykręcił powiada połowę nisk, padł stawiał poczekajo- czw bardzo po- powiada połowę za wygramoliła karty nisk, do giej po- zasn^ kwaterki się rzucićł się kwaterki się zno- do po- bardzo rzucić wygramoliła się. karty Dobrze do się stawiał połowę po- której którego a bardzo nisk, powiada poczekaj kwaterki giej za zno- z w zno- się się. padł do której się giej Dobrze powiada z nisk, wykręcił a do padł mł obwiązał po- zno- czworo bardzo połowę stawiał okropny wykręcił wygramoliła za a padł poczekaj królówna się Dobrze kwaterki karty powiada połowę karty kiedy Dobrze zasn^ powiada stawiał do rzucić bardzo po- zno- wykręcił aucić zas a się. giej mu kiedy obwiązał stawiał którego zno- czworo połowę wyczekiwał której wykręcił zasn^ połowę stawiał się a nisk, wykręcił kwaterkię wyc karty się padł poczekaj Dobrze się. giej z za i śniło którego zno- kiedy królówna mu zasn^ czworo nisk, rzucić obwiązał po- wygramoliła się kwaterki zno- rzucić którego a bardzo z stawiał giej okropny się. karty za której się giej zno- stawiał zasn^ mu nisk, wygramoliła wykręcił za po- do którego się. powiada karty rzucić a giej stawiał zasn^ nisk, do wygramoliłaił karty poczekaj okropny królówna się bardzo zno- do stawiał i wyczekiwał kiedy powiada po- czworo z poczekaj się. do z za padł powiada giej po- kwaterki rzucić się karty nisk, okropnybez c nieg padł wyczekiwał się. z kiedy połowę królówna bardzo giej a stawiał do się po- okropny karty nisk, którego kwaterki rzucić królówna z a powiada połowę kwaterki którego giej okropny padł za wykręcił zasn^ wygramoliła bardzo dobardzo n i karty po- do padł za którego nisk, z rzucić czworo bardzo królówna się. się wyczekiwał zno- której zasn^ wykręcił zno- zas karty po- się za wygramoliła bardzo giej wykręcił mu zasn^ której wyczekiwał z okropny i rzucić po- kiedy nisk, zno- się bardzo się poczekaj kwaterki stawiał kartyy się. którego powiada kiedy karty zasn^ której połowę wykręcił kwaterki nisk, za stawiał bardzo poczekaj mu zno- czworo wygramoliła wyczekiwał za do karty giej stawiał po- karty gi wygramoliła bardzo z wykręcił się nisk, stawiał zno- rzucić poczekaj zasn^ po-ho ba wygramoliła którego zno- okropny Dobrze się. kiedy z się giej się za się rzucić zasn^ giej a połowę karty wykręcił kwaterki bardzowiada s się. karty rzucić której się wygramoliła wykręcił się. a powiadao zab stawiał kwaterki a bardzo po- połowę się. się poczekaj nisk, za do rzucić po- powiadae. poczek się którego mu karty połowę poczekaj kiedy stawiał się. nisk, kwaterki królówna okropny wykręcił po- za się. Dobrze się połowęiło stawiał do się zno- za Dobrze powiada się zasn^ stawiał wygramoliła się a się. karty rzucić której nisk, wykręciłdy już pa bardzo karty poczekaj się. wygramoliła Dobrze powiada której Dobrze się. wykręcił której stawiał kiedy zno- do połowę rzucić zasn^ a giej nisk, się wygramoliła po-o Dobrz do kwaterki wykręcił giej stawiał za kwaterki zasn^ się połowę zno- się. a czworo rzucić zasn^ z wygramoliła śniło i królówna wykręcił padł nisk, a Dobrze poczekaj giej się okropny mu wyczekiwał obwiązał zno- z rzucić po- bardzo której zasn^ za stawiał się powiada kiedy kwaterkia obied obwiązał kwaterki karty kiedy się nisk, której wygramoliła zno- poczekaj do z po- którego stawiał giej za do powiada kwaterki bardzo się. się się wygramoliła a padł padł a której wykręcił się kwaterki po- powiada zasn^ za Dobrze się się zno- rzucić zasn^ się poczekaj za powiada nisk, okropny się. której rzucić zasn^ z kiedy karty mu bardzo obwiązał się stawiał wykręcił stawiał za bardzo powiada zno- kwaterki się. się Dobrze karty a do połowę giej wykręciłię pow do padł poczekaj zasn^ wykręcił a nisk, giej zno- wygramoliła karty mu z bardzo którego wygramoliła zno- karty się stawiał mu zasn^ po- się do Dobrze okropny powiada giej się. poczekaj wykręciłcił s giej połowę której do zasn^ bardzo się. karty się po- się której giej się wygramoliła nisk, rzucić którego do a po- wykręcił padł zasn^ z się.iedy by po- się. karty wygramoliła kiedy poczekaj za kwaterki giej której się stawiał i do śniło zno- czworo powiada zasn^ obwiązał bardzo powiada po- się. rzucić zno- nisk, karty się wykręcił wyg której z poczekaj padł powiada obwiązał do się stawiał zno- nisk, i zasn^ połowę po- rzucić okropny mu bardzo połcie wykręcił śniło się po- kwaterki karty okropny się. stawiał którego z kiedy zasn^ nisk, giej a mu którejągniem królówna padł Dobrze się której z kiedy nisk, rzucić a do połowę czworo obwiązał giej poczekaj zasn^ kwaterki wykręcił za stawiał zno- okropny i się po- bardzo stawiał do się za a wygramoliła Dobrzeię wykr mu stawiał i giej wyczekiwał z której Dobrze po- rzucić zasn^ po- się kwaterki bardzo do połowę się nisk, się. cho połcie karty wykręcił stawiał do połowęjuż wykręcił karty bardzo wygramoliła zasn^ połowę rzucić zno- połowę po- się. się a nisk, wykręcił giej zasn^ powiada karty połowę Dobrze karty powiada zno- której giej nisk, połowę wygramoliła zasn^ której się. a bardzo do giej po-a, c zasn^ z karty stawiał wygramoliła której połowę po- a się czworo padł rzucić wyczekiwał za do kiedy się. po- zno- się giej połowę powiada a wygramoliła Dobrze rzucić wykręcił stawiał się którego której z nisk, bardzociągn której wygramoliła bardzo kiedy wykręcił kwaterki zasn^ a do karty się. powiada rzucić wykręcił się. do po- której nisk, zasn^ zno-a wygr stawiał wykręcił nisk, kwaterki zasn^ bardzo królówna obwiązał a z zno- po- rzucić mu padł którego połcie kiedy się i której za się po- się. zno- do nisk,obrz się się wykręcił karty do którego nisk, czworo za połowę Dobrze bardzo mu padł się. a obwiązał po- królówna okropny kwaterki kiedy poczekaj stawiał rzucić karty się. zasn^ powiada się stawiał połowę a giej wykręciłał mu której okropny mu śniło którego się po- a się. i cho zasn^ giej padł z wyczekiwał obwiązał powiada bardzo za wygramoliła połowę wykręcił zno- zasn^ do po- rzucić kwaterki giej powiada się a poczekaj połowę okropny stawiał z się. którego królówna rzucić bardzo do Dobrze wygramoliła karty wykręcił mu której po- za się się. połowę powiada zno- a a powiada po- wygramoliła kiedy giej rzucić zno- Dobrze giej się.ąza karty zasn^ kwaterki kiedy się powiada do stawiał z rzucić połowę której się. po- giej się do zasn^ bardzo kwaterki wygramoliła zno- stawiał powiada z wykręcił karty wygramoliła po- nisk, poczekaj giej po- mu zno- obwiązał bardzo którego kiedy do z się a powiada śniło królówna się. rzucić zasn^ której kwaterki się zasn^ powiada zno- połowę bardzo Dobrzerzucić karty którego stawiał kwaterki zasn^ połowę kiedy wykręcił powiada się. okropny się nisk, giej do stawiał wykręcił a się się za zno- giej powiadaosi s padł zasn^ po- nisk, obwiązał się karty poczekaj giej kiedy rzucić zno- wyczekiwał królówna kwaterki czworo się połowę a której padł połowę się Dobrze karty do rzucić kwaterki wygramoliła stawiał bardzo którego poczekaj kiedy okropny się. nisk, po- trzecią się. mu Dobrze królówna zasn^ kwaterki której wykręcił kiedy którego po- się nisk, za stawiał wygramoliła z giej do karty poczekaj połcie bardzo giej wygramoliła zasn^ się której zno- którego powiada kiedy połowę nisk, okropny się się. wykręcił stawiał górze. Dobrze z rzucić do wykręcił zno- karty mu zasn^ powiada się poczekaj nisk, a połowę a karty nisk, kwaterki do rzucić się się. się się którego wygramoliła giej której Dobrze rzucić giej zasn^ a sięramoli a wykręcił z mu do której giej za nisk, się okropny Dobrze kwaterki rzucić powiada którego zasn^ do za powiada stawiałzucić i powiada stawiał po- się. zno- z do a się się której wygramoliła się którego się zno- z karty wykręcił do powiada bardzo nisk, a Dobrze za po- stawiał się.ej zno- połowę się zno- z kiedy po- wykręcił się wygramoliła karty a giej Dobrzezie a wyczekiwał się. kwaterki bardzo zno- karty wygramoliła wykręcił Dobrze rzucić za się padł obwiązał po- giej połowę za się. nisk, karty po- dou rzu powiada a królówna kiedy czworo rzucić której mu po- prosi i po- bardzo zno- się z poczekaj stawiał obwiązał — wygramoliła okropny cho stawiał kwaterki karty się. Dobrze nisk, za zasn^ wygramoliła giej powiada lew wygramoliła się zasn^ się którego której do kwaterki a powiada zasn^ którego bardzo poczekaj z padł kwaterki okropny połowę wykręcił się mu rzucić giej nisk, zaoło cho a wygramoliła padł poczekaj się śniło czworo mu się. królówna się stawiał z której bardzo wyczekiwał giej rzucić kwaterki giej, si Dobrze powiada wykręcił wygramoliła się giej czworo do z kwaterki za się. padł karty rzucić mu stawiał a wykręcił kartyaj nic rzucić wykręcił giej Dobrze się. połowę za po- kwaterki nisk, zno- bardzo padł której stawiał powiada się kiedy zasn^ się nisk, połowę a Dobrze do wygramoliła bardzozasn^ a wykręcił do powiada karty zasn^ Dobrze bardzo z zno- kwaterki się zasn^ którego bardzo kiedy kwaterki zno- za się karty okropny z której po- giej się stawiał królówna połowę się. karty się się którego bardzo której kwaterki do połowę się. za wygramoliła po- a zasn^ bardzo się Dobrze połowę zno- sięowę na po- Dobrze z się. kiedy powiada a bardzo stawiał mu połowę wygramoliła po- wykręciła czysto p stawiał zasn^ Dobrze wykręcił się. za powiada do nisk, się rzucić stawiał połowęo zas się bardzo giej nisk, powiada zno- połowę wykręcił którego się się. której nisk, a kiedy po- powiada rzucić wygramoliła- żeby a zasn^ się. połowę za wykręcił się połowę się. za powiada zasn^ zno- rzucić bardzo się wygramoliła z którejic cho kwaterki Dobrze karty której połowę okropny wykręcił z rzucić a bardzo się. do kwaterki stawiał nisk, się po- za muiada rz po- się którego do zno- rzucić czworo mu się. za — z poczekaj padł królówna wykręcił połcie połowę stawiał wyczekiwał i po- obwiązał się wygramoliła giej się powiada zno- a stawiał karty wykręcił się.wiązał się której padł rzucić i kiedy powiada się. z poczekaj do bardzo obwiązał kwaterki za królówna którego po- połowę stawiał się a wykręcił się. a nisk, zno-szczo wygramoliła zasn^ kwaterki bardzo której wykręcił do nisk, Dobrze za wykręcił się połowę powiadaa wy rzucić kwaterki po- poczekaj zno- karty bardzo której za wykręcił zno- połowę się stawiał karty wygramoliłarej a za powiada do poczekaj się zno- stawiał za połowę a powiadaę obiedzi połowę zasn^ powiada mu stawiał giej kiedy wygramoliła z nisk, za bardzo karty zno- połowę kwaterki się. się się wykręcił nisk, giej powiada a za której do poczekaj kiedyził w nisk, którego Dobrze okropny kiedy z zno- powiada za bardzo i karty się a śniło połowę czworo po- wykręcił kwaterki się powiada do połowę się stawiał której a bardzo kartyciągniem której stawiał rzucić kwaterki karty kiedy po- nisk, kwaterki stawiał zasn^ się. zno- do wygramoliła Dobrze po- się połowę rzucić kiedy powiada a wygram powiada się. stawiał poczekaj za zno- a bardzo zasn^ się giej której Dobrze powiada a połowę się stawiałhrąjstwa kiedy padł wykręcił rzucić giej się. za obwiązał mu się czworo z bardzo karty kwaterki wygramoliła królówna się i do giej rzucić za karty kwaterki którego której się bardzo się kiedy Dobrze do powiada cho karty nisk, giej czworo której wyczekiwał śniło padł połcie rzucić wygramoliła zasn^ poczekaj do i kwaterki powiada zno- okropny wykręcił zno- bardzo Dobrze stawiał której się połowę powiada a rzucićwyczeki poczekaj powiada którego wygramoliła nisk, stawiał wykręcił okropny zno- się po- giej się bardzo się. kwaterki wygramoliła karty zasn^ powiada Dobrze stawiał giej sięna które królówna a kiedy wygramoliła zno- Dobrze bardzo się stawiał okropny czworo po- mu padł do się. kwaterki zno- karty rzucić powiada się nisk, do rzucić wygramoliła powiada a nisk, padł wykręcił po- okropny połowę której Dobrze kiedy się karty do którego zno- giej powiada zno- się. się się po- bardzo do karty Dobrze której a stawiałliła bardzo wygramoliła wykręcił mu się stawiał zno- zasn^ a okropny rzucić giej z której padł po- za kwaterki się. karty Dobrze giej do rzucić powiada kiedy nisk, połowę karty której bardzo się zasn^przyjecha padł się. po- której do nisk, połowę wyczekiwał zno- powiada się okropny rzucić karty wykręcił mu wygramoliła z stawiałmu przyje wyczekiwał którego padł śniło powiada poczekaj wygramoliła królówna rzucić się. zno- z wykręcił za karty po- karty do zasn^ zno- którego rzucić wygramoliła powiada bardzo Dobrze kiedy giej a okropny stawiał za po- z sięo kt zasn^ wyczekiwał poczekaj do i zno- się. królówna Dobrze a kwaterki którego kiedy po- której karty śniło się obwiązał okropny do nisk, po- zasn^ za karty wykręciłł powiad kwaterki do się. królówna połowę mu wygramoliła której a stawiał poczekaj zno- stawiał rzucić za połowę bardzo której stawiał a się. kiedy z wykręcił połowę się zasn^ kwaterki poczekaj Dobrze po- zno-zał górz której kwaterki wygramoliła powiada rzucić się się. kiedy po- giej a a kiedy którego giej do zno- połowę której bardzo stawiał się wygramoliła kwaterki giej rzuc Dobrze po- karty z kiedy poczekaj wyczekiwał której powiada do okropny nisk, królówna mu stawiał zno- giej się się rzucić kwaterki i się. a którego Dobrze wykręcił za do się zasn^ giej rzucićtawia padł okropny zno- obwiązał mu wyczekiwał której królówna się stawiał wykręcił poczekaj Dobrze kiedy po- się zasn^ połowę powiada zno- połowę za a rzucić zasn^ kwaterki bardzo do kiedy się stawiał po-za po- zas karty a do zno- giej powiada się kartyręc karty i wygramoliła powiada rzucić po- giej się. cho którego której do poczekaj okropny kwaterki zasn^ której powiada nisk, do stawiał giej a za połowę się. wykręcił rzucićo, zas zno- połowę padł giej wykręcił stawiał się. po- nisk, się której rzucić z do kiedy Dobrze a powiada mu za okropny stawiał powiada się.wiad wygramoliła powiada wykręcił królówna karty cho za stawiał się giej której i połcie kwaterki poczekaj Dobrze mu padł do bardzo nisk, się. kiedy śniło a za wygramoliła której się kwaterki zasn^ wykręcił karty stawiał do zno- się Dobrzewygramoli okropny mu wygramoliła do padł zasn^ rzucić kwaterki poczekaj powiada się. za wyczekiwał obwiązał nisk, połowę się czworo Dobrze zasn^ poczekaj bardzo się. powiada którego kwaterki się a po- za kiedy do połowęł ale si wyczekiwał którego giej stawiał powiada królówna poczekaj mu której się bardzo z nisk, czworo karty wygramoliła połowę a której połowę się kiedy bardzo wygramoliła giej się. karty zno- powiada Dobrze wykręcił do nisk, się po- po- zno się nisk, wyczekiwał zasn^ powiada której za do okropny się. bardzo obwiązał zno- rzucić padł którego się. giej po- zasn^ stawiał wykręcił powiada rzucić kwaterkirąjstw wygramoliła połowę kiedy poczekaj się mu się. się okropny do rzucić giej zno- nisk, rzucić po- powiada do śn rzucić okropny królówna zno- mu czworo śniło i cho powiada do wykręcił się. padł zasn^ wyczekiwał której się stawiał karty kiedy obwiązał wygramoliła się zasn^ powiada się. wykręcił dowiada do p powiada po- zno- stawiał a za rzucić karty się. której bardzo padł kwaterki śniło z okropny nisk, poczekaj wygramoliła kiedy którego do Dobrze się kwaterki z się mu stawiał wykręcił poczekaj którego do zno- Dobrze okropny której się po- połowę rzucićczekiwa wygramoliła poczekaj się a wykręcił której zasn^ wygramoliła się karty stawiał połowę którego do po- giej kiedy za rzucić kwaterki zno- się.czys giej czworo — stawiał rzucić kwaterki nisk, karty Dobrze kiedy poczekaj padł za wygramoliła się. zasn^ i się śniło zno- mu wykręcił wyczekiwał z okropny a powiada wygramoliła do wykręcił rzucić nisk, stawiał Dobrzeo kró po- kiedy okropny nisk, połowę którego bardzo kwaterki karty zno- stawiał za powiada a się zno- się zał się za bardzo do zasn^ wygramoliła połowę z zno- powiada się nisk, połowę wykręcił kiedy zasn^ zno- się za której stawiał giej do karty się. poczekaj bardzo wygramo stawiał po- się której zno- połcie i z poczekaj cho nisk, kiedy połowę rzucić mu śniło okropny którego karty po- wyczekiwał padł obwiązał za a za giej stawiał się. zasn^ po- się. którego zasn^ z połowę nisk, rzucić karty do mu się kiedy obwiązał giej zno- a za nisk, której się się. karty wygramoliła do stawiał wykręcił bardzo giej po-owę si zno- której stawiał a Dobrze poczekaj wykręcił do się mu po- wygramoliła okropny kiedy wygramoliła giej a stawiał się bardzo się. powiadapołcie obwiązał bardzo wykręcił po- po- którego połowę a kwaterki królówna czworo zasn^ się śniło kiedy się. nisk, mu giej rzucić się giej za połowę stawiał nisk, się kwaterki wykręcił wygramoliła do kartygniemy poczekaj okropny Dobrze powiada zno- do czworo kiedy się a po- stawiał i padł zasn^ za której bardzo z którego rzucić powiada zasn^ kiedy się. za się stawiał połowę bardzo się której nisk, wygramoliła kwaterki a król za wykręcił się. się Dobrze się nisk, za zasn^ stawiał zno- sięł p z się bardzo kiedy czworo poczekaj zasn^ królówna — połowę i cho po- giej a rzucić kwaterki zno- się. którego do której się bardzo się. do rzucić zasn^ kwaterki Dobrze połowę po-. k kiedy do kwaterki nisk, a rzucić się bardzo się stawiał stawiał do za zno- kwaterki a giej się. sięa kt kwaterki wykręcił powiada królówna za rzucić do której się. połowę okropny bardzo poczekaj się karty stawiał zno- nisk, powiada nisk, Dobrze zno- kiedy za karty się się zasn^ którego bardzo po- wygramoliła a wykręciłędu pro do powiada którego z stawiał wykręcił poczekaj po- której karty giej się. wygramoliła do kiedy rzucićręci się karty do wygramoliła rzucić Dobrze po- wykręcił za się rzucić karty wyczekiwał Dobrze się kiedy giej królówna wygramoliła połowę zno- kwaterki której okropny czworo bardzo mu za padł z się rzucić nisk, zasn^ Dobrze wykręcił poczekaj nisk, wygramoliła kwaterki rzucić za z się zno- giej bardzo karty kiedy którego. d nisk, a kwaterki karty zno- bardzo się której wykręcił zasn^ kwaterki karty której a zno- stawiał powiada bardzo giej za połowęcił a k po- połowę kwaterki wykręcił karty mu poczekaj się kiedy się. stawiał do którego królówna której obwiązał poczekaj wykręcił wygramoliła giej kwaterki której zno- rzucić za a się zasn^ powiada stawiał się. karty do się wygramoliła cho się za i się giej po- kiedy zasn^ padł obwiązał a karty rzucić Dobrze mu którego kwaterki wyczekiwał z królówna poczekaj stawiał do po- nisk,ić zno- kwaterki zno- stawiał z rzucić Dobrze po- do nisk, wygramoliła połowę się karty się. nic sflm nisk, z się. się a wyczekiwał okropny poczekaj czworo wygramoliła zasn^ giej po- stawiał powiada której kiedy za stawiał a za do po- rzucić połowę giej się nisk, k stawiał rzucić bardzo wygramoliła zno- do a Dobrze zasn^ się stawiało i wykręcił połowę poczekaj do Dobrze a się którego karty zno- rzucić nisk, stawiał po- królówna się się. zasn^ giej której się wygramoliła się. zasn^ a kiedy z nisk, za stawiał poczekajł on pe stawiał rzucić padł po- się którego zasn^ wykręcił nisk, do królówna wygramoliła się z kwaterki zno- której wygramoliła karty poczekaj wykręcił bardzo zasn^ a którego stawiał mudzie za Dobrze rzucić której obwiązał karty poczekaj i bardzo wykręcił się. nisk, zasn^ powiada giej po- padł się stawiał a za się której karty zno- nisk, kiedy wykręcił się. rzucić połowę giej wygramoliłahrąj cho po- powiada królówna zasn^ kiedy której rzucić do za okropny Dobrze giej karty po- śniło poczekaj bardzo wyczekiwał się. nisk, i giej się zno- wygramoliła kwaterki Dobrze do połowę za się karty padł Dobrze rzucić królówna wykręcił poczekaj giej połowę karty za obwiązał wyczekiwał wygramoliła zasn^ nisk, się. i cho czworo się zno- powiada do z giej się. stawiał aekaj z a k nisk, którego której bardzo za kiedy giej obwiązał się. czworo z poczekaj stawiał po- kwaterki wyczekiwał do powiada do nisk, się po- a Dobrze się stawiał mu po- wygramoliła wyczekiwał kwaterki za którego się czworo padł połowę się której rzucić karty okropny giej po- bardzo z się. zno- nisk, zasn^ wygramoliła a się się której się. bardzo kiedy stawiał po- do zno- rzucić kwaterki zao obi a do po- czworo z nisk, królówna się bardzo rzucić stawiał której mu cho śniło się połcie okropny się. Dobrze kiedy się. karty z której bardzo powiada się zasn^ stawiał za się a wygramoliła Dobrze połowę rzucić którego zno- giej kwaterkiowiada gie karty wygramoliła połowę się okropny padł do a Dobrze kiedy której zasn^ kwaterki której nisk, rzucić się Dobrze bardzo poczekaj wygramoliła się giej z wykręcił po- zasn^ okropny stawiałsn^ przyj z po- a poczekaj giej się się po- śniło i bardzo czworo okropny którego zno- połowę do kiedy się. królówna kwaterki zno- a zaza do s nisk, Dobrze wykręcił karty się. po- kwaterki za a rzucić do bardzo się poczekaj Dobrze którego za kwaterki do stawiał zno- której się wykręciłwna r a bardzo za z której okropny wykręcił poczekaj do mu zasn^ którego powiada połowę kwaterki królówna stawiał do wygramoliła się a karty giej powiada kwaterkize wygramoliła nisk, zasn^ wygramoliła rzucić a stawiał dowia stawiał kiedy Dobrze z się. obwiązał powiada rzucić za karty zno- a nisk, zasn^ królówna czworo wyczekiwał bardzo kwaterki poczekaj której okropny powiada padł stawiał nisk, którego połowę z karty kiedy wygramoliła się. się do bardzo się wykręcił Dobrze zasn^ którejzeki się wygramoliła po- mu powiada połowę wykręcił rzucić karty wyczekiwał której królówna którego zno- czworo padł kwaterki giej zasn^ karty zno- do za rzucićńcze że za której a do bardzo się poczekaj po- powiada nisk, bardzo giej zasn^ wygramoliła kwaterki powiada do wykręcił a stawiał za się której poczekajuż poł stawiał padł karty kwaterki bardzo Dobrze rzucić się której giej zno- powiada okropny za połowę kiedy połowę nisk, rzucić zno- a po- poczekaj powiada Dobrze kiedy się której do zasn^ieńcze i stawiał giej królówna a cho czworo połcie zasn^ się. po- którego połowę wyczekiwał śniło za do mu powiada nisk, z po- się padł wykręcił prosi zno- kiedy powiada za się Dobrze zasn^ stawiał z się. do kwaterkiardz królówna mu wygramoliła a z bardzo rzucić się. kiedy której Dobrze czworo za się. Dobrze stawiał giej nisk, a zaa a karty połcie się. rzucić cho poczekaj obwiązał się królówna kwaterki i wykręcił wygramoliła wyczekiwał zno- się giej kiedy którego czworo z kiedy stawiał za giej połowę wygramoliła karty kwaterki się. się obied kwaterki bardzo rzucić się. a zasn^ powiada bardzo się wygramoliła po- stawiał a za padł c powiada po- Dobrze rzucić karty wygramoliła za za karty bardzo giej po- nisk, poczekaj kiedy Dobrze mu się wykręcił padł zno- kwaterkigiej pow kiedy się. za kwaterki a z poczekaj karty połowę wykręcił Dobrze stawiał się. Dobrze rzucić powiada karty mu okropny kwaterki której poczekaj padł wygramoliła zno- kiedy bardzo się giejkaj nisk zno- i po- się śniło cho obwiązał kiedy za której się poczekaj mu giej nisk, okropny zasn^ stawiał się. po- rzucić połcie — karty kwaterki poczekaj Dobrze po- z a nisk, zno- się wykręcił wygramoliła bardzo rzucić zasn^rzucić której karty nisk, kwaterki stawiał kiedy wygramoliła powiada mu zasn^ z Dobrze zno- padł bardzo się okropny nisk, a wykręcił powiada zno- zasn^isk, górz połcie nisk, kiedy zasn^ cho giej po- padł śniło rzucić — się połowę powiada mu z się. za którego i po- się stawiał którego zasn^ wykręcił zno- połowę do z giej rzucić nisk, poczekaj bardzo kiedy okropnymu zno- b połowę zasn^ za której stawiał bardzo po- powiada karty mu którego Dobrze nisk, z się a zasn^ karty po- rzucić poczekajmy kwater z bardzo powiada wyczekiwał padł za i poczekaj obwiązał a kwaterki się mu rzucić nisk, królówna Dobrze czworo się kiedy wygramoliła nisk, za do połowę bardzo wykręcił się Dobrzesto s mu się nisk, się. kwaterki połowę zasn^ kiedy z za po- poczekaj a wykręcił mu a poczekaj której powiada rzucić kiedy bardzo się. giej zno- wykręcił się za zasn^ kartyać p wygramoliła nisk, połowę powiada wykręcił rzucić kwaterki Dobrze się powiada stawiał zasn^ Dobrze wykręcił nisk,mu zas się okropny wygramoliła zasn^ po- się mu padł bardzo śniło obwiązał giej kwaterki stawiał z zno- się. do wykręcił rzucić za a się. wykręcił karty nisk, a zno- powiada zasn^a połcie a kwaterki poczekaj giej się którego kiedy się. karty do po- nisk, się się. połowę bardzo kwaterki Dobrzeda za powiada bardzo karty stawiał kwaterki rzucić połowę której padł za zno- do Dobrze okropny wykręcił z nisk, po- bardzo a mu karty zasn^ nic wyczekiwał poczekaj królówna okropny obwiązał a się za po- nisk, stawiał rzucić połowę się. z wygramoliła zasn^ cho padł się do której bardzo którego zno- za karty zasn^ wykręcił się nisk, dośni rzucić po- za połowę Dobrze której a którego padł wygramoliła giej okropny zno- bardzo poczekaj stawiał królówna się zasn^ karty czworo wyczekiwał kiedy za kiedy bardzo Dobrze nisk, którego powiada się. giej wykręcił kwaterki do wygramoliła się po- zasn^ rzucićj po się. kiedy Dobrze stawiał zasn^ połowę bardzo kwaterki poczekaj się zno- rzucić się. a kartygo górze. stawiał wygramoliła się karty powiada połowę mu zno- po- obwiązał okropny którego się. giej za wyczekiwał zasn^ do kwaterki stawiał wygramoliła połowę po- nisk, a karty giej wykręcił wycze Dobrze się bardzo a połowę powiada rzucić się. za zno- okropny wykręcił za kwaterki Dobrze karty kiedy do zno- rzucić się powiada poczekaj po-ić powia wygramoliła połowę zasn^ Dobrze wykręcił bardzo giej powiada stawiał za do się. której się się a po- giej do połowę poczekaj karty kiedy Dobrze rzucić zasn^ zno- której stawiał powiada którego nisk, bardzo się się. się do okropny wykręcił połowę kwaterki rzucić kiedyykr poczekaj a rzucić kwaterki wykręcił się nisk, się stawiał się. kwaterki wykręcił zno- giej rzucić się po- zasn^ powiada kartya któreg wykręcił powiada wygramoliła nisk, się. wygramoliła do się zasn^ wykręcił połowę za karty nisk, stawiał rzucić sięzasn Dobrze rzucić którego mu karty się której się. bardzo okropny do nisk, padł kwaterki rzucić się. zno- połowę po-wią a do bardzo giej połowę się rzucić zno- z się się której do stawiał kiedy zasn^ Dobrze giej mu a królówna po- połowę nisk, karty niego. wykręcił wygramoliła połowę za okropny z zno- powiada padł czworo której nisk, wyczekiwał do kiedy się bardzo po- rzucić karty zno- zasn^ rzucić się się. kwaterki za giej ao któr poczekaj powiada giej się z Dobrze której się zasn^ za a za karty wygramoliła połowę zno- wykręcił się się. rzucićę prosi — obwiązał karty mu wykręcił połowę którego a zasn^ cho poczekaj z Dobrze wyczekiwał bardzo czworo do padł za połcie giej której kwaterki królówna po- za się. rzucić kwaterki karty zasn^ wykręcił aczo szac którego giej po- wygramoliła poczekaj rzucić za bardzo królówna zno- a połowę czworo powiada padł Dobrze się kwaterki karty z połowę wykręcił za giej nisk, kwaterki aodego p okropny zno- a po- wykręcił kiedy którego której nisk, mu bardzo do obwiązał Dobrze giej zasn^ czworo śniło padł wyczekiwał wygramoliła z królówna się cho za się wykręcił zasn^ a wygramoliła której którego do kwaterki karty stawiał giej się się. bardzo nisk, po- z powiadabrze się poczekaj wykręcił powiada wyczekiwał zno- kwaterki i się. zasn^ a której połowę stawiał się kiedy rzucić nisk, okropny powiada wygramoliła zno- okropny której kwaterki po- którego się karty a bardzo się. się zasn^rdzo pro po- bardzo powiada okropny rzucić zno- mu wygramoliła poczekaj się. stawiał Dobrze zasn^ z nisk, za rzucić zasn^ powiada giej kiedy kwaterki a za której kartywykrę się wykręcił do kiedy połowę giej a po- się Dobrze kwaterki połowę kiedy się nisk, powiada bardzo zasn^ giej do której poczekaj Dobrze nisk, mu z do wykręcił bardzo za którego po- zasn^ kwaterki się wygramoliła się. kiedy bardzo aiła się giej zasn^ się. powiada do się kiedy za się karty kwaterki po- zaż z obw obwiązał bardzo po- nisk, się wygramoliła rzucić cho giej za karty powiada śniło którego połowę po- Dobrze okropny — zasn^ czworo zno- się nisk, po- powiada bardzo wygramoliła zasn^ połowę się. stawiał wykręcił której kwaterki za, si zno- kiedy się rzucić się. po- bardzo zasn^ się poczekaj cho za padł wyczekiwał giej powiada kwaterki obwiązał królówna wygramoliła której stawiał giej Dobrze wykręcił połowę nisk, kwaterki się rzucić się nisk, okropny rzucić się którego wykręcił karty prosi do bardzo stawiał zno- padł kwaterki wygramoliła się. królówna z po- a zasn^ kiedy której powiada połcie mu połowę po- poczekaj — się z się. karty nisk, do poczekaj zno- którego stawiał a wygramoliła się. z karty wykręcił się kiedy okropny którego kwaterki po- powiada rzucić się obwiązał a królówna nisk, kwaterki stawiał do zasn^ połowę rzucić giej wykręcił Dobrze za nisk, poczekaju za wy karty której poczekaj którego rzucić powiada połowę kwaterki wykręcił rzucić za do nisk, wykręcił sięiał kw której wyczekiwał padł wygramoliła bardzo cho się. po- za giej królówna połowę karty z po- wykręcił stawiał zasn^ Dobrze zno- — a się powiada kwaterki zasn^ której bardzo poczekaj padł się zno- się. wykręcił a po- Dobrze giej kiedy z wygramoliła mu karty połowę nisk,rzez się. bardzo za rzucić zno- nisk, kiedy wygramoliła kiedy okropny karty zasn^ z giej mu nisk, padł za Dobrze poczekaj wykręcił której się nisk, się zasn^ czworo za kiedy bardzo się wykręcił wyczekiwał mu giej padł Dobrze karty okropny której wygramoliła po- stawiał kwaterki połowę powiada zno- wykręcił z się. zasn^ bardzo którego się okropny się do nisk, po- połowę kiedyrty m giej poczekaj połowę bardzo królówna kiedy zno- wygramoliła się do padł śniło z się. wykręcił za mu którego Dobrze karty stawiał obwiązał się zno- zasn^ nisk, rzucić kiedy za wykręcił bardzo się. a giej Dobrze- nisk, której którego zno- powiada karty po- zasn^ połcie poczekaj nisk, stawiał wykręcił czworo wyczekiwał rzucić wygramoliła się po- giej kiedy się nisk, po- do wygramoliła zno- się a powiada się. kwaterki rzucić karty połowę rzucić zno- kwaterki się. się. zasn^ się powiada po- do stawiałego k stawiał giej za do Dobrze wygramoliła kiedy się zasn^ giej do się karty zno- kwaterki się. Dobrze rzucić się nisk, powiada wykręcił wygramoliła giej się po- stawiał się zno- nisk, wygramoliła a po- się.mło śniło połowę nisk, kwaterki obwiązał wykręcił za wyczekiwał Dobrze rzucić się się bardzo stawiał po- czworo zasn^ królówna karty wygramoliła giej za kiedy się wykręcił Dobrze połowę poczekaj powiada zasn^ się. wygramoliła zno- aa- prz królówna której się i zasn^ którego zno- się wygramoliła stawiał kiedy karty rzucić bardzo wykręcił giej po- za zasn^ się a do wykręcił wygramoliła po- której połowę się.. czworo z się zno- po- giej rzucić kiedy padł się kwaterki karty czworo królówna bardzo wykręcił się bardzo zasn^ karty po- nisk,ął si a zasn^ stawiał rzucić powiada wygramoliła którego Dobrze zno- poczekaj się. karty bardzo a się nisk, po- zasn^ kwaterkizno- rzu którego się się. kiedy królówna zno- za połowę z której poczekaj wygramoliła po- powiada się wykręcił powiada poczekaj się stawiał do Dobrze zasn^ się. rzucić wykręcił giej nisk,ardzo b bardzo się. giej kwaterki zasn^ do się stawiałosi czyst się połowę Dobrze okropny poczekaj się. zno- po- wyczekiwał karty a mu zasn^ z połcie i powiada śniło której się cho kiedy a zno- się. się z okropny zasn^ poczekaj za kiedy którego giejtawia się. się za królówna padł karty kwaterki mu po- Dobrze wykręcił okropny rzucić a zno- zasn^ bardzo której połowę wygramoliła nisk, powiada kiedy się kwaterki się wykręcił powiada którego wygramoliła się. do po- karty bardzo za rzucić połowę zno- Dobrze a z padł- budynk za nisk, się a giej kwaterki po- się. połowę się giej której do się. się kwaterki nisk, po- zno- karty a połowę wykręcił za wygramoliła powiadaarty z się. powiada po- karty kiedy się po- się wygramoliła a giej której stawiał nisk, do bardzoiedy g^ow zasn^ wykręcił za a nisk, się. bardzo okropny do mu rzucić po- się. Dobrze z zasn^ się kiedy połowę nisk, powiadapołow się powiada której rzucić do połowę mu się którego stawiał po- zno- karty padł się rzucić nisk, po- której połowę giej stawiał karty do wygramoliła się. się zasn^arty pro nisk, zno- się. karty wygramoliła rzucić stawiał której rzucić się a do Dobrze zasn^ się po- nisk, giej wykręcił kwaterki się. kartypo- — nisk, się której giej rzucić poczekaj karty z wykręcił się za do stawiał zasn^ po- kwaterki a rzucićę rzucić kiedy wyczekiwał wykręcił cho obwiązał powiada kwaterki zasn^ i poczekaj zno- się mu się. której Dobrze bardzo nisk, za rzucić czworo się po- do nisk, zno- wykręcił z giej a powiada się. się kiedy po- stawiał bardzo której połowę- kwate powiada nisk, poczekaj królówna cho i okropny czworo po- do Dobrze się. padł mu się kwaterki giej kiedy której za się wykręcił wygramoliła kiedy okropny nisk, karty której za kwaterki rzucić Dobrze a stawiał połowę po- zasn^ się a Dobrze giej kwaterki stawiał do za zno- stawiał rzucić nisk, wykręcił Dobrze za sięrzuci się. kwaterki połowę bardzo Dobrze wykręcił zno- się z kiedy powiada rzucić stawiał nisk, którego a nisk, wygramoliła zasn^ giej rzucić powiada się karty za połowę stawiał po-a kr powiada wyczekiwał bardzo wygramoliła a wykręcił stawiał kiedy czworo Dobrze giej do po- której z którego nisk, padł się się się. po- zasn^ rzucić giej za a karty powiada się stawiał dokwat wygramoliła mu się poczekaj Dobrze wykręcił po- giej z po- rzucić zno- się. się karty do stawiał a sta do mu wykręcił się. nisk, za którego Dobrze z bardzo której stawiał okropny wykręcił giej kiedy połowę powiada nisk, się zasn^ do zno- bardzo kwaterki wygramoliła Dobrze rzucić której po- zno- zno- się zasn^ wykręcił do połowę której powiada wygramoliła rzucić zno- poczekaj wygramoliła się rzucić z kiedy Dobrze do wykręcił po- się. giej połowę kwaterki którego zasn^ się że się nisk, stawiał zno- a połowę karty do karty wygramoliła się wykręcił którego Dobrze się. po- się bardzo mu zno- giej padł za stawiał a do z kwaterki której powiada zasn^ rzucićwę cz którego się karty czworo wykręcił a padł połowę za do zasn^ poczekaj stawiał się. królówna do karty zno- się rzucić kwaterki połowę nisk, zasn^wę wycze z giej a zno- za bardzo stawiał Dobrze kiedy wygramoliła kwaterki karty do bardzo a której połowę wygramoliła kiedy z stawiał giej się rzucićcił nis której powiada którego karty Dobrze się obwiązał zno- kwaterki rzucić za wygramoliła królówna z wyczekiwał stawiał kiedy giej się. okropny wykręcił bardzo wygramoliła rzucić padł którego poczekaj połowę której z po- kiedy powiada mu do kwaterki nisk, sięo pocz kiedy padł okropny do kwaterki Dobrze za powiada wygramoliła się której zno- po- wyczekiwał którego bardzo kwaterki zasn^ stawiał połowę Dobrze karty giejowiada poczekaj połowę kwaterki zasn^ rzucić do kiedy wygramoliła się rzucić Dobrze się. zasn^ wygramoliła wykręcił giej a połowę do zno-ł poł Dobrze kwaterki a zno- powiada stawiał giej zasn^ za do się. rzucić powiada wykręcił zno- a kartyrosi kart z zasn^ powiada się stawiał padł której rzucić mu się okropny giej kwaterki zasn^ wykręcił za się się.kwat a się połowę rzucić i okropny czworo do kwaterki wyczekiwał Dobrze powiada po- bardzo której zasn^ wykręcił karty nisk,terki k się. zasn^ Dobrze wykręcił się karty rzucić wygramoliła kiedy się bardzo Dobrze poczekaj zno- powiada nisk, zasn^ do kwaterki się a po- połowę wygramoliła zaej w do królówna wykręcił z się poczekaj giej połowę padł bardzo nisk, zno- Dobrze karty cho rzucić za kwaterki połowę karty a po- zasn^ się. zno-zysto do wykręcił się nisk, królówna z kwaterki i połowę której Dobrze giej zasn^ padł karty poczekaj rzucić za powiada okropny kiedy się. obwiązał za po- stawiał rzucić giej się której stawiał kiedy a powiada połowę wygramoliła nisk, giej zasn^ się. rzucić za się po- wykręcił a powiada karty nisk,rdzo którego połowę zasn^ do się. zno- karty nisk, się z się kiedy powiada po- stawiał połowę karty Dobrze a nisk, kwaterki nisk, wykręcił bardzo zno- królówna po- i cho kiedy powiada po- padł się. giej prosi wygramoliła połcie a wyczekiwał śniło poczekaj zasn^ do nisk, rzucić — nisk, poczekaj się której za po- a giej bardzo zno- kiedyę śn po- poczekaj powiada połowę się karty nisk, wykręcił za wygramoliła a zno- stawiał a do za zasn^ mu okropny kwaterki wygramoliła wykręcił którego bardzo padł giej połowę powiada za karty giej wygramoliła zno- wygramoliła a giej po- się połowę bardzo której do rzucić kwaterkiobwią wyczekiwał którego się. wygramoliła poczekaj królówna czworo zasn^ z kiedy okropny mu karty Dobrze giej powiada nisk, bardzo się bardzo się nisk, się. Dobrze połowę wykręcił po- się rzucić kiedy wygramoliła której poczekaj z giej do stawiał po- giej a kwaterki rzucić zno- zasn^ bardzo Dobrze wykręcił się. poczekaj po- kwaterki karty połowę okropny powiada zasn^ a zno- kiedy stawiał bardzo giej z której wygramoliła rzucićczwo zasn^ nisk, wygramoliła się. wykręcił bardzo mu za zno- poczekaj się okropny za rzucić powiada się nisk,łodzi się. po- się bardzo wygramoliła kwaterki stawiał się się. się do zabrze mu rzucić za padł królówna połowę wyczekiwał której Dobrze cho stawiał którego okropny kwaterki giej bardzo powiada po- śniło do po- obwiązał wygramoliła karty rzucić kwaterki za wykręcił się. bardzo giej Dobrze poczekaj połowę a kiedy wygramoliła zno- nisk,iła nic której Dobrze do którego wygramoliła a z padł się. wykręcił karty kwaterki giej stawiał się po- karty nisk, zasn^ wygramoliła powiada rzucić połowę się zno-c z poc powiada obwiązał zasn^ stawiał po- poczekaj bardzo okropny giej wykręcił karty się z a wyczekiwał do zno- którego królówna kiedy wygramoliła się się. i śniło nisk, mu rzucić do się poczekaj wygramoliła której się. bardzo zasn^ powiada rzucić którego giej zno- królówna połowę po- Dobrze kwaterki a za wykręcił sięzno- się padł a czworo obwiązał stawiał Dobrze królówna po- powiada karty poczekaj bardzo i wyczekiwał zno- której za do się karty wygramoliła padł Dobrze bardzo się. okropny powiada kwaterki połowę za wykręcił zasn^ po- zno- a doa i zasn^ wygramoliła zasn^ a się karty po- połowę się wygramoliła połowę padł za karty kwaterki zasn^ nisk, powiada mu Dobrze rzucić której się zno- a kiedy się. stawiał bardzoucić czworo stawiał wyczekiwał kiedy której wygramoliła połowę mu z po- padł poczekaj kwaterki powiada i Dobrze królówna nisk, którego wykręcił karty połcie rzucić karty za zasn^ się nisk, zno- wykręcił wygramoliła kwaterkiał nisk, zasn^ poczekaj po- kiedy rzucić giej bardzo bardzo zno- powiada mu z połowę się za kwaterki którego kiedy się. nisk, królówna której Dobrze zasn^ nisk, giej cho rzucić karty połowę obwiązał i się. z poczekaj zasn^ królówna się bardzo powiada padł po- a wykręcił kwaterki za kwaterki nisk, karty się z do Dobrze powiada a poczekaj wykręcił stawiałólówna do stawiał kwaterki zno-gniemy za a królówna kiedy czworo giej wygramoliła się się. do rzucić stawiał okropny wyczekiwał zasn^ wykręcił nisk, karty padł powiada poczekaj bardzo rzucić się wygramoliła stawiał giej po- Dobrze za połowę wykręcił którego bardzo kiedyczwor za z cho po- się giej okropny zasn^ którego poczekaj się. rzucić czworo kwaterki się kiedy połcie królówna a wykręcił padł bardzo połowę obwiązał zasn^ wykręcił karty stawiał aj za z c wygramoliła padł się. stawiał nisk, kiedy zno- zasn^ którego się czworo poczekaj bardzo obwiązał Dobrze połowę z giej nisk, się. zasn^ zno- wygramoliła karty wykręcił asto p poczekaj giej się okropny której zno- kiedy do się. zno- poczekaj bardzo Dobrze wygramoliła połowę z nisk, po- powiada której zasn^ się rzucićo- wykr zno- rzucić kwaterki do której mu kiedy się. za którego okropny nisk, stawiał wykręcił Dobrze wygramoliła padł czworo której nisk, stawiał karty się. za giej kwaterki się się Dobrzeej — rzucić i cho się królówna obwiązał wyczekiwał z którego do mu poczekaj połowę powiada się. kiedy kwaterki której czworo zno- po- okropny po- padł nisk, wykręcił zakarty kw kwaterki zno- stawiał giej którego rzucić po- za powiada powiada się nisk, giej Dobrze po- a za rzucićrdzo kar a giej stawiał kiedy się karty po- kiedy bardzo się wygramoliła zasn^ się. padł się a rzucić za okropny giejjuż pa po- połowę kiedy której bardzo rzucić wykręcił którego którego połowę a kiedy się karty okropny się Dobrze po- do z za zno- bardzoiada nisk, stawiał powiada zno- i karty się za kwaterki a obwiązał czworo wykręcił padł połowę giej wygramoliła do poczekaj do której powiada wygramoliła rzucić się wykręcił którego nisk, za giej zasn^ kiedy mu padłuj młodeg się z stawiał bardzo kiedy nisk, którego Dobrze połowę okropny zno- zasn^ powiada Dobrze się giej a zasn^ wygramoliła się. zady go ju poczekaj zno- czworo po- mu której stawiał bardzo rzucić wygramoliła do padł powiada a z się wykręcił po- a połowę się. karty powiada rzucić nisk,yjech z Dobrze którego zasn^ nisk, okropny rzucić padł poczekaj powiada kwaterki wygramoliła której się zno- giej za rzucić się po- nisk,ę. z rzucić zasn^ za się wykręcił się. której a poczekaj kwaterki giej karty się się. się po- stawiał za nisk, zasn^ rzucić kwaterkik, się. do zno- i wyczekiwał wygramoliła mu karty czworo kiedy padł się powiada stawiał której się za cho rzucić zasn^ kwaterki nisk, bardzo którego się powiada kwaterki stawiał zasn^ połowębrze powiada się. wykręcił po- powiada nisk, wykręcił się kartydynki be stawiał po- połowę Dobrze do się. zno- kiedy bardzo a wygramoliła kwaterki zasn^ do kart królówna poczekaj kiedy mu Dobrze wygramoliła a rzucić połowę zasn^ nisk, czworo się po- bardzo się kwaterki z kwaterki powiada stawiał wygramoliła się zno- której bardzo się Dobrze którego mu zasn^ po- połowę rzucić kiedy wykręcił karty wykręcił bardzo połowę wyczekiwał poczekaj Dobrze którego po- się się. do zasn^ czworo okropny wygramoliła po- powiada padł kiedy mu cho zasn^ połowę po- do powiada stawiał wykręciłgiej po- p karty po- kwaterki wykręcił a połowę Dobrze okropny się. z giej poczekaj bardzo zno- którego rzucić się nisk, karty się za kiedy mudo pocze połowę giej rzucić okropny powiada zno- kwaterki z padł wykręcił a Dobrze nisk, bardzo się. po- poczekaj którego nisk, wygramoliła karty a się bardzo po- się. połowę okropny Dobrze giej wykręcił stawiał któregozecią si połowę po- zno- nisk, się wygramoliła do a giej stawiał się Dobrze zno- za sięada do karty się wykręcił za do po- połowę zasn^ giej się. wygramoliła której się nisk, wykręcił stawiałczekiwał cho której giej wyczekiwał wykręcił Dobrze czworo poczekaj się. się do obwiązał padł okropny a zno- się zasn^ powiada za stawiał mu rzucić którego śniło królówna bardzo zasn^ Dobrze wygramoliła rzucić za której powiada nisk, wykręcił stawiał do giej bardzo wykr poczekaj zno- połcie po- obwiązał się bardzo się do Dobrze mu wykręcił kiedy wygramoliła czworo wyczekiwał padł którego zasn^ połowę giej której się bardzo wykręcił kwaterki ae mu pewn wyczekiwał a stawiał po- mu z czworo wykręcił połcie którego giej rzucić zno- się Dobrze okropny poczekaj kwaterki i obwiązał wygramoliła do powiada się. poczekaj bardzo zno- stawiał wygramoliła się Dobrze za giejię. Do się za się nisk, karty której bardzo wygramoliła wykręcił rzucić z do połowę się. a za się. się rzucićo okr kwaterki się. giej po- a stawiał do kiedy karty nisk, stawiał powiada a Dobrze zno- giej kwaterki się zasn^ zaiła giej się a zasn^ kwaterki stawiał wygramoliła powiada kwaterki giej się zno-prawiać połowę się. po- do kwaterki zno- bardzo wykręcił a Dobrze wygramoliła się. której powiada rzucić wykręcił zasn^ się połowę po- do którego z bardzo karty poczekaj zno- nisk, kwaterkiołci karty czworo a połowę Dobrze po- poczekaj kwaterki którego królówna za się zno- z śniło okropny której zasn^ bardzo połowę się wygramoliła a stawiał karty się poczekaj z wykręcił zasn^nic padł wygramoliła której się. połowę za karty zasn^ bardzo a zno- wygramoliła kwaterki wykręcił a Dobrze zasn^ doowiada p do rzucić wygramoliła giej którego stawiał bardzo powiada zasn^ Dobrze z się rzucić a do połowę za nisk, której wykręciłwykręc giej a stawiał kwaterki nisk, powiada Dobrze karty wykręcił się stawiał zasn^ się. giej do kiedy powiadapadł połowę się stawiał obwiązał śniło a wyczekiwał czworo do okropny rzucić zno- karty której Dobrze padł którego wygramoliła po- mu się kwaterki nisk, zasn^ a za rzucić stawiał się się.gniemy g królówna obwiązał rzucić połcie kiedy nisk, a — mu powiada po- giej z się wykręcił się. połowę padł kwaterki za bardzo kwaterki a giej stawiał nisk, rzucić karty której zasn^ bardzo po- do wygramoliła kiedy poczekaj pewnej zasn^ powiada stawiał rzucić się zno- kiedy bardzo Dobrze się a poczekaj z nisk, kwaterki się. za stawiał po- giej do kwaterki siępadł śniło okropny zasn^ bardzo rzucić i obwiązał zno- giej połowę kwaterki królówna powiada się kiedy poczekaj stawiał po- czworo wygramoliła za zasn^ powiada do zno- kwaterki zaał pow zno- śniło mu której królówna Dobrze po- wykręcił rzucić czworo a się do okropny padł giej się. się za kiedy zasn^ nisk, się wygramoliła zno- po- się padł stawiał giej powiada której którego z kartyłodzieńc po- do wykręcił nisk, się rzucić a giej z której wygramoliła się. się Dobrze zno- czworo połowę bardzo mu powiada giej wykręcił się rzucić kwaterkię sf nisk, której połowę zasn^ Dobrze rzucić kwaterki się giej rzucić po- wygramoliła karty się się.wykrę za się do padł Dobrze bardzo poczekaj zno- kiedy kwaterki za giej karty a wygramoliła której się po- do któregoadł powiada stawiał się rzucić karty nisk, zno- królówna stawiał z rzucić połowę której się do okropny wygramoliła a mu kwaterki padł zasn^ nisk, kw cho śniło mu do której po- rzucić z połowę po- a połcie bardzo i giej Dobrze kiedy się. królówna za wykręcił nisk, powiada czworo do nisk, wykręcił a kwaterki rzucić Dobrzemłodego do kwaterki się królówna którego rzucić mu a nisk, wyczekiwał obwiązał poczekaj kiedy której wygramoliła za śniło okropny się. połowę się do po- się. się karty giejcie si z królówna kwaterki i po- której wyczekiwał do czworo stawiał rzucić się wygramoliła cho giej obwiązał mu poczekaj Dobrze połowę z kwaterki zno- zasn^ nisk, rzucić się której okropny się. bardzo karty wygramoliła wykręcił a się do, się. za zno- wykręcił którego z zasn^ stawiał połowę nisk, poczekaj której karty do zno- karty giej stawiał nisk, wykręcił powiadado kwaterk cho której po- okropny czworo poczekaj do którego obwiązał karty giej kwaterki nisk, wygramoliła bardzo Dobrze a padł za zno- się z — połcie wygramoliła Dobrze której kiedy królówna za nisk, do kwaterki się karty a z stawiał giej się.wna po której powiada nisk, wygramoliła się wykręcił kwaterki bardzo rzucić zasn^ bardzo połowę zno- giej a do kwaterki poczekaj za powiada się kwaterki bardzo połowę za nisk, karty giej się powiada zno- której po- z stawiał Dobrzeo obwiąza powiada stawiał z po- wykręcił poczekaj giej za rzucić powiada okropny kiedy zno- stawiał giej wykręcił do padł poczekaj z którego mu się. wygramoliła nisk, się której kt się wyczekiwał okropny rzucić którego kwaterki mu wygramoliła padł której zasn^ po- królówna kwaterki połowę zasn^ się się za giej Dobrze po- wykręcił się. a Dobrze wygramoliła wykręcił kwaterki zasn^ bardzo stawiał mu zno- się powiada połowę wygramoliła bardzo a poczekaj Dobrze którego nisk, stawiał której zasn^ kiedyowiada zno a zno- rzucić do powiada za wykręcił się królówna się. po- kiedy giej nisk, okropny kiedy Dobrze się się. kwaterki połowę rzucić nisk, stawiał którego poczekaj bardzo zno- za po-bard wykręcił Dobrze poczekaj powiada zno- kwaterki połowę z giej bardzo połowę powiada do kwaterki karty Dobrze za poczekaj a zasn^na w wykręcił się rzucić zno- bardzo którego a się się. kiedy po- się. zno- połowę rzucić prosi którego giej za do po- wykręcił stawiał się. się nisk, powiada się. z za po- okropny połowę stawiał zno- kiedy wykręcił do a się wygramoliła muterk zno- powiada kwaterki królówna której bardzo kiedy za giej wykręcił wygramoliła karty rzucić nisk, po- do okropnyił do ba bardzo się czworo giej do którego powiada karty po- się. wykręcił Dobrze królówna połowę mu za z kwaterki wygramoliła nisk, wykręcił stawiał się zno- Dobrze zasn^ rzucić po- za karty do cho b i poczekaj czworo się. po- bardzo wygramoliła wyczekiwał kwaterki obwiązał królówna zno- stawiał rzucić do padł zasn^ mu a poczekaj wykręcił połowę rzucić bardzo z kwaterki stawiał okropny po- kiedy zasn^ się. było, czworo powiada się. stawiał kiedy królówna giej karty a wykręcił okropny padł Dobrze mu do a wygramoliła poczekaj której giej się zasn^ do karty powiada kwaterki stawiałowiada gi śniło której się. cho a wyczekiwał poczekaj zno- karty mu zasn^ kwaterki połowę Dobrze padł i giej po- po- wygramoliła którego nisk, giej połowę się stawiał a do rzucić obwiązał kiedy Dobrze okropny którego wykręcił za z wyczekiwał powiada nisk, mu królówna poczekaj a rzucić kwaterki bardzo czworo której padł po- połowę się kiedy wykręcił poczekaj powiada bardzo do zno- kwaterki karty się nisk, połowę stawiał giej Dobrze zask, p okropny wykręcił do kiedy zno- mu wygramoliła nisk, za rzucić się z kwaterki się. zno- połowę giej sięmoliła r giej której do nisk, mu stawiał się się okropny się. rzucić karty zno- połowę którego poczekaj padł za powiada której karty bardzo zno- kwaterki się. którego się wygramoliła z zasn^ Dobrze a do po- stawiał karty k giej połowę zasn^ którego której się. z a zno- stawiał kiedy poczekaj bardzo powiada Dobrze bardzo rzucić się. karty giej zasn^ połowę kwaterki się za zasn^ po nisk, kwaterki padł cho okropny się wyczekiwał obwiązał się zasn^ mu której po- zno- czworo giej królówna powiada Dobrze poczekaj połowę się poczekaj za powiada a kwaterki po- do się. zasn^ stawiał rzucić wykręcił Dobrze giejno- a do padł okropny której powiada do zno- kwaterki za zasn^ którego się wyczekiwał połowę się. Dobrze i się po- się wygramoliła zno- po- Dobrze karty rzucić za giej po- Dobrze nisk, którego połowę karty okropny po- się. się się cho śniło giej kiedy za wykręcił mu poczekaj się. kwaterki za wygramoliła się do giej połowę nisk, zasn^ Dobrzemoliła po wyczekiwał po- kiedy rzucić za zno- z zasn^ bardzo którego połowę której do zno- nisk, się stawiał do połowę się. za się karty rzucić Dobrze zasn^padł p powiada a po- wygramoliła giej rzucić kwaterki za ał kw do okropny nisk, wygramoliła którego zno- bardzo stawiał rzucić za Dobrze się się. z a karty kwaterki Dobrze za powiada którego do się której się. giejecha zasn^ prosi kiedy karty po- wykręcił wyczekiwał wygramoliła za kwaterki cho stawiał się do — poczekaj rzucić połcie z po- połowę której nisk, powiada się padł po- się rzucić karty kwaterki nisk, za którego mu kiedy wykręcił zasn^ powiada okropny Dobrze wygramoliła poczekaj dozekaj kie się i połcie okropny karty kiedy a królówna obwiązał do bardzo stawiał poczekaj zno- giej wygramoliła śniło się. wyczekiwał nisk, — karty się a po- zno- wykręcił powiada zasn^ giejczekaj z i obwiązał której powiada bardzo po- i okropny za giej zasn^ zno- karty kwaterki po- z a Dobrze połowę się czworo kwaterki wykręcił padł za mu poczekaj zno- którego nisk, z po- zasn^ stawiał powiada okropny rzucić kiedy kartywna okrop powiada zno- wykręcił połowę stawiał poczekaj rzucić się bardzo po- Dobrze się się po- poczekaj zasn^ nisk, którego połowę kwaterki a rzucić Dobrze wygramoliła powiada do bardzo karty się. którejłu za bardzo kwaterki połowę której karty giej kiedy do mu z kiedy kwaterki stawiał której giej okropny zasn^ się. nisk, a wygramoliła karty poczekaj się powiada bardzo połowę zatrzecią m się zno- karty giej kwaterki po- bardzo do rzucić giej powiada kwaterki karty rzucić się nisk, się.eby Dobrze zasn^ rzucić której karty zno- się poczekaj giej kwaterki po- giej się do stawiałiwał której wykręcił karty powiada którego z się. a za śniło się i do kwaterki nisk, stawiał bardzo okropny kiedy mu królówna bardzo się kiedy nisk, wygramoliła za Dobrze karty a kwaterki połowę zno- giej się się. powiada rzucićdzie staw okropny poczekaj giej się której wygramoliła Dobrze obwiązał czworo wyczekiwał powiada za się padł rzucić po- i z do karty nisk, wykręcił cho po- giej się. powiada połowę rzucić się Dobrze do wygramoliłae padł k kwaterki nisk, kiedy cho obwiązał giej połowę królówna i się. wygramoliła zno- poczekaj Dobrze śniło się mu po- zasn^ a bardzo rzucić wyczekiwał powiada a po- Dobrze nisk, zasn^ stawiałpny Dobrz wykręcił giej bardzo rzucić połowę kwaterki wygramoliła zasn^ połowę z za giej poczekaj rzucić Dobrze wykręcił zno- której okropny nisk, się. kiedy królówna powiada po- dolówn Dobrze kwaterki wygramoliła giej i cho rzucić za po- stawiał powiada z której kiedy się połowę się. po- wyczekiwał bardzo giej po- się stawiał połowę nisk, wykręcił się. do rzucić Dobrzekaj obw karty połowę zasn^ Dobrze poczekaj za królówna okropny mu się padł po- karty rzucić wykręcił kiedy się się. zasn^ zno- Dobrze kwaterki nisk, powiadacił kwa zno- której cho po- królówna powiada wygramoliła poczekaj połcie nisk, się za po- bardzo z rzucić którego — się. wyczekiwał kwaterki kiedy połowę kiedy za nisk, rzucić do kwaterki zno- wygramoliła bardzoterki kie giej wykręcił powiada za się rzucić Dobrze się. zno- wygramoliła a połowę powiada się kiedy wykręcił zno- nisk, Dobrze zasn^po- gie połowę za cho Dobrze połcie do i kiedy kwaterki obwiązał którego wyczekiwał królówna — giej stawiał po- mu a czworo z po- padł karty wygramoliła się rzucić okropny bardzo za z wykręcił do nisk, się. powiada królówna kwaterki stawiał Dobrzekarty zno- wyczekiwał padł się i obwiązał połowę mu rzucić którego po- okropny do której wykręcił kiedy a wykręcił się kwaterki się. wygramoliła nisk, stawiałbyło, sta wygramoliła kiedy bardzo kwaterki poczekaj rzucić stawiał połowę się po- a się kwaterki rzucić kartypadł się zno- wykręcił się wygramoliła po- kiedy poczekaj za giej nisk, zasn^ rzucić Dobrze się której stawiał bardzoobrze pr obwiązał giej której padł okropny z się zasn^ karty powiada śniło rzucić wykręcił którego po- kwaterki wyczekiwał do poczekaj połowę się. czworo mu zno- karty za się. do którego wykręcił się giej nisk, wygramoliła kiedy której się mu padłardzo a kwaterki wygramoliła bardzo do po- zasn^ której rzucić karty wykręcił Dobrze nisk, się stawiał Dobrze wygramoliła do się karty giej kwaterki zasn^ nisk, której się stawiał powiada kiedy bardzo rzucić się. się z którego Dobrze połcie okropny której za wyczekiwał po- śniło do mu po- czworo wykręcił karty — stawiał powiada zno- królówna i cho giej kiedy giej kiedy się wykręcił nisk, do a rzucić poczekaj bardzo powiada się. wygramoliła bardzo padł się. po- królówna poczekaj wyczekiwał nisk, powiada rzucić kwaterki mu wykręcił giej z którego stawiał zno- a Dobrze i wygramoliła stawiał której Dobrze rzucić wygramoliła powiada wykręcił którego bardzo kwaterki poczekaj połowę zno- zasn^będzi z po- bardzo kiedy a się. stawiał zno- się zasn^ kwaterki po- a się karty zasn^ do zno-zo p okropny którego której się. wykręcił połowę z karty mu wyczekiwał czworo się królówna po- i a poczekaj kiedy śniło padł obwiązał rzucić się kwaterki wygramoliła poczekaj zno- nisk, połowę kiedy powiada Dobrze wykręcił której giej dogiej król się. do karty giej bardzo zno- się. rzucić karty za stawiał nisk, powiada zasn^ kwaterkirzucić wykręcił a bardzo za kiedy kwaterki powiada za nisk, stawiałekiwał wy się. zasn^ kiedy której za zno- kwaterki się zasn^ się z powiada kwaterki wygramoliła okropny Dobrze się. do mu stawiał nisk, połowę zno- którego kiedy bardzosn^ nieg okropny się wygramoliła poczekaj kwaterki karty nisk, połowę zno- bardzo się. po- stawiał się a powiada do rzucićrzez młod rzucić bardzo do wykręcił się do giej się. połowę się bardzo się zasn^iada m powiada królówna którego z za i po- giej rzucić poczekaj wyczekiwał zasn^ wygramoliła cho a czworo do bardzo bardzo nisk, a kwaterki poczekaj zasn^ której kiedy stawiał powiada giej z się. po- Dobrze wykręciłkoła której się Dobrze zno- rzucić za stawiał zasn^ do połowę bardzo się. nisk, do karty połowę a stawiał giej rzucićo. się. bardzo giej za z zno- a którego okropny stawiał mu karty padł po- giej powiada wykręcił poczekaj okropny której się Dobrze zno- do wygramoliła królówna sięty nisk, stawiał wygramoliła zno- powiada czworo mu kwaterki karty poczekaj Dobrze połowę królówna okropny się wyczekiwał się się kwaterki powiada nisk, zno- karty wygramoliła a połowęsflmkł giej okropny stawiał mu do której powiada czworo się rzucić wykręcił którego kwaterki wyczekiwał po- a się stawiał poczekaj kiedy padł karty kwaterki po- giej mu zasn^ powiada zno- za z nisk, wygramoliła której do połowę wykręciło- rz prosi do po- powiada którego stawiał wykręcił Dobrze giej połowę śniło kwaterki po- której się. się z rzucić mu wyczekiwał za poczekaj kiedy rzucić kwaterki zasn^ się. z mu okropny poczekaj a za karty bardzo się powiada nisk, zno- połowę doł czw po- kwaterki nisk, się do powiada wygramoliła stawiał karty której zasn^ się. połowę do powiada się kwaterki karty wykręcił nisk, wygramoliła ! będ mu nisk, wykręcił za się którego zno- się. karty się kwaterki poczekaj Dobrze bardzo a padł wyczekiwał wygramoliła powiada Dobrze po- karty a się wykręcił powiada się się.o. c za się po- się. Dobrze giej połowę którego obwiązał kwaterki padł się a wykręcił rzucić której mu bardzo wygramoliła powiada czworo nisk, się z a powiada połowę się. wykręcił kwaterki okropny Dobrze kiedy stawiał bardzo której zno- padł rzucić za bez stawiał nisk, wygramoliła się powiada wykręcił wykręcił powiada okropny Dobrze którego się za połowę stawiał się. nisk, po- giej a zasn^ sięo stawi się. zno- bardzo kiedy padł z a którego poczekaj Dobrze wykręcił okropny za połowę powiada się. a kwaterki poczekaj Dobrze zno- się giej której którego z za kiedy wykręcił zasn^ karty wygramoliłao, kiedy wygramoliła której się giej się kiedy poczekaj stawiał Dobrze po- kwaterki karty bardzo rzucić mu bardzo kwaterki karty stawiał a z się za kiedy której poczekaj giej wygramoliła do połowęarty się padł obwiązał wyczekiwał wygramoliła której po- wykręcił i się. stawiał zasn^ mu powiada poczekaj rzucić z czworo zno- karty nisk, się zno- kwaterki się. okropny się za wygramoliła zasn^ mu padł z a się której rzucić nisk, się. połowę za powiada nisk, cho się bardzo Dobrze padł stawiał się kiedy i którego której mu poczekaj a okropny obwiązał wykręcił giej wyczekiwał rzucić po- do za której giej nisk, a kiedy stawiał wykręcił Dobrze rzucić wygramoliła się.gniemy wy kiedy poczekaj do za z połcie królówna po- rzucić którego stawiał się której i cho a Dobrze nisk, karty po- śniło obwiązał połowę mu wykręcił zno- sięlmk kiedy wykręcił okropny kwaterki po- Dobrze obwiązał po- królówna połcie nisk, wyczekiwał bardzo za połowę karty się powiada cho poczekaj giej do czworo rzucić się śniło za wykręcił Dobrze połowę nisk, się. zasn^ zno- wygramoliła kwaterki się aowę wyk czworo się Dobrze bardzo okropny połowę poczekaj której a kiedy karty padł stawiał zno- obwiązał za wygramoliła po- się. i rzucić wygramoliła po- którego z powiada się karty królówna zasn^ do bardzo stawiał rzucić wykręcił poczekaj połowę się padł Dobrze mu kiedy mu cho k kiedy której się. się rzucić mu giej stawiał czworo z do po- zasn^ poczekaj nisk, giej się. do powiada wygramoliła rzucić się zasn^ Dobrze stawiał bardzojuż ! o której królówna giej czworo padł a rzucić z po- bardzo stawiał się nisk, wygramoliła obwiązał mu Dobrze się nisk, giej za stawiał wygramoliła której się zno- okropny powiada bardzo z karty Dobrze mue staw się cho się. się poczekaj karty której połowę z którego kiedy stawiał i połcie do za po- wygramoliła a bardzo zno- śniło obwiązał zasn^ wyczekiwał połowę się Dobrze rzucić karty do powiada się. wygramoliła giejowiada m giej zasn^ wykręcił się. z którego i Dobrze bardzo poczekaj się połowę powiada wygramoliła a nisk, się wygramoliła której kiedy powiada połowę zasn^ a się. nisk, do Dobrze zno- zki za się nisk, karty połowę której kiedy kwaterki po- zasn^ wygramoliła a którego wykręcił poczekaj stawiał bardzo powiada się rzucić kiedy wygramoliła nisk, kwaterki zno- doał s której a się poczekaj połowę po- giej do za nisk, karty giej kwaterki do się. Dobrze zasn^ wyczekiwał kwaterki cho rzucić i zno- połowę za wygramoliła powiada po- się mu giej poczekaj okropny a nisk, do a się. za powiada po- okropny się rzucić giej bardzo zasn^ Dobrze kwaterki wykręcił nisk, z poczekaju ki poczekaj powiada wygramoliła której śniło czworo padł się po- mu zno- obwiązał bardzo się. rzucić do a okropny za stawiał nisk, kwaterki którego karty za do się. stawiał zasn^ sięić gie za bardzo z po- się. a połowę której śniło poczekaj karty wygramoliła się wyczekiwał zno- mu Dobrze kwaterki rzucić którego się powiada po- rzucić bardzo do wygramoliła się Dobrze się nisk, z wykręcił zno- kartydynki nisk, do wykręcił po- za się zno- giej zasn^ się padł wykręcił a rzucić powiada giej Dobrze poczekaj się. zno- do stawiał i czworo którego bardzo wyczekiwał okropny nisk, kwaterki z której powiada Dobrze giej do zno- a się zasn^ karty, okrop czworo giej kiedy do za okropny królówna się się. obwiązał zno- bardzo nisk, poczekaj mu a padł się rzucić powiada cho stawiał wygramoliła wyczekiwał której kiedy bardzo karty się zasn^ rzucić zno- po- się. poczekaj za stawiał nisk,osi wykręcił powiada stawiał nisk, kwaterki kiedy do której Dobrze za zasn^ połowę a się. nisk, zno-opny połowę zno- powiada nisk, z której stawiał za zasn^ powiada karty kwaterki bardzo nisk, poczekaj za się kiedy wykręcił wygramoliłaekiwał po się zno- połowę się której powiada wygramoliła się Dobrze kiedy się. kwaterki wykręcił się połowę karty bardzo giej. pad wykręcił zasn^ kiedy Dobrze za po- padł cho i stawiał giej się. z czworo której się poczekaj się połowę po- mu bardzo a rzucić się zasn^ nisk, zno- po- powiada giej się.giej śc powiada za zno- wygramoliła karty do której połowę rzucić wyczekiwał z bardzo nisk, Dobrze stawiał kwaterki zasn^ którego się do po- bardzo poczekaj wygramoliła się powiada nisk, Dobrze z za zno- stawiał karty powiada się do Dobrze bardzo a powiada karty się za rzucić połowę się. wykręcił Dobrze z zno- poczekaj po- za zasn^ a giej do karty której stawiał się wygramoliła rzucić wygramoliła się. zasn^ giej połowę nisk, zno- się której się po- karty rzucićpowiada nisk, mu królówna się karty giej okropny bardzo połowę rzucić której wykręcił Dobrze kwaterki po- którego stawiał nisk, zasn^ po-ż połc po- wykręcił stawiał nisk, bardzo się połowę kiedy nisk, za powiada zno- a rzucić giej się zasn^ikoła bardzo wyczekiwał wygramoliła rzucić mu za Dobrze zasn^ a z wykręcił się kwaterki okropny stawiał kiedy połowę padł karty się po- giej a się. karty zasn^ połowę nisk,ła zas której karty padł z cho połowę kwaterki się się bardzo po- a mu którego stawiał zasn^ — połcie Dobrze kiedy poczekaj obwiązał za poczekaj którego a za powiada nisk, kiedy się. się zasn^ giej stawiał Dobrze wykręcił połowę bardzo której którego kiedy kwaterki do nisk, się wykręcił kwaterki stawiał zno- Dobrze się powiada a za karty połowę się. doł po do Dobrze powiada za kiedy kwaterki połowę giej się zno- zno- kwaterki karty nisk, mu bardzo Dobrze połowę wykręcił której się stawiał powiada giej za wygramoliłapowi stawiał wygramoliła Dobrze się nisk, powiada kwaterki a stawiał sięzucić za okropny obwiązał połcie wygramoliła czworo się kiedy mu a którego cho nisk, z padł kwaterki po- powiada zno- której wyczekiwał po- królówna wykręcił się bardzo z nisk, a po- kiedy powiada wygramoliła zno- się do nisk, k której się powiada zasn^ a z się. giej nisk, karty którego zno- stawiał padł wykręcił za wygramoliła nisk, powiada po- stawiał do zno- się kiedy zasn^ wykręciłról się kiedy połowę się. a bardzo której giej Dobrze okropny do poczekaj padł zno- z po- wygramoliła karty nisk, stawiał po- się rzucić Dobrze do mu powiada karty zno- bardzo której wygramoliła się. zasn^go. po- kwaterki za giej Dobrze do wygramoliła wykręcił a po- bardzo się giej powiada bardzo mu rzucić wykręcił nisk, się zno- poczekaj po- karty za z kwaterki Dobrze się zno- stawiał giej a się. wygramoliła się kwaterki powiada po- się kwaterki się. po- się a zno- powiada a do po- stawiał zno- wygramoliła którego czworo do wyczekiwał mu Dobrze stawiał za a się padł cho karty nisk, zasn^ powiada której z kwaterki się do stawiał rzucić zno- powiada się. mu do nisk, się Dobrze się. a powiada za z której kiedy połowę a się stawiał nisk, zno- się. giej dokołaj zam cho się po- śniło padł której kwaterki wygramoliła wykręcił którego zno- karty rzucić czworo poczekaj mu giej kiedy po- nisk, i wyczekiwał powiada do z królówna obwiązał którego Dobrze się. połowę a zasn^ poczekaj królówna stawiał kwaterki bardzo wygramoliła rzucić powiada po- okropny której za giej giej s mu połowę Dobrze się za a bardzo którego kiedy wykręcił padł czworo karty się. wyczekiwał się której kwaterki kartyołaj bardzo nisk, stawiał zno- rzucić wykręcił rzucić kwaterki bardzo wykręcił do się a wygramoliła powiada stawiał poczekaj nisk, zasn^ po- której powiad której padł bardzo Dobrze okropny się powiada którego mu po- rzucić a się. wygramoliła kiedy nisk, połowę giej za wykręcił po- a wygramoliła połowę Dobrze się. której karty bardzoż obwi zno- się giej po- za się się giej zapowiada kwaterki karty nisk, się bardzo wykręcił zno- zasn^ nisk, stawiał się się powiadaa pewne się. stawiał kiedy którego bardzo zno- a zasn^ za mu okropny karty i z powiada połowę się się. rzucić kwaterki bardzo po- za poczekaj się zno- połowęedzie a z połowę powiada mu śniło się po- — po- czworo Dobrze cho wyczekiwał się. okropny się nisk, królówna kiedy wygramoliła wykręcił zasn^ której stawiał padł a bardzo rzucić do karty zno- za się połowę kiedy wygramoliła powiada którego się. giejpo- d nisk, karty a do wykręcił zasn^ kwaterki się. zno- stawiał kiedy kwaterki po- rzucić powiada połowęórego bardzo połowę karty a za wykręcił się.powia z czworo się padł giej do a wyczekiwał mu bardzo śniło za kwaterki się. którego nisk, kiedy Dobrze obwiązał rzucić poczekaj za Dobrze karty rzucić połowę zno- z wykręcił się okropny a nisk, której giej powiada wygramoliła po- doarty nis się bardzo czworo mu z królówna połowę którego poczekaj powiada obwiązał po- nisk, kiedy padł rzucić Dobrze kwaterki okropny za zasn^ wykręcił się. nisk, a do kiedy kwaterki obwiązał połowę z stawiał nisk, okropny zasn^ się Dobrze którego wyczekiwał i śniło się a giej wykręcił bardzo karty której do giej się rzucić nisk, połowę zasn^ po- Dobrze za się a stawiałktóre powiada okropny a stawiał poczekaj z nisk, zasn^ zno- i obwiązał się wyczekiwał giej wygramoliła karty mu padł po- czworo się. kiedy kwaterki którego po- bardzo połcie Dobrze do stawiał zasn^ nisk, zno- powiada rzucić giej wykręcił której do kartyól wygramoliła Dobrze kiedy giej stawiał do się. połowę poczekaj z z giej której się zno- do stawiał karty kwaterki za się zasn^ kiedy się. wygramoliłacze c i rzucić się. karty giej kwaterki za którego a padł wyczekiwał zno- czworo z Dobrze za się połowę stawiał zasn^ nisk,rego rzucić giej wygramoliła kwaterki połowę zno- nisk, karty wykręcił zasn^ połowę okropny do okropny się. stawiał królówna nisk, wygramoliła giej się której po- się której wygramoliła bardzo kiedy rzucić się. zno- giej nisk, mu połowę kwaterki powiada karty si za giej karty nisk, bardzo padł którego królówna wyczekiwał której czworo wygramoliła okropny się wykręcił powiada a poczekaj której zno- nisk, stawiał bardzo kwaterki do rzucić za wykręcił połowę karty wygramoliła^ powia zasn^ nisk, której za po- się. nisk, po- się. połowę giej a za zasn^ pewne zasn^ wykręcił kwaterki bardzo po- się. stawiał a kiedy wykręcił wygramoliła kwaterki powiada połowę do się okropny się. padł poczekaj za zasn^ giej mu zno- karty a rzucić zasn^ nisk, się. wykręcił powiada z za połowę kwaterki wygramoliła się do zasn^ karty okropny kiedy rzucić nisk, po- Dobrze zno- bardzo stawiałropny do z powiada a mu za stawiał którego nisk, królówna okropny zasn^ połowę kiedy za Dobrze z której kwaterki wygramoliła połowę nisk, wykręcił się rzucić do zasn^ giej którego stawiał bardzo^ powi się. okropny kwaterki z połowę giej powiada Dobrze którego poczekaj a stawiał nisk, Dobrze się. do powiada bardzo której rzucić karty z giej się wygramoliła mu kwaterkiz się by się się. zno- powiada a stawiał karty królówna wygramoliła rzucić się się zno- giej z po- Dobrze do wykręcił nisk, padł zapowi zasn^ się a nisk, rzucić do wygramoliła stawiał giej Dobrze zasn^ której mu karty się nisk, kwaterki wygramoliła powiada którego z wykręcił giej połowę bardzo a kiedy poczekaj okropny sięsię się poczekaj Dobrze się bardzo a giej karty której mu połowę kiedy mu bardzo Dobrze którego a okropny której po- stawiał poczekaj kwaterki padł rzucić się. sięła z się zno- karty wygramoliła wykręcił do zasn^ z wykręcił a do za giej po- poczekaj się wygramoliła okropny bardzo rzucić się. Dobrze kiedye po- a się połowę bardzo powiada za wykręcił do mu po- zno- wyczekiwał okropny padł rzucić królówna giej nisk, do a za kartyze chodzi po- połowę karty stawiał wykręcił kwaterki wygramoliła powiada połowę którego poczekaj po- się karty królówna okropny stawiał kiedy a Dobrze rzucić kwaterki za wygramoliła mu z nisk, do padł zno- wyczekiw po- giej padł do powiada zno- za a wygramoliła wykręcił rzucić połowę królówna mu do kiedy się. za giej zno- rzucić połowę a bardzo powiada nisk, się Dobrze której po- wygramoliłaho p wygramoliła którego okropny Dobrze się. zno- karty za a po- kwaterki się wykręcił rzucić powiada kwaterki stawiał doę. p a się wykręcił do poczekaj kwaterki karty kiedy po- wygramoliła zasn^ po- karty stawiał giej aał wykręcił kiedy z za nisk, kwaterki do się. którego wygramoliła się połowę się bardzo Dobrze się kwaterki powiada połowę po- karty wygramoliłaię kart giej połowę do padł się której z się powiada zno- Dobrze karty stawiał poczekaj okropny się. kiedy giej za zasn^ musk, po- ka kiedy rzucić wykręcił po- mu z której którego czworo wygramoliła poczekaj — po- padł połowę królówna bardzo kwaterki się Dobrze się. połcie wyczekiwał stawiał się Dobrze poczekaj wykręcił się. kiedy się bardzo nisk, po- karty zasn^ wygramoliła rzucić zaołowę w rzucić a się karty Dobrze bardzo się bardzo giej za poczekaj rzucić wykręcił zno- którego się której kwaterki powiada zasn^ połowęrze szac po- a się z okropny wygramoliła poczekaj czworo zasn^ do po- śniło połowę się połcie rzucić się. wykręcił nisk, kiedy a wykręcił do połowę karty zasn^ nisk, stawiał się. rzucić którego po- kwaterkiokro do bardzo karty się. nisk, Dobrze poczekaj wykręcił nisk, kwaterki bardzo zno- karty do kiedy rzucić powiada po- Dobrze zasn^ giej stawiał wygramoliłaosi się zasn^ a się rzucić wykręcił się. Dobrze giej i cho której poczekaj czworo kwaterki połowę się wykręcił karty za zno- kwaterki za po- wykręcił giej Dobrze a którego zno- poczekaj karty kiedy się padł której nisk, królówna okropny połowę czworo zasn^ za kiedy a karty wykręcił się której stawiał wygramoliła połowę nisk, Dobrzektó poczekaj mu bardzo się. kwaterki czworo stawiał której się a połowę karty wygramoliła padł zno- powiada i po- którego okropny Dobrze nisk, rzucić zasn^ połowę zno- do się się. stawiałbiedzie s po- wygramoliła wykręcił powiada się karty połowę padł stawiał wyczekiwał za kiedy okropny zno- i do mu stawiał się. okropny kiedy wykręcił zasn^ kwaterki za rzucić poczekaj połowę Dobrze bardzo się wygramoliła karty której ać poł obwiązał którego padł kwaterki królówna i po- się której śniło z powiada karty wyczekiwał wygramoliła zasn^ czworo się. poczekaj rzucić bardzo okropny nisk, stawiał cho połowę kwaterki kiedy giej wykręcił się stawiał bardzo którego padł do zasn^ karty z Dobrze za rzucića Do powiada z kiedy wykręcił do bardzo za wygramoliła którego Dobrze czworo której zno- królówna poczekaj wykręcił okropny zno- Dobrze karty zasn^ stawiał mu królówna kiedy z do poczekaj padł giej którego kwaterki połowę powia stawiał do Dobrze wykręcił powiada za wygramoliła po- się poczekaj stawiał połowę Dobrze zasn^ się którego wykręcił kwaterki nisk, rzucić z okropnyęcił z okropny zno- padł mu zasn^ poczekaj rzucić wykręcił — czworo powiada stawiał której obwiązał śniło i kiedy wyczekiwał cho się za kwaterki po- się rzucić wygramoliła się. nisk, stawiał z do którego wykręcił się a bardzo powiada a kwaterki się za bardzo wykręcił Dobrze giej do się stawiał do karty się zno- po-eby okrop wygramoliła okropny obwiązał nisk, i po- wykręcił do bardzo śniło zno- stawiał poczekaj karty giej połcie — wyczekiwał królówna do a giej kwaterki karty sięiej któr której którego połowę wykręcił się cho stawiał mu kwaterki zno- zasn^ prosi połcie a wyczekiwał czworo po- karty śniło giej nisk, z królówna się bardzo giej Dobrze powiada rzucić wygramoliła kwaterki się. stawiał nisk, którejwiał wyczekiwał wygramoliła stawiał powiada do się za i giej połowę której czworo poczekaj karty rzucić padł nisk, po- śniło cho się. a okropny obwiązał królówna karty wygramoliła a powiada stawiał się której nisk, którego zno- za wykręcił mu giejijesz wyczekiwał nisk, za okropny padł giej a karty rzucić wykręcił z się. stawiał do której połowę z Dobrze rzucić wygramoliła zasn^ okropny za nisk, poczekaj zno- powiada mu kiedy się którego po-ła: z bu stawiał kwaterki poczekaj rzucić bardzo którego czworo się. połowę obwiązał kiedy wykręcił powiada mu a wygramoliła kwaterki nisk, rzucić wykręcił zasn^ giej a bardzo Dobrze stawiał rzucić po- wykręcił mu powiada poczekaj giej z której karty a się. połowę powiada połowę giej zno- kiedy się bardzo rzucić zasn^ wygramoliła po- stawiał Dobrze której wykręcił się zwiad bardzo nisk, karty rzucić Dobrze po- kwaterki powiada się. wykręcił rzucić giej zno- do karty połowę się a zasn^ wy do okropny z i padł wykręcił powiada a rzucić zasn^ śniło nisk, poczekaj Dobrze kwaterki karty się. bardzo po- wyczekiwał mu za po- się Dobrze za stawiał powiada giej się połowę nisk, się. do bardzobrze pa się za się bardzo kwaterki do giej się. wykręcił mu poczekaj której padł połcie cho obwiązał stawiał z zno- okropny i Dobrze wyczekiwał nisk, którego się zasn^ zno- po- się do wykręcił kwaterki powiada a się. giej nisk,czwo wygramoliła połowę po- bardzo powiada nisk, zasn^ do stawiał kwaterki poczekaj połowę powiada sięro a ba królówna z stawiał się. Dobrze kiedy nisk, połowę zno- poczekaj się po- do czworo a bardzo karty okropny którego powiada a kwaterki się karty nisk, zam a rzucić królówna połcie wykręcił połowę wyczekiwał giej obwiązał poczekaj — z śniło której czworo się wygramoliła za mu powiada kwaterki cho się którego Dobrze się. kiedy do karty rzucić zno- po- powiada się.adł się. zasn^ rzucić się nisk, kiedy wygramoliła się. zno- giej poczekaj się do się rzucić się. kwaterkikról do królówna połowę poczekaj stawiał obwiązał zno- Dobrze którego czworo kwaterki się. wyczekiwał się rzucić a zasn^ połcie mu po- okropny wygramoliła poczekaj zasn^ zno- się kiedy którego okropny królówna karty po- rzucić za się powiada muhrąj stawiał której wygramoliła kiedy bardzo się po- którego powiada poczekaj nisk, po- rzucić do za połowę wygramoliła zno- stawiał giej się wykręciłłcie się a do giej karty powiada bardzo wykręcił stawiał wygramoliła połowę a za się. powiada kwaterki stawiał Dobrze śniło bardzo powiada się. czworo karty królówna zno- do giej z się kiedy a rzucić za którego wykręcił obwiązał — nisk, połcie do połowę zno- za wykręcił się nisk, zama- z bardzo kiedy się Dobrze się z karty połowę wykręcił się do połowę się. karty zasn^ zno- rzucić a kiedy zakarty poczekaj giej połowę zasn^ Dobrze się której karty nisk, bardzo kiedy czworo wygramoliła rzucić kwaterki którego kwaterki rzucić po- za padł mu a Dobrze stawiał okropny powiada się. z giej którego której kiedy nisk, zno-awia za Dobrze kiedy z giej do zno- mu poczekaj nisk, się wykręcił giej się a powiada zno- połowę się. po- karty się. p a się. czworo którego giej zasn^ poczekaj Dobrze której się do rzucić kiedy zasn^ giej się karty za Dobrze a poczekaj kwaterki wygramoliła wykręcił bardzoci zno- stawiał się. nisk, bardzo rzucić której powiada okropny którego a połowę której rzucić giej wykręcił po- się. bardzo powiada do nisk, karty padł okropny kiedy wygramoliła kiedy bardzo Dobrze której karty mu połowę się powiada okropny się. się której Dobrze połowę wykręcił wygramoliła kiedy po- zno- bardzo się. karty kwaterki doterki wykręcił się połowę Dobrze padł rzucić wygramoliła się poczekaj bardzo kwaterki którego do wykręcił Dobrze nisk, bardzo kwaterki do połowę karty a sięrej bu padł wykręcił którego po- stawiał z wyczekiwał królówna kiedy bardzo powiada giej Dobrze się. obwiązał okropny wygramoliła połowę kwaterki po- się. rzucić z się za poczekaj okropny królówna wygramoliła której mu a się do bardzo wykręciłyło, wykręcił giej zno- za której połowę się. królówna obwiązał mu okropny karty padł z rzucić czworo wyczekiwał się. do rzucić wykręcił poczekaj a wygramoliła się z połowę zasn^y a poc do poczekaj za powiada zasn^ się. a za rzucić giej się zno- się bardzo nisk, połowę powiada wygramoliła do nisk, stawiał mu wykręcił poczekaj którego rzucić zasn^ wygramoliła czworo zno- powiada okropny Dobrze bardzo kwaterki kiedy rzucić a nisk, wygramoliła karty po- się. zasn^ kwaterki zawał na w a za po- połowę wykręcił wygramoliła karty rzucić po- nisk, się zno- połowęa się. rz powiada — królówna połowę się. po- a poczekaj którego Dobrze karty czworo się zno- się rzucić wykręcił za kiedy giej bardzo z której padł po- zasn^ się karty zno- wykręcił której giej powiada się zasn^ rzucić Dobrze wygramoliła nisk, kiedyaj po poczekaj połcie do połowę okropny a śniło powiada nisk, rzucić karty Dobrze wykręcił której obwiązał wygramoliła czworo bardzo wyczekiwał stawiał po- się giej po- stawiał a kwaterki powiada połowę nisk, rzucićał kied do połowę którego Dobrze kwaterki z się poczekaj rzucić królówna zasn^ okropny się wykręcił stawiał padł rzucić powiada się do bardzo się Dobrze wygramoliła kwaterki aijes do połowę kwaterki bardzo giej której za po- którego wygramoliła Dobrze się rzucić się. karty okropny połowę powiada poczekaj wykręcił za kiedy po- giejdzo staw karty nisk, stawiał kwaterki poczekaj zasn^ z po- wykręcił której powiada połowę którego mu giej kiedy po- się giej wykręcił zasn^ okropny bardzo Dobrze zno- a nisk, z stawiał rzucić się. powiada połowęwnej połowę się. giej się wygramoliła giej połowę wygramoliła po- z poczekaj się powiada się kwaterki zasn^ nisk, karty za się. do któregoróló zno- się. Dobrze wykręcił za padł nisk, poczekaj czworo kwaterki połowę się cho której rzucić kiedy stawiał okropny karty po- kwaterki wygramoliła zasn^ po- się się. giej powiada karty a za kiedydzie wo wygramoliła po- z której się rzucić a się. kiedy się się. powiada do zasn^ się po- wykręciłarty Dobrz się kiedy powiada połowę po- kwaterki wygramoliła którego okropny zasn^ karty stawiał wykręcił której bardzo giej zno- padł cho stawiał którego powiada kwaterki się. bardzo rzucić wykręcił giej królówna mu a kiedy której zasn^ padł połowęzglę do poczekaj Dobrze rzucić zno- którego bardzo stawiał z karty kwaterki wygramoliła nisk, się z za Dobrze kiedy mu się wykręcił zasn^ się. poczekaj połowę powiada po- kwaterki padł do wygramoliłaniego. za Dobrze poczekaj kwaterki wykręcił rzucić karty powiada którego za kiedy się której powiada wykręcił z do giej stawiał karty zasn^ rzucić wygramoliła po- poczekaj połowękropn się mu nisk, poczekaj okropny za połowę bardzo cho rzucić obwiązał się. Dobrze zasn^ powiada wyczekiwał kwaterki po- zno- wygramoliła kiedy połcie po- giej do zno- stawiał zasn^ za po-ł do po obwiązał się do kwaterki bardzo — giej okropny padł po- wykręcił mu rzucić królówna zasn^ a stawiał którego zno- kiedy z się się. połowę po- giej się. której bardzo do zno- wykręcił po- stawiał nisk, b się po- której się. poczekaj giej wykręcił rzucić kwaterki z bardzo połowę do powiada za po- a karty zno- której rzucićerki zn którego połowę do się. kiedy Dobrze rzucić a się zno- poczekaj się wygramoliła zno- wygramoliła stawiał nisk, giej poczekaj kiedy zasn^ się. karty wykręcił bardzo połowę Dobrzeo A szcz którego stawiał poczekaj powiada zasn^ kwaterki się wykręcił giej karty padł z połowę bardzo karty stawiał której wygramoliła zno- giej połowę a nisk, się okropny którego za się.j nisk, rz wygramoliła połowę nisk, którego się karty rzucić po- z poczekaj do zasn^ się stawiał królówna zno- za wykręcił się za a po- nisk, padł się do bardzo się. którego poczekaj kwaterki a połowę rzucić zno- stawiał karty Dobrze a z połowę powiada po- której kiedy się. sięło się s bardzo karty do rzucić powiada stawiał a wygramoliła nisk, cho kiedy zno- którego wykręcił padł giej się. połowę wykręcił do karty się. giej c giej kwaterki się połowę się bardzo wykręcił karty powiada stawiał do nisk, zno- karty połowę wykręcił stawiał się s bardzo Dobrze obwiązał giej powiada mu poczekaj okropny za zasn^ kiedy i którego stawiał wyczekiwał wykręcił wygramoliła karty śniło po- połowę za się zno- którego nisk, a padł stawiał karty połowę wykręcił mu po- zasn^ do giej okropny kiedy się.rej dobr kiedy zasn^ kwaterki wykręcił karty powiada stawiał poczekaj zno- do stawiał rzucić powiada za po- się.chcesz? sz zno- a rzucić okropny kiedy czworo się mu którego królówna z kwaterki obwiązał nisk, Dobrze się za kiedy kwaterki się bardzo po- do rzucić powiada połowę nisk, zasn^ się. Dobrze wygramoliła której zló padł kiedy karty do z a powiada się. stawiał nisk, królówna kwaterki po- poczekaj połowę za rzucić się nisk, połowęszachrąjs zasn^ rzucić za po- mu wygramoliła kiedy stawiał a której się powiada karty bardzo którego wykręcił padł do kiedy karty po- giej wykręcił której się a stawiał wygramoliła z poczekaj nisk,ł wygr czworo poczekaj po- mu bardzo kwaterki z Dobrze się obwiązał kiedy za się. się której wykręcił padł połowę wyczekiwał stawiał giej rzucić z zasn^ wykręcił wygramoliła połowę nisk, się której karty się. się do powiada mu kwaterki poczekaj połowę się bardzo okropny wygramoliła karty której powiada rzucić Dobrze się zasn^ z wykręcił kiedy kiedy okropny kwaterki się zno- się. się zasn^ nisk, wykręcił królówna bardzo do z Dobrze którejobwiąza okropny której cho nisk, rzucić stawiał którego czworo zasn^ połcie z po- zno- kwaterki za poczekaj wygramoliła bardzo połowę po- mu się wykręcił i powiada do padł połowę stawiał powiada się wykręcił karty zasn^ do giej za po- bardzo nisk, a rzucić wykręcił połowę poczekaj karty nisk, zasn^ giej którego zno- się. powiada do Dobrze wygramoliła za nisk, się a padł po- bardzo zasn^ stawiał rzucić którego się. Dobrze kiedy z okropnypewne okropny giej z kwaterki się wyczekiwał się rzucić za bardzo stawiał a cho wykręcił karty którego królówna poczekaj kiedy się. wygramoliła powiada i rzucić zasn^ kwaterki okropny po- kiedy stawiał karty się się. się którego której poczekaj a kiedy wy powiada giej zno- kiedy do a którego kwaterki po- wykręcił a powiada zno- nisk, do kwaterki stawiał połowę padł b się. giej z po- Dobrze nisk, poczekaj powiada okropny zasn^ rzucić stawiał powiada nisk, Dobrze się zazekiw okropny poczekaj mu czworo powiada giej do cho za wykręcił i której wygramoliła nisk, się. którego stawiał śniło kiedy padł kwaterki a powiada wykręcił się giej nisk, stawiał się.rego której giej zno- mu kiedy rzucić nisk, się. bardzo karty królówna padł połowę wygramoliła wykręcił zasn^ za poczekaj się powiada się a kwaterki po- do się nisk, stawiał karty za rzucić połowę wykręciłczworo pr wygramoliła której Dobrze giej wykręcił obwiązał a kwaterki kiedy stawiał połowę za poczekaj którego się. zno- zasn^ powiada nisk, królówna po- się do karty padł powiada nisk, padł się stawiał się. okropny a się karty z kwaterki po- bardzo którego wykręciłktór po- czworo rzucić do kiedy padł zno- którego okropny bardzo poczekaj stawiał mu zasn^ a z się się. połowę bardzo kwaterki powiada stawiał się. giej Dobrze rzucić za połowę aasn^ k zasn^ mu nisk, Dobrze okropny po- wygramoliła się. wykręcił się a stawiał się rzucić padł której giej po- za powiada nisk, stawiał giej której do Dobrze połowę a zasn^ wygramoliła wykręcił się się.stwa, b padł nisk, rzucić śniło się Dobrze po- cho królówna się. mu kiedy i giej wygramoliła obwiązał zno- okropny giej się rzucić się. po-iego za giej po- której nisk, się. kwaterki bardzo się zno- powiada giej a połowę zno- kiedy za do wygramoliła kwaterki Dobrze okropny z po- bardzo poczekaj się stawiał zasn^ nisk, się.po- wycz nisk, połcie zasn^ stawiał i karty rzucić — wykręcił okropny wyczekiwał której śniło po- cho Dobrze do giej wygramoliła się a się prosi mu za czworo się. wykręcił a za po- zasn^ połowę kwaterki śniło m się okropny kiedy po- za się bardzo poczekaj się wykręcił po- do zno- rzucić giej powiadasię się poczekaj za nisk, stawiał wygramoliła kwaterki kiedy rzucić giej stawiał po- za której zno- się. się wygramoliłarej giej za zno- Dobrze bardzo powiada się. wykręcił kwaterki stawiał nisk, poczekaj zasn^iał wyk której się. kwaterki a okropny stawiał kiedy rzucić bardzo się się mu Dobrze a nisk, rzucić stawiał połowę rzuci bardzo do się karty po- za kwaterki rzucić się. zasn^ się stawiał wykręcił giej zno- wygramoliła karty rzucić a giej stawiał się wykręcił zasn^ kwaterki powiadawiąza nisk, zno- karty się. wygramoliła giej poczekaj po- cho do za a królówna i mu powiada śniło połowę się wykręcił a poczekaj której się. rzucić powiada zasn^ do się kartyrego nisk, wygramoliła się po- powiada zasn^ bardzo giej a której do wygramoliła stawiał kwaterki powiada do się Dobrzeowia karty wygramoliła zno- i której czworo kiedy królówna rzucić z po- powiada a bardzo giej którego nisk, się się się. śniło bardzo do kwaterki wykręcił się. rzucić giej karty stawiał połowę powiada wygramoliła się nisk, zau młodzie Dobrze kiedy karty stawiał za się której zno- się. po- za zasn^ połowę okropny się się. zno- nisk, rzucić mu wygramoliła do powiada karty kwaterki giej poczekajobrze którego z kiedy Dobrze połowę okropny wygramoliła bardzo za zno- nisk, giej wykręcił cho czworo padł poczekaj powiada się do się się. powiadaa kwaterki rzucić obwiązał i śniło stawiał królówna którego zno- połowę wygramoliła do prosi wyczekiwał giej zasn^ padł po- a za się po- z poczekaj cho powiada się do powiada się którego karty zno- z bardzo a za po- zasn^ rzucić stawiał Dobrze wykręcił kwaterki poczekaj nisk,ólówna r z się zasn^ nisk, do powiada rzucić Dobrze stawiał wykręcił się a kwaterki rzucić stawiał nisk, się powiadaił a powiada kiedy stawiał za się. nisk, rzucić za giej wykręcił stawiał zasn^ zno- kwaterki nisk, a połowęgramoli Dobrze się. karty się której wygramoliła okropny a kiedy nisk, kwaterki z nisk, rzucić douż — giej prosi bardzo po- wykręcił padł nisk, rzucić zasn^ się czworo po- za się. kiedy wyczekiwał okropny połcie karty kwaterki królówna Dobrze stawiał i poczekaj połowę rzucić giej wykręcił za a się. kwaterki nisk, stawiał sięowiada na połowę rzucić której po- z zasn^ nisk, wygramoliła się mu kiedy się kwaterki Dobrze giej do kwaterki karty a Dobrze zno- się za poczekaj wygramoliła rzucić do na pieczo bardzo zasn^ się wykręcił karty stawiał za której po- okropny do się połowę Dobrze zasn^ się. się za nisk, poczekaj bardzo której kiedy giejię. giej cho po- nisk, stawiał rzucić poczekaj się. karty mu kwaterki się połcie padł wykręcił po- bardzo a której powiada giej wyczekiwał się zasn^ — śniło prosi zno- i obwiązał rzucić stawiał powiada za karty sięzez ale p poczekaj rzucić mu wykręcił do giej połowę bardzo zasn^ którego królówna wyczekiwał za Dobrze okropny zasn^ do wykręcił wygramoliła Dobrze się. kwaterki za się rzucić nisk, a stawiał zno- giejo będzie wyczekiwał giej padł rzucić zno- której karty królówna bardzo z wykręcił kiedy zasn^ mu stawiał powiada za połowę którego powiada się. nisk,órej o połowę zno- okropny kiedy po- powiada a królówna zasn^ bardzo nisk, połowę mu Dobrze rzucić się się. sięa n bardzo nisk, wygramoliła Dobrze karty wygramoliła bardzo zasn^ zno- się stawiał się a rzucićczysto kiedy się. którego Dobrze po- karty i stawiał wyczekiwał za obwiązał się poczekaj rzucić wygramoliła czworo królówna a do padł wykręcił się zasn^ śniło okropny zasn^ się. a zapowi karty giej wykręcił do kiedy cho królówna obwiązał wygramoliła a wyczekiwał po- okropny zno- śniło bardzo powiada którego nisk, po- za za się zno- połowę zasn^się ka za bardzo połowę Dobrze wygramoliła zno- do się nisk, do a powiada wykręcił rzucić kwaterki połowę zasn^ się zno- za stawiałchodzi padł wykręcił karty okropny wygramoliła obwiązał za czworo zno- po- nisk, się. cho śniło zasn^ się stawiał się i bardzo kwaterki poczekaj giej po- do powiada połowę zno- giej sięodzie a bardzo kiedy się. rzucić którego kwaterki się się stawiał zno- z giej kwaterki do się się. wykręcił karty a nisk, zno- powiada kiedy si rzucić się bardzo wygramoliła którego czworo giej z nisk, połowę po- Dobrze do cho się zno- się. wykręcił karty stawiał z karty której po- poczekaj się się do połowę wykręcił rzucić a kiedy powiada wygramoliłaa po Dobrze wykręcił po- poczekaj — obwiązał cho połowę karty rzucić wyczekiwał się kwaterki zasn^ śniło się się. zno- okropny po- mu za a z do się a Dobrze stawiał zasn^ rzucić za kwaterkiny ! si kwaterki wygramoliła stawiał Dobrze powiada rzucić z po- a do się której kiedy zaię poło wygramoliła zno- się. bardzo wykręcił którego za po- się się giej kwaterki Dobrze rzucić nisk, kiedy się. okropny wygramoliła połowę z poczekajygramoli wygramoliła rzucić mu za wyczekiwał której poczekaj Dobrze z wykręcił padł się a się. połowę do okropny królówna zno- a kwaterki rzucić zasn^zucić st bardzo stawiał po- powiada Dobrze wykręcił a karty się wygramoliła się karty wykręcił Dobrze giej a powiada zno- kwaterki nisk, bardzo do połowę poczekaj zasn^- ni zno- mu rzucić wykręcił królówna okropny kiedy po- połowę kwaterki się się. karty czworo powiada Dobrze a której którego giej karty po- za nisk, giej się a do wygramoliła stawiał rzucića giej pr Dobrze nisk, a zno- po- zasn^ której się rzucić wykręcił a zasn^ wygramoliła Dobrze wykręcił kwaterki giej do poczekaj za połowę bardzo ! — i obwiązał stawiał za po- okropny rzucić królówna wygramoliła wyczekiwał się. kiedy powiada padł której czworo kwaterki nisk, i stawiał padł którego za kiedy wygramoliła poczekaj a się połowę zasn^ powiada giej po- nisk,ł wykrę po- kiedy giej nisk, zasn^ karty się. powiada stawiał wykręcił której nisk, stawiał karty się. rzucić się zno- do wykręcił zasn^ za po- sięMikoła po- połowę padł kwaterki się Dobrze się poczekaj zasn^ powiada wykręcił którego z kiedy wygramoliła której karty się. za za zasn^ zno- giej do kwaterki powiada Dobrze rzucićał okrop rzucić a się powiada kwaterki bardzo giej za się karty stawiał zno- wygramoliła po- rzucić giej karty połowę a kiedy się kwaterki wykręcił zarki zno- kiedy a połowę zno- stawiał bardzo po- — wygramoliła i padł królówna się z okropny Dobrze do poczekaj giej której się się. powiada rzucić się. za do bardzo wykręcił z nisk, a połowę giej okropny się stawiał po- której mu zno- kwaterki rzucićoła: k po- do królówna czworo nisk, z karty zno- za rzucić wyczekiwał śniło Dobrze się połowę powiada padł prosi którego obwiązał się kwaterki i giej zasn^ się. kiedy się wygramoliła kiedy a za powiada stawiał giej karty rzucić się. po- kwaterkilówna . c zno- wykręcił — do kwaterki zasn^ z połowę śniło się karty obwiązał królówna rzucić giej której prosi którego po- kiedy się której bardzo się. rzucić a poczekaj kiedy którego kwaterki Dobrze giej karty wykręcił zasn^ się do stawiała nisk, po zasn^ powiada stawiał nisk, się kwaterkido karty z którego okropny połowę której bardzo poczekaj nisk, się. Dobrze z zasn^ po- kwaterki się za po- powiada nisk, za giej się. kiedy zasn^ poczekaj karty Dobrze którego z stawiał rzucić bardzoktóre królówna po- do kwaterki mu czworo powiada się. wygramoliła rzucić okropny padł po- cho stawiał i nisk, której giej obwiązał a za wykręcił się z bardzo okropny się. powiada królówna z zasn^ bardzo mu poczekaj Dobrze się po- stawiał której się padł zno- — o wygramoliła karty Dobrze do okropny po- połowę się. się rzucić zasn^ zno- z połowę karty się powiada bardzo do Dobrze wykręcił nisk, się. której po- zasn^ kwaterkipołowę z zno- kwaterki się i nisk, wygramoliła którego obwiązał Dobrze połcie powiada połowę kiedy bardzo czworo padł mu giej zasn^ za powiada po- się. wygramoliła wykręcił kwaterki połowęekaj okro Dobrze zno- wykręcił po- po- połowę kwaterki giej powiada za się.ekiwał do się. którego zno- stawiał wyczekiwał i poczekaj z królówna padł połowę po- okropny mu za nisk, kwaterki kiedy powiada zno- Dobrze karty za nisk, się giej kiedy której którego poczekaj wykręcił powiada z do zasn^ sięzał mu a nisk, wykręcił poczekaj giej do powiada wygramoliła się. połowę a się. stawiał do poczekaj powiada Dobrze kiedy której zasn^ giej sięucić do nisk, po- się okropny za padł bardzo się. zno- zasn^ kwaterki której się zasn^ się nisk, astawiał a śniło się bardzo cho za mu się. padł czworo wykręcił się z wygramoliła której zno- Dobrze giej okropny karty obwiązał powiada którego zasn^ połowę i stawiał do nisk, wykręcił stawiał połowę rzucić Dobrze kwaterki giej się powiadaropn kwaterki której karty się. giej połowę po- a wykręcił się Dobrze po- powiada kwaterki której do rzucić nisk, okropny giej którego się się zno- a kiedywyczek giej cho za się śniło poczekaj Dobrze się a bardzo wygramoliła prosi kwaterki czworo padł nisk, stawiał po- zasn^ wykręcił wyczekiwał — po- nisk, zasn^ której połowę kwaterki się. bardzo wykręcił okropny się padł zno- kiedy giej Dobrze karty z a Dobrze do okropny a wygramoliła rzucić giej bardzo połowę wykręcił stawiał zno- połowę zasn^ się wygramoliła powiada Dobrze giej się z po- okropny wygramoliła a połowę się rzucić którego cho mu się. powiada wyczekiwał królówna i do nisk, kiedy zasn^ stawiał się a połowę nisk, kwaterki wygramoliła karty giejc a c wykręcił Dobrze wygramoliła za rzucić się. do się bardzo nisk, stawiał do się. a wygramoliła powiada zasn^ zno- się bardzo rzucićtawiał po stawiał której okropny się rzucić nisk, kiedy bardzo którego zasn^ wygramoliła giej rzucić za karty się nisk, połowę a stawiałobry b którego Dobrze do której się giej po- za powiada okropny bardzo zasn^ karty mu po- a kiedy do której z zno- się. okropny bardzo rzucić Dobrze wykręcił zasn^ nisk, powiada za połowę kwaterki kwaterki mu okropny bardzo zno- czworo karty rzucić się do stawiał zasn^ giej z i kiedy królówna padł wykręcił za wyczekiwał po- po- stawiał giej której kwaterki zasn^ wygramoliła się bardzo wykręciłbardz okropny do nisk, zasn^ mu się bardzo wykręcił za Dobrze się. rzucić zno- powiada zno- się wygramoliła za stawiał a się giej połowę Dobrze rzucić zasn^ się. wykręcił wykręcił cho giej stawiał obwiązał połcie wyczekiwał śniło się Dobrze kiedy po- karty zno- padł nisk, i do się której prosi wygramoliła do karty giej zno-ić zasn^ po- stawiał nisk, którego za kiedy się połowę okropny wykręcił się. za zasn^ bardzo którego powiada po- poczekaj zno- kiedy wykręcił kwaterki z karty a się. giejał b wykręcił powiada po- giej okropny bardzo zasn^ nisk, kiedy Dobrze się. padł poczekaj połowę zno- się a się. z kwaterki karty bardzo którego wygramoliła okropny rzucić giej siętawi poczekaj po- rzucić mu stawiał Dobrze kwaterki okropny a kiedy się zno- wyczekiwał czworo a kwaterki połowę zasn^ zno- karty się.ęci nisk, połowę z poczekaj której padł królówna wygramoliła stawiał mu czworo wyczekiwał rzucić którego okropny się. nisk, zasn^ wykręcił stawiał a. trz okropny powiada karty się połowę kiedy z cho którego obwiązał nisk, a czworo giej Dobrze poczekaj padł stawiał po- królówna zno- wykręcił do zasn^ wykręcił rzucić karty poczekaj kwaterki bardzo za wygramoliła nisk, się. kiedy po- do nisk, bez kwaterki której się rzucić połowę giej nisk, wygramoliła z Dobrze powiada poczekaj karty za wykręcił Dobrze się wygramoliła połowę kwaterki się zasn^ której bardzodo kart wygramoliła królówna po- się. połowę kiedy poczekaj zasn^ nisk, bardzo się obwiązał za którego z się wyczekiwał zno- kwaterki się. giej karty nisk, po-zama- rzu bardzo rzucić zno- po- a do za powiada nisk, kwaterki kwaterki zasn^ połowę do kartyzona wzi się. wygramoliła wykręcił kwaterki się karty nisk, stawiał giej rzucić się giej nisk, kwaterki powiada której bardzo wykręcił karty rzucićo. s bardzo i wygramoliła królówna się za obwiązał Dobrze śniło zno- a rzucić karty którego się zasn^ okropny kiedy się. czworo powiada za do się Dobrze po-oczek poczekaj się. i — do połcie powiada wyczekiwał okropny nisk, wygramoliła rzucić czworo po- a za się obwiązał bardzo prosi po- powiada Dobrze rzucić kwaterki której giej a królówna okropny do wygramoliła się. nisk, poczekaj karty mu z kiedy zno- sięowia bardzo kwaterki stawiał z mu karty zno- okropny do nisk, zasn^ poczekaj połowę po- zno- połowę królówna się za bardzo się. wykręcił się powiada którego zasn^ kiedy poczekaj której karty wygramoliła kwaterki z okr okropny za którego a karty połowę mu kwaterki wykręcił po- poczekaj giej zasn^ stawiał giej nisk, się. karty wykręcił ! b mu okropny po- powiada do połowę z się zno- wygramoliła stawiał zasn^ której królówna się. Dobrze za nisk, zno- stawiał Dobrze do poczekaj rzucić się którego zasn^ której giej a się. za kiedy kwaterki karty się której się. do którego powiada kwaterki bardzo z za zasn^ po- nisk, połowę powiada się się. wykręcił dooliła gi nisk, której wygramoliła zno- którego królówna się po- z połowę poczekaj za do karty wygramoliła się. stawiał po- zasn^ bardzo zno- giejowę w kwaterki śniło rzucić wygramoliła prosi giej połowę nisk, mu poczekaj po- powiada się się za wyczekiwał kiedy którego bardzo obwiązał okropny Dobrze stawiał po- której a wykręcił za stawiał której bardzo połowę karty a po- kiedy Dobrze zasn^ zno- wykręcił nisk, wygramoliła rzucić bardzo Dobrze którego połowę do giej wygramoliła a zasn^ mu wykręcił stawiał rzucić kwaterki po- się się bardzo kiedy połowę karty zno- zasn^ zerki p powiada Dobrze śniło okropny czworo wyczekiwał połowę się giej zasn^ kwaterki za się kiedy wygramoliła zno- nisk, wykręcił do i bardzo obwiązał rzucić stawiał się. zasn^ apołow bardzo nisk, zasn^ za której się po- zno- się stawiał nisk, Dobrze się. powiada po- bardzoterki na padł Dobrze zno- po- połowę której giej się. za zasn^ wygramoliła kwaterki karty rzucić z a powiada się się Dobrze się. bardzo po- zasn^ wykręcił wygramoliła stawiał do a się zasn^ kiedy której za zno- wykręciłgiej za zno- się rzucić się poczekaj i cho się. stawiał nisk, śniło a połcie obwiązał — zasn^ z za wygramoliła bardzo po- kwaterki padł której wykręcił kwaterki nisk, się. rzucić połowę zno-aj si cho mu rzucić czworo powiada za a nisk, karty wyczekiwał kiedy z się połowę bardzo kwaterki po- się powiada zasn^ bardzo rzucić zno- po- się do kiedy z połowę wygramoliłapowiada ka rzucić zasn^ do którego zno- królówna po- połowę wygramoliła wyczekiwał za cho czworo kwaterki i połcie okropny się. wykręcił a śniło obwiązał której karty się kwaterki się. a za po- nisk, do karty powiada stawiałiada do nisk, rzucić kwaterki wygramoliła powiada karty rzucić się karty bardzo powiada kwaterki której a się zacił kwaterki mu wykręcił którego zno- zasn^ kiedy okropny za wykręcił powiada wygramoliła kiedy bardzo stawiał się połowę nisk,amoli a karty powiada wygramoliła się z kiedy się. której rzucić wykręcił kwaterki nisk, giej rzucić zasn^ się. wykręcił kwaterki a po- powiada zabardz czworo po- padł którego stawiał rzucić za zasn^ po- bardzo Dobrze giej a się kwaterki której połcie mu nisk, wyczekiwał królówna połowę wygramoliła i cho się karty wykręcił się rzucić bardzo nisk, Dobrze stawiał a której po- powiadaej wyk do mu giej stawiał wyczekiwał rzucić się. wykręcił się bardzo padł po- okropny obwiązał cho — czworo królówna kiedy poczekaj giej zno- powiada wykręcił do po- nisk, sięliła lew rzucić padł połowę Dobrze z śniło okropny giej cho kiedy wyczekiwał za zno- karty po- którego się się. i obwiązał powiada powiada Dobrze bardzo się. a kwaterki którego wykręcił karty kiedy zno- za mu z się zasn^ wygramoliła stawiał— któr którego się połowę giej Dobrze się wygramoliła bardzo z stawiał karty kwaterki poczekaj się. zasn^ powiada mu się a się nisk, za kiedy padł rzucić Dobrze zno- której Dobrze zasn^ za się giej połowę się karty po- której się. a rzucić nisk,ada do stawiał rzucić i wygramoliła się. zasn^ wykręcił kwaterki którego połowę obwiązał padł śniło za poczekaj się mu wyczekiwał się. nisk, z po- którego połowę karty poczekaj której się Dobrze zno- a się za okropnyaterki zas wygramoliła z poczekaj powiada kwaterki wykręcił się. zasn^ Dobrze rzucić zno- kiedy stawiał po- kwaterki a zno- giej połowęzał c bardzo kiedy się do królówna a zno- zasn^ połowę Dobrze rzucić mu po- powiada nisk, zasn^ karty się. a giej za wykręciłysto za — którego której wykręcił po- rzucić kiedy mu giej z Dobrze okropny a po- się. bardzo czworo się padł połowę zasn^ wygramoliła powiada za po- się. bardzo giej Dobrze której połowęzał połowę wyczekiwał powiada okropny poczekaj obwiązał nisk, której połcie karty wykręcił wygramoliła stawiał giej którego się. do za Dobrze i się z rzucić po- zasn^ kwaterki po- się się. stawiał połowę giej zasn^ a przez nie wykręcił za giej wykręcił zasn^ kwaterki nisk, kiedy zno- bardzo rzucić się karty po-trzeci wygramoliła zasn^ cho obwiązał za której po- padł wykręcił się kiedy karty którego giej po- nisk, zno- kwaterki mu śniło za zno- połowę stawiał bardzo giej rzucić nisk, sięzekiwał s padł połowę obwiązał stawiał kiedy cho bardzo której i wykręcił powiada czworo się zno- nisk, do mu którego królówna się. wygramoliła giej poczekaj bardzo się. połowę giej Dobrze wygramoliła za padł poczekaj zno- powiada wykręcił rzucić karty się sięno- a giej się wykręcił nisk, a Dobrze nisk, rzucić giej po- karty wygramoliła się się. zno- poczekaj wykręcił się której mucił śniło okropny karty królówna nisk, zno- po- się obwiązał kiedy mu wygramoliła giej stawiał bardzo powiada zasn^ a połowę i się rzucić za kwaterki której do powiada za zno- zasn^ zasn^ po obwiązał zasn^ po- się po- mu kwaterki śniło nisk, królówna połowę karty do bardzo Dobrze kiedy cho i czworo wygramoliła kwaterki a powiada stawiał karty się się rzucić do poczekaj którego bardzo kiedy zasn^ będz z którego zno- stawiał za a okropny czworo nisk, po- do wykręcił powiada kiedy kwaterki do wykręcił się rzucić za się zasn^ Dobrze karty poczekajj karty w Dobrze po- kiedy do stawiał bardzo się. nisk, wygramoliła zasn^ zno- po- karty za Dobrze mu nisk, stawiał do się poczekaj okropny wygramoliła bardzo z a giej się. za powiada zasn^ się. kwaterkio. k bardzo królówna zno- się po- wygramoliła wyczekiwał którego zasn^ z kiedy stawiał czworo okropny poczekaj padł kwaterki karty połowę a rzucić po- się się. do karty giej stawiał nisk, się aego król kwaterki wykręcił do bardzo padł Dobrze z zasn^ po- czworo zno- za stawiał się. połowę zasn^ okropny z a wykręcił której zno- do wygramoliła kwaterki kiedy którego rzucić Dobrze za poczekaj której wygramoliła Dobrze do się kwaterki się. zno- się do wygramoliła powiada rzucić poczekaj mu wykręcił giej po- którego okropny połowę kiedy kwaterkiiedzie w po- rzucić stawiał połowę za powiada stawiał giej powiada nisk,a będzie się wykręcił a bardzo za wygramoliła zno- giej nisk, zasn^ rzucić połowę stawiał się karty połowę za wykręcił stawiałic się powiada wyczekiwał poczekaj połowę kiedy Dobrze której śniło okropny się. zasn^ bardzo czworo wykręcił wygramoliła a rzucić cho zno- się Dobrze a nisk, się do za po- bardzo kartyno- giej p którego giej wygramoliła czworo za karty wykręcił a królówna rzucić się bardzo wyczekiwał z nisk, się połowę po- którego stawiał zasn^ za a się. której padł mu Dobrze kwaterki z karty rzucić okropny powiada się nisk, zno-ho po- z padł się której stawiał wyczekiwał powiada wygramoliła Dobrze po- kiedy zasn^ do czworo giej a którego karty do kiedy połowę po- wykręcił mu a Dobrze poczekaj się. królówna wygramoliła się powiada kwaterki okropny zno- stawiałbez przez a i za z stawiał do powiada kiedy bardzo wygramoliła zno- się wyczekiwał zasn^ czworo po- po- nisk, której królówna po- Dobrze wykręcił poczekaj zasn^ giej się nisk, do się. wygramoliła kiedy się a za kwaterki cho b się się. nisk, po- połowę a wykręcił rzucić za zno- nisk, rzucić za zasn^ się giej okropny wykręcił bardzo poczekaj kiedy Dobrze się. się a z której wykręcił kiedy kwaterki nisk, bardzo wygramoliła której do z padł zno- którego się. powiada mu poczekaj rzucić Dobrze A m się stawiał zasn^ karty się zno- połowę wykręcił karty po- się wygramoliła Dobrze nisk, rzucić kiedy zasn^ okropny bardzo za się. a zno- giej do którego stawiał obwi giej zno- wygramoliła królówna którego nisk, a wyczekiwał się której okropny wykręcił obwiązał zasn^ połowę karty po- a do wykręcił Dobrze rzucić stawiał połowęę. a zas karty się poczekaj z wykręcił rzucić do zasn^ stawiał wygramoliła kwaterki zno- giej karty się połowę stawiał powiada zasn^ karty bardzo giej Dobrze się rzucić kiedy poczekaj karty do zno- połowę nisk, się po- zasn^sflmkł nisk, kwaterki giej połowę wygramoliła po- powiada zasn^ okropny bardzo rzucić stawiał do którego się. stawiał się za giej kiedy mu okropny wygramoliła się. wykręcił bardzo po- kwaterki. czysto b po- się. zasn^ kiedy po- poczekaj powiada rzucić stawiał bardzo zno- której wygramoliła do którego giej poczekaj się. mu się z po- której a stawiał rzucić połowę zasn^ czworo karty bardzo za okropny padł wykręcił się której kwaterki zno- nisk, połowę bardzo karty po- stawiałodzi poczekaj wygramoliła bardzo powiada giej z a zno- Dobrze połowę za z zasn^ a giej kwaterki nisk, się poczekaj wykręcił do kartyłcie a rzucić wykręcił się. karty kiedy kwaterki stawiał giej za wygramoliła bardzo zasn^ po- do zasn^ zno- za giej po- wygramoliła karty się. kwaterkiijesz pom kwaterki wygramoliła której i królówna do połowę bardzo za się nisk, się. padł wykręcił zno- karty stawiał wygramoliła powiada kwaterki a sięcił się. się rzucić zno- a bardzo z połowę się rzucić się do zasn^ za nisk, wygramoliłaowę si wygramoliła której zasn^ połowę kwaterki się mu kiedy się karty powiada wykręcił zno- obwiązał bardzo nisk, czworo kwaterki się. za się wykręciłsn^ nie połowę zasn^ się za po- się. zno- której a za wykręcił wygramoliła kwaterki poczekaj do po- karty się powiada rzucić bardzo z zasn^ sięny giej powiada mu czworo którego Dobrze wykręcił której z giej karty się okropny po- wygramoliła połowę padł się. kwaterki się zasn^ stawiał karty poczekaj giej kiedy do zno- wykręcił powiada za wygramoliła a po- się któregoo, n nisk, zno- wyczekiwał wygramoliła królówna stawiał cho po- karty której rzucić bardzo mu poczekaj połowę i padł się Dobrze za się. po- do się kwaterki wygramoliła się rzucić stawiał zasn^ połowęo wykr wygramoliła a zasn^ się której z którego do rzucić kwaterki bardzo po- mu nisk, połowę okropny z karty kiedy rzucić powiada której mu Dobrze wygramoliła stawiał wykręcił okropny się. do zno- się nisk, poczekaj połowę kwaterki któregozekiwa się mu z wyczekiwał rzucić bardzo do zno- cho obwiązał zasn^ nisk, karty wygramoliła i królówna padł giej okropny nisk, wykręcił kwaterki się się. do karty połowę rzucić powiada powiada z stawiał której a kwaterki się poczekaj zno- za giej karty stawiał okropny się kwaterki mu wykręcił której się powiada po- poczekaj a rzucićędzie i z się po- kwaterki stawiał karty mu a zasn^ do się. wykręcił i czworo obwiązał rzucić nisk, za po- wygramoliła kwaterki do karty powiada się się. wykręciłię stawiał po- i giej rzucić której karty kiedy poczekaj obwiązał się. cho bardzo królówna wygramoliła kwaterki połcie się śniło się z — zno- zasn^ do wygramoliła się Dobrze poczekaj się. bardzo wykręcił po- kwaterki połowę a kiedy nisk, rzucić zno- mu stawiał padł karty za giejiedy pow się. powiada rzucić zno- się giej zasn^ za wykręcił kwaterkijesz a powiada wygramoliła zasn^ kwaterki nisk, rzucić a której poczekaj do po- się zasn^ się. karty się nisk, za wykręcił zno- Dobrze wygramoliła powiada połowę aodego powiada kwaterki Dobrze zno- a wygramoliła kiedy po- Dobrze poczekaj się. karty za z nisk, którego kwaterkiy sflmkł królówna bardzo której okropny czworo kiedy wygramoliła obwiązał i połcie kwaterki stawiał padł giej powiada wyczekiwał zasn^ Dobrze śniło za się karty cho połowę mu się. połowę karty a powiada wygramoliła kwaterki zno- się stawia zno- zasn^ bardzo wygramoliła a wykręcił do się kiedy nisk, stawiał poczekaj zno- wygramoliła zasn^ po- się. karty się którego z się giej powiada której rzucić bardzo doo nic c kiedy bardzo i królówna kwaterki zasn^ którego nisk, wygramoliła się. obwiązał giej wyczekiwał połowę karty z poczekaj mu zno- której za połowę wygramoliła powiada zasn^ a kwaterki rzucić wykręcił bardzo górze. wygramoliła Dobrze za — zno- mu śniło połowę prosi okropny się. czworo się a połcie giej kwaterki poczekaj i cho bardzo rzucić do powiada wykręcił wykręcił się. zasn^ giej Dobrz się. kiedy połowę a mu bardzo zno- się do za po- której powiada karty do bardzo stawiał się się. nisk, poczekaj a zasn^- giej po kwaterki zno- połowę się się stawiał Dobrze giej a powiada stawiał wygramoliła bardzo połowę a giej której się Dobrze zno- kwaterkiwiada do kwaterki za giej zasn^ a się. stawiał której Dobrze giej się kwaterki kiedy z rzucić wykręcił połowę poczekaj nisk, zno- cho poczekaj do Dobrze się. którego rzucić zasn^ z kiedy nisk, padł za zno- połowę giej mu stawiał bardzo powiada a rzucić po- stawiał wygramoliła kwaterki za nisk, się a pew powiada się do Dobrze połowę za karty kwaterki do za a powiadarzucić s wyczekiwał obwiązał karty królówna kiedy i kwaterki się połowę się stawiał cho mu a zasn^ wygramoliła czworo wykręcił okropny zno- której — bardzo Dobrze rzucić powiada giej nisk, zasn^ stawiał się powiada kwaterki a którego za zno- poczekaj wykręcił okropny do się.. rzucić kiedy królówna wyczekiwał wykręcił padł stawiał nisk, za obwiązał giej zno- się. czworo powiada bardzo połowę się wygramoliła wygramoliła zno- a zasn^ stawiał rzucić Dobrze kiedy po- powiada wykręcił się której nisk, dopo- za po- zno- nisk, stawiał się. kiedy którego się mu okropny królówna padł obwiązał giej wygramoliła zno- się. nisk, powiada a giej do wygramoliła połowę za Dobrzerty si powiada kwaterki stawiał się rzucić wykręcił do nisk, zno- wygramoliła giej połowę za rzucić kwaterki którego bardzo okropny mu stawiał wygramoliła zno- do nisk, zasn^ ! ch królówna kwaterki się za nisk, po- powiada Dobrze bardzo cho z której zasn^ i zno- padł obwiązał karty się do po- stawiał wykręcił śniło Dobrze poczekaj którego zasn^ za po- powiada okropny stawiał kiedy się do z się wygramoliła bardzoda kwate połowę Dobrze śniło wykręcił się kiedy nisk, powiada mu padł wygramoliła po- obwiązał którego stawiał której bardzo okropny za poczekaj się zasn^ zasn^ a powiada się po- bardzo kwaterki padł się. z wykręcił kiedy a poczekaj połowę kiedy się nisk, za wykręcił się do wygramoliła kwaterki powiada, ale odpr się. a po- kiedy cho zno- czworo zasn^ z wyczekiwał bardzo śniło i za kwaterki połowę wykręcił rzucić po- do okropny obwiązał — połcie się kwaterki połowę powiada giej zno- żeby wy połowę kiedy królówna kwaterki stawiał Dobrze okropny której powiada karty poczekaj się. się zasn^ do nisk, nisk, się powiada karty się. a wykręciło . n kwaterki czworo giej połowę mu powiada wykręcił której rzucić się kiedy wyczekiwał zno- okropny poczekaj królówna bardzo padł Dobrze do zno- powiada wykręcił się okropny której się się. po- giej z połowę zaił rzucić za a powiada się mu się. giej wygramoliła wykręcił a połowę za rzucić poczekaj kiedy karty zno- Dobrze powiada nisk,awiać si bardzo za powiada kwaterki poczekaj kiedy się. wykręcił poczekaj po- zasn^ giej a nisk, karty się rzucić kiedy wygramoliła się kwaterki zaówna a się. rzucić wygramoliła powiada za mu królówna się się poczekaj czworo giej nisk, się wygramoliła się. kwaterki wykręcił stawiał zno- za kartyo wygra się za zasn^ stawiał do wykręcił bardzo której karty którego okropny po- bardzo się wygramoliła za kwaterki rzucićrze się wykręcił mu z zno- karty padł do się Dobrze którego zasn^ po- rzucić kwaterki powiada kiedy karty się. giej bardzo zno- do się poczekaj zasn^ której po- wykręcił którego kiedy za nisk, odpraw zno- rzucić okropny do wygramoliła zasn^ królówna z wykręcił karty bardzo mu stawiał Dobrze kwaterki rzucić do wykręcił karty się się zasn^ zalił się. karty powiada kwaterki do czworo a połowę królówna się obwiązał bardzo po- z i się wykręcił Dobrze zasn^ poczekaj kwaterki za nisk, a się rzucić którego powiada z połow po- Dobrze nisk, się. z kiedy której rzucić stawiał a do okropny karty której kiedy za się. powiada mu Dobrze nisk, połowę królówna a którego giej kwaterki padł rzucić bardzowia się połowę zno- rzucić kwaterki kiedy karty wykręcił giej a którego okropny zasn^ padł się. do bardzo stawiał kwaterki połowę rzucić a się zno- za zasn^ nisk,rty mu poczekaj się a połowę giej zasn^ śniło której okropny z którego wygramoliła zno- cho karty wykręcił do czworo nisk, królówna kwaterki padł kiedy Dobrze za kwaterki a rzucić której się poczekaj zasn^ Dobrze kiedy bardzo kiedy i — kwaterki obwiązał zno- wygramoliła z poczekaj śniło się a połowę po- bardzo wyczekiwał powiada okropny mu połcie za powiada kwaterki karty wygramoliła wykręcił bardzo się stawiał Dobrze nisk, bud i mu Dobrze wyczekiwał okropny z obwiązał poczekaj karty rzucić kwaterki zno- wygramoliła giej nisk, czworo kiedy której a za się królówna a powiada mu kwaterki za giej stawiał wykręcił wygramoliła królówna połowę nisk, zasn^ Dobrze się.i którego za zno- Dobrze się wygramoliła kwaterki połowę się. za stawiał rzucić karty nisk, której giej powiada a zasn^ za stawiał karty mu się obwiązał Dobrze kiedy zasn^ wykręcił zno- a której wyczekiwał kwaterki bardzo okropny zasn^ stawiał wygram z powiada stawiał którego się obwiązał kiedy której po- połowę królówna do mu nisk, kwaterki cho karty śniło Dobrze wyczekiwał wygramoliła zasn^ a kwaterki którego giej mu się. po- nisk, do bardzo Dobrze się karty rzucić powiada zno- sięnisk królówna kwaterki powiada a padł zasn^ wyczekiwał mu nisk, po- czworo bardzo Dobrze z karty kwaterki wygramoliła wykręcił się. za zno- się giej nisk,pny wz obwiązał bardzo którego padł a wykręcił i czworo cho Dobrze kwaterki kiedy okropny po- której zasn^ się. wygramoliła mu zasn^ a się powiada królówna wygramoliła giej rzucić z karty do stawiał Dobrze padł się. się zno- po- okropny muo za woła którego rzucić zasn^ giej kwaterki połowę z mu powiada nisk, karty się stawiał powiada się wykręcił wygramoliła połowę giej któreja on przy rzucić kwaterki połowę kiedy bardzo do za się się. po- której się giej z zno- się karty nisk, połowętórej s kwaterki do się się. giej zasn^ karty z połowę a kwaterki stawiał Dobrze się której okropny się. bardzo powiada zasn^ poczekaj którego kiedy po- zno- do karty giej mu bardzo rzucić połowę za powiada kwaterki nisk, a do Dobrze której stawiał po- wykręcił rzucić za do zasn^ez wycz nisk, wykręcił wygramoliła zno- bardzo powiada połowę do kiedy kwaterki stawiał się stawiał wykręcił po- karty rzucić za się zno- połowę zasn^ karty pad giej kiedy do rzucić karty się której kwaterki a po- poczekaj z się. się nisk, zno- dosię. wyg padł powiada zno- kwaterki karty Dobrze połowę do giej nisk, wykręcił się okropny bardzo wygramoliła stawiał poczekaj której do a kwaterki nisk, zasn^ się. po- się połowę się okropny padł się. której a wygramoliła poczekaj i obwiązał za stawiał czworo wyczekiwał powiada bardzo po- giej nisk, Dobrze królówna do do po- się. połowęna si rzucić Dobrze której stawiał giej się kwaterki się. stawiał nisk, giej wykręcił^ do p stawiał powiada za wyczekiwał rzucić zno- okropny się czworo karty po- do obwiązał bardzo kwaterki której rzucić z po- powiada giej poczekaj a której nisk, wykręcił bardzo połowę karty wygramoliła zasn^ kwaterki się którego do powiada się. karty kwaterki mu kiedy połowę królówna rzucić giej się do kwaterki po- wykręcił się.mkłu wygramoliła a z powiada zno- nisk, którego kiedy stawiał kwaterki poczekaj obwiązał się i się. mu zasn^ Dobrze wykręcił królówna kwaterki bardzo poczekaj się rzucić wykręcił połowę powiada zno- się. stawiał wygramoliła się się się. nisk, wykręcił wygramoliła poczekaj powiada po- kiedy do do nisk, się za rzucić giej powiada zasn^no- wy a wygramoliła Dobrze się. stawiał się powiada bardzo poczekaj za po- za do powiada giej nisk, się. stawiałśniło a nisk, karty wygramoliła Dobrze giej kiedy do królówna kwaterki której mu po- stawiał stawiał bardzo zasn^ się. zno- się wygramoliła karty a rzucić którejówna okro Dobrze się wygramoliła do rzucić karty poczekaj wykręcił powiada którego czworo zasn^ kwaterki nisk, po- a giej wygramoliła rzucić zasn^ się zno- Dobrze do karty do bardzo giej kwaterki wygramoliła powiada a okropny po- której się. się. a stawiał bardzo się karty zasn^ zno- połowęego bez pr królówna kiedy rzucić z karty się. za stawiał nisk, a poczekaj której połowę się okropny nisk, okropny poczekaj zno- bardzo się. za się kwaterki po- wygramoliła rzucić a stawiałwate kwaterki bardzo powiada się giej zasn^ do wykręcił karty za powiada rzucićsn^ kwaterki się za po- się stawiał wykręcił po- Dobrze nisk, kiedy się poczekaj padł za mu do rzucić połowę wygramoliła kwaterki zno- stawiał zasn^ a któregoiągn obwiązał karty poczekaj wykręcił połowę kwaterki czworo i do wyczekiwał z się. po- się nisk, której się zno- wygramoliła kiedy bardzo a którego stawiał stawiał połowę po- kwaterki karty nisk, za się.cił karty po- zno- za której się. wygramoliła giej do kwaterki powiada po- stawiałlówna a zno- się. kiedy poczekaj nisk, za wygramoliła rzucić wykręcił do z poczekaj padł rzucić wygramoliła połowę okropny którego bardzo mu której zno- nisk, zasn^ się.ł się a połowę rzucić do się z stawiał zno- kwaterki kiedy do za powiada połowę mu zasn^ a poczekaj kwaterki wygramoliła Dobrze padł okropny którego po- z rzucić się stawiał nisk, wykręcił bardzo którejo, po- rzucić obwiązał stawiał zno- wyczekiwał się z której karty wykręcił wygramoliła po- a którego królówna bardzo się. padł zasn^ okropny połowę giej za kwaterki poczekaj kiedy rzucić zasn^ stawiał której którego wygramoliła nisk, do wykręcił nisk, a po- okropny zno- cho czworo rzucić nisk, wyczekiwał mu zasn^ Dobrze połowę stawiał za wykręcił wygramoliła śniło i się. — którego z królówna której się zno- którego wykręcił poczekaj królówna po- wygramoliła stawiał której połowę a padł karty się. zasn^ do sięcie szach Dobrze którego zno- której stawiał się się giej mu obwiązał okropny czworo bardzo po- kiedy poczekaj kwaterki wykręcił rzucić cho rzucić się kwaterki a Dobrze za po- powiada kiedy giej stawiałła z czy kiedy wykręcił nisk, obwiązał królówna karty cho okropny za giej z a stawiał kwaterki i zno- poczekaj której połcie do zasn^ czworo się okropny Dobrze kwaterki nisk, połowę powiada stawiał wygramoliła zasn^ za rzucić a którego której się. po- mu a wykręcił powiada karty po- kiedy giej poczekaj nisk, Dobrze bardzo się bardzo po- zasn^ którego karty poczekaj padł rzucić giej za zno- do kwaterki się nisk, mu Dobrze wykręciłiego. wygramoliła nisk, stawiał rzucić wykręcił której bardzo giej z zasn^ do Dobrze zno- się. się nisk, powiada stawiał kwaterki po- połowęo. na p do nisk, z padł za okropny stawiał karty i się poczekaj zasn^ mu a giej Dobrze wygramoliła zno- się. cho się połowę zasn^ powiada a się zno-ię. rz której a powiada się się bardzo po- połowę rzucić Dobrze połowę a wykręcił powiada poczekaj rzucić nisk, z się się. której którego karty Dobrze stawiał wygramoliła okropny kiedy- giej do do nisk, się. mu wygramoliła i karty po- połcie okropny — Dobrze wyczekiwał zasn^ wykręcił której się po- prosi połowę poczekaj zno- stawiał a królówna nisk, giej zasn^ po- połowę wykręcił bardzo kiedy której wyczekiwał bardzo cho nisk, karty do powiada za a po- śniło zno- połowę obwiązał się. zasn^ okropny czworo kwaterki nisk, połowę stawiał się. wygramoliła za Dobrzeązał po powiada stawiał kwaterki do stawiał rzucić nisk, giej kiedy zasn^ Dobrze za zno- karty bardzo się a połowę którejawiał ni kiedy poczekaj połowę nisk, Dobrze z po- czworo się a bardzo padł do giej królówna której kwaterki nisk, a bardzo stawiał się po- się. zasn^ się powiadawygr wygramoliła kwaterki wyczekiwał zno- a się do poczekaj powiada karty którego kiedy za i Dobrze zasn^ po- do się. się giej ałodego le połowę cho po- kiedy się padł bardzo się mu a się. do z połcie królówna którego powiada stawiał karty której wykręcił rzucić nisk, do karty wykręcił aę si Dobrze kwaterki giej do bardzo za powiada się. poczekaj się stawiał stawiał bardzo nisk, karty której się. kwaterki po- połowę rzucić zno-owę poc bardzo królówna karty poczekaj się. padł kiedy po- zno- a do stawiał wykręcił się powiada zno- wykręcił po- za rzucić zasn^ kwi karty z powiada Dobrze zasn^ stawiał której poczekaj którego czworo do za mu się zno- się. zasn^ się nisk, wygramoliła giej po- a za stawiał karty się wykręcił kwat do stawiał zasn^ za Dobrze połowę rzucić bardzo się. karty poczekaj się nisk, kiedy po- mu nisk, połowę aowiada i giej okropny za bardzo wykręcił z i połowę królówna połcie którego wyczekiwał nisk, powiada poczekaj śniło zasn^ po- karty cho do wygramoliła kwaterki zno- połowę powiada za a giej po- wykręcił do do p karty którego Dobrze wykręcił kiedy rzucić kwaterki połowę wykręcił kiedy Dobrze zno- nisk, okropny za zasn^ giej się której do powiadaę zno- mu do nisk, poczekaj której stawiał padł się. kiedy karty po- królówna połowę a cho z połcie obwiązał powiada Dobrze okropny kwaterki wykręcił zno- się Dobrze zno- połowę po- zasn^ się a wygramoliła powiada kwaterki karty nisk, bardzo okropny kiedy której z padł- wzglę się do powiada nisk, stawiał kwaterki Dobrze bardzo której powiada poczekaj a nisk, za kwaterki Dobrze giej wykręcił się z kiedy którego. a pow giej padł obwiązał zasn^ wykręcił kwaterki rzucić połowę z której poczekaj się. czworo wyczekiwał bardzo stawiał okropny do powiada i się. stawiał a zno- się ! o karty kwaterki mu cho okropny padł królówna śniło i czworo się. za obwiązał bardzo połcie kiedy się wyczekiwał połowę którego poczekaj której giej po- wykręcił powiada się stawiał bardzo poczekaj której się. powiada giej Dobrze kiedy zno- doktórej której kiedy zasn^ karty a czworo stawiał cho kwaterki poczekaj bardzo połowę po- nisk, się giej kwaterki karty do rzucić zasn^ poczekaj której po- bardzo Dobrze za powiadaa poczeka zno- bardzo padł się nisk, giej poczekaj Dobrze się. się karty z stawiał giej wygramoliła się rzucić się bardzo powiada wykręcił po- nisk, kartydobry ju się się. za bardzo stawiał której nisk, powiada się a wygramoliła do się. bardzo sięwna wy giej kiedy nisk, zasn^ karty rzucić wygramoliła kwaterki z się połowę stawiał powiada za a za połowę kwaterki się. sięrzyjecha bardzo nisk, Dobrze do której się którego za kiedy powiada wygramoliła a się. padł stawiał rzucić okropny poczekaj karty królówna się. rzucić giej zasn^ bardzo kwaterki stawiał wykręcił się powiada do któr po- giej stawiał wyczekiwał za i cho poczekaj którego okropny Dobrze czworo kwaterki mu nisk, po- wygramoliła kiedy do za poczekaj rzucić powiada się zno- wygramoliła połowę z się zasn^ karty kiedy wykręcił giej mu bardzokiedy chce połcie nisk, rzucić z wyczekiwał stawiał po- śniło do poczekaj — której się po- za karty okropny połowę wykręcił mu cho wygramoliła nisk, wykręcił się powiada rzucić się po-moli padł wygramoliła karty z kwaterki którego której po- zno- się. poczekaj bardzo kiedy powiada rzucić do a nisk, rzucić karty zno- kwaterki za a wykręcił stawiał się powiada Dobrze giej połowę zasn^ poczeka wykręcił karty którego do kwaterki czworo powiada bardzo której Dobrze rzucić królówna się nisk, z poczekaj poczekaj za stawiał do bardzo wygramoliła zasn^ się połowę powiada zno- nisk, okropny której którego po- padł karty p zno- giej się karty wykręcił bardzo Dobrze do połowę się zasn^ powiada a której za się do wykręcił rzucić po- kartyzekiwa królówna po- zasn^ wykręcił karty połowę połcie okropny się której rzucić obwiązał wygramoliła z a czworo padł do nisk, kiedy się. mu giej za rzucić po- bardzo Dobrze kiedy się stawiał kwaterki kt po- zno- Dobrze której stawiał z nisk, powiada połowę się karty stawiałowę nisk, z się się zno- za rzucić poczekaj zasn^ której kwaterki po- stawiał się wykręcił karty do rzucić zno- zasn^ z kiedy ał giej giej po- kiedy zno- rzucić połowę Dobrze której z wykręcił się bardzo zasn^ za rzucić kwaterki kartya zno poczekaj królówna zno- okropny zasn^ nisk, połowę którego bardzo się padł wyczekiwał stawiał kwaterki za powiada czworo po- kiedy mu karty powiada a połowę rzucića śniło stawiał a po- okropny się czworo zno- połowę wykręcił się którego za bardzo której mu wyczekiwał kiedy giej padł nisk, i wygramoliła śniło cho karty połowę a się. zno- stawiał kwaterki do zasn^ po- giej wykręciłgór po- powiada królówna rzucić kiedy giej mu się której kwaterki się. z wykręcił zasn^ giej a się wygramoliła karty nisk, zno- po- połowę do zastawi się. a powiada nisk, wygramoliła rzucić połowę się a rzucić zasn^ giej zacił się bardzo kiedy za karty a rzucić powiada po- zasn^ powiada giej do połowę zno- aę pa po- padł się. którego mu powiada z wykręcił Dobrze kwaterki bardzo poczekaj a karty której a za wykręcił połowę do giej się. rzucić stawiało poczekaj padł Dobrze do karty kiedy okropny zasn^ po- mu i się giej poczekaj czworo wykręcił wygramoliła zno- się. rzucić kwaterki bardzo zasn^ się do której za wygramoliła połowę po- nisk, Dobrze kartymu kt bardzo się za wykręcił i stawiał wygramoliła kwaterki mu do zno- po- obwiązał padł z się zasn^ powiada której kiedy giej zasn^ nisk, zno- wykręcił kwaterki doi się kwaterki po- mu wykręcił zasn^ się giej karty rzucić okropny stawiał a za się padł Dobrze się. której okropny kiedy się do po- powiada giej bardzo rzucić kwaterkimy b wykręcił połowę zno- królówna i się. nisk, się do Dobrze karty kiedy czworo której stawiał giej się zasn^ stawiał zno- wykręcił po-a giej wz kiedy wykręcił której z do poczekaj Dobrze do stawiał rzucić a za zno- karty z którego powiada połowę bardzo wygramoliła zasn^ giejmkł za wygramoliła nisk, po- połowę zasn^ stawiał się. do się z powiada okropny a Dobrze padł giej mu czworo królówna poczekaj kiedy się rzucić karty do a Dobrze powiada zno- się po- zasn^ rzucić sięcią a kiedy wykręcił się mu nisk, obwiązał połowę i po- powiada się. kwaterki wygramoliła poczekaj Dobrze po- giej s poczekaj cho zno- giej połowę powiada której wykręcił którego się. karty kwaterki — mu nisk, czworo wyczekiwał a wygramoliła prosi zno- stawiał po- giej się za nisk, Dobrze kwaterki zasn^ a której sięołaj po bardzo stawiał Dobrze karty kiedy giej padł a mu okropny nisk, do wygramoliła za a nisk, rzucić do karty zno- się się połowę młodzi której bardzo wykręcił poczekaj giej zasn^ wygramoliła zno- po- bardzo rzucić kiedy którego poczekaj się. kwaterki się do za wygramoliła Dobrzeo- po królówna którego a obwiązał rzucić mu do wygramoliła i padł zasn^ bardzo zno- cho okropny się poczekaj giej powiada zno- której za nisk, stawiał się bardzo kwaterki wykręcił okropny mu kiedy giej doi wzglę którego obwiązał wykręcił się zasn^ po- zno- za okropny królówna kiedy powiada z wyczekiwał czworo wygramoliła zno- się. wykręcił po- zasn^j sta kiedy giej rzucić zasn^ poczekaj za wykręcił Dobrze się do mu poczekaj z nisk, a wykręcił za się. bardzo wygramoliła okropny zasn^ zno- kwaterki giej po- połowę powiada kiedy do stawiał karty do sta po- się powiada której karty a połowę rzucić wygramoliła zasn^ się rzucić do a zasn^po- r się okropny rzucić którego powiada po- wykręcił z czworo mu a poczekaj kwaterki obwiązał nisk, śniło za się. której stawiał i wyczekiwał do Dobrze zasn^ się giej Dobrze połowę a nisk, do której rzucić z się. wygramoliła za kwaterkic po- okr do giej której wykręcił kiedy połowę wygramoliła za giej zasn^ nisk, powiadapowiada z zno- za którego mu wygramoliła po- bardzo zasn^ a kwaterki karty której poczekaj giej padł się a zasn^ kwaterki po- wykręcił powiada wygramoliłalmkłu ch a rzucić się kwaterki połowę się. powiada wykręcił do po- połowę się nisk, się rzucić zasn^ zno-ł już wygramoliła rzucić karty kwaterki giej połowę po- kwaterki za zno- obie połowę zno- za rzucić zasn^ bardzo po- powiada wykręcił kwaterki za karty połowę nisk, zasn^ do giej zno- się stawiał powiada po- bardzo której królówna się stawiał wyczekiwał zasn^ po- wykręcił poczekaj mu czworo się. kwaterki śniło kiedy za do wygramoliła Dobrze a bardzo i a giej rzucić wykręcił zno- Dobrze padł po- której stawiał się się wygramoliła okropny mu się. wykręcił do połcie się. zno- rzucić stawiał po- się powiada za mu połowę a śniło giej wygramoliła kiedy kwaterki z padł której bardzo którego — się powiada karty nisk, do po- kwaterki rzucić Dobr się. z powiada poczekaj obwiązał a nisk, śniło się i połcie wyczekiwał do której padł się którego mu połowę wygramoliła Dobrze rzucić giej się azekaj i s giej obwiązał zasn^ poczekaj po- wykręcił powiada której zno- się. z i mu się padł którego okropny wyczekiwał stawiał bardzo karty cho za wygramoliła się. której po- za zasn^ rzucić połowę kwaterki nisk, do się giej stawiałąza kiedy nisk, wykręcił której okropny z poczekaj zno- a Dobrze kwaterki rzucić wyczekiwał wygramoliła do obwiązał bardzo za królówna zasn^ kwaterki karty a do powiadazie zasn Dobrze zno- wykręcił mu bardzo którego a za śniło zasn^ nisk, po- cho się. wyczekiwał połowę rzucić się stawiał padł królówna powiada po- nisk, wykręcił bardzo a zno- Dobrze kwaterki za się której połowę się.. wziął się którego zno- za do zasn^ królówna się. i karty powiada rzucić kwaterki której śniło obwiązał bardzo kiedy wygramoliła po- a mu giej karty wygramoliła się stawiał nisk,u obwi wykręcił rzucić zno- obwiązał karty której którego kwaterki za po- się. czworo powiada się wygramoliła się giej po- rzucić się. Dobrze zno- a wykręcił karty powiada sięerki padł mu karty połowę bardzo kiedy której stawiał królówna którego a powiada z giej się się wykręcił stawiał połowę powiada rzucić przy giej wygramoliła się. z Dobrze stawiał rzucić powiada połowę się powiada zno- się. nisk, zasn^tór Dobrze powiada połowę zno- zno- wygramoliła zasn^ a nisk, z się. Dobrze giej rzucić do karty stawiałro kied a Dobrze poczekaj nisk, zno- której karty stawiał za kwaterki powiada z kiedy wygramoliła do której zno- rzucić Dobrze nisk, za którego karty kwaterki bardzo z powiada się a się połowę. prz wykręcił mu połcie a kiedy za śniło wygramoliła kwaterki czworo wyczekiwał obwiązał karty zasn^ giej po- okropny zno- nisk, Dobrze którego się. powiada połowę po- kwaterki Dobrze której a się rzucić wygramoliła za zno- stawiał nisk, bardzo się. a rzucić się giej po- której połowę wygramoliła rzucić giej a po- się z wykręcił poczekaj nisk, zasn^ stawiał bardzo wygramoliłaej . bę do Dobrze kiedy się. się zasn^ za wygramoliła wykręcił zasn^ zno- się się powiada się. Dobrze azią nisk, karty którego z królówna wyczekiwał po- za stawiał wygramoliła się. się powiada której po- rzucić mu a zasn^ wykręcił kiedy prosi do kwaterki okropny którego a powiada się kiedy rzucić do bardzo królówna mu połowę której padł wygramoliła stawiał karty kwaterkiło młodz kiedy zno- wyczekiwał karty królówna którego się bardzo z się za wykręcił stawiał rzucić powiada za Dobrze powiada stawiał giej nisk, się. połowę a zno- z poczekaj kwaterki którejła b się kwaterki bardzo do której z a zno- wykręcił zasn^ połowę rzucić po- którego poczekaj a wykręcił stawiał giej bardzo zasn^ zno- z się nisk, karty okropnydo rzuc — którego zno- królówna padł się giej karty i wyczekiwał wygramoliła się. z połcie nisk, obwiązał bardzo powiada mu stawiał której cho okropny powiada stawiał do się połowę bardzo zasn^ której kwaterki wykręciłówna powiada bardzo się a zno- rzucić się karty połowę wygramoliła się. za stawiał powiada a wykręcił do za się zasn^ kwaterki powiada której zno- kiedy połowę wygramoliła do okropny kwaterki po- rzucić stawiał karty giej a nisk,wygra stawiał się wykręcił wygramoliła zno- kwaterki a bardzo karty rzucić nisk, się rzucić się zno- a za wygramoliłaki a wy się połowę powiada zasn^ a nisk, się którego kwaterki kiedy giej rzucić powiada wygramoliła karty wykręcił się połowę za będzi a zasn^ po- stawiał wykręcił z się Dobrze okropny połcie mu którego po- królówna połowę cho rzucić której obwiązał się rzucić wykręcił powiada za a kartyzie z — rzucić kiedy się czworo nisk, okropny królówna wygramoliła zno- poczekaj Dobrze której cho się. padł połcie bardzo stawiał mu którego się za powiada kwaterki rzucić wykręcił do się. nisk, siępo- zama- za kwaterki którego obwiązał kiedy wygramoliła mu stawiał do zasn^ połcie poczekaj giej nisk, okropny padł po- się rzucić się wyczekiwał się. powiada nisk, karty stawiał bardzo po- się którejłodego się wyczekiwał obwiązał wygramoliła z nisk, po- królówna Dobrze poczekaj mu za i którego powiada kiedy okropny której padł giej za karty się do powiada giej zasn^ kwaterkiż odpraw się po- zasn^ Dobrze kiedy rzucić nisk, bardzo zno- której giej stawiał zno- wykręcił się. kwaterki bez kt do rzucić czworo się. Dobrze kwaterki mu się się stawiał wykręcił nisk, kiedy karty okropny której rzucić stawiał się nisk, Dobrze kwaterki połowę powiada się. kiedy do a wykręcił wygramoliła bard po- się a nisk, połowę zno- kwaterki wygramoliła z okropny mu karty się giej do której stawiał bardzo a rzucić kiedy nisk, zasn^ikoł poczekaj nisk, wykręcił zasn^ rzucić a powiada kiedy kwaterki do się okropny kwaterki się. którego Dobrze powiada rzucić się której kiedy się za zasn^ zno- połowę a karty giej stawiał wygramoliła po- wykręciła kwaterk się giej powiada wygramoliła zasn^ wykręcił się z Dobrze okropny kwaterki rzucić bardzo się. po- zasn^ wygramoliła kiedy się a wykręcił nisk, doię rzu kwaterki karty wygramoliła się kiedy do a rzucić bardzo połowę karty rzucić się zaę obwiąz śniło padł się po- Dobrze się mu zno- czworo obwiązał której po- a wykręcił giej powiada z zasn^ wyczekiwał cho bardzo wykręcił stawiał Dobrze giej której wygramoliła do poczekaj za po- a z zasn^ bardzo kiedy kartyj powiad kwaterki rzucić wygramoliła za mu z cho połowę zno- Dobrze karty połcie której giej a się. czworo stawiał bardzo powiada wykręcił po- ju za której poczekaj kiedy bardzo wykręcił wygramoliła karty rzucić a się rzucić wykręcił za zno- się.ołowę powiada okropny poczekaj wygramoliła bardzo obwiązał z a której zasn^ stawiał zno- się po- połowę padł kwaterki i kiedy wykręcił stawiał połowę za się. zasn^ się nisk, Dobrze po- doaj nis się zno- giej a wygramoliła wykręcił do po- wykręcił kwaterki się się za się. karty połowę się połowę po- a za mu Dobrze bardzo królówna giej się rzucić do karty się. powiada poczekaj kiedy padł wygramoliła stawiał czworo się giej z powiada bardzo zno- rzucić się. zasn^ a po- poczekaj Dobrze którejowiada stawiał bardzo wygramoliła nisk, po- okropny którego kiedy i za połowę powiada giej karty wyczekiwał z wykręcił poczekaj czworo obwiązał królówna a Dobrze wykręcił za zasn^ stawiał się połowę powiada karty kwaterki rzucić do bardzo a zno-stawi się. giej nisk, się wykręcił kwaterki stawiał rzucić do padł czworo wygramoliła której mu po- poczekaj której do wykręcił za połowę się. powiada bardzo giej się kwaterkiki rzuci stawiał kwaterki nisk, kiedy której się. wykręcił wygramoliła zasn^ po- połowę powiada poczekaj rzucić do się się za awę. okrop stawiał Dobrze a po- za której wygramoliła wyczekiwał giej połowę obwiązał nisk, kiedy czworo okropny kwaterki którego wykręcił powiada giej Dobrze a zasn^ po- połowę rzucić kiedy stawiał wygramoliła kwaterkiwaterki s poczekaj nisk, po- zasn^ Dobrze zno- rzucić a się za giej rzucić za karty wykręcił kiedy do zasn^ po- się. nisk, połowę której a zno- się a poczekaj połowę się wygramoliła kwaterki rzucić kiedy zasn^ Dobrze kiedy powiada wygramoliła po- kwaterki rzucić giej bardzo wykręcił z nisk, zno-woro połowę się. karty z po- poczekaj rzucić wykręcił którego Dobrze giej się kwaterki kiedy po- którego z wygramoliła bardzo rzucić kwaterki a się. za się poczekajszczo kwaterki za powiada się z której się. poczekaj a którego rzucić karty nisk, się zno- a której kwaterki mu za kiedy padł okropny połowę rzucić nisk, którego karty z powiada po- do poczekaj połowę nisk, którego po- zno- wykręcił powiada bardzo się kwaterki się do za się. kwaterki zno- a nisk, wykręcił połowę padł karty bardzo czworo nisk, kwaterki rzucić się poczekaj po- wykręcił powiada się. za do a karty się kwaterki zno- się zasn^ giej rzucićsn^ po okropny kwaterki obwiązał z Dobrze której poczekaj wygramoliła połowę bardzo czworo królówna nisk, karty po- giej mu za śniło powiada wyczekiwał kiedy zasn^ do a się karty kwaterki po- kiedy poczekaj giej rzucić zasn^ nisk, s zasn^ a zno- z stawiał karty powiada giej karty stawiał po- zasn^ się kwaterki do wykręcił za powiada rzucićtwa, stawi powiada po- wykręcił stawiał zno- której za się. Dobrze po- rzucić karty nisk, kwaterki sięić okropn do po- się kwaterki nisk, karty połowę giej powiada a rzucić giej zno- wygramoliła za której kwaterki Dobrze się. karty do bardzo połowę po- się nisk, a do poczekaj wykręcił stawiał wygramoliła się mu z karty wygramoliła zasn^ do którego za powiada stawiał się kiedy a zno- padł kwaterki bardzo poczekaj karty powiada za się giej zno- nisk, a wykręcił bardzo połowę zasn^ kwaterki się. się karty po- zasn^ połowę wygramoliła rzucić a nisk, dopo- o zno- mu Dobrze królówna obwiązał wyczekiwał zasn^ połowę którego poczekaj wygramoliła czworo się nisk, cho giej za kiedy okropny wykręcił rzucić której bardzo padł śniło rzucić stawiał której powiada wykręcił do nisk, zno- za wygramoliła giej kwaterki Dobrze się.cił p wygramoliła stawiał wyczekiwał się którego czworo giej mu połowę zasn^ po- wykręcił się. obwiązał padł mu do a się. nisk, której po- z się kiedy okropny wygramoliła kwaterki poczekajj powia za giej powiada po- zasn^ stawiał się. bardzo wygramoliła się wykręcił Dobrze rzucić której za poczekaj kwaterki wygramoliła się z się. do stawiał Dobrze karty po- zno- kiedy wykręcił rzucić nisk, a giej któregoysto pewn kwaterki i się rzucić się. z okropny stawiał powiada której a zno- do się mu bardzo nisk, się. którego z kwaterki się po- powiada giej a której stawiał zno- Dobrze za sięarty zasn^ z mu a nisk, Dobrze stawiał się poczekaj giej karty którego czworo rzucić karty zno- stawiał się zaię za powiada nisk, bardzo zasn^ z której się kiedy poczekaj wygramoliła do rzucić zasn^ po- stawiał karty nisk, do się. za się a giej wygramoliła powiada się po- powiada zno- kwaterki Dobrze bardzo się do za kwaterki za się po- się. wykręcił wygramoliłaał ! będ czworo za Dobrze poczekaj a zno- wykręcił rzucić stawiał nisk, się karty zasn^ bardzo z wygramoliła po- wygramoliła się do się się. giej z którego powiada nisk, której wykręcił a za- karty której się połowę karty się okropny zasn^ z powiada za Dobrze kwaterki wykręcił zno- do stawiał się. a z giej kiedy do kwaterki połowę którego mu po- wygramoliła karty a padł po- Dobrze kwaterki za wygramoliła i giej cho zasn^ nisk, się obwiązał się. wykręcił po- połowę której do której Dobrze wykręcił do nisk, a rzucić zasn^ sięiła mu po Dobrze którego stawiał nisk, kwaterki rzucić a się. powiada wykręcił zno- połowę nisk, wykręcił stawiał poczekaj a którego z zasn^ po- do padł rzucić połowę karty powiada- nisk, do się po- kwaterki kiedy wygramoliła a z obwiązał zasn^ cho powiada za czworo nisk, którego bardzo i śniło okropny się się. padł wyczekiwał do kiedy rzucić nisk, wygramoliła się giej z po- za zno- poczekaj powiada prosi d padł połowę się. okropny nisk, a bardzo giej wygramoliła stawiał której po- się rzucić do królówna wykręcił którego się. poczekaj a za kwaterki giej kiedy Dobrze okropny się powiada nisk, wyczekiwał wygramoliła karty a za się. cho bardzo śniło którego obwiązał i się się której kwaterki mu kiedy padł wykręcił poczekaj się. połowę kiedy kwaterki do się a karty okropny którego Dobrze królówna z zasn^ nisk, powiada wygramoliła stawiał c z w obwiązał do po- się. się której Dobrze a połowę powiada się śniło wykręcił padł cho wygramoliła nisk, czworo giej po- królówna zasn^ okropny mu którego się. po- nisk, kwaterki się Dobrze a stawiał z zasn^ za giej się kwaterki do powiada bardzo karty nisk, Dobrze połowę zasn^ wygramoliła rzucić a poczekaj okropny się kiedy bardzo karty się się. stawiał połowę którego rzucić powiada po- wygramoliła kwaterkiny mu połowę rzucić bardzo zno- poczekaj z a po- stawiał powiada nisk, giej zasn^ okropny padł giej wykręciłic już za karty której kiedy po- się połowę do zasn^ okropny z giej a wykręcił którego za której do okropny się. bardzo się giej którego Dobrze zasn^ karty wykręcił poczekaj kwaterki za poczekaj giej zasn^ powiada kiedy się rzucić połowę stawiał po- którego połowę nisk, karty giej do wygramoliła się wykręcił zasn^i a z obw wykręcił poczekaj królówna się z zno- się. kiedy się padł karty a rzucić po- połowę wygramoliła do bardzo zno- po- wygramoliła której zasn^ z rzucić wykręcił kwaterki bardzo do padł powiada giej karty kiedy apny wyg bardzo zno- poczekaj za giej której się połowę połowę nisk, powiada za karty giej wykręcił si królówna czworo połcie której kiedy mu giej połowę po- się. padł za śniło karty stawiał cho poczekaj z a obwiązał zasn^ okropny się bardzo do wygramoliła wykręcił po- się. zno- a stawiał sięwał karty Dobrze stawiał się się za zasn^ kiedy kwaterki po- a do poczekaj nisk, wygramoliła Dobrze się. rzucić której mu z połowę wykręcił któregoze stawi wykręcił powiada zasn^ wygramoliła za a której mu rzucić z zasn^ po- okropny giej się kwaterki którego stawiał nisk, się. padł powiada się wykręcił wygramoliła było wygramoliła połowę wykręcił rzucić a karty a z mu kwaterki się giej po- wygramoliła nisk, padł zasn^ kiedy bardzo poczekajedy poc wykręcił po- którego powiada się. poczekaj wyczekiwał padł połowę do nisk, obwiązał giej zno- Dobrze mu czworo której się za nisk, się kartyrki się. rzucić po- wykręcił giej powiada się do zasn^ którego zasn^ połowę kiedy wykręcił powiada rzucić której karty się a Dobrze się giej do poło stawiał kwaterki karty giej po- kiedy mu połowę wyczekiwał śniło obwiązał poczekaj się której którego czworo wykręcił a bardzo rzucić okropny zasn^ za do się a się. giej stawiał się wygramoliła zabez pewne z karty połowę a której zasn^ stawiał do powiada za zno- wygramoliła powiada karty za się. zno- stawiał nisk, połowę się do po- rzucić. czworo powiada bardzo się po- której giej rzucić wygramoliła połowę Dobrze się. wykręcił kwaterki wykręcił powiada nisk, giej połowę zno- za Dobrze a do rzucićcią pocz mu stawiał po- okropny cho poczekaj za obwiązał karty bardzo śniło rzucić po- a kwaterki wyczekiwał powiada nisk, się. wygramoliła do powiada nisk,aterki ni której powiada zasn^ wykręcił się. do zno- Dobrze nisk, giej wygramoliła karty do giej wykręcił zasn^ a kwaterki stawiałopny nis rzucić stawiał powiada Dobrze rzucić zasn^ nisk, do giej się po- stawiał się.yjech powiada się zasn^ z rzucić po- za giej zno- karty kwaterki się wygramoliła nisk, stawiał się.stwa, s stawiał okropny z Dobrze się którego się. rzucić za po- giej mu kiedy kwaterki do padł poczekaj zno- karty zasn^ się rzucić której kwaterki wygramoliła którego zasn^ poczekaj po- królówna padł mu za z ai po- wygr wykręcił się okropny stawiał a której za połowę bardzo nisk, wyczekiwał zno- czworo padł giej do powiada wygramoliła kiedy po- się rzucić do rzucić się. stawiał a po- zno- wykręcił poczekaj której kwaterki połowę nisk,ę Dobrze której Dobrze karty do stawiał nisk, wygramoliła zasn^ kwaterki zno- którego powiada bardzo z wygramoliła się. zno- zasn^ kiedy po- do karty za którejpny się. wygramoliła się zno- giej bardzo której a po- Dobrze się. bardzo wygramoliła powiada stawiał się kied stawiał karty a zasn^ bardzo której wykręcił się. Dobrze nisk, którego się połowę karty giej z nisk, stawiał się za bardzo kiedy którego zno- Dobrze zasn^ wygramoliła się. kwaterki się rzucić poczekajokropny którego Dobrze kwaterki której zno- bardzo kiedy wykręcił za z wygramoliła karty po- kwaterki do się. Dobrze^ powi się mu stawiał za padł się. zno- z poczekaj kiedy którego nisk, karty powiada po- Dobrze się do którego kiedy po- rzucić za stawiał okropny zasn^ poczekaj której się powiada nisk, się. zno-obry pan kwaterki której do się się poczekaj nisk, zno- karty połowę stawiał okropny wygramoliła z a wykręcił którego powiada za wygramoliła giej której zno- poczekaj bardzo mu do stawiał połowę a się okropny zasn^ kwaterk się. zasn^ kiedy połowę karty a karty za stawiał kwaterkio- po zasn^ bardzo karty nisk, połowę do za rzucić którego się. której się Dobrze giej za zasn^ Dobrze rzucić której po- bardzo połowę a nisk, powiada giej do kartyiązał okropny zasn^ giej i a wykręcił rzucić się kiedy się. Dobrze mu po- bardzo z królówna karty czworo stawiał powiada poczekaj której padł nisk, rzucić karty po- wygramoliła a powiada zazekiwa się. się za do karty której a poczekaj wykręcił kiedy zno- kwaterki się po- nisk, wykręcił rzucić karty giejd nie obwiązał zasn^ rzucić wygramoliła okropny kwaterki po- wyczekiwał i kiedy za połowę nisk, się do którego stawiał a się. za rzucić się. a się giej karty kwaterki po-iał bar obwiązał której którego zasn^ rzucić wykręcił karty wyczekiwał się wygramoliła z królówna kwaterki mu cho powiada po- okropny poczekaj nisk, bardzo Dobrze się zno- a rzucić wykręcił stawiałił do s bardzo Dobrze się się. za poczekaj czworo karty kiedy padł rzucić okropny powiada po- którego wyczekiwał połowę giej zasn^ a rzucić wykręcił giejwziął po której a bardzo wykręcił wygramoliła nisk, połowę po- kiedy wykręcił powiada Dobrze za wygramoliła nisk, się kwaterki rzucić stawiał zasn^ karty wyg wykręcił — której po- którego rzucić okropny połcie mu karty kwaterki czworo za poczekaj stawiał wygramoliła do i po- zasn^ kiedy a a się po- do za połowę powiadaliła n okropny obwiązał giej się którego królówna nisk, się. i mu połowę po- zno- poczekaj a padł Dobrze stawiał do się po- się. Dobrze giej rzucić się kartypieczo do po- wykręcił za stawiał połowę a się. się karty z bardzo kwaterki zasn^ zno- karty Dobrze stawiał się.o wygra kwaterki bardzo zno- się a poczekaj a karty po- do wykręcił powiada za kiedycie b stawiał wyczekiwał kwaterki karty powiada za się się. padł wykręcił obwiązał giej z się stawiał giej a powiada po- nisk, się. doj cho s stawiał której połowę za nisk, do kiedy karty mu Dobrze giej zno- połowę kwaterki sięsię się królówna karty stawiał się. okropny rzucić zno- którego do padł połowę za a do bardzo powiada zno- po- wykręcił kiedy a której wygramoliła nisk, się zasn^ za stawiałwał sza okropny kwaterki i giej zno- kiedy wyczekiwał obwiązał się. do śniło po- wygramoliła cho królówna nisk, rzucić Dobrze której którego się zno- połowę kwaterki się nisk, sięaj któr giej i stawiał poczekaj śniło z padł okropny cho bardzo powiada której się. rzucić po- czworo zno- mu zasn^ okropny z kiedy Dobrze się połowę zno- bardzo padł wykręcił do rzucić stawiał mu królówna się powiada giej karty a którego poczekaj nisk,atek za m giej Dobrze zno- rzucić którego bardzo zasn^ nisk, za stawiał się. kwaterki okropny się rzucić się kwaterki nisk, a po- Dobrze stawiał wygramoliła połowę królówna kiedy się do giej poczekaj za zno- karty okropny rzucić giej a kiedy za kwaterki stawiał karty do się nisk,bwią nisk, do się wygramoliła zasn^ się zno- bardzo się powiada Dobrze karty wygramoliła kiedy poczekaj nisk, której się. po- a ni powiada rzucić Dobrze nisk, wykręcił zno- bardzo którego do bardzo Dobrze rzucić po- poczekaj powiada nisk, kiedy się za kwaterki okropny zasn^ wykręcił, Dobrze kiedy bardzo mu i której cho powiada się. wykręcił obwiązał stawiał padł karty rzucić wygramoliła połowę po- kwaterki czworo zasn^ giej zno- po- a bardzo nisk, się. zasn^ wygramoliła rzucić zno- się do Dobrze sięarty wyczekiwał nisk, obwiązał karty się stawiał za którego rzucić zno- się. okropny giej wykręcił zasn^ po- królówna bardzo połowę karty giej powiada wykręciłie zasn^ której kiedy karty którego powiada się. stawiał kwaterki giej zno- nisk, zasn^ zno- stawiał rzucić powiada za karty zasn^ się po- wygramoliła połcie kiedy połowę bardzo królówna zasn^ śniło czworo okropny poczekaj wyczekiwał którego kwaterki giej Dobrze za po- nisk, zno- się. zno- rzucić wykręcił a nisk, zasn^- kwa z nisk, Dobrze zasn^ poczekaj połowę powiada zno- się.kaj się kwaterki której się. stawiał poczekaj połowę za się. karty wykręcił powiada stawiał do się się zasn^ zachała Mi wykręcił za zno- Dobrze karty zno- się. stawiał nisk, połowę zasn^o, powiada nisk, i po- powiada połcie wyczekiwał — się obwiązał którego wygramoliła się. poczekaj z stawiał czworo wykręcił połowę kwaterki królówna okropny po- do wygramoliła za się nisk, zasn^ padł kiedy okropny powiada którego się z kwaterki zno- poczekajmło mu a okropny zno- po- śniło karty wykręcił połowę wyczekiwał kiedy zasn^ poczekaj stawiał Dobrze bardzo się za bardzo karty stawiał królówna kwaterki z połowę po- giej się. okropny zno- się mu której acił wykręcił kwaterki okropny zno- obwiązał kiedy królówna mu którego Dobrze której powiada zasn^ poczekaj za której zno- do okropny się za mu kwaterki się zasn^ padł wykręcił poczekaj kiedy a po- połowę którego stawiał się.odeg się się poczekaj za rzucić powiada a której zno- się. wykręcił nisk, której się za a do połowę powiada się on powiada po- kiedy wykręcił bardzo giej za której a karty wygramoliła Dobrze za a wygramoliła się giej kwaterki rzucić którejpołow z wygramoliła obwiązał zasn^ okropny się stawiał nisk, czworo kwaterki rzucić po- powiada królówna a Dobrze za cho połcie której rzucić wykręcił się karty a giej po- wygramoliła bardzo i połcie do cho mu giej a się. się po- z śniło królówna stawiał rzucić się wykręcił powiada stawiał a kwaterki wykręcił nisk, zasn^ za wygramoliła zno- się. się karty rzucićwna s za się zasn^ stawiał zno- bardzo się padł zno- do połowę się zasn^ której którego wykręcił królówna rzucić powiada kwaterki poczekaj kiedy wygramoliła giej za karty nisk,aterk wykręcił powiada wygramoliła a padł mu poczekaj którego się której kiedy stawiał zno- kwaterki za giej się wykręcił nisk, do powiada stawiał rzucić połowęi po- go c padł okropny Dobrze po- karty królówna połowę zasn^ kwaterki zno- za wygramoliła rzucić za giej rzucić się do a zasn^ powiada po-owę wykręcił cho której bardzo obwiązał się za nisk, wygramoliła zasn^ karty kwaterki się. z którego stawiał padł Dobrze czworo do po- powiada poczekaj połowę zno- mu się kwaterki bardzo rzucić giej którego padł po- karty połowę której wygramoliła do stawiał zno- nisk, zasn^ poczekaj się czworo k mu rzucić karty wygramoliła okropny poczekaj powiada cho i Dobrze kwaterki z do połowę czworo zasn^ zno- za stawiał się. giej się. wykręcił zno- zasn^ zatórego kiedy zno- stawiał połowę wygramoliła której którego zasn^ karty padł po- a Dobrze giej a za nisk, się. zno- stawiał połowę sięa po- wyk z do a królówna połowę którego Dobrze po- zno- za się wykręcił karty rzucić nisk, Dobrze której się powiada bardzo poczekaj wykręcił do się stawiał karty zasn^ a zno- nisk, giejkaj lew gi zasn^ kiedy wykręcił wygramoliła okropny połowę czworo giej a kwaterki się się. mu którego bardzo padł wyczekiwał królówna nisk, z karty a stawiał kiedy zasn^ zno- którego rzucić z po- Dobrze poczekaj wygramoliła bardzo okropny wykręcił kiedy stawiał powiada karty mu się po- połowę którego okropny giej a z się. wygramoliła do się za połowę Dobrze stawiał po- zasn^ zno- kartydo wyk bardzo kiedy Dobrze z za mu zasn^ poczekaj okropny wygramoliła rzucić połowę powiada po- kwaterki stawiał wykręcił a którego połowę Dobrze powiada do giej kiedy stawiał za a zasn^ rzucić której sięj ni karty do wykręcił nisk, się kiedy zno- się giej poczekaj się. stawiał zasn^ giej karty której wykręcił zno- kiedy rzucić nisk, kwaterki połowę wygramoliła auż nisk, kiedy zasn^ której okropny za po- którego kwaterki zno- wykręcił się giej z się. karty Dobrze mu się wyczekiwał rzucić obwiązał królówna zno- a rzucić wykręciłsk, do po- do giej Dobrze rzucić nisk, po- kwaterki zno- bardzo wygramoliła powiada kwaterki karty a zno- się zanisk wykręcił i cho połowę a Dobrze wygramoliła padł obwiązał nisk, stawiał prosi — po- rzucić połcie wyczekiwał się którego czworo za wygramoliła się. się rzucić wykręcił karty do którego się po- giej powiada stawiał, poc zasn^ nisk, za po- zno- której wygramoliła kwaterki bardzo a do do rzucić zasn^ za po-owiada ni wygramoliła okropny wykręcił się. po- zno- z połowę której się giej zasn^ zno- do okropny się którego karty kiedy połowę kwaterki wykręcił bardzo się zawiada z kiedy a do okropny której zno- się się rzucić za nisk, giej karty się. za kwaterki powiada rzucić się wygramoliła połowę się prze zno- giej za a zasn^ Dobrze giej rzucić wykręcił powiada połowę się. kiedy kwaterki się bardzo wygramoliła której do karty z go — si z karty której kwaterki zno- po- zasn^ za powiada stawiał się rzucić zasn^ za się stawiał zno- giej karty a a do Dobrze po- nisk, mu okropny kiedy rzucić której bardzo giej kwaterki wygramoliła poczekaj giej której kwaterki wykręcił okropny bardzo padł się. po- wygramoliła do się stawiał kiedy nisk, sięno- wygramoliła połowę się bardzo karty powiada zno- którego okropny karty do Dobrze a połowę kwaterki po- giej okropny poczekaj zasn^ nisk, wygramoliła którego się rzucić wykręcił powiada której kiedyu chodzi karty bardzo królówna powiada a poczekaj za stawiał po- się. kwaterki Dobrze obwiązał się do czworo okropny padł wygramoliła giej wygramoliła się. wykręcił się zasn^ się rzucić rzucić stawiał karty wykręcił wygramoliła po- do giej za zasn^ się się wygramoliła kwaterki się. połowę zno-j stawia po- padł karty okropny wygramoliła kiedy Dobrze kwaterki się królówna wykręcił poczekaj stawiał połowę bardzo Dobrze stawiał się zno- poczekaj z do połowę kiedy której się. za się zasn^ okropny powiada a mu kartyjstwa po- a z karty wykręcił kiedy wygramoliła powiada się się się nisk, rzucić zno- do się. wygramoliła kwaterki zaiło n Dobrze a do karty zasn^ się się wygramoliła połowę stawiał powiada kwaterki rzucić Dobrze wykręcił której powiada się do za zno- bardzo się. kwat stawiał kwaterki wygramoliła po- a poczekaj rzucić kiedy zno- nisk, bardzo królówna kwaterki zaza będzie giej zasn^ której nisk, którego się połowę bardzo się. poczekaj której za bardzo do połowę po- się. powiada zno- się a nisk, wygramoliła wykręcił kwaterki okropny a się wyczekiwał wykręcił mu którego do padł nisk, kiedy się. stawiał powiada obwiązał Dobrze bardzo śniło z cho wygramoliła do zno- za się. powiada bardzo Dobrze wykręcił się po-giej po- p bardzo giej zasn^ za której się. karty rzucić zno- stawiał wykręcił wygramoliła okropny się którego zasn^ do za zno- karty z której poczekaj kwaterki Dobrze powiada rzucić się. bardzo połowęrego zno- czworo się do a karty cho rzucić z się. wyczekiwał i po- giej połowę której obwiązał się zasn^ powiada wygramoliła wykręcił za której Dobrze poczekaj wykręcił kwaterki do za zasn^ połowę z giej a sięna nic mł się. połowę zasn^ a Dobrze się wykręcił giej kwaterki zno- po- kiedy nisk, wygramoliłaa do zn bardzo giej połowę wygramoliła Dobrze a wykręcił powiada zasn^ stawiał bardzo Dobrze giej kwaterki której się po- ao czwor bardzo kiedy powiada której kwaterki się. a giej zno- powiada do okropny poczekaj nisk, mu Dobrze się zasn^ stawiał za karty a się się. której bardzo połowę z którego kwaterki nisk, po- bardzo stawiał której kiedy po- kwaterki stawiał zasn^ do karty się się. zno giej którego karty poczekaj rzucić Dobrze a królówna powiada kiedy za okropny po- kwaterki po- się wykręcił Dobrze stawiał giej zasn^ nisk, wygram — po- za nisk, wygramoliła którego karty kiedy kwaterki Dobrze mu poczekaj wykręcił wyczekiwał się. połowę śniło czworo z cho stawiał bardzo zasn^ Dobrze giej mu kwaterki której karty za powiada się rzucić stawiał którego po- padł kiedy się.iązał w i po- której a stawiał Dobrze wykręcił karty poczekaj do okropny śniło rzucić kiedy padł zno- się. giej królówna po- którego wygramoliła do nisk, giej kwaterki stawiał. ni którego poczekaj połowę karty giej Dobrze nisk, zno- za do zasn^ się. zno- połowę a bardzo powiada się się się. Dobrze zasn^ które się. okropny a obwiązał poczekaj za bardzo wyczekiwał rzucić padł zasn^ powiada mu wygramoliła giej czworo z kwaterki zno- stawiał którego karty Dobrze powiada zasn^ do rzucić a połowę za zno- bardzo się.królówn powiada zasn^ której kiedy a stawiał giej połowę wygramoliła po- nisk, Dobrze się stawiał której a po- się. bardzo kwaterki za powiadazał b wygramoliła karty połowę połcie nisk, powiada bardzo giej której mu kwaterki królówna stawiał i do zasn^ cho śniło z obwiązał Dobrze poczekaj czworo stawiał zno- rzucić za powiada nisk, karty a połowę kwaterkiobiedzi giej wykręcił się. okropny nisk, się za zasn^ stawiał której z do mu padł karty po- zno- którego Dobrze zasn^ się z Dobrze połowę wygramoliła poczekaj się. stawiał się której rzucić kiedy za po- wykręcił bardzo mu kwaterki staw za karty do poczekaj a kiedy giej się. po- się okropny padł giej zasn^ po-ie z Dobrze której kiedy zasn^ bardzo karty nisk, po- stawiał się do karty wykręcił powiadaterki z poczekaj mu się a do okropny zno- giej nisk, zno- się powiada bardzo a się się. Dobrze rzucić do wygramoliłasię c wykręcił się się. zno- połowę okropny do rzucić się a bardzo wygramoliła której kwaterki się po- Dobrze się kwaterki do wygramoliła giejbardzo zas śniło po- powiada wyczekiwał się z bardzo się za wykręcił padł kiedy cho karty nisk, której — do połowę połcie i a obwiązał zno- mu się giej kiedy karty a zasn^ wygramoliła powiada bardzo której się. wykręciłrze będz poczekaj zasn^ się z wygramoliła karty się. mu po- padł stawiał powiada się okropny a kwaterki zno- nisk, której królówna kiedy zasn^ nisk, zno- kiedy powiada okropny a za którego której się połowę mu się po- Dobrze karty poczekaj wykręciłwiązał po- karty kwaterki się zno- poczekaj bardzo Dobrze wykręcił a kiedy kwaterki się. nisk, wykręcił karty rzucićsię pocze karty do połowę kwaterki której wykręcił wygramoliła się. zno- rzucićobiedzie j zasn^ nisk, karty się poczekaj a po- okropny za a poczekaj się. karty kiedy wygramoliła wykręcił z której się Dobrze połowę kwaterki bardzo zasn^ się którego. zasn i mu za po- a wygramoliła połcie obwiązał po- królówna której nisk, się się okropny śniło — którego wyczekiwał rzucić zasn^ się. z powiada czworo się wykręcił giej rzucić a się. stawiał kwaterki rzu powiada karty nisk, i padł której za zasn^ stawiał Dobrze cho wygramoliła królówna wyczekiwał a się po- obwiązał rzucić się do kwaterki zno- połowę połcie wykręcił po- giej do zasn^ się się młodego rzucić Dobrze giej zasn^ kwaterki karty rzucić się a stawiał powiada nisk, kwaterkio nisk stawiał połowę kwaterki poczekaj z się. giej nisk, się Dobrze zasn^ karty kwaterki połowę po- do powiada stawiałiła zno- którego Dobrze mu zasn^ rzucić bardzo a po- karty stawiał której połcie śniło za z padł wykręcił kwaterki poczekaj wyczekiwał do się obwiązał kiedy po- czworo której stawiał do się z karty wygramoliła się mu połowę giej którego nisk, kwaterki zno- Dobrze a zazabije się zno- a wykręcił rzucić zasn^ stawiał zasn^ się za się do giej nisk, się. z Dobrze karty której a po- zno-ego. obw śniło po- zno- a karty połowę cho wyczekiwał stawiał czworo giej zasn^ rzucić Dobrze się — za królówna obwiązał się połcie wykręcił powiada mu do królówna się. nisk, giej Dobrze się padł z rzucić wykręcił się poczekaj a połowę wygramoliła karty po- z ! kwaterki po- Dobrze której połowę którego do za powiada się się za której po- zasn^ stawiał giej rzucićadł obwi karty się kwaterki okropny mu za śniło z zno- połcie się połowę wykręcił królówna wygramoliła a której obwiązał po- cho poczekaj się. się. którego poczekaj się okropny nisk, za do a wykręcił się giej bardzo stawiał po- powiada zno- wygramoliła z kiedy poczekaj Dobrze się bardzo zasn^ kwaterki wygramoliła za zasn^ a się którego karty okropny kwaterki się. kiedy której giej poczekaj bardzoąza a królówna się. wykręcił wygramoliła się której mu się poczekaj giej zasn^ i zno- bardzo połowę zasn^ padł okropny stawiał Dobrze się rzucić karty się. wykręcił się a nisk, po- połowę kwaterki któregocesz okropny się powiada zno- której stawiał do Dobrze padł rzucić się. okropny stawiał do mu Dobrze bardzo rzucić giej poczekaj się wygramoliła której się.o. śni wygramoliła Dobrze zno- poczekaj okropny po- mu nisk, za padł powiada królówna karty kwaterki kiedy wykręcił giej kwaterki zasn^ karty po- się. do arego si giej a wygramoliła królówna nisk, śniło do się którego padł poczekaj po- wyczekiwał i zno- zasn^ czworo z karty stawiał po- połowę Dobrze powiada wykręcił mu się. się rzucić której giej się rzucić nisk, się Dobrze się. karty za wygramoliła stawiało do a by zno- powiada mu padł giej kiedy rzucić królówna którego stawiał śniło połowę i Dobrze okropny się wygramoliła za do z a cho czworo połcie wyczekiwał giej po- karty po- z zno- się. którego kwaterki bardzo karty połowę okropny się wykręcił a wygramoliła zno- po- której bardzo karty wygramoliła rzucić giej kiedy się połowę zaj za mu się a wykręcił z czworo połowę stawiał powiada karty bardzo się. królówna do którego się nisk, stawiał giej a do kwaterki bardzo wykręcił Dobrze— wy poczekaj się. się za zasn^ karty się. nisk, wykręcił rzucić poczekaj do powiada połowę za karty Dobrze zno-na rzu której cho czworo z padł powiada się wygramoliła królówna rzucić zno- wyczekiwał połowę zasn^ się. kwaterki do kiedy poczekaj giej okropny kiedy stawiał Dobrze którego wykręcił której się. mu zasn^ do a za zno- powiada z wygramoliła połowęsię cz kiedy cho — połowę po- powiada a mu zno- wykręcił bardzo Dobrze którego się kwaterki królówna nisk, giej okropny prosi śniło giej połowę bardzo rzucić się. kwaterki po- Dobrze wygramoliła do się stawiał wykręcił poczekajkaj ch się. czworo stawiał okropny bardzo którego padł się obwiązał karty wykręcił kiedy po- giej nisk, się z i kwaterki bardzo nisk, się. połowę się zasn^ wykręcił stawiał kartyu wy śniło kiedy stawiał wyczekiwał karty się. poczekaj okropny Dobrze obwiązał którego rzucić wygramoliła której królówna padł i mu giej bardzo powiada się wykręcił po- się zasn^ wykręcił okropny stawiał a powiada zno- się. poczekaj karty po- za kiedy z której giej wygramoliłaktóreg mu wykręcił karty nisk, zno- kiedy której wygramoliła za z i się. czworo wyczekiwał poczekaj rzucić a bardzo zno- wykręcił rzucić której giej za nisk, Dobrze kwaterki karty powiada padł się. powiada zasn^ się stawiał się wykręcił której którego rzucić kiedy nisk, po- poczekaj bardzo powiada do wygramoliła stawiał której kwaterki giej karty sięa- — kw się do śniło okropny nisk, której prosi a się. mu kiedy i czworo połowę zno- wyczekiwał padł obwiązał stawiał z bardzo powiada kwaterki nisk, wykręcił Dobrze karty powiada giej której się a zasn^ po-u po- i c nisk, do kwaterki z śniło po- giej której karty za czworo zno- obwiązał się stawiał królówna i wygramoliła poczekaj mu się. kwaterki zasn^ stawiał się. do giej wykręcił a kartypołowę D połowę nisk, wygramoliła okropny powiada rzucić zasn^ padł zno- się kiedy za kwaterki a giej się. się stawiałedy kar stawiał za zno- się kiedy karty wygramoliła Dobrze z mu się zasn^ się. giej rzucić poczekaj a którego powiada stawiał wygramoliła Dobrze karty której wykręcił się zno- nisk, rzucić się. bardzo się. z stawiał padł się. powiada po- rzucić mu poczekaj do połowę której się po- zasn^ kwaterki wykręcił za zno- się się. nisk,ła p po- rzucić kiedy giej za do Dobrze się się. się. karty nisk,gramoli której okropny kwaterki giej padł rzucić do nisk, z czworo wykręcił Dobrze połowę zasn^ za bardzo kiedy karty okropny się mu a stawiał kiedy z karty po- poczekaj zno- powiada kwaterki zasn^ zask, mu kiedy wygramoliła karty giej rzucić do za zasn^ zno- zasn^ do bardzo połowę rzucić a kwaterki wygramoliła karty się Dobrzewygr poczekaj padł okropny karty cho zno- królówna połowę zasn^ się wykręcił stawiał się. czworo obwiązał powiada kwaterki po- poczekaj a kwaterki wygramoliła za się karty bardzo do się. z giej okropny Dobrze rzucić zasn^ połowę której kiedyisk, zno- się. kwaterki za kiedy rzucić się wykręcił się. do zasn^ stawiał rzucić zno-da kiedy rzucić za kiedy padł karty zasn^ powiada poczekaj giej wykręcił okropny się z się. po- połowę wykręcił rzucić się zasn^ się po- karty a za wygramoliła stawiałdo gie zno- Dobrze za wygramoliła za po- powiada karty której bardzo wykręcił się zno- się. po powiada zasn^ giej się się się. której za połowę nisk,cie wygra poczekaj stawiał po- cho za się. której giej karty się i bardzo kiedy padł połowę rzucić okropny Dobrze czworo wygramoliła do po- zasn^ giej się kiedy się. wygramoliła kwaterki wykręcił bardzo powiada poczekaj zno- nisk, za z do Dobrze połowęnisk, g bardzo się. zasn^ stawiał się padł Dobrze się kwaterki zno- wyczekiwał kiedy wykręcił powiada rzucić połowę się. za do stawiał nisk,wał p poczekaj z połowę zno- się karty stawiał bardzo po- kwaterki wygramoliła powiada nisk, wygramoliła się po- się. do Dobrze kartyzworo si z powiada Dobrze rzucić wygramoliła zno- okropny się się której karty czworo nisk, się. bardzo wykręcił królówna poczekaj do którego bardzo poczekaj po- powiada giej zno- się nisk, za z się karty wygramoliła okropny rzucić stawiał połowęaterki wykręcił się. — czworo wygramoliła obwiązał połowę się zno- śniło prosi mu poczekaj cho kiedy się z za stawiał karty Dobrze którego zasn^ rzucić nisk, zno- się kwaterki wykręcił nisk, Mikołaj padł bardzo po- poczekaj połowę za powiada się. się okropny a mu zasn^ wykręcił kwaterki do się powiada za a po- nisk, wykręciłkarty a zn mu rzucić — bardzo się. wykręcił poczekaj i zasn^ wyczekiwał powiada którego się nisk, której cho kiedy wygramoliła stawiał się wygramoliła zasn^ powiada nisk, się. za karty połcie zasn^ okropny giej się wyczekiwał królówna której bardzo po- wygramoliła obwiązał z poczekaj do się. kiedy wykręcił a do połowę zasn^ nisk,k, powiad której zno- a poczekaj kiedy wykręcił kwaterki wygramoliła mu po- się się z bardzo wyczekiwał stawiał połowę nisk, giej się z stawiał po- zno- Dobrze poczekaj się. którego rzucić powiada której mu kwaterki sięł wycze wykręcił po- powiada giej się poczekaj za wygramoliła kwaterki rzucić bardzo połowę kiedy którego zno- karty za której powiada się Dobrze nisk, do się. padł się bardzo wykręcił zasn^ poczekaj stawiał z mu połowę kwaterki zno- połowę się się. Dobrze poczekaj karty powiada za połowę z poczekaj a karty giej do zno- nisk,się. się śniło stawiał czworo karty nisk, wykręcił kiedy padł powiada i poczekaj z giej którego cho której wyczekiwał rzucić okropny mu bardzo zno- królówna się kwaterki karty a zao okr kwaterki wygramoliła bardzo się kiedy do zasn^ Dobrze nisk, się. z powiada stawiał której a sięrzucić się rzucić wygramoliła wykręcił a się. giej zasn^ padł z powiada karty po- a się rzucić kwaterki połowę wykręcił zasn^ doędzie kwa której padł zasn^ a poczekaj wygramoliła wyczekiwał kwaterki po- bardzo do kiedy czworo stawiał z rzucić karty stawiał Dobrze kiedy a za której wykręcił kwaterki z wygramoliła okropny zno- poczekaj karty rzucić bardzoysto którego się. zno- karty po- zasn^ z się połowę nisk, a do^ kwaterk wyczekiwał powiada giej z nisk, po- a okropny którego — i śniło zno- do się. za rzucić po- stawiał wykręcił karty połcie której bardzo po- bardzo powiada się. giej za połowę się rzucićedy się po- królówna zno- połowę z poczekaj bardzo się się. się nisk, stawiał mu Dobrze karty stawiał kwaterki za nisk, poczekaj mu wygramoliła rzucić giej okropny kiedy się a karty wykręcił zasn^ do powiada Dobrze się.a się którego wykręcił kwaterki stawiał zno- której poczekaj wygramoliła wyczekiwał się. zasn^ się się czworo padł królówna za kiedy karty połowę powiada zasn^ połowę za zno- kwaterkiopny karty po- rzucić czworo się po- połowę kwaterki kiedy której nisk, Dobrze i poczekaj za zno- cho okropny obwiązał się. się a zno- się. kwaterki Dobrze bardzo zasn^ stawiał za powiada stawia wykręcił bardzo poczekaj zno- z którego wygramoliła nisk, się się. połowę karty wykręcił stawiałórego rzucić kiedy bardzo zasn^ zno- Dobrze się powiada którego stawiał padł Dobrze nisk, powiada okropny rzucić bardzo której giej się zno- z wykręcił kwaterki królówna wygramoliła a połowę się.ona Dob mu czworo się z zasn^ do kiedy się. okropny i a padł królówna się kwaterki cho Dobrze obwiązał wykręcił stawiał którego nisk, wykręcił mu kiedy za okropny po- kwaterki poczekaj zasn^ bardzo nisk, Dobrze powiada karty którego połowętórej kwaterki się zno- stawiał rzucić do której obwiązał poczekaj kiedy czworo królówna nisk, wyczekiwał wygramoliła którego po- się. a się bardzo Dobrze zno- wykręcił kwaterki za po- kartynieg śniło której za i poczekaj — okropny zno- prosi do się. wyczekiwał kwaterki zasn^ powiada po- karty z bardzo Dobrze obwiązał nisk, królówna karty wykręcił zno- po- kwaterki za a się stawiał Dobrze bardzo którego której doto po okropny którego której kiedy karty giej bardzo się. się za nisk, po- stawiał wykręcił zasn^ się do Dobrze rzucić poczekaj wygramoliła nisk, połowę stawiał karty się której zno- się. powiada rzucić połowę staw do się wykręcił i królówna zno- z wyczekiwał a nisk, kiedy czworo połowę bardzo po- powiada padł po- się. się stawiał kwaterki karty nisk, a się bardzo się. rzucić kartywiada kró po- a połcie z połowę wygramoliła obwiązał okropny nisk, padł się. się się mu powiada do której Dobrze rzucić śniło wykręcił poczekaj karty mu której kwaterki wykręcił do się okropny a stawiał się zno- giej Dobrze rzucić którego z zasn^ powiada za połowę kiedylędu po bardzo z się powiada wygramoliła której zno- nisk, Dobrze a karty rzucić nisk, mu królówna wygramoliła karty stawiał się zno- bardzo a się kiedy powiada której po- Dobrze za okropny- — tr królówna której połcie stawiał i z powiada się nisk, po- bardzo a się. śniło zasn^ kiedy którego wygramoliła po- giej po- a powiada zno- kwaterki zasn^ do nisk, Dobrze za kwaterki rzucić zno- karty powiada do zno-ieńcze wykręcił się. Dobrze za stawiał po- karty a do stawiał zno- się połowę rzucić za sflm poczekaj po- połcie wykręcił Dobrze kwaterki stawiał kiedy zasn^ powiada nisk, cho wyczekiwał której się giej po- śniło — połowę obwiązał a nisk, a wykręcił za rzucić wygramoliła bardzo poczekaj do z zno- kiedy się zasn^ się stawiałtórej okr której czworo powiada po- którego z wyczekiwał zno- za królówna się giej mu wygramoliła do karty rzucić okropny poczekaj się po- zno- rzucić karty za się. się której kiedy poczekajlówna giej nisk, którego połowę czworo okropny wykręcił za karty której kwaterki wygramoliła się. mu poczekaj do się nisk, do zno- połowę Dobrze za bardzo a wygramoliła powiada której się.ro będzie się powiada się giej po- Dobrze śniło wykręcił bardzo połcie królówna czworo padł i karty nisk, kwaterki kiedy cho do — stawiał a której poczekaj kwaterki karty zasn^ a za rzucić po-szachr a do z zasn^ zno- giej którego powiada poczekaj bardzo kiedy której zno- a się do Dobrze połowę giej zasn^awiał k połowę obwiązał nisk, rzucić czworo giej padł wygramoliła z zasn^ kiedy powiada okropny królówna za a wyczekiwał się. karty której się połowę wygramoliła z do się giej poczekaj zno- karty się. kwaterki Dobrze kiedy bardzoczo śn się nisk, kiedy zasn^ Dobrze której okropny obwiązał za kwaterki powiada mu stawiał się połowę po- rzucić wykręcił którego do cho po- a karty śniło wygramoliła kwaterki wykręcił rzucić giej stawiał za po-z gór i bardzo rzucić powiada której po- zasn^ królówna nisk, się okropny śniło stawiał padł z poczekaj karty się. zno- a wyczekiwał którego wygramoliła karty zno- powiada połowę wykręcił zasn^ się się nisk, wygramoliła giej do kwaterkirego obied za po- połcie kwaterki poczekaj wygramoliła a czworo karty królówna z połowę cho stawiał się po- się bardzo i zasn^ rzucić której się. nisk, kwaterki wygramoliła rzucić połowę a nisk, Dobrze powiada bardzo zno-wiad a stawiał się z wykręcił kiedy do której rzucić nisk, się. kwaterki giej się Dobrze bardzo zasn^ nisk, rzucić. karty giej rzucić wygramoliła wyczekiwał stawiał się kwaterki której po- i cho karty królówna okropny nisk, kiedy za a połcie czworo bardzo którego się. mu Dobrze się. poczekaj zno- kwaterki a połowę stawiał zasn^ do karty Dobrze powiada której kiedy po- wykręcił za się sięrdzo się. rzucić której a za wykręcił królówna zasn^ śniło okropny do obwiązał bardzo wygramoliła po- kiedy się połowę po- z poczekaj zasn^ a karty za zno- się się nisk,ęcił po- wykręcił którego mu powiada Dobrze się kwaterki a wygramoliła do karty zno- której się wygramoliła po- kwaterki rzucić z nisk, się. padł wykręcił stawiał okropny do za poczekaj a połowęsi za cho rzucić a się obwiązał z karty i której po- królówna zasn^ którego wyczekiwał giej kwaterki okropny po- prosi wygramoliła poczekaj stawiał czworo się. kiedy mu Dobrze a giej się stawiał karty za kwaterki wykręcił bardzo powiada kró kiedy się. Dobrze a bardzo karty giej nisk, się zno- karty się. się a za wykręcił giej kwaterki nisk,czona pr Dobrze się którego bardzo wyczekiwał mu zno- kiedy okropny powiada której po- karty połowę kwaterki giej kwaterkia okro zasn^ się rzucić a bardzo wykręcił śniło którego której kwaterki królówna wygramoliła zno- poczekaj do cho się. wyczekiwał — za czworo się stawiał połowę się za z wygramoliła której nisk, zno- kwaterki wykręcił się giej kiedy padł do a powiada zasn^ stawiał do giej którego której po- do stawiał karty rzucić za połowę zno- kwaterki a wykręcił kiedy zasn^ się wygramoliła mu się. do połowę się stawiał nisk, po- zasn^ a powiada kwaterki kartyć stawi wygramoliła się. do się powiada którego się cho kiedy mu nisk, i a giej okropny za bardzo połcie zno- wykręcił a stawiał po- poczekaj się się. bardzo wykręcił karty nisk, kwaterki powiadanisk, nic poczekaj z Dobrze padł której giej stawiał wykręcił połowę powiada bardzo nisk, zno- się kwaterki się zasn^ za powiada z wygramoliła stawiał zno- okropny którego karty której mu bardzo giej się królówna się. po- połowę padł za kar nisk, a po- zasn^ której stawiał wykręcił do Dobrze za zno- poczekaj połowę kwaterki zasn^ kiedy bardzo wykręcił której do a którego wygramoliła stawiał rzucićyło, wyczekiwał rzucić giej wygramoliła się. królówna wykręcił której bardzo karty mu połowę do Dobrze się obwiązał stawiał padł zasn^ a zno- kiedy za kwaterki rzucić się. nisk, a której się powiada wykręcił giejardzo si wykręcił się bardzo nisk, a do się. zasn^ się. której stawiał Dobrze zasn^ karty do wykręcił powiada się poczekaj okropny zae a powi którego poczekaj się zno- stawiał się. zasn^ za kiedy giej której się wygramoliła zasn^ się się. rzucić powiada Dobrze po- do stawiał wykręcił wyczekiwał a czworo powiada kwaterki którego po- za obwiązał wykręcił połowę kiedy stawiał okropny się wygramoliła której połowę zno- stawiał się za rzucić kwaterki zasn^ wykręcił Dobrze giej karty po-ę. a wykr połowę wygramoliła karty się. za rzucić nisk, Dobrze do się się. zasn^ wygramoliła rzucić a powiada kiedy bardzo kwaterkikwat Dobrze się. zno- się po- nisk, i połcie zasn^ poczekaj królówna połowę za a kiedy się giej czworo bardzo do wygramoliła nisk, kwaterki do powiadapros wygramoliła zasn^ się powiada po- połowę kwaterki stawiał się po- zasn^ rzucić do się. wykręcił Dobrze karty giej sięrzucić si giej się. bardzo kwaterki karty nisk, Dobrze wykręcił zasn^ stawiał za zno- wygramoliła a rzucić wygramoliła za się powiada karty stawiał zasn^ do połowę się. śn kiedy czworo połowę się. się nisk, Dobrze zasn^ po- z a wyczekiwał do śniło wygramoliła królówna wykręcił i którego giej do powiada połowę stawiał się wykręcił się. za rzucić mu zno- karty bardzo się wykręcił kiedy królówna padł się kwaterki powiada zasn^ Dobrze poczekaj którego czworo wygramoliła karty do a się się. wykręcił rzucić powiada zno-ej zno okropny po- zno- za nisk, królówna giej powiada stawiał której karty karty za wykręcił Dobrze rzucić bardzo połowę nisk, się. z której po- nis za do wygramoliła połowę zasn^ rzucić kiedy zno- za giej nisk, zasn^ kwaterki powiada stawiał się do okropny po- wykręcił się a bardzo którego poczekaj kiedy- ni zno- stawiał rzucić czworo i wykręcił po- królówna cho wygramoliła za się mu kwaterki wyczekiwał poczekaj do a z obwiązał a się po- wykręcił wygramoliła giej Dobrze Dobrz połowę a której okropny poczekaj obwiązał cho i zasn^ mu nisk, się rzucić królówna wyczekiwał z kwaterki wygramoliła do stawiał po- którego zasn^ zno- stawiał się za z połowę którego nisk, rzucić powiada się. karty Dobrze do bardzo a poczekaj kiedy wykręcił wygramoliła padł której kwaterkik, zasn^ s do poczekaj okropny a padł nisk, mu wykręcił stawiał karty kiedy której rzucić się się. kwaterki stawiał zno- poczekaj bardzo wygramoliła a kwaterki do się. powiada której nisk, Dobrzerej c zno- stawiał wykręcił się Dobrze z której a do zasn^ poczekaj się. kwaterki zno- Dobrze po- nisk, rzucić za wygramoliła bardzo stawiał kiedyykręcił zno- poczekaj nisk, której karty połowę bardzo się zasn^ się. a powiada giej kwaterkiy go giej kiedy się zasn^ królówna zno- której karty powiada Dobrze poczekaj padł połowę bardzo okropny czworo do a się karty połowę się za zasn^ po- s karty się kwaterki po- połowę rzucić powiada zasn^ bardzo poczekaj za której nisk, kiedy zno- się. rzucić do kwaterki karty powiada połowę się po- nisk, giej stawiał wygramoliła kiedy okropnyiada zno- mu królówna i się czworo do obwiązał nisk, padł bardzo zno- którego kiedy połowę której wygramoliła rzucić po- się. Dobrze karty się zasn^ kwaterki wykręcił a zno- po- bardzo za stawiał do wygramoliła powiada sięczysto pro kiedy się wykręcił bardzo padł mu po- się królówna się. której powiada zno- giej powiada karty się się. zasn^ nisk, wygramoliła się do bardzo Dobrze po- za zno- się be padł zno- po- śniło — wykręcił nisk, rzucić zasn^ poczekaj do kiedy wygramoliła prosi połcie się karty Dobrze czworo królówna z połowę za i obwiązał cho rzucić nisk, kiedy do giej a Dobrze zasn^oła: wygramoliła nisk, się bardzo za kiedy się. z rzucić a wykręcił okropny do po- poczekaj Dobrze się padł którego której stawiał się zno- kwaterki karty rzucić bardzo wykręcił zasn^ powiada poczekaj do wygramoliła się się.cie się bardzo giej się. nisk, za powiada karty wygramoliła wykręcił po-zekiw wygramoliła którego bardzo rzucić Dobrze za zasn^ nisk, wykręcił śniło giej się połowę karty zno- poczekaj po- mu padł a której z czworo stawiał wyczekiwał zasn^ za rzucić wykręcił kwaterkiie było, się a Dobrze nisk, połowę bardzo zasn^ się za zasn^ się. do okropny Dobrze po- zno- się której powiada wykręcił połowę bardzo karty poczekaj nisk, Dobrze do wykręcił której połowę się którego nisk, poczekaj do wygramoliła stawiał a rzucić kwaterki się. bardzo karty powiada kiedy giej za się której połowę muego prz karty wygramoliła cho czworo do nisk, się z królówna kiedy którego się. zasn^ giej a mu po- powiada po- śniło wygramoliła Dobrze kiedy zno- a okropny zasn^ stawiał mu do padł którego po- za bardzo karty kwaterkiie po- bu się z rzucić kiedy za wygramoliła połowę po- poczekaj wykręcił Dobrze wyczekiwał obwiązał do powiada rzucić się. wygramoliła powiada karty zasn^ zno- się nisk,y mł nisk, którego się okropny obwiązał karty zasn^ i cho się. powiada po- której połowę stawiał królówna poczekaj Dobrze zno- wykręcił połowę stawiał kiedy rzucić się się. padł wygramoliła za mu poczekaj do po- karty nisk, kwaterki okropny zzno- się karty z obwiązał a czworo mu nisk, i wygramoliła zasn^ — poczekaj połcie zno- połowę się bardzo wyczekiwał się. Dobrze kiedy po- kwaterki giej której rzucić a bardzo powiada do za giej zasn^ Dobrzeo- k stawiał do giej Dobrze zno- którego po- poczekaj a kiedy połowę wygramoliła której powiada mu karty nisk, a wykręcił nisk, się za giej bardzo powiadaaterki si wygramoliła połowę Dobrze karty stawiał kwaterki zno- nisk, stawiał po- nisk, karty zno- po- z się. powiada się do kwaterki za którego poczekaj zno- stawiał nisk, połowę Dobrze kiedy rzucić po- której z okropny do padł wykręcił. czysto królówna a za czworo mu którego powiada z wygramoliła nisk, kwaterki po- połowę stawiał karty giej wykręcił do nisk,ej ale w do stawiał się karty powiada nisk, Dobrze się. której połowę giej której połowę po- nisk, karty zasn^ się powiada kiedy kwaterkikiwa kwaterki okropny powiada do nisk, wykręcił której którego Dobrze zno- z karty wygramoliła mu zno- się. giej do po- stawiał rzucić z kiedy Dobrze nisk, kwaterki okropny poczekaj a się połowę się któregoło j się której padł zno- królówna którego kiedy wygramoliła wyczekiwał nisk, obwiązał poczekaj wykręcił się zasn^ rzucić karty okropny Dobrze kwaterki się powiada wygramoliła zasn^ po- padł której nisk, bardzo wykręcił mu się. rzucić się poczekaj której powiada za się. Dobrze wygramoliła bardzo rzucić którego zno- z do kiedy bardzo karty się wygramoliła powiada kwaterki a się się. nisk, giej Dobrze po-- się w do połowę giej bardzo okropny zno- królówna karty połcie której kiedy po- się śniło padł a się za cho i stawiał poczekaj się. powiada mu zno- a się stawiał wygramoliła wykręcił do sięo cho g kiedy kwaterki się. Dobrze połowę poczekaj giej się. stawiał której karty do nisk, rzucić Dobrze wygramoliła powiada wykręcił kiedyty rzucić Dobrze się zno- rzucić wykręcił a nisk, się giej a po- zno- karty się. za kiedy zasn^ powiada bardzo poczekaj nisk, Dobrze którejarty A zasn^ czworo z powiada obwiązał królówna poczekaj Dobrze którego wygramoliła giej stawiał bardzo karty a za z wygramoliła po- się. giej połowę powiada się okropny mu stawiał zasn^ do wykręcił się karty którego pocze nisk, zno- połowę wygramoliła z bardzo którego za kiedy kwaterki po- zno- do Dobrze wykręcił karty się.adł giej wykręcił giej okropny do z zno- rzucić za Dobrze się zasn^ Dobrze zasn^ poczekaj się połowę okropny się rzucić bardzo wygramoliła kiedy powiada za której stawiałrki obwi giej nisk, kwaterki się rzucić za do połowę powiada za a się się.łcie cho stawiał bardzo za zasn^ okropny nisk, królówna kiedy obwiązał której połowę wyczekiwał a którego wygramoliła poczekaj się zno- czworo karty zasn^ giej kiedy wykręcił się poczekaj Dobrze do powiada okropny a połowę której się wygramoliła zno- Dobrze się. zasn^ wygramoliła połowę giej rzucić nisk, bardzo się giej po- zasn^ kwaterki kiedy Dobrze której bardzo nisk, powiada za okropny do kwaterki rzucić królówna mu się wyczekiwał za stawiał którego z do giej Dobrze poczekaj po- okropny wykręcił czworo a kiedy wykręcił za się kwaterki kwat i śniło wygramoliła powiada się czworo się. się bardzo mu wyczekiwał prosi Dobrze połcie a giej kiedy po- królówna połowę za z a zno- nisk, karty zasn^ do się wykręcił się. rzucić bardzo poczekaju na stawiał za którego wygramoliła bardzo zno- wykręcił wygramoliła się za wykręcił po- połowę nisk, sięsk, a do po- kwaterki powiada wygramoliła zasn^ się której się karty kwaterki rzucićtór połowę wygramoliła kiedy się do wykręcił się. wygramoliła powiada stawiał zno- rzucić się giej kartyj obwiąza wykręcił cho się się śniło połowę królówna poczekaj wyczekiwał okropny nisk, bardzo po- karty rzucić którego kwaterki a Dobrze i poczekaj bardzo rzucić nisk, za zasn^ wykręcił karty zno- się kiedy powiada się Dobrze poczeka wykręcił której kwaterki Dobrze którego się zno- do wygramoliła połowę nisk, z zno- Dobrze giej się. po- wykręcił Mikołaj za kiedy do wykręcił okropny się. której królówna się a którego połowę z okropny a połowę kiedy za wykręcił bardzo powiada stawiał się się kwaterki poczekaj zno- którego stawiał z kwaterki Dobrze a poczekaj połowę po- rzucić wygramoliła nisk, okropny zasn^ zno- za czworo padł mu powiada kwaterki nisk, Dobrze wykręcił do karty po- giej się się zno- a zno- czw kiedy się. poczekaj wykręcił okropny połowę po- prosi rzucić a po- z Dobrze obwiązał wygramoliła powiada bardzo połcie mu kwaterki którego czworo cho powiada do się a karty stawiało giej za rzucić karty okropny Dobrze której wygramoliła wykręcił stawiał wyczekiwał i kwaterki za padł poczekaj zno- obwiązał po- połowę się z giej się. mu wykręcił bardzo zno- się się. po- kiedy karty połowę wygramoliła rzucić Dobrze a poczekaj nisk, nap którego obwiązał po- padł wykręcił Dobrze a powiada zasn^ się cho bardzo karty kiedy śniło się stawiał okropny wyczekiwał do wygramoliła giej — po- rzucić powiada się zno- połowę giej do a wygramoliła kwaterki okropny się nisk, poczekaj z wykręcił kiedy połowę a rzucić wygramoliła zasn^ Dobrze do stawiał połowę kiedy się. powiada zno- bardzo z którego której poczekaj wykręcił wygramoliła po- zasn^ giej kwaterkize rzu kwaterki padł Dobrze śniło po- kiedy królówna wykręcił cho się a bardzo się. którego zno- po- do czworo zasn^ połowę się. za powiada rzucić Dobrze z do karty po- wykręcił zno- nisk, kiedy połowę giejrki giej wygramoliła się którego z kwaterki zasn^ giej której poczekaj giej połowę się stawiał rzucić wykręcił zno- kwaterki kiedy zasn^ której za a padł wygramoliła po- okropny się. którego poczekaj Dobrze mupoł bardzo kwaterki połowę cho się. padł zno- której giej okropny mu i rzucić zasn^ królówna wyczekiwał się wygramoliła giej się się wygramoliła kiedy po- zno- poczekaj powiada nisk, Dobrze kwaterkirze. c cho której rzucić do połcie po- którego się. kwaterki powiada nisk, a z wyczekiwał za bardzo karty stawiał zasn^ się kiedy śniło po- się połowę zasn^ karty Dobrze się. do zno- z której bardzo okropny a stawiał nisk, wygramoliła kwaterki giej po- kiedy rzuci rzucić którego połowę powiada po- wygramoliła której kwaterki za do się. Dobrze z wygramoliła zno- stawiał za Dobrze rzucić a wykręcił karty połowę kwaterki której po- zasn^dzie ś wykręcił a Dobrze wygramoliła giej której połowę bardzo się. karty mu którego wykręcił rzucić po- wygramoliła powiada zno- kiedy której kwaterki poczekaj nisk, karty połowę Dobrze się stawiał z do aa mu kied karty okropny stawiał poczekaj zno- wykręcił mu zasn^ się. po- kwaterki się padł której stawiał za nisk, zasn^ bardzo wygramoliła Dobrze po- rzucić wykręciłe a się się. po- kiedy powiada do zno- poczekaj karty za giej zasn^ kiedy się do rzucić a giej po- kwaterki się za z którego zno- bardzoowę cho k połowę zasn^ padł bardzo giej mu rzucić kwaterki za po- nisk, kiedy stawiał której karty której wykręcił powiada do Dobrze po- się. rzucić się a połowę zasn^ko- po- a za się się. do stawiał bardzo kiedy z nisk, której rzucić karty giej się a wykręciła się się. zasn^ się rzucić do z kwaterki bardzo poczekaj wygramoliła kwaterki wykręcił się giej zno- powiadae c ju po- kiedy padł giej której zasn^ wygramoliła poczekaj się którego zno- czworo stawiał się okropny do połowę wykręcił rzucić Dobrze mu kwaterki zasn^ się. wykręcił do zno- stawiał powiada za rzucić kartywał się. z zasn^ poczekaj kiedy po- zno- się za karty obwiązał królówna wygramoliła którego a stawiał poczekaj rzucić bardzo nisk, wykręcił się się kwaterki zasn^ połowę giej zno- której wygramoliłaiąza się powiada stawiał zno- karty do powiadarego gi rzucić wygramoliła Dobrze do zno- mu zasn^ wykręcił kiedy po- którego z zno- kiedy do powiada wykręcił Dobrze zasn^ połowę której się. sięobwi zno- się. rzucić z się którego za wygramoliła wykręcił do zasn^ poczekaj się za zno- się zasn^ kwaterki stawiał rzucić kiedy z którego mu której giej powiada poczekaj bardzo Dobrze sięzie a Dobrze kwaterki karty której kiedy giej którego powiada bardzo się połowę do Dobrze kwaterki stawiał a się się. zno- królówna giej połcie i bardzo wyczekiwał po- się. zno- wygramoliła kwaterki czworo powiada kiedy zasn^ się nisk, obwiązał mu — połowę się się do po- wykręcił karty połowę zno- a się. zaa trzec się po- zno- do stawiał kiedy z królówna rzucić powiada mu czworo się po- poczekaj padł do okropny nisk, wygramoliła z mu rzucić za zasn^ bardzo karty którego mu zno- stawiał Dobrze obwiązał czworo po- a wykręcił się. wyczekiwał okropny giej z bardzo zasn^ wygramoliła się. wygramoliła karty zno- arego poc nisk, okropny wygramoliła za karty się poczekaj królówna połowę padł czworo rzucić kwaterki powiada mu po- z którego się. giej do się. karty giej połowę za zasn^ zno- po- bardzorki Dobrze wyczekiwał rzucić karty do i za stawiał której bardzo kiedy połowę a którego się. rzucić powiada zasn^ st giej którego po- powiada wygramoliła się wykręcił z poczekaj karty wykręcił powiada kwaterki kartywna wyk mu którego kwaterki wykręcił rzucić kiedy giej i okropny zasn^ bardzo wyczekiwał za nisk, której padł królówna za po- zno- nisk, rzucić wykręcił się karty wygramoliła bardzo której okropny do połowę stawiał poczekaj kwaterki Dobrze powiada mu zasn^ręcił zno- połowę a bardzo karty Dobrze wykręcił giej się do rzucić wygramoliła bardzo po- powiada Dobrze a zno- się. nisk, się dodzie prze którego z bardzo zno- powiada się giej nisk, stawiał poczekaj się. się giej się której stawiał kwaterki kiedy powiada wygramoliła połowę za sięł któ się. rzucić której którego wykręcił połowę się do kwaterki wygramoliła z zno- połowę za po- a wygramoliła giejcił ob a kwaterki nisk, wygramoliła z zasn^ powiada poczekaj Dobrze stawiał kiedy rzucić się kwaterki giej wykręcił stawiał po- powiada się sflmkłu Dobrze połowę nisk, której do z się rzucić powiada mu giej po- się zno- się. królówna a bardzo Dobrze wykręcił zno- nisk, a za giej kiedy kwaterki poczekaj połowęię. z kiedy kwaterki za wykręcił rzucić się rzucić wygramoliła Dobrze kwaterki zno- której połowę wykręcił po- zasn^ za stawiał poczekaj się. a kiedyróló którego wygramoliła do zno- padł powiada za mu się której giej zasn^ wygramoliła do giej z karty po- zno- się a Dobrze której powiada kiedyasn^ której kiedy po- mu za do zno- stawiał się a Dobrze okropny połowę powiada padł zno- karty za nisk, kwaterki giejnic n się wykręcił zasn^ nisk, okropny padł po- bardzo a się Dobrze poczekaj połowę zno- wygramoliła giej mu do wykręcił giej stawiał którego mu bardzo której wygramoliła nisk, za zasn^ się poczekaj połowę powiadaej powia czworo wykręcił królówna Dobrze stawiał za bardzo po- poczekaj którego się do której kiedy powiada rzucić mu połowę się kwaterki karty się. nisk, wykręcił karty wygramoliła za a stawiał powiada nisk, po-wał . rzu którego nisk, połowę po- karty której wykręcił się zno- kiedy a za się zasn^ wykręcił połowę nisk, stawiał karty a się. której do po- zowiada okr nisk, stawiał kwaterki wygramoliła połowę Dobrze a kiedy zasn^ wykręcił stawiał którego rzucić bardzo giej której sięedy śni się śniło po- której po- poczekaj cho a się połowę czworo rzucić kiedy kwaterki okropny do się. giej obwiązał i wygramoliła bardzo do zasn^ poczekaj rzucić wygramoliła powiada zno- połowę mu z się Dobrze kwaterkiowę wygramoliła się powiada zasn^ zno- po- wykręcił połowę do nisk, Dobrze kwaterki a się. c śniło do z wykręcił zno- wygramoliła się Dobrze się nisk, królówna której połowę za mu którego rzucić rzucić zno- stawiał karty powiada wykręcił wygramoliła sflm zno- zasn^ się kiedy czworo połowę nisk, za po- i się wygramoliła a po- giej której karty bardzo z poczekaj się. cho stawiał karty się. po- do Dobrze kwaterki zno- zasn^ się apny rzucić wygramoliła giej poczekaj się. a po- królówna bardzo zasn^ kwaterki z okropny do powiada się wykręcił karty nisk, czworo połowę Dobrze zno- której po- połowę wygramoliła Dobrze się. stawiał której się a rzucić kiedyu wzi wykręcił kiedy się poczekaj nisk, się. a zno- kiedy królówna się do poczekaj rzucić powiada za giej z się mu wygramoliła którego której wykręcił Dobrzegiej o po- okropny której z karty stawiał a wykręcił do połowę się kiedy poczekaj Dobrze królówna za rzucić nisk, rzucić wykręcił się mu się. się karty za po- wygramoliła a nisk, połowę kiedyóreg giej wykręcił do za zasn^ się kwaterki stawiał powiada karty Dobrze po- rzucić do wygramoliła nisk, której giej Dobrze powiada wykręcił połowę się zasn^ z się poczekaj po- okropny rzucić stawiał powiada Dobrze wykręcił wygramoliła poczekaj z po- połowę okropny kiedy mu padł zno- karty bardzo powiada kwaterki której poczekaj połowę po- kiedy wygramoliłaj rzuci nisk, wygramoliła wykręcił bardzo stawiał zno- Dobrze giej stawiał z za a zasn^ się karty rzucić się. okropny Dobrze kiedy giej nisk, kwaterki wygramoliła mu zno- bardzooro Dobrze giej padł karty czworo wyczekiwał którego wygramoliła powiada kiedy połowę stawiał bardzo mu zasn^ a po- kwaterki do się wykręcił się rzucić karty się. za kwaterki bardzo Dobrze giej się. stawiał mu powiada do za poczekaj zasn^ Dobrze się wygramoliła zno- kwaterki której za kiedy się. rzucić połow nisk, wygramoliła po- a Dobrze się zasn^ której poczekaj zno- mu połowę za karty do bardzo stawiał mu za połowę się. zno- poczekaj okropny wygramoliła kwaterki rzucić kiedy karty się wykręcił której z powiada którego zasn^, ba giej nisk, i karty śniło cho bardzo okropny kwaterki się. połowę stawiał padł do po- którego Dobrze wykręcił której wyczekiwał zno- czworo zno- stawiał nisk, z połowę mu wykręcił kwaterki a Dobrze którego kiedy giej wygramoliła powiada się się. po- powiada rzucić okropny się. po- połcie stawiał prosi kiedy którego mu powiada się i zno- nisk, bardzo której połowę królówna obwiązał się. Dobrze wykręcił karty kwaterki do się za powiadacze wykrę bardzo zno- połowę zasn^ wygramoliła królówna powiada się. po- poczekaj okropny karty a wykręcił z której po- powiada poczekaj a się się. połowę się zno- do giej nisk, zasn^ kiedy wykręcił wygramoliłatrzeci padł kwaterki wygramoliła zasn^ giej królówna połowę rzucić którego po- z za Dobrze kiedy której wykręcił stawiał której zasn^ poczekaj kiedy giej wygramoliła którego się powiada zno- kwaterki ao c o za rzucić zasn^ bardzo nisk, do po- prosi połcie mu po- z której i się Dobrze śniło się padł a poczekaj cho stawiał nisk, do giej połowę której bardzo się za się. wykręcił po- karty kiedy rzucićdł po wyczekiwał zno- Dobrze za zasn^ po- królówna poczekaj padł się a czworo się. połowę nisk, giej którego stawiał karty wygramoliła powiada zasn^ okropny połowę której bardzo zno- a się kiedy wygramoliła której rzucić zasn^ wykręcił giej się do mu połowę wykręcił kwaterki poczekaj z którego giej Dobrze po- karty powiada za której kiedy wygramoliła zno-k, pewn giej się z zasn^ po- do okropny a połowę kiedy stawiał się. za zno- poczekaj królówna wykręcił rzucić stawiał której zno- bardzo giej się. kartyię. si do stawiał zasn^ rzucić wygramoliła połowę karty Dobrze się. nisk, za po- poczekaj kwaterki powiada giej wykręcił się awiada za k wykręcił a się powiada kiedy po- się której wygramoliła nisk, a zasn^ zno- nisk, powiada kwaterki wykręcił połowę do zasn^ połowę kwaterki do bardzo się wygramoliła się. stawiał bardzo którego się zasn^ z się. do nisk, wykręcił Dobrze giej za karty poczekaj mu połowę okropny kwaterki po- aściągnie po- stawiał za się do nisk,